Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 4 juli 2022

19:00 - 22:30

Locatie
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
Marianne Schouten
Agenda documenten

Agendapunten

  • Mededelingen
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Vaststellen agenda

Het college heeft een raadsbrief opgesteld over randvoorwaarden asielopvang ten behoeve van de stedelijke commissie van 4 juli 2022.

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2021 een onderzoek laten uitvoeren dat heeft geleid tot het rapport 'Maatvoering is mensenwerk II'. De waardevolle uitkomsten en aanbevelingen uit dit rapport hebben het gesprek in de raad - en tussen raad en college - over de menselijke maat versterkt. Op 7 maart 2022 heeft de raad de motie ‘Aan de slag met de Menselijke Maat’ aangenomen met daarin 8 aanbevelingen aan het college en 5 aanbevelingen aan haar eigen raad. Gezamenlijk zal het college en de raad regie voeren op het vervolgproces en de voortgang bewaken op de uitvoering van de aanbevelingen. Zij benoemd daartoe een begeleidingscommissie bestaande uit  leden van de raad en de ambtelijke organisatie. Het college heeft in reactie op de motie een brief aan de raad gestuurd met een voorstel hoe het college invulling wenst te geven aan de motie. Hiermee geven zij invulling aan een toezegging die in het debat rondom de motie is gedaan en toetst zij tegelijkertijd of de ideeën in lijn zijn met de aanbevelingen uit de motie.

Nav een onderzoek van de Commissie Menselijke Maat heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad heeft aangegeven hoe ze de de aanbevelingen van de commissie willen uitvoeren. Een onderdeel daarvan is het voeren van een gesprek te voeren over de klachtenafhandeling. Het college wil dit gesprek faciliteren en heeft daarom een brief vastgesteld waarin de huidige wijze waarop klachten worden afgehandeld nogmaals worden uitgelegd, waarom het zo is georganiseerd en wat mogelijke alternatieven zijn.