Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Zuid

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

De Akkerstaf (Aveleijn), Zenderenbrink 3, 7544 DZ Enschede (ingang via Het Bijvank)

Voorzitter
H. de Roode
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 21 mei 2024 10.00 uur worden ingediend bij de heer D. Kosar, commissiegriffier, d.kosar@enschede.nl - 06-48435591

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Vragen van de commissie
 2. 4
  Korte mededeling
 3. 5
  Nieuws vanuit de wijkraden
 4. 6

  In januari is in Zuid de eerste editie van Politiekids gestart. Politiekids wordt ingezet als beschermde aanpak met als doel preventie. Deze aanpak draagt bij aan een goed opvoedklimaat, verkleint de kans op jeugdcriminaliteit, helpt inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen en versterkt het netwerk van professionals in de wijk. De coördinatie is in handen van Incluzio. Vier thema’s staan centraal en worden door de verschillende jeugdpartners gegeven: Sterk in de groep(Alifa Opvoeden & Opgroeien), Stevig in je schoenen(Alifa Jongerenwerk), Op pad met de politie( Jeugdagenten) en snel met je lichaam (Sportaal). Op 19 april hebben 23 kinderen uit Zuid van de wethouder en politiechef hun diploma gekregen. Zij zijn nu officieel Senior Politiekid.
  In de stadsdeelcommissie vertellen we graag meer over dit mooie project en de eerste bevindingen.

 5. 7

  De wijkbudgetcommissies in Enschede leggen in het voorjaar verantwoording af over de bestedingen van het voorgaande kalenderjaar. De verantwoording bestaat uit twee onderdelen.
  A. De financiële verantwoording aan het college: Dat is inmiddels gedaan en is akkoord bevonden
  B. De inhoudelijke verantwoording aan de stadsdeelcommissie.


  Om op inhoud betrokken te blijven wordt het komende jaar op verschillende manieren invulling gegeven aan de verantwoording van wijkbudgetcommissies aan de stadsdeelcommissies. Dit gebeurt door bezoek aan locaties filmpjes, presentaties en in gesprek gaan met elkaar.


  De stadsdeelcommissie wordt gevraagd om op basis van de schriftelijke verantwoording en de presentaties van een aantal initiatiefnemers akkoord te gaan met de bestedingen 2023.
  Bij akkoord van de stadsdeelcommissie wordt de subsidie wijkbudgetten 2023 officieel vastgesteld en de beschikkingen van de subsidieaanvragen 2024 verstuurd.

 6. 8
  Sluiting