Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Regie op behalen doelen uit de Energievisie

ID
503
Onderwerp
Regie op behalen doelen uit de Energievisie
Indiener(s)
  • Hummels (PvdA)
Fractie(s)
PvdA
Fractie(s)
  • PvdA
Dictum
Draagt het college op: * Zelf de regie te houden op het behalen van onze doelen uit de energievisie * De provincie te informeren dat Enschede haar energievisie moet herijken om onze geformuleerde doelen te bereiken, gezien gewijzigde omstandigheden (netcongestie, gewijzigd provinciaal beleid, etc) * De volgende voorwaarden te hanteren bij de onderhandeling met de provincie over meedoen met programmering: * Het zoekgebied zoals vastgesteld in het raadsvoorstel (aanwijzen zoekgebied voor windenergie d.d.14 maart 2023) als uitgangspunt te hanteren; * Er worden geen onomkeerbare besluiten genomen tot dat de landelijke normen zijn vastgesteld, * te te zorgen dat we in de startblokken staan en tot in detail voorbereid zijn, zodat wanneer de afstandsnormen definitief zijn we verder kunnen met het direct realiseren van windenergie (stekker erin en gaan) * De raad te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de provincie
Stand van Zaken
Voorstel tot afdoening Afgedaan met raadsbrief d.d. 22 maart 2024 corsanr 2400011342
Portefeuillehouder
N. van den Berg
Status
Aangenomen
Datum
4-3-2024
Ingediend in
Raadsvergadering 2024 (8.3. Motie 7 PvdA Regie op behalen doelen uit de Energievisie_aangenomen)
maandag 4 maart 19:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan