Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 3 juli 2023

18:00 - 19:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Betreft benoeming tijdelijke opvolging SP

  00:01:24 - 00:02:06 - Ben Sanders
 4. 3.a

 5. 3.b

  00:03:37 - 00:04:53 - Roelof Bleker
 6. 4
  BESPREEKPUNTEN
 7. 4.1

  Op maandag 19 juni 2023 vond het debat over het raadsvoorstel ‘Motie Asielzoekers’ in de stedelijke commissie Sociaal plaats. Naar aanleiding van dit debat, en nieuwe documenten die het College ontving van de Staatssecretaris en de Commissaris van de Koning, is er een nieuw raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad in Enschede stemde 20 maart 2023 in met de motie ‘Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’. De gemeenteraad stelt met deze motie bereid te zijn om onder voorwaarden maximaal 550 asielzoekers op te vangen in Enschede. Het college kreeg de opdracht van de gemeenteraad om in gesprek te gaan over de gestelde voorwaarden met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het COA. Het college ging op basis daarvan de afgelopen weken gesprekken aan met de Staatssecretaris, de Commissaris van de Koning en het COA. . Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken en toezeggingen. Met deze opbrengst is het nu aan de gemeenteraad om aan te geven of ze willen meewerken aan de opvang van asielzoekers en of aan de motie is voldaan. Ook krijgt de gemeenteraad gelegenheid om iets van de afspraken te vinden.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2023,


  besluit:


  1. Wensen en bedenkingen mee te geven aan het college op de concept bestuursovereenkomst met het COA met in achtneming van de brieven van de staatssecretaris (17 april 2023 en 21 juni 2023), de brief van de Commissaris van de Koning (13 juni) als resultaat van de gesprekken over de voorwaarden uit de motie ‘Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’ van 20 maart 2023 en;
  2. Op grond hiervan medewerking te verlenen aan het leveren van een vrijwillige bijdrage aan de provinciale opgave asielopvang naar aanleiding van de ‘motie onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’. En met inachtneming van schriftelijke bevestiging door de Commissaris van de Koning en Staatssecretaris in het schrijven van respectievelijk 13 juni en 21 juni 2023.

  Moties

  Onderwerp
  Nadere uitwerking bestuursovereenkomst ten behoeve van een AZC

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Asielopvang
  00:09:34 - 00:15:36 - Barry Overink
  00:15:36 - 00:15:38 - Alberto Blömer
  00:15:42 - 00:16:32 - Alberto Blömer
  00:16:32 - 00:18:00 - Barry Overink
  00:18:03 - 00:18:24 - Alberto Blömer
  00:18:26 - 00:19:07 - Morgan Brejaart
  00:19:08 - 00:19:27 - Barry Overink
  00:19:28 - 00:19:35 - Morgan Brejaart
  00:19:35 - 00:19:48 - Barry Overink
  00:19:48 - 00:20:09 - Morgan Brejaart
  00:20:09 - 00:21:03 - Barry Overink
  00:21:05 - 00:21:38 - Mart van Lagen
  00:21:39 - 00:22:22 - Barry Overink
  00:22:23 - 00:22:54 - Mart van Lagen
  00:22:55 - 00:24:15 - Barry Overink
  00:24:15 - 00:24:47 - Mart van Lagen
  00:24:47 - 00:25:14 - Barry Overink
  00:25:15 - 00:25:25 - Herman Brouwer
  00:25:25 - 00:25:55 - Barry Overink
  00:25:56 - 00:26:21 - Herman Brouwer
  00:26:21 - 00:27:12 - Herman Brouwer
  00:27:15 - 00:27:37 - Maschja Baas
  00:27:37 - 00:27:39 - Maschja Baas
  00:28:11 - 00:30:01 - Malkis Jajan
  00:30:03 - 00:30:16 - Herman Brouwer
  00:30:18 - 00:30:20 - Malkis Jajan
  00:30:27 - 00:30:52 - Morgan Brejaart
  00:30:52 - 00:31:23 - Malkis Jajan
  00:31:25 - 00:31:38 - Mart van Lagen
  00:31:40 - 00:31:47 - Malkis Jajan
  00:31:47 - 00:31:58 - Mart van Lagen
  00:32:00 - 00:32:14 - Malkis Jajan
  00:32:33 - 00:33:26 - Yara Hümmels
  00:33:50 - 00:35:50 - Maschja Baas
  00:35:54 - 00:36:11 - Piet van Ek
  00:36:12 - 00:36:54 - Maschja Baas
  00:37:08 - 00:38:01 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:38:18 - 00:38:21 - Alberto Blömer
  00:38:24 - 00:40:05 - Alberto Blömer
  00:40:23 - 00:41:35 - Erik Kemp
  00:41:49 - 00:43:54 - Bart Peeters Weem
  00:43:55 - 00:44:02 - Barry Overink
  00:44:02 - 00:44:10 - Bart Peeters Weem
  00:44:10 - 00:44:17 - Barry Overink
  00:44:18 - 00:44:40 - Bart Peeters Weem
  00:44:40 - 00:45:39 - Barry Overink
  00:45:40 - 00:46:29 - Bart Peeters Weem
  00:46:30 - 00:46:59 - Barry Overink
  00:47:03 - 00:47:25 - Piet van Ek
  00:47:25 - 00:47:59 - Bart Peeters Weem
  00:48:11 - 00:49:43 - Mart van Lagen
  00:49:47 - 00:50:13 - Morgan Brejaart
  00:50:14 - 00:51:02 - Mart van Lagen
  00:51:08 - 00:51:13 - Morgan Brejaart
  00:51:15 - 00:51:16 - Mart van Lagen
  00:51:19 - 00:52:02 - Maschja Baas
  00:52:04 - 00:52:40 - Mart van Lagen
  00:52:42 - 00:52:58 - Maschja Baas
  00:52:58 - 00:53:02 - Mart van Lagen
  00:53:04 - 00:53:50 - Barry Overink
  00:53:51 - 00:54:25 - Mart van Lagen
  00:54:26 - 00:55:21 - Barry Overink
  00:55:21 - 00:55:22 - Mart van Lagen
  00:55:22 - 00:56:26 - Barry Overink
  00:56:27 - 00:56:47 - Barry Overink
  00:56:48 - 00:56:57 - Mart van Lagen
  00:57:09 - 00:59:22 - Herman Brouwer
  00:59:50 - 01:02:14 - Morgan Brejaart
  01:02:15 - 01:02:34 - Morgan Brejaart
  01:02:34 - 01:06:17 - Arjan Kampman
  01:06:17 - 01:06:52 - Arjan Kampman
  01:06:54 - 01:07:21 - Arjan Kampman
  01:07:21 - 01:07:48 - Arjan Kampman
  01:07:50 - 01:08:57 - Arjan Kampman
  01:09:04 - 01:09:22 - Mart van Lagen
  01:09:24 - 01:10:09 - Arjan Kampman
  01:10:11 - 01:10:41 - Mart van Lagen
  01:10:43 - 01:11:36 - Arjan Kampman
  01:11:41 - 01:12:15 - Morgan Brejaart
  01:12:16 - 01:13:07 - Arjan Kampman
  01:13:09 - 01:13:41 - Maschja Baas
  01:13:43 - 01:14:01 - Arjan Kampman
  01:14:04 - 01:14:11 - Maschja Baas
  01:14:13 - 01:14:35 - Arjan Kampman
  01:14:35 - 01:14:58 - Herman Brouwer
  01:14:59 - 01:15:10 - Arjan Kampman
  01:15:15 - 01:17:37 - Arjan Kampman
  01:17:37 - 01:17:46 - Herman Brouwer
  01:17:46 - 01:17:51 - Arjan Kampman
  01:17:51 - 01:17:54 - Herman Brouwer
  01:17:58 - 01:18:04 - Mart van Lagen
  01:18:06 - 01:19:02 - Arjan Kampman
  01:19:03 - 01:19:20 - Mart van Lagen
  01:19:21 - 01:19:51 - Arjan Kampman
  01:20:06 - 01:20:07 - Herman Brouwer
  01:20:08 - 01:20:18 - Herman Brouwer
  01:20:28 - 01:20:45 - Arjan Kampman
  01:21:13 - 01:21:24 - Mart van Lagen
 8. 5
  Sluiting