Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

OV toegankelijk voor minima

ID
471
Onderwerp
OV toegankelijk voor minima
Indiener(s)
  • Kemp (VOLT)
Fractie(s)
Volt
Fractie(s)
  • VOLT
Dictum
Draagt het college op: * Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om minima te helpen in het openbaar vervoer via bijvoorbeeld een gratis busabonnement, binnen het bestaande of aanvullende budget. * In het najaar bij de OV-visie de terugkoppeling hiervan mee te nemen.
Stand van Zaken
Voorstel tot afdoening 22 jan 2024 is de kamer Fysiek geïnformeerd en in de kredietaanvraag mobiliteit 2024 is 15k opgenomen voor een regeling voor een aantal gratis kaartjes voor minima. Deze wordt uitgevoerd. In uitvoering 24 nov 2023: Met Arriva worden de mogelijkheden voor aanbieden van gratis OV voor minima verkend. Verwachting is in jan '24 een concreet aanbod neer te kunnen leggen.
Portefeuillehouder
M.G.B. Teutelink
Status
Aangenomen
Datum
18-7-2023
Ingediend in
Raadsvergadering 2023 (5.3. Zomernota 2023)
maandag 17 juli 16:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
29-1-2024