Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 3 april 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:03:06 - 00:03:57 - Gertjan Tillema
 3. 3

 4. 4
  Benoemingen
 5. 5
  Kandidaatstelling wethouder en geloofsbrieven
 6. 5.a

  00:05:54 - 00:08:48 - Henri de Roode
  00:08:55 - 00:08:56 - Hidde Heutink
  00:08:56 - 00:09:40 - Henri de Roode
  00:09:40 - 00:09:48 - Hidde Heutink
  00:09:49 - 00:11:33 - Henri de Roode
  00:11:34 - 00:12:17 - Hidde Heutink
  00:12:24 - 00:12:47 - Yara Hümmels
  00:12:47 - 00:14:24 - Henri de Roode
  00:14:24 - 00:14:49 - Yara Hümmels
  00:14:54 - 00:15:25 - Bart Peeters Weem
  00:15:26 - 00:16:42 - Henri de Roode
  00:16:44 - 00:16:45 - Bart Peeters Weem
  00:16:47 - 00:17:02 - Bart Peeters Weem
 7. 5.b

  00:17:42 - 00:18:46 - Ben Sanders
 8. 6

  00:29:39 - 00:30:05 - Bart Peeters Weem
 9. 6.a

  00:29:44 - 00:30:05 - Bart Peeters Weem
  00:32:24 - 00:33:22 - Roelof Bleker
 10. 6.b
  Aanvaarding benoeming
 11. 7

  00:32:45 - 00:33:22 - Roelof Bleker
  00:33:46 - 00:33:57 - Roelof Bleker
 12. 8
  BESPREEKPUNTEN
 13. 8.1

  De verkeerssituatie in Noordwest Enschede vraagt om verbetering. In de mobiliteitsvisie staat dat verbetering van de leefbaarheid in de wijk noodzakelijk is. Recent is dit in het coalitieakkoord onderstreept. Ruimte om het verkeer dat nu door de wijk rijdt, naar de overvolle singels te verleiden is er niet. Daarom is gezocht naar maatregelen om de verkeerssituatie binnen de wijk te verbeteren.


  Tijdens de spitsen is het erg druk op de Roessinghsbleekweg/ Lyceumlaan door woon-werkverkeer: zowel auto’s als fietsers. Taxibusjes van en naar het Roessingh en fietsverkeer naar de verschillende scholen versterken dit. In het wijkverkeersplan Noordwest is een maatregelenpakket om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in noordwest Enschede te verbeteren. Met het maatregelenpakket zetten we in op een betere spreiding van het autoverkeer in de spitsen over het gebied. Dit doen we door een deel van de Lyceumlaan in te richten als eenrichtingsverkeer. Hierdoor rijdt een deel van het autoverkeer via de Beethovenlaan en de Mozartlaan. Daarnaast verbeteren we fietsverbindingen door de fietser tijdens de spitsen een alternatief te bieden voor de Roessinghbleekweg, het auto- en fietsverkeer op de Mozartlaan te scheiden en de inrichting van diverse fietsstraten waaronder Pierenkampweg, Kottendijk, een deel van Park de Kotten, Dr. Zamenhoflaan en Viermarkenweg. Ook het Slagmanpad knappen we op en verbreden we.


  Het wijkverkeersplan is na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen in afstemming met bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen. Dit geeft een goed beeld van de verkeersproblemen die worden ervaren in de wijk. Na vaststelling van het maatregelenpakket door de gemeenteraad starten we met de uitvoering. Ook dit doen we in nauwe afstemming met betrokkenen.

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023,
  besluit:
  het wijkverkeersplan Noordwest Enschede vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Bewoners betrekken vóór de uitvoering
  Inventariseren minder verkeersbewegingen
  Meer monitoren
  Uitvoering snelheid werende maatregelen straten en wegen wijk Walhof-Roessingh
  00:45:56 - 00:47:13 - Nicole Workel-ten Bos
  00:47:22 - 00:47:52 - Yara Hümmels
  00:47:54 - 00:48:20 - Nicole Workel-ten Bos
  00:48:20 - 00:48:30 - Yara Hümmels
  00:48:31 - 00:48:44 - Nicole Workel-ten Bos
  00:48:44 - 00:48:48 - Yara Hümmels
  00:48:51 - 00:49:25 - Gertjan Tillema
  00:49:26 - 00:50:21 - Nicole Workel-ten Bos
  00:50:22 - 00:51:16 - Gertjan Tillema
  00:51:17 - 00:51:47 - Nicole Workel-ten Bos
  00:51:54 - 00:52:34 - Alberto Blömer
  00:52:34 - 00:52:43 - Nicole Workel-ten Bos
  00:53:06 - 00:55:30 - Hans de Ruiter
  00:55:35 - 00:56:01 - Piet van Ek
  00:56:02 - 00:56:25 - Hans de Ruiter
  00:56:30 - 00:56:38 - Piet van Ek
  00:56:40 - 00:56:47 - Hans de Ruiter
  00:56:51 - 00:57:01 - Marijn Ouwehand
  00:57:03 - 00:57:21 - Hans de Ruiter
  00:57:23 - 00:57:30 - Marijn Ouwehand
  00:57:33 - 00:57:47 - Hans de Ruiter
  00:57:52 - 00:58:30 - Robin Wessels
  00:58:31 - 00:58:46 - Robin Wessels
  00:58:47 - 00:58:58 - Hans de Ruiter
  00:58:58 - 00:58:59 - Robin Wessels
  00:58:59 - 00:59:00 - Hans de Ruiter
  00:59:00 - 00:59:11 - Robin Wessels
  00:59:13 - 00:59:32 - Hans de Ruiter
  00:59:34 - 01:00:15 - Gertjan Tillema
  01:00:18 - 01:00:40 - Hans de Ruiter
  01:00:41 - 01:01:27 - Gertjan Tillema
  01:01:30 - 01:01:53 - Hans de Ruiter
  01:02:27 - 01:05:15 - Robin Wessels
  01:05:18 - 01:05:40 - Ton ten Vergert
  01:05:40 - 01:06:12 - Robin Wessels
  01:06:12 - 01:06:28 - Ton ten Vergert
  01:06:29 - 01:06:45 - Robin Wessels
  01:06:45 - 01:07:12 - Henri de Roode
  01:07:12 - 01:07:42 - Robin Wessels
  01:07:42 - 01:07:43 - Henri de Roode
  01:07:43 - 01:07:52 - Robin Wessels
  01:08:19 - 01:10:39 - Marijn Ouwehand
  01:10:39 - 01:12:06 - Gertjan Tillema
  01:12:07 - 01:12:46 - Marijn Ouwehand
  01:12:49 - 01:13:22 - Robin Wessels
  01:13:23 - 01:13:45 - Marijn Ouwehand
  01:13:46 - 01:14:35 - Gertjan Tillema
  01:14:37 - 01:14:54 - Marijn Ouwehand
  01:14:57 - 01:15:15 - Robin Wessels
  01:15:19 - 01:15:29 - Marijn Ouwehand
  01:15:50 - 01:17:15 - Herman Brouwer
  01:18:09 - 01:20:16 - Morgan Brejaart
  01:20:42 - 01:22:21 - Alberto Blömer
  01:22:43 - 01:24:48 - Erik Kemp
  01:25:12 - 01:26:44 - Henri de Roode
  01:26:45 - 01:27:04 - Morgan Brejaart
  01:27:05 - 01:27:51 - Henri de Roode
  01:27:54 - 01:28:38 - Robin Wessels
  01:28:38 - 01:29:08 - Henri de Roode
  01:29:08 - 01:29:17 - Robin Wessels
  01:29:17 - 01:29:30 - Henri de Roode
  01:29:33 - 01:29:53 - Morgan Brejaart
  01:29:54 - 01:30:16 - Henri de Roode
  01:30:21 - 01:30:57 - Erik Kemp
  01:31:11 - 01:33:04 - Gertjan Tillema
  01:33:10 - 01:33:39 - Morgan Brejaart
  01:33:40 - 01:34:24 - Gertjan Tillema
  01:34:29 - 01:34:45 - Morgan Brejaart
  01:34:46 - 01:35:04 - Gertjan Tillema
  01:35:18 - 01:35:19 - Gertjan Tillema
  01:35:21 - 01:43:43 - Arjan Kampman
  01:43:58 - 01:44:24 - Robin Wessels
  01:44:25 - 01:44:44 - Arjan Kampman
  01:44:44 - 01:44:48 - Robin Wessels
  01:44:51 - 01:45:09 - Marijn Ouwehand
  01:45:09 - 01:45:11 - Arjan Kampman
  01:45:13 - 01:45:38 - Morgan Brejaart
  01:45:39 - 01:46:27 - Arjan Kampman
  01:46:30 - 01:46:43 - Morgan Brejaart
  01:46:45 - 01:46:57 - Arjan Kampman
  01:47:02 - 01:47:26 - Erik Kemp
  01:47:27 - 01:47:33 - Arjan Kampman
  01:47:39 - 01:48:20 - Nicole Workel-ten Bos
  01:48:20 - 01:48:27 - Arjan Kampman
  01:48:27 - 01:48:28 - Nicole Workel-ten Bos
  01:48:51 - 01:52:23 - Marc Teutelink
  01:52:23 - 01:52:52 - Marc Teutelink
  01:52:52 - 01:52:53 - Piet van Ek
  01:52:53 - 01:52:56 - Marc Teutelink
  01:52:56 - 01:52:57 - Piet van Ek
  01:52:57 - 01:53:03 - Piet van Ek
  01:53:03 - 01:53:29 - Marc Teutelink
  01:53:29 - 01:53:53 - Morgan Brejaart
  01:53:54 - 01:55:08 - Marc Teutelink
  01:55:10 - 01:56:04 - Gertjan Tillema
  01:56:07 - 01:56:48 - Marc Teutelink
  01:56:48 - 01:57:09 - Gertjan Tillema
  01:57:09 - 01:58:49 - Marc Teutelink
  01:58:51 - 01:59:52 - Robin Wessels
  01:59:54 - 02:01:30 - Marc Teutelink
  02:01:30 - 02:01:35 - Robin Wessels
  02:01:35 - 02:01:49 - Marc Teutelink
  02:01:49 - 02:01:50 - Marc Teutelink
  02:01:50 - 02:01:57 - Robin Wessels
  02:01:57 - 02:01:58 - Marc Teutelink
  02:02:30 - 02:03:12 - Gertjan Tillema
  02:03:30 - 02:03:32 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:03:35 - 02:03:42 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:03:49 - 02:03:52 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:05:04 - 02:05:20 - Piet van Ek
  02:05:22 - 02:05:37 - Robin Wessels
  02:05:41 - 02:05:54 - Judith Hofte
  02:05:56 - 02:06:07 - Herman Brouwer
  02:06:09 - 02:06:16 - Gertjan Tillema
  02:06:21 - 02:06:33 - Erik Kemp
 14. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  D66 (2), EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
 15. 8.1.b

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2)
 16. 8.1.c

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), PVV (2), VOLT (2)
 17. 8.1.d

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), VOLT (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 18. 8.1.e

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (1), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VOLT (1)
 19. 8.1.f

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (1), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VOLT (1)
 20. 8.1.g

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (1)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), PvdA (4), VOLT (1), VVD (4)
 21. 8.2

  De Gemeente Enschede is sinds enkele jaren bezig met de clusteringsopgave van sportparken.
  Samen met Sportaal en in nauw overleg met de betreffende buitensportverenigingen. Op verzoek van zowel de betrokken verenigingen als de raad neemt de gemeente een meer sturende rol om de clustering te realiseren.


  Het voorstel is om vast te houden aan de sluiting van de 5 aangewezen sportparken. Om de verhuizende verenigingen goed te kunnen huisvesten wordt er geïnvesteerd in vernieuwde en gezamenlijke accommodaties zodat inwoners van Enschede kunnen blijven sporten op toekomstbestendige sportparken.
  Naast de lopende herontwikkeling van Diekman-Oost worden de drie locaties Enschede-Zuid, Enschede-Oost (Glanerbrug) en sportpark Schreurserve aangewezen als clusteringslocaties voor nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor worden haalbaarheidsonderzoeken dit voorjaar opgestart, hervat en/of geactualiseerd.


  Verenigingen op sportparken die sluiten hebben de keuze om zich bij een van de drie clusteringslocaties aan te sluiten. Hiervoor worden vooraf concrete voorwaarden gesteld, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de voordelen en gevolgen zijn voor deelname. Hierbij ligt de focus op gedeeld gebruik van duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties.


  Voor verenigingen die zich inschrijven voor een sportcluster gelden de volgende voorwaarden:
  •    De gemeente bepaalt op basis van de voorkeuren en motivering van verenigingen en de mogelijkheden van de locaties welke verenigingen bij welke sportparken aansluiten.
  Verenigingen kunnen elkaar niet uitsluiten.
  •    Samenwerking is het uitgangspunt op de vernieuwde en gezamenlijke sportparken. Fusie kan een resultaat zijn, maar is geen vereiste.
  •    Op basis van de uiteindelijk deelnemende verenigingen zal er een verdere uitwerking plaatsvinden door het opstarten dan wel vervolgen van een haalbaarheidsonderzoek naar de benodigde faciliteiten met bijbehorende investering en exploitatiekosten.
  •    Hierbij wordt het aantal velden en kleedkamers gebaseerd op de KNVB normen / rekentool.
  •    Hoe de nieuwe gezamenlijke accommodatie eruit gaat zien zal uit het ontwerptraject duidelijk worden. De focus hierbij ligt op centrale en gedeelde voorzieningen.


  Voor verenigingen die niet mee willen of kunnen geldt:
  •    Verenigingen op de sportparken die sluiten, maar die niet willen of kunnen meegaan met een van de vernieuwde sportparken, zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige herhuisvesting.
  •    Dat betekent dat de betreffende vereniging zelf onderdak moet vinden bij een vereniging op een ander sportpark dat open blijft en waar voldoende ruimte aanwezig is.
  •    De gemeente investeert niet in nieuwe huisvesting van de verhuizende verenigingen op deze andere locaties. De verenigingen zullen deze zelf moet bekostigen.
  •    Verenigingen worden wel gecompenseerd voor hun huidige opstallen o.b.v. een onafhankelijke taxatie.
  •    Bij de planning voor de sluiting van sportparken wordt rekening gehouden met de ontwikkelperiode voor de drie vernieuwde sportparken.
  •    Als een vereniging echter geen tijdig alternatief kan of wil vinden, is dat geen reden voor de gemeente om de sluiting van het betreffende sportpark uit te stellen.


  Voor alle verenigingen geldt:
  •    Gemeente en Sportaal handelen conform het huidige debiteurenbeleid als het gaat om betaling van huren, servicekosten, leningen en hypotheken.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1)

  Besluit

  1. Meer regie te nemen op het vervolg van de clusteringsopgave voor sportparken door de volgende uitgangspunten vast te stellen:
  a. De 5 sportparken, genoemd onder Fasering realisatie clustering gefaseerd te sluiten tot aan 2027.
  b. Naast Diekman-Oost de locaties Enschede-Oost(Glanerbrug), Enschede-Zuid en Sportpark Schreurserve aan te wijzen als clusteringslocaties, waarbij de verenigingen die reeds gevestigd zijn op deze locaties of dat voornemens zijn daarbij gestimuleerd en gefaciliteerd blijven worden door de gemeente. En voor de zomer 2023 duidelijkheid te verschaffen over de definitieve positionering van de verenigingen.
  c. De uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken van de locaties Enschede-Oost en sportpark Schreurserve te betrekken bij de integrale afweging over de Investeringsagenda bij de Zomernota 2024 voor het realiseren van duurzame en multifunctionele sportaccommodaties.
  d. Maximaal 3 scenario’s, die zich niet beperken tot de aangewezen clusteringslocaties, voor Sportclub Enschede en SVV '91 te onderzoeken en voor de zomer van 2023 duidelijkheid te verschaffen aan Sportclub Enschede en SW '91 over waar zij zich kunnen huisvesten. De uitgewerkte scenario’s inclusief een voorkeursscenario vanuit het college ter besluitvorming voor de zomer 2023 aan de raad voor te leggen.
  2. Voor de verhuisbewegingen die dit jaar plaatsvinden tot 31 december 2023 een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen van 181.000 euro.
  Indien na het onderzoeken van de scenario’s voor Sportclub Enschede en SW '91 of bij de voortgang op de clusteringslocaties blijkt dat de beschikbaar gestelde bedragen niet toereikend zijn, dan komt het college daarvoor tijdig met een voorstel terug naar de raad.
  3. De bijdrage van 181.000 euro te dekken uit de Investeringsagenda waarin een bedrag is gereserveerd van 909.000 euro voor het afstoten van 5 sportparken.
  4. In te stemmen met een wijziging in de toewijzing van de reeds eerder beschikbaar gestelde bijdrage uit de Investeringsagenda voor de herontwikkeling van Sportpark Diekman-Oost, ten behoeve van:
  a. Een subsidie van 325.000 euro aan ERC ’69 voor realisatie van een nieuw clubhuis en
  kleedkamers.
  b. Een subsidie van 25.000 euro aan EFC PW voor renovatie van het clubhuis.
  c. Deze bedragen te dekken uit de Investeringsagenda.
  d. Een bedrag van €130.000 ter beschikking te stellen om het tekort te dichten voor de realisatie van het clubgebouw en de kleedkamers. Dit alles onder de voorwaarden:
  - dat de verenigingen die zich hier vestigen zich inzetten om maatschappelijke activiteiten te organiseren;
  - dat het clubgebouw en de kleedkamers toegankelijk zijn voor alle verenigingen die zich hier gaan vestigen.
  5. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  6. Bovenstaande beslispunten aan de volgende voorwaarden te laten voldoen:
  - De gemeente vraagt naar de voorkeuren en motivering van verenigingen.
  - Verenigingen kunnen elkaar niet uitsluiten.
  - Samenwerking is het uitgangspunt op de vernieuwde en gezamenlijke sportparken. Fusie kan een resultaat zijn, maar is geen vereiste.
  - Op basis van de uiteindelijk deelnemende verenigingen zal er een verdere uitwerking plaatsvinden door het opstarten dan wel vervolgen van een haalbaarheidsonderzoek naar de benodigde faciliteiten met bijbehorende investering en exploitatiekosten.
  - Hierbij wordt het aantal velden en kleedkamers gebaseerd op de KNVB normen / rekentool. • Hoe de nieuwe gezamenlijke accommodatie eruit gaat zien zal uit het ontwerptraject duidelijk worden. De focus hierbij ligt op centrale en gedeelde voorzieningen.
  - Gemeente en Sportaal handelen conform het huidige debiteurenbeleid als het gaat om betaling van huren, servicekosten, leningen en hypotheken.
  - Bij de planning voor de sluiting van sportparken wordt rekening gehouden met de ontwikkelperiode voor de vier vernieuwde sportparken.
  - Verenigingen worden gecompenseerd voor hun huidige opstallen o.b.v. een onafhankelijke taxatie.

  02:12:42 - 02:13:20 - Marc Teutelink
  02:13:49 - 02:14:16 - Erik Kemp
  02:14:37 - 02:16:41 - Linsey van der Veen
  02:16:48 - 02:17:21 - Malkis Jajan
  02:17:23 - 02:18:42 - Linsey van der Veen
  02:18:43 - 02:19:04 - Malkis Jajan
  02:19:04 - 02:19:18 - Linsey van der Veen
  02:19:24 - 02:19:44 - Herman Brouwer
  02:19:46 - 02:20:00 - Linsey van der Veen
  02:20:01 - 02:20:07 - Herman Brouwer
  02:20:08 - 02:20:38 - Linsey van der Veen
  02:20:43 - 02:21:07 - Mart van Lagen
  02:21:09 - 02:21:42 - Linsey van der Veen
  02:22:10 - 02:23:55 - Malkis Jajan
  02:24:21 - 02:26:00 - Danny van Wakeren
  02:26:04 - 02:26:13 - Malkis Jajan
  02:26:15 - 02:27:13 - Herman Brouwer
  02:27:21 - 02:27:42 - Danny van Wakeren
  02:27:43 - 02:27:54 - Herman Brouwer
  02:28:01 - 02:28:15 - Danny van Wakeren
  02:28:16 - 02:28:17 - Herman Brouwer
  02:28:18 - 02:28:23 - Herman Brouwer
  02:28:28 - 02:28:40 - Danny van Wakeren
  02:28:49 - 02:29:29 - Hidde Heutink
  02:29:32 - 02:29:42 - Danny van Wakeren
  02:29:44 - 02:30:11 - Hidde Heutink
  02:30:14 - 02:30:32 - Danny van Wakeren
  02:30:34 - 02:30:48 - Hidde Heutink
  02:30:51 - 02:30:56 - Danny van Wakeren
  02:31:11 - 02:32:20 - Bart Peeters Weem
  02:32:36 - 02:35:38 - Herman Brouwer
  02:35:49 - 02:37:45 - Mart van Lagen
  02:37:45 - 02:38:10 - Herman Brouwer
  02:38:10 - 02:38:43 - Mart van Lagen
  02:38:43 - 02:38:56 - Herman Brouwer
  02:38:56 - 02:39:32 - Mart van Lagen
  02:39:34 - 02:39:51 - Morgan Brejaart
  02:39:52 - 02:40:35 - Mart van Lagen
  02:41:04 - 02:44:00 - Niels van den Berg
  02:44:06 - 02:44:42 - Herman Brouwer
  02:44:44 - 02:45:41 - Niels van den Berg
  02:45:41 - 02:45:47 - Herman Brouwer
  02:45:47 - 02:45:48 - Niels van den Berg
  02:45:48 - 02:45:50 - Niels van den Berg
  02:45:50 - 02:45:52 - Herman Brouwer
  02:45:52 - 02:45:57 - Niels van den Berg
  02:45:58 - 02:45:59 - Niels van den Berg
  02:46:00 - 02:46:18 - Piet van Ek
  02:46:18 - 02:47:10 - Niels van den Berg
  02:47:13 - 02:47:27 - Piet van Ek
  02:47:27 - 02:50:32 - Niels van den Berg
  02:50:34 - 02:51:12 - Malkis Jajan
  02:51:29 - 02:52:19 - Niels van den Berg
  02:52:23 - 02:53:13 - Hidde Heutink
  02:53:17 - 02:53:51 - Niels van den Berg
  02:53:52 - 02:54:17 - Piet van Ek
  02:54:17 - 02:54:19 - Niels van den Berg
  02:54:20 - 02:55:11 - Mart van Lagen
  02:55:13 - 02:56:07 - Niels van den Berg
  02:56:08 - 02:56:42 - Mart van Lagen
  02:56:43 - 02:59:51 - Niels van den Berg
  02:59:52 - 03:00:46 - Herman Brouwer
  03:00:46 - 03:01:11 - Niels van den Berg
  03:01:41 - 03:01:48 - Herman Brouwer
  03:02:02 - 03:02:15 - Mart van Lagen
  03:03:05 - 03:03:16 - Linsey van der Veen
  03:03:19 - 03:03:25 - Herman Brouwer
  03:03:26 - 03:03:32 - Hidde Heutink
  03:03:38 - 03:03:48 - Morgan Brejaart
  03:04:44 - 03:04:54 - Herman Brouwer
  03:04:57 - 03:05:10 - Judith Hofte
  03:07:33 - 03:11:29 - Yara Hümmels
  03:11:37 - 03:12:15 - Lourraine Lents
  03:12:15 - 03:13:14 - Yara Hümmels
 22. 8.2.a

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1)
 23. 8.2.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1)
 24. 8.3

  Elk jaar vindt een Woondebat plaats met de raad om de voortgang van de Woonvisie te bespreken. Hiervoor
  ontvangt de raad de voortgangsrapportage Woonvisie. Dit is ook het moment waarop nieuwe
  beleidsuitspraken aan de Woonvisie worden toegevoegd, waarmee zowel het college als de raad kunnen
  sturen op het woonbeleid. Dit jaar heeft het college besloten de raad voor te stellen om ook de
  Woonzorgvisie voor ouderen vast te stellen en deze inclusief de bijbehorende beleidsuitspraken toe te
  voegen aan de Woonvisie. De Woonzorgvisie voor ouderen bevat verschillende beleidsuitspraken die zijn
  opgesteld aan de hand van vier hoofdlijnen, te weten: gevarieerd woonaanbod dat ook geschikt is voor
  ouderen, behouden en versterken van de zelfredzaamheid van ouderen, zorgzame buurten en samen
  bereiken we meer.


  Daarnaast heeft het college besloten de raad voor te stellen om beleidsuitspraken toe te voegen aan de
  Woonvisie over een focusgebied voor nieuwe studentenhuisvesting (het centrum, op en nabij de campus
  van de Universiteit Twente en het gebied daartussen), de ambitie om 2000 corporatiewoningen toe te
  voegen, een definitie voor de beoogde doelgroep voor middenhuur, het toevoegen van studenten en
  ouderen aan doelgroepen van programmering, een visie op flexwonen en een visie op flexwoningen. Deze
  nieuwe versie van de Woonvisie vervangt de voorgaande versie van 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2023, met inachtneming van het aangenomen amendement E,
  besluit:
  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Woonvisie;
  2. De volgende nieuwe beleidsuitspraken toe te voegen aan de Woonvisie:
  a. De gemeente zet zich proactief in voor de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen. Hiervoor is als focusgebied aangewezen: het centrum, op en nabij de campus van de Universiteit Twente en het gebied daartussen (Kennisas, gebied Hengelosestraat);
  b. De ambitie van gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties is om 2.000
  corporatiewoningen toe te voegen. Deze ambitie is onderdeel van de Enschedese ambitie om 9.300 woningen te realiseren;
  c. Middenhuur speelt een centrale rol bij doorstroming en bij de invulling van de brede talentopgave. De beoogde doelgroep voor middenhuur zijn inwoners met een (vaak tijdelijke) woonvraag die geen koopwoning willen of kunnen kopen en te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning;
  d. De doelgroepen van programmering zijn: talent, studenten, inwoners met een zorg- of
  ondersteuningsvraag, ouderen en inwoners waarvoor het aanbod nu niet goed aansluit op de vraag, waarbij extra aandacht uitgaat naar de doelgroep 30-54 jarigen en gezinnen;
  e. We zien het flexwonen in Enschede als een structureel antwoord op de veranderende woonvraag; een woonconcept dat door het aanbieden van aanvullende diensten een oplossing biedt voor mensen met een tijdelijke woonvraag.
  f. Flexwoningen zien wij als een instrument dat kan worden ingezet als versnellingsmotor voor de woningbouw: door snelle toevoeging van veelal modulair gebouwde woningen kunnen locaties eerder in ontwikkeling worden gebracht. Hiervoor maken wij zo veel als mogelijk gebruik van de beschikbare stimuleringsregelingen.
  g. De Gemeente zet zich pro-actief in voor de ontwikkeling van geclusterde levensloopbestendige, woningen voor senioren - niet alleen gestapeld maar ook grondgebonden woningen in diversewoonvariaties - en neemt initiatief richting de bouwsector, ontwikkelaars en zorgaanbieders om hiervoor op korte termijn, concrete uitvoeringsplannen te realiseren op wijk- en dorpsniveau.
  3. De Woonzorgvisie voor ouderen vast te stellen en deze, inclusief de bijbehorende beleidsuitspraken, toe te voegen aan de Woonvisie;
  4. Conform bijlage 3 van de voortgangsrapportage Woonvisie de daarin beschreven status van de moties vast te stellen;
  5. De vorige versie van de Woonvisie uit 2021 (kenmerk: gmb-2021-422191) te laten vervallen.

  Moties

  Onderwerp
  Eschmarkerveld in uitvoeringsfase!
  Omarm tiny houses als woonvorm
  Versnellen huisvesting voor jongeren in een kwetsbare positie
  03:12:15 - 03:13:14 - Yara Hümmels
  03:13:14 - 03:13:22 - Lourraine Lents
  03:13:22 - 03:13:33 - Yara Hümmels
  03:13:33 - 03:13:34 - Lourraine Lents
  03:13:51 - 03:16:06 - Linda Wissink
  03:16:16 - 03:17:20 - Gertjan Tillema
  03:17:20 - 03:17:48 - Hidde Heutink
  03:17:50 - 03:19:11 - Gertjan Tillema
  03:19:32 - 03:21:11 - Ton ten Vergert
  03:21:28 - 03:23:31 - Robin Wessels
  03:23:50 - 03:26:09 - Hidde Heutink
  03:26:13 - 03:26:24 - Judith Hofte
  03:26:31 - 03:26:37 - Hidde Heutink
  03:26:39 - 03:27:07 - Robin Wessels
  03:27:07 - 03:27:45 - Hidde Heutink
  03:27:45 - 03:27:57 - Robin Wessels
  03:27:57 - 03:28:17 - Hidde Heutink
  03:28:34 - 03:30:50 - Lourraine Lents
  03:30:50 - 03:31:17 - Henri de Roode
  03:31:19 - 03:31:24 - Lourraine Lents
  03:31:24 - 03:32:05 - Gertjan Tillema
  03:32:18 - 03:33:16 - Lourraine Lents
  03:33:16 - 03:33:52 - Gertjan Tillema
  03:33:52 - 03:36:10 - Lourraine Lents
  03:36:10 - 03:36:45 - Robin Wessels
  03:36:47 - 03:37:11 - Lourraine Lents
  03:37:11 - 03:37:22 - Robin Wessels
  03:37:22 - 03:37:23 - Lourraine Lents
  03:37:23 - 03:37:57 - Gertjan Tillema
  03:37:57 - 03:38:33 - Lourraine Lents
  03:38:33 - 03:38:34 - Gertjan Tillema
  03:38:34 - 03:38:36 - Lourraine Lents
  03:38:36 - 03:38:50 - Gertjan Tillema
  03:39:17 - 03:44:15 - Jeroen Diepemaat
  03:44:16 - 03:45:09 - Gertjan Tillema
  03:45:10 - 03:46:27 - Jeroen Diepemaat
  03:46:29 - 03:46:34 - Gertjan Tillema
  03:46:35 - 03:46:40 - Jeroen Diepemaat
  03:46:40 - 03:47:31 - Robin Wessels
  03:47:31 - 03:48:21 - Jeroen Diepemaat
  03:48:21 - 03:48:31 - Robin Wessels
  03:48:34 - 03:50:17 - Jeroen Diepemaat
  03:50:19 - 03:50:39 - Gertjan Tillema
  03:50:45 - 03:50:57 - Lourraine Lents
  03:50:59 - 03:51:38 - Jeroen Diepemaat
  03:51:40 - 03:52:03 - Robin Wessels
  03:52:03 - 03:52:49 - Jeroen Diepemaat
  03:52:49 - 03:52:52 - Robin Wessels
  03:52:52 - 03:53:02 - Jeroen Diepemaat
  03:53:02 - 03:53:04 - Robin Wessels
  03:53:06 - 03:53:46 - Jeroen Diepemaat
  03:53:46 - 03:54:12 - Lourraine Lents
  03:54:13 - 03:54:21 - Gertjan Tillema
  03:54:22 - 03:56:24 - Jeroen Diepemaat
  03:56:24 - 03:57:06 - Hidde Heutink
  03:57:06 - 03:57:54 - Jeroen Diepemaat
  03:57:55 - 03:58:07 - Yara Hümmels
  03:58:09 - 03:59:56 - Jeroen Diepemaat
  04:00:03 - 04:00:23 - Yara Hümmels
  04:00:38 - 04:00:49 - Yara Hümmels
  04:04:24 - 04:04:53 - Yara Hümmels
  04:06:07 - 04:06:16 - Gertjan Tillema
  04:08:33 - 04:08:38 - Hidde Heutink
  04:08:41 - 04:08:54 - Henri de Roode
  04:12:53 - 04:13:02 - Robin Wessels
 25. 8.3.a

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), VOLT (2), VVD (4)
 26. 8.3.b

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  CU (1), D66 (2), EA (1)
 27. 8.3.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 28. 8.3.d

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PvdA (1), PVV (2)
 29. 8.3.e

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 30. 8.3.f

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 31. 8.3.g

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  BBE (6), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (4), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
 32. 8.3.h

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 33. 8.3.i

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1)
 34. 99

  Deze vergadering wordt vervolgd op woensdag 5 april 2023.