Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Behouden WARP Technopolis in de binnenstad

ID
409
Onderwerp
Behouden WARP Technopolis in de binnenstad
Indiener(s)
  • Ouwehand (PvdA)
Fractie(s)
Fractie(s)
  • BBE
  • CDA
  • D66
  • EA
  • GL
  • PvdA
Dictum
Roept het college op: 1. Samen met WARP Technopolis te zoeken naar een nieuwe, duurzame locatie bij voorkeur in de binnenstad van Enschede; 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 oktober, met een update naar de raad te komen; 3. de eventuele kosten of garantsteling hiervoor in beeld te brengen, gezien het aflopen van de huidige huisvesting per eind 2022, en dat in de ontwerpbegroting in okt. aan de raad voor te leggen.
Stand van Zaken
In uitvoering: • In lijn met de motie is in 2021 het proces gestart om de partijen aan de locatie Stationsplein te verhuizen naar een nieuwe locatie. • Uit deze gesprekken bleek dat niet alle partijen zich willen vestigen op een locatie. Daarom zijn met de afzonderlijke partijen gesprekken gevoerd voor een andere locatie • De partijen Sickhouse, Blackbrick en een nieuwe partij Grensfrequentie hebben plannen gemaakt voor de Brandweerkazerne. De raad is per brief geïnformeerd over de constatering dat de Brandweerkazerne in de huidige staat niet geschikt is als culturele broedplaats en de stappen die gezet worden in de zoektocht naar andere huisvesting • PLANETART heeft aangegeven voor zichzelf een eigen locatie te zoeken • De overige huurders hebben zich verenigd in de Stichting Creatieve Broedplaatsen en hebben nu tijdelijk huisvesting via Domijn. De Stichting is zelf actief op zoek naar een definitieve locatie.
Portefeuillehouder
J.B. Diepemaat
Status
Aangenomen
Datum
11-7-2022
Ingediend in
Raadsvergadering 2022 (5. BESPREEKPUNTEN)
maandag 11 juli 16:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
1-10-2022
Bijlage(s)
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan