Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Sporthal met zwemvoorziening bij MFSA Oost

ID
498
Onderwerp
Sporthal met zwemvoorziening bij MFSA Oost
Indiener(s)
  • Wakeren, van (BBE)
Fractie(s)
BBE VVD PvdD FvD SP
Fractie(s)
  • BBE
  • FvD
  • PvdD
  • SP
  • VVD
Dictum
Draagt het college op: • Bij de door de gemeente uit te werken visie en aanpak van de MFSA clusteringslocatie Enschede oost ' een sporthal te realiseren met een voorstel te komen met hierin een zwemvoorziening zoals bijvoorbeeld bij Trifora; • Naast de sporthal en zwemvoorziening ook te kijken naar een breder gebruik. Denk hierbij aan binnensportverenigingen en turn en gymnastiekverenigingen die nu al op zoek zijn naar ruimte, alsook bijvoorbeeld een fysio of sportschool; * Hierbij alle verengingen op sportpark cluster Enschede oost/ Glanerbrug en de dorpsraad Glanerbrug te betrekken; * Bovenstaande mee te nemen in het inzichtelijk maken van de kosten van de clusterlocaties en dit, zoals beschreven in de brief van het college op 29 november, mee te nemen in opmaat naar de zomernota 2024;
Stand van Zaken
13-06-2024 Voorstel tot afdoen: Zie raadsbrief d.d. 7 juni 2024
Portefeuillehouder
N. van den Berg
Status
Aangenomen
Datum
18-12-2023
Ingediend in
Raadsvergadering 2023 (7.b. Actuele moties 4 dec. 2023)
maandag 18 december 19:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
1-7-2024