Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 30 januari 2023

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:42 - 00:03:55 - Jeroen Diepemaat
  00:04:03 - 00:10:10 - Inspreker 2
 2. 2

  00:12:28 - 00:12:34 - Bart Peeters Weem
 3. 3

 4. 4

  4.a. Benoeming lid commissie Functioneringsgesprek Burgemeester
  4.b. Benoeming lid commissie Menselijke Maat

  00:14:44 - 00:15:11 - Ton ten Vergert
 5. 5

  Het college stelt voor de moties, vermeld in de bijgevoegde afdoeningslijst, af te doen. Het presidium heeft deze lijst doorgenomen. De moties, vermeld in deze afdoeningslijst kunnen worden afgedaan, met uitzondering van:
  - motie Bufferzone rondom abortuskliniek
  - motie Onzelfstandige bewoning ook in flatgebouwen
  - motie Stadsdeelgewijs werken
  - motie Toetsingskader voor de strategische groei naar 170000+ inwoners
  - motie Beheersen algemene reserves gemeenschappelijke regelingen
  - motie Ontwerpwedstrijd Centrumkwadraat
  - motie Innovatie past niet altijd in bestaande regels
  - motie Groene gevels
  - motie Enschede sterker uit de crisis als strategische opgave

  00:14:47 - 00:15:11 - Ton ten Vergert
 6. 6

  03:30:21 - 03:31:21 - Ton ten Vergert
  03:31:30 - 03:31:51 - Morgan Brejaart
  03:31:52 - 03:32:01 - Ton ten Vergert
  03:32:10 - 03:32:43 - Carma Woltjer
  03:32:44 - 03:33:17 - Ton ten Vergert
  03:33:19 - 03:33:38 - Carma Woltjer
  03:33:38 - 03:33:52 - Ton ten Vergert
  03:33:59 - 03:34:26 - Erik Kemp
  03:35:16 - 03:35:28 - Bart Peeters Weem
  03:36:18 - 03:37:51 - Ton ten Vergert
  03:37:51 - 03:38:59 - Gertjan Tillema
  03:39:01 - 03:39:04 - Ton ten Vergert
  03:39:08 - 03:39:43 - Hidde Heutink
  03:39:47 - 03:40:49 - Ton ten Vergert
  03:40:53 - 03:41:17 - Morgan Brejaart
  03:41:17 - 03:42:06 - Ton ten Vergert
  03:42:11 - 03:42:37 - Robin Wessels
  03:42:37 - 03:42:39 - Ton ten Vergert
  03:42:40 - 03:42:45 - Robin Wessels
  03:42:47 - 03:43:27 - Morgan Brejaart
  03:43:28 - 03:43:45 - Ton ten Vergert
  03:43:49 - 03:44:06 - Morgan Brejaart
  03:44:06 - 03:44:34 - Ton ten Vergert
  03:44:46 - 03:46:06 - Niels van den Berg
  03:46:07 - 03:46:24 - Gertjan Tillema
  03:46:25 - 03:46:26 - Robin Wessels
  03:46:26 - 03:46:27 - Niels van den Berg
  03:46:30 - 03:46:47 - Niels van den Berg
  03:46:48 - 03:46:58 - Robin Wessels
  03:46:59 - 03:47:03 - Niels van den Berg
  03:47:03 - 03:47:05 - Morgan Brejaart
  03:47:05 - 03:47:15 - Niels van den Berg
  03:47:15 - 03:47:16 - Niels van den Berg
  03:47:16 - 03:47:25 - Morgan Brejaart
  03:47:26 - 03:48:10 - Niels van den Berg
  03:48:18 - 03:48:35 - Yara Hümmels
  03:48:41 - 03:48:53 - Malkis Jajan
  03:48:58 - 03:49:14 - Gertjan Tillema
  03:50:03 - 03:52:17 - Judith Hofte
  03:52:20 - 03:53:09 - Rachel Denneboom
  03:53:10 - 03:53:18 - Judith Hofte
  03:53:20 - 03:53:23 - Rachel Denneboom
  03:53:24 - 03:53:25 - Rachel Denneboom
  03:53:36 - 03:54:18 - Barry Overink
  03:54:20 - 03:54:44 - Judith Hofte
  03:55:04 - 03:56:37 - Marc Teutelink
  03:56:37 - 03:57:02 - Judith Hofte
  03:57:02 - 03:57:03 - Marc Teutelink
  03:57:03 - 03:57:23 - Judith Hofte
  03:57:24 - 03:57:41 - Marc Teutelink
  03:57:42 - 03:57:49 - Gertjan Tillema
  03:57:55 - 03:58:20 - Gertjan Tillema
  03:58:25 - 03:58:37 - Judith Hofte
  03:58:37 - 03:58:38 - Marc Teutelink
  03:58:38 - 03:58:46 - Judith Hofte
  03:58:46 - 03:59:11 - Marc Teutelink
  03:59:11 - 03:59:22 - Judith Hofte
 7. 6.1

  Openbaar, muv bijlagen 1 t/m 4!


  Gemeente Enschede en De Woonplaats gaan een samenwerkingsovereenkomst aan om binnen 2 jaar 190 woningen toe te voegen aan het sociale huur-segment en het segment net daarboven op vier locaties in Enschede. Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit het innovatieve en duurzame experiment om versneld woningen te kunnen bouwen en zo een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de zoektijd naar een woning. Binnen deze opgave realiseert Stichting Jongerenhuisvesting Twente samen met De Woonplaats circa 60 studio’s voor jongeren tot 30 jaar. Daarnaast worden ruim 80 grondgebonden woningen en circa 50 appartementen gerealiseerd. Hof Enschede krijgt op locatie Paulus Moreelsestraat plek voor ruim 20 woningen voor ouderen.
  In de SOK zijn de kaders afgesproken (financieel, programmatisch, juridisch) waarbinnen de realisatie van de 190 woningen tot stand komt. Zonder grondexploitatie kan er geen grondproductie en dus ook geen uitgifte van percelen plaatsvinden. Om de ontwikkeling van 190 betaalbare huurwoningen mogelijk te maken moet er een nieuwe grondexploitatie “Versneld Modulair Bouwen” worden vastgesteld en bijbehorend krediet beschikbaar worden gesteld. Voor de herontwikkeling van de woningbouwlocaties is afwijking van de bestemmingsplannen vereist. Met de samenwerkingsovereenkomst kan de gemeente de procedure in het kader van het Besluit Crisis- en herstelwet in gang zetten.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022,
  besluit:
  1. Stelt de nieuwe grondexploitatie Versneld Modulair Bouwen vast. Wat de ontwikkeling van 190 betaalbare woningen, verdeeld over vier locaties in Enschede, mogelijk maakt.
  2. Bekrachtigt de door het College opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 (SOK), 2 (Grondexploitatie), toelichting op de Grondexploitatie (bijlage 3) en 4 (Begrotingswijziging grondexploitatie) ingevolge artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
  3. Stelt een krediet beschikbaar ter grootte van € 3.164.310,- voor investeringen ten behoeve van herontwikkeling van de 4 locaties aangewezen voor versneld modulair bouwen en dekt dit krediet uit de grondopbrengsten en exploitatiebijdrage.
  4. Brengt de hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting aan.

  00:16:43 - 00:18:12 - Hidde Heutink
  00:18:23 - 00:18:49 - Robin Wessels
  00:18:50 - 00:19:08 - Hidde Heutink
  00:19:08 - 00:19:19 - Robin Wessels
  00:19:19 - 00:19:36 - Hidde Heutink
  00:19:36 - 00:19:59 - Robin Wessels
  00:19:59 - 00:20:03 - Hidde Heutink
  00:20:03 - 00:20:28 - Hidde Heutink
  00:20:29 - 00:20:48 - Robin Wessels
  00:20:57 - 00:21:29 - Erik Kemp
  00:21:29 - 00:22:04 - Hidde Heutink
  00:22:08 - 00:22:26 - Erik Kemp
  00:22:27 - 00:23:05 - Hidde Heutink
  00:23:22 - 00:24:34 - Jeroen Diepemaat
  00:24:39 - 00:25:21 - Morgan Brejaart
  00:25:21 - 00:26:24 - Jeroen Diepemaat
  00:26:25 - 00:27:02 - Morgan Brejaart
  00:27:02 - 00:27:53 - Jeroen Diepemaat
  00:27:57 - 00:28:49 - Hidde Heutink
  00:28:50 - 00:29:55 - Jeroen Diepemaat
  00:30:14 - 00:30:20 - Rachel Denneboom
  00:30:20 - 00:30:36 - Hidde Heutink
  00:30:41 - 00:30:55 - Morgan Brejaart
 8. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (1)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 9. 6.2

  Openbaar, vanaf 8 november 2022, omdat indieners van zienswijzen eerst van uw besluit op de hoogte moeten worden gebracht


  In de Woonvisie zijn de beleidsambities vastgelegd om talent vast te houden en te werken aan een inclusieve stad. Deze beleidsambities zijn vervolgens ook vastgelegd in het bestemmingsplan "Kwalitatief sturen op appartementen". Dit bestemmingsplan is inmiddels een aantal jaren het toetsingskader voor initiatieven. Met het plan zijn vele goede stedelijke ontwikkelingsprojecten tot stand gebracht en tevens veel toevoegingen van kwalitatief slechte appartementen tegengehouden. In de praktijk bleek dat er behoefte is het bestemmingsplan op details bij te stellen. Er zijn initiatieven denkbaar die we wenselijk zijn, maar waaraan op grond van de huidige regeling niet meegewerkt kan worden. Daarnaast blijken de huidige regels toch nog ruimte te bieden aan ontwikkelingen die niet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Daarom is het bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen 2022” opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen als ontwerpplan. Tijdens de termijn is 1 zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn nog wel wijzigingen aangebracht, die zorgen dat het plan in de praktijk beter en makkelijker uitvoerbaar is.

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022,
  besluit:
  1. De Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding hebben geven tot aanpassing van het bestemmingsplan;
  2. Het bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen 2022” overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00244-0003 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

  00:33:20 - 00:35:57 - Robin Wessels
  00:36:01 - 00:36:21 - Morgan Brejaart
  00:36:25 - 00:37:17 - Robin Wessels
  00:37:19 - 00:37:50 - Morgan Brejaart
  00:37:51 - 00:38:11 - Robin Wessels
  00:38:14 - 00:38:51 - Hidde Heutink
  00:38:51 - 00:39:31 - Robin Wessels
  00:39:32 - 00:40:17 - Gertjan Tillema
  00:40:19 - 00:40:51 - Robin Wessels
  00:40:51 - 00:41:51 - Lourraine Lents
  00:41:51 - 00:41:52 - Robin Wessels
  00:41:52 - 00:42:21 - Robin Wessels
  00:42:21 - 00:42:22 - Lourraine Lents
  00:42:22 - 00:42:24 - Robin Wessels
  00:42:24 - 00:42:38 - Lourraine Lents
  00:42:38 - 00:42:43 - Robin Wessels
  00:42:43 - 00:43:14 - Morgan Brejaart
  00:43:14 - 00:43:38 - Robin Wessels
  00:43:51 - 00:45:15 - Yara Hümmels
  00:45:15 - 00:45:26 - Hidde Heutink
  00:45:26 - 00:45:58 - Yara Hümmels
  00:45:59 - 00:46:21 - Hidde Heutink
  00:46:21 - 00:46:38 - Yara Hümmels
  00:46:40 - 00:47:37 - Gertjan Tillema
  00:47:38 - 00:48:37 - Yara Hümmels
  00:48:57 - 00:52:32 - Jeroen Diepemaat
  00:52:32 - 00:54:24 - Robin Wessels
  00:54:24 - 00:56:04 - Jeroen Diepemaat
  00:56:04 - 00:57:01 - Robin Wessels
  00:57:01 - 00:58:59 - Jeroen Diepemaat
  00:59:00 - 00:59:47 - Yara Hümmels
  00:59:47 - 01:01:00 - Jeroen Diepemaat
  01:03:18 - 01:03:37 - Robin Wessels
  01:03:41 - 01:03:43 - Robin Wessels
  01:03:46 - 01:03:52 - Yara Hümmels
  01:03:54 - 01:04:02 - Piet van Ek
  01:04:05 - 01:04:13 - Piet van Ek
  01:04:13 - 01:04:17 - Piet van Ek
  01:04:17 - 01:04:18 - Piet van Ek
  01:04:20 - 01:04:25 - Piet van Ek
 10. 6.2.a

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (1), VVD (4)
 11. 6.2.b

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (1), VVD (4)
 12. 7

  01:05:15 - 01:05:49 - Robin Wessels
  01:06:15 - 01:06:54 - Margriet Visser-Voorn
  01:07:12 - 01:07:21 - Hidde Heutink
  01:08:01 - 01:09:14 - Judith Hofte
 13. 7.1

  Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Om hierop goed voorbereid te zijn is besluitvorming door de gemeenteraad op een aantal onderdelen nodig. Het gaat om:

  • Adviesrecht van de raad: de raad kan aangeven in welke gevallen hij advies wil uitbrengen voordat het college een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het omgevingsplan (ook wel: een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit).
  • Participatieplicht: de raad kan aangeven in welke gevallen een aanvrager van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht is tot participatie
  • Delegatie van het wijzigen van het omgevingsplan: de raad kan in een delegatiebesluit gevallen aanwijzen waarvoor het college onderdelen van het omgevingsplan mag wijzigen.
   En voor al die drie onderwerpen hebben we lijsten met goed omschreven gevallen opgesteld, zodat duidelijk is wanneer de gemeenteraad een advies over een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan geven, wanneer daarvoor een participatieplicht is opgelegd, en welke onderwerpen de gemeenteraad aan het college heeft gedelegeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022,
  besluit om vast te stellen:
  1. De lijst met categorieën van gevallen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarin de raad, op grond van artikel 16.15a lid b onder 1 Ow, advies aan het college geeft vast te stellen;
  2. De lijst met categorieën van gevallen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor bij de aanvraag omgevingsvergunning, op grond van artikel 16.55 lid 7 Ow, participatie verplicht is vast te stellen;
  3. Het delegatiebesluit vast te stellen met daarin de lijst van gevallen waarvoor het college delen van het omgevingsplan kan wijzigen (als bedoeld in artikel 2.8 Ow) en voorbereidingsbesluiten (als bedoeld in art. 4.14 lid 5 Ow) kan vaststellen;
  4. Het college op te dragen de lijsten voor adviesrecht en participatie één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren en daarover de raad te informeren;
  5. Het college op te dragen het delegatiebesluit met daarin de lijst met gevallen voor delegatie van het vaststellen van delen van het omgevingsplan twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren en daarover de raad te informeren.

 14. 7.10

  De wet verplicht de gemeenteraad om een gedragscode te maken voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de burgemeester. In die gedragscodes staat hoe zij zelf vinden dat ze zich moeten gedragen en hoe ze met elkaar om willen gaan. Verder is in de protocollen beschreven hoe raadsleden en wethouders kunnen omgaan met hun twijfels over of iets wel of niet integer handelen is. In dit voorstel staan de afspraken waaraan raadsleden, wethouders en de burgemeester zich moeten houden.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  besluit:
  De volgende gedragscodes en protocollen integer handelen vastte stellen:
  - Gedragscode gemeenteraadsleden Enschede 2023;
  - Gedragscode wethouders Enschede 2023;
  - Gedragscode burgemeester Enschede 2023;
  - Protocol dilemma’s, incidenten en melding niet-integer handelen gemeenteraadsleden;
  - Protocol dilemma’s, incidenten en melding niet-integer handelen wethouders en burgemeester.

 15. 7.2

  Enschede verandert, de stad groeit en het aantal inwoners groeit mee. We willen ruimte bieden aan nieuw en bestaand talent. Daarnaast hebben we ook te maken met een veranderend klimaat en gaan we met z’n allen over op schone en duurzame energiebronnen. We hebben vier strategische opgaven geformuleerd voor onze stad (inclusief, groen & duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede). Al deze ontwikkelingen en opgaven vragen om ruimte. Denk aan: ruimte voor woningen, werken, groen en water, energie, sociale voorzieningen. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat is straks te lezen in de Omgevingsvisie.
  Gemeente Enschede stelt de Omgevingsvisie op in vier fasen. Fase 1 over de identiteit en ruimtelijke kwaliteiten van Enschede is in maart 2022 afgerond. Afgelopen maanden zijn de ambities en opgaven voor Enschede uitgewerkt in fase 2. We ronden deze fase 2 nu af met het besluit om de twee inhoudelijke bouwstenen te gebruiken voor de Omgevingsvisie en de raad hierover te informeren samen met de verantwoording over participatie in de afgelopen periode. Daarnaast stellen we voor aan de raad om het participatieplan voor de Omgevingsvisie vast te stellen en om de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Omgevingseffectrapport (OER) vrij te geven voor ter inzagelegging. In dit document geeft de gemeenteraad aan hoe het onderzoek naar omgevingseffecten wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht.
  Dit document wordt ter inzage gelegd en een ieder kan hier op reageren.
  Alle gemeenten in Nederland moeten in 2025 een Omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking treedt. We streven ernaar de Omgevingsvisie gereed te hebben voor besluitvorming in de gemeenteraad in het najaar van 2023.
  Het proces van totstandkoming van de omgevingsvisie is te volgen via www.enschede.nl/omgevingsvisie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022,
  besluit:
  1. Kennis te nemen van de documenten ‘Ruimtelijke ambitie Enschede 2050’ en ‘Ruimtelijke toekomstverkenningen’ die we als inhoudelijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie gebruiken.
  2. Kennis te nemen van het document Verantwoording participatie fase 1 en 2 Omgevingsvisie.
  3. Het document ‘Omgevingsvisie en o.e.r Enschede, Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het omgevingseffectrapport’ vrij te geven voor ter inzagelegging.
  4. Het 'Participatieplan Omgevingsvisie' vast te stellen.

 16. 7.3

  De raad heeft besloten de "Verordening nadeelcompensatie gemeente Enschede 2023" vast te stellen en de "Verordening tegemoetkoming planschadevergoeding 2008" in te trekken.


  Het college heeft besloten de "Beleidsregel nadeelcompensatie Gemeente Enschede 2023" vast te stellen en de "Beleidsregel nadeelcompensatie Gemeente Enschede 2020" in te trekken.


  Naar verwachting treedt op 1 juli 2023, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet in werking. Dit zijn ingrijpende wetswijzingen die gevolgen hebben voor de planschade- en nadeelcompensatieregelingen zoals wij die nu kennen. De bestaande wettelijke basis voor planschade komt te vervallen. Daarbij worden er een aantal onderdelen voor nadeelcompensatie gewijzigd. Het begrip planschade verdwijnt en komt niet meer terug in de nieuwe wet. In de nieuwe wet  wordt alleen nog maar gesproken over "nadeelcompensatie".


  Dit betekent dat de bestaande "Verordening tegemoetkoming planschadevergoeding 2008" en de "Beleidsregel nadeelcompensatie Gemeente Enschede 2020" niet meer aansluiten bij de nieuwe wetgeving. De bestaande verordening wordt ingetrokken en deze wordt vervangen door de "Verordening nadeelcompensatie gemeente Enschede 2023. De bestaande beleidsregel wordt ingetrokken en deze wordt vervangen door de "Beleidsregel nadeelcompensatie Gemeente Enschede 2020".

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022,
  besluit:
  1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente Enschede 2023 vast te stellen;
  2. de Verordening tegemoetkoming planschadevergoeding 2008 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de onder 1 genoemde verordening.
  3. de inwerkingtreding van de onder 1 genoemde verordening vast te stellen op het moment dat titel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet inwerking treden. Huidige datum: 1 juli 2023.

 17. 7.4

  De Gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Enschede zorgt er via deze polis voor dat deze inwoners toegang hebben tot een betaalbare aanvullende zorgverzekering. In 2018 heeft de raad de verordening “Vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Enschede” vastgesteld. Dit betekent dat Menzis als enige zorgverzekeraar het recht heeft om in Enschede een Gemeentepolis aan te bieden. In deze verordening staat geen einddatum genoemd. Zonder einddatum kan Menzis eeuwigdurend het uitsluitend recht houden. Om dit te voorkomen wordt aan de raad voorgesteld om een einddatum aan de verordening toe te voegen. Per 1 januari 2023 start een nieuw contract met Menzis om de Gemeentepolis voor Enschede te verzorgen. Dit contract is voor 4 jaar, met een eventuele verlenging van 1 jaar. Voor het einde van het contract wordt besloten of tot een aanbestedingstraject wordt overgegaan. In de nieuwe verordening “Vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Enschede 2023” wordt de einddatum genoemd van 31 december 2027. Op deze manier is er geen belemmering om over een aantal jaar een eventueel aanbestedingstraject te starten.


  Aan de raad wordt voorgesteld om de huidige verordening in te trekken en de nieuwe verordening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022,
  besluit:
  1. de verordening “Vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Enschede” van 2018 in te trekken.
  2. de nieuwe "verordening Vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Enschede 2023” vast te stellen.

 18. 7.5

  Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied “Boekelosestraat 257" een actuele planologisch-juridische regeling te geven. Het onderhavige bestemmingsplan legt het bestaande gebruik vast. Het garagebedrijf is beëindigd en de voormalige bedrijfswoning zal planologisch als reguliere woning bestemd worden. De gronden die bestemd waren voor garagebedrijven zullen worden omgezet naar een woonbestemming. De gronden die bestemd zijn voor agrarisch gebruik zullen gehandhaafd blijven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022,
  besluit:
  1. Het bestemmingsplan “Boekelosestraat 257” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00232-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 19. 7.6

  Een evaluatie van de subsidieregeling “groenblauw Enschede” leert dat aanpassing op een aantal onderdelen gewenst is. Voortaan komt het plaatsen van regentonnen en de aanleg van groene daken in het buitengebied ook voor subsidie in aanmerking. Daarnaast is het minimaal vereiste oppervlak voor verschillende maatregelen op eigen terrein vervallen, of verlaagd. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht voor aanvragen die op basis van de oude regeling zijn afgewezen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2023,
  besluit:
  1. De subsidieverordening “groenblauw Enschede” overeenkomstig aan te passen.

 20. 7.7

  Openbaar, vanaf 6 december ivm informeren betrokkene!


  Wij stellen de geactualiseerde Bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart Voormalige Vliegbasis Twenthe 2022 vast. Het terrein was jarenlang in gebruik als vliegveld. Daardoor zijn er bodemverontreinigingen ontstaan die daarmee samenhangen. In de Bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart staan de voorwaarden waaronder (verontreinigde) grond verplaatst kan worden binnen het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat grond die mogelijk verontreinigd is niet naar buiten het terrein verplaatst wordt. Ook zorgen de voorwaarden uit de Bodembeheernota ervoor dat de bodemkwaliteit binnen dit gebied niet verslechtert.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2023,
  besluit:
  1. De geactualiseerde Bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart 2022 van de Voormalige Vliegbasis Twenthe vast te stellen voor de wettelijke periode van maximaal 10 jaar.
  2. De Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bodembeheernota vast te stellen.

 21. 7.8

  Openbaar, maar na informeren van de vertegenwoordigers van de Joodse gemeente


  De gemeente Enschede wil onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en de naoorlogse periode. Hierbij zal extra aandacht zijn voor het afnemen van eigendommen van Joodse inwoners en andere vervolgden tijdens de bezetting en wat daarmee is gebeurt na de bevrijding. Het gaat daarbij met name om de rol van de gemeente Enschede zelf. Het onderzoek is een promotieonderzoek, een onderzoek aan een universiteit waarna bij succesvolle afronding de onderzoeker promoveert tot doctor. Het onderzoek wordt begeleidt door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Aan het eind van het onderzoek is er een boek dat geschreven is voor een breed publiek. Het onderzoek naar Enschede kan bijdragen aan onze geschiedschrijving en die van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek gaat vier jaar duren.

 22. 7.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van het presidium,
  besluit:
  De Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties Enschede 2023 vast te stellen.

 23. 8
  Sluiting
 24. 9
  Actuele moties
 25. 9.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (1), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (1), Partij voor de Dieren (1), SP (2)

  Moties

  Onderwerp
  Enschede: Gouden Gastenboek - Libro d'Oro
 26. 9.b

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (1)

  Moties

  Onderwerp
  Transitie Agrarische sector