Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Seksuele intimidatie strafbaar stellen

ID
323
Onderwerp
Seksuele intimidatie strafbaar stellen
Indiener(s)
  • Jajan (VVD)
Fractie(s)
Fractie(s)
  • Democratisch Platform Enschede
  • PVV
  • VVD
Dictum
Draagt het college op: * De APV te wijzigen waarbij de titel van artikel 2:47 wordt gewijzigd van "Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen" naar "Hinderlijk gedrag en straatintimidatie op openbare plaatsen" en waarbij in de artikelsgewijze de volgende tekst wordt opgenomen: "Onderdeel B Met dit onderdeel wordt ook beoogd om verschillende vormen van straatintimidatie te verbieden en heeft zowel betrekking op gedragingen van een individu, als van een groep. Het motief is primair gelegen in het wegnemen van de effecten op openbare orde als gevolg van intimiderend gedrag op straat. Straatintimidatie is ongewenst gedrag in de openbare ruimte waardoor anderen zich onveilig voelen. Denk hierbij onder meer aan ongewenst betasten, iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen, iemand opzettelijk de doorgang versperren, zich opzettelijk tegen iemand aanduwen, volgen/achternalopen, (aanhoudende) vragen om iemands naam/nummer/bestemming en vragen om seksuele handelingen. Bij overtreding van het Wetboek van Strafrecht kan uitsluitend diegene tot wie het gedrag zich primair richt, aangifte doen. Om uiteenlopende redenen doen deze slachtoffers dat lang niet altijd. De bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bieden dus geen sluitend systeem om de negatieve effecten van deze gedragingen tegen te gaan. Op grond van dit onderdeel is het ook mogelijk om op te treden tegen dit soort ongewenst gedrag, ook al heeft het slachtoffer daarvan geen aangifte gedaan"
Stand van Zaken
Verwerkt in raadsbesluit 20 dec 2021. Afdoen
Portefeuillehouder
Burgemeester
Status
Aangenomen
Datum
31-5-2021
Ingediend in
Raadsvergadering 2021 (6.1. Integraal veiligheidsbeleid 2021 - 2024 )
maandag 31 mei 19:00 tot 23:00
Programma
  • Concernstaf
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
30-1-2023