Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Inventariseren minder verkeersbewegingen

ID
443
Onderwerp
Inventariseren minder verkeersbewegingen
Indiener(s)
  • Ruiter, de (BBE)
Fractie(s)
Fractie(s)
  • BBE
  • CU
  • PvdA
  • VVD
Dictum
Draagt het college op: • Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om het autoverkeer aan de NoordWest kant van de stad te beperken. Waarbij het uitganspunt is dat binnensingel en de wijken Bolhaar en Walhof-Roesingh minder belast worden en de Singel haar groene karakter zal behouden; • Creatief te inventariseren en de effecten van al deze mogelijkheden integraal in beeld te brengen.
Stand van Zaken
Voorstel tot afdoening 27 mei 2024 is in een technische sessie uitgebreid gesproken over de (creatieve) mogelijkheden die zijn onderzocht om het autoverkeer aan de noordwest kant van de stad te beperken en effecten zijn in beeld gebracht. In de sessie is ook gemeld dat de motie hiermee is afgedaan. 22 jan 2024: Door bureau Sweco wordt momenteel een studie gedaan naar verkeersmaatregelen buiten noordwest Enschede, die hieraan kunnen bijdragen. Eind maart worden de resultaten verwacht. Daarnaast is gevraagd een mid term review voor de Raad inzake de Singel, daar nemen we de stand van zaken NW in mee. Tevens wordt een technische raadssessie gepland om ze mee te nemen in de achtergrond.
Portefeuillehouder
M.G.B. Teutelink
Status
Aangenomen
Datum
3-4-2023
Ingediend in
Raadsvergadering 2023 (8.1. Wijkverkeersplan Noordwest Enschede)
maandag 3 april 19:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
1-7-2024