Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Aanpak seksuele intimidatie Enschede

ID
266
Onderwerp
Aanpak seksuele intimidatie Enschede
Indiener(s)
  • Jajan (VVD)
Fractie(s)
Fractie(s)
  • BBE
  • CDA
  • Democratisch Platform Enschede
  • DENK
  • Groep Versteeg
  • PvdA
  • VVD
Dictum
Draagt het college op: * Te komen tot een actieplan om seksuele (straat)intimidatie terug te dringen, in zowel het centrum als andere delen van de stad en de volgende punten hier minstens onderdeel van te laten zijn: - Onderzoek te doen naar de definitie, aard en omvang van - en aanpak en oplossingen tegen seksuele (straat)intimidatie; - Te onderzoeken hoe andere (internationale) steden seksuele (straat)intimidatie aanpakken; - Een bewustwordingscampagne op te starten waarbij wordt samengewerkt met straatcoaches, sportverenigingen zoals kickbocks verenigingen, de horeca en eventueel met rolmodellen uit de sport of media; - Het opzetten van een netwerk 'straatintimidatie' waarin zowel de gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers, belanghebbenden, politie en toezichthouders kennis en kunde uitwisselen en samen oplossingen bedenken; • Indien mogelijk een artikel in de APV op te nemen waarin seksuele (straat)intimidatie verboden wordt en creatieve manieren te gebruiken om hierop te handhaven zoals de inzet van lokagenten; • Te onderzoeken waar seksuele intimidatie veel voorkomt en daar de toezicht intensiveren, indien mogelijk met behulp van (flexibele) camera's; * Bij de Tweede Kamer aan te dringen op het snel in behandeling nemen van het wetsvoorstel Asscher - Van Toorenburg 'tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie'.
Stand van Zaken
7 maart 2022: In uitvoering In een brief d.d. 8 februari dit jaar is de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken en wat wel en niet uitvoer is gebleken uit de motie.
Portefeuillehouder
Burgemeester
Status
Aangenomen
Datum
30-6-2020
Ingediend in
Raadsvergadering 2020 (4. BESPREEKPUNTEN)
dinsdag 30 juni 16:00 tot 23:00
Muziekcentrum, alleen voor deelnemers. Publiek kan de vergadering live volgen via enschede.nl/bestuur
Programma
  • Bestuur en Managementondersteuning
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
30-1-2023