Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - ECONOMIE EN WERK

maandag 30 mei 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis, Kamer 51
Voorzitter
Rachel Denneboom
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Enschede heeft zich als stad de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van recreatie en toerisme. Enschede heeft een breed aanbod aan voorzieningen, bezienswaardigheden en evenementen in een groene omgeving. De grensligging voegt daar nog iets aan toe. Voor de coronapandemie zagen we een gestage groei in het aantal overnachtingen en een sterke groei van bezoekers aan onze (binnen)stad. De coronaperiode gaf het belang aan van een recreatief aanbod voor ons welzijn. We (her)ontdekten onze (eigen) groene omgeving. Ondernemers werden innovatief om bewoners toch vermaak te kunnen bieden. Wij hebben wederom de veerkracht van onze stad ervaren. We zien kansen om onze stad nog verder te profileren als stad waar je prima meerdere dagen kunt verblijven. Deze ambitie hebben we vertaald in een agenda. Een agenda waar we samen met ondernemers en instellingen invulling aan willen geven zodat onze stad nog meer gaat bruisen.

Het college heeft het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak voor 2022 en het Uitvoeringsplan van Werkplein 2022 vastgesteld. Het college informeert de Raad hierover per brief.
De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak boekt goede resultaten. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste 3 kwartalen in
2021. De omvang van het Enschedese bijstandsbestand daalt harder (-4.4% eind september) dan landelijk gemiddeld (-3.0% eind september). Aandachtspunt is wel dat de voorsprong in het vierde kwartaal iets is afgenomen. Over heel 2021 is het bijstandsbestand gekrompen van 6229, naar 5906 bijstandsuitkeringen.
Er zijn ook meer mensen uitgestroomd naar werk dan de 275 plaatsingen die we ons als doel hebben gesteld. Half september 2021 waren al 256 mensen geplaatst naar werk. Over heel 2021 zijn we uitgekomen op 336 plaatsingen naar werk. Een prestatie waar we, zeker in dit ‘corona-jaar’, bijzonder verheugd over zijn.
In 2021 hebben we een aantal pilots afgerond die betrekking hebben op de manier waarop de gemeente werkzoekenden ondersteunt. De pilots hebben aangetoond dat het verbinden van verschillende teams - en daarmee ook de stappen in de keten van dagbesteding naar werk - effectief georganiseerd kan worden rondom een afgebakende groep werkzoekenden. In 2022 gaan we dit dan ook toepassen op de hele stad en organiseren we ons werk rondom 7 groepen werkzoekenden. Het doel hiervan is meer persoonlijke begeleiding te bieden aan onze bijstandsgerechtigden.
Waar de gemeenten een verantwoordelijkheid hebben om mensen jobfit te maken, matcht het Werkplein hen naar werk. Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en het UWV, waarbij actief wordt samengewerkt met Sociale Werkvoorzieningen-organisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Werkplein Twente brengt vraag en aanbod naar arbeid samen voor heel Twente. In het Uitvoeringsplan Werkplein Twente is vastgelegd welke resultaten (met name plaatsingen van werkzoekenden op vacatures) en dienstverlening het Werkplein levert voor de gemeenten en UWV.
In 2022 worden de marktbewerkingsplannen per beroepsgroepenketen geactualiseerd. Het centrale thema voor 2022 is het verbeteren van de werkgeverstevredenheid, onder andere op het punt van de strategische advisering.