Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Onderwerp
  Enschede als speelstad voor WK voetbal 2027
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  BESPREEKPUNTEN
 4. 3.1

  Met de parkeervisie leveren we een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van onze stad. We zien tegelijkertijd dat de openbare ruimte beperkt is en dat de druk toeneemt. Ambities op duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening spelen ook een steeds grotere rol. Ons huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om de knelpunten op te lossen. In de binnenstad parkeren veel inwoners en bezoekers op straat. Er is sprake van zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt. We maken het daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren. Dat doen we door een avondtarief in te stellen van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd maken we het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. Ook willen we nieuwe P+R terreinen aan de rand van de stad realiseren. Met digitale technieken hebben we steeds meer mogelijkheden om ons parkeerbeleid flexibeler en klantvriendelijker in te richten. Daarnaast zorgt het ervoor dat onze handhavers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan andere kerntaken. De blauwe zones maken plaats voor groene. Dat zijn zones waar bezoekers na twee uur parkeergeld betalen via een parkeerautomaat of digitaal via een parkeerapp. De parkeervisie is een instrument om de beschikbare ruimte zo aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar mogelijk te houden en te versterken. Dat doen we zoveel als mogelijk samen met onze inwoners, ondernemers en partners.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023, met inachtneming van de aangenomen amendementen B2, A en C,


  besluit:


  De Parkeervisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar gewijzigd vast te stellen:
  * pagina 11 bullit 2 te wijzigen in:
  We stimuleren bezoekers meer gebruik te maken van parkeergarages. Dat doen we door het parkeren in de garages goedkoper te maken dan parkeren op straat. Het straattarief wordt 50 cent hoger ten opzichte van de parkeergarage. Op deze manier hebben vergunninghouders ook meer kans op een plek in hun
  straat en voorkomen we onnodig zoekverkeer. Dit doen we enkel in de directe omgeving van het stadserf (zone 1) want daar zijn tenslotte goedkopere parkeergarages beschikbaar.
  * pagina 11 bullit 8 te wijzigen in:
  Het straattarief is 50 cent hoger om parkeren in de garages aantrekkelijker te maken. Dit straattarief dan niet verder te verhogen dan de inflatie. De effecten van een betere bezetting van de garage nemen we mee in de tarief ontwikkeling van de garages.
  * pagina 12, Parkeren in de avonduren, bullit 2, de eerste zin te wijzigen in:
  In de gemeentelijke parkeergarages voeren we per 1 januari 2024 een avondtarief in van €1,- per uur, met een maximum van € 3,- per avond, (tussen 19.00 uur en 07.00 uur.) Dit tarief geldt ook op de koopavonden.
  * pagina 12 bullit 4 te vervangen door:
  Het betaald parkeren in de avonduren (na 19.00 uur) buiten zone 1 behoort niet tot de mogelijkheden.
  Indien er een specifieke situatie ontstaat binnen een straat, kan er een uitzondering worden gemaakt, deze dient met onderbouwing aan de gemeenteraad voor te worden gelegd

  00:04:48 - 00:09:19 - Marc Teutelink
  00:09:40 - 00:10:27 - Hidde Heutink
  00:10:29 - 00:10:31 - Marc Teutelink
  00:10:38 - 00:11:16 - Herman Brouwer
  00:11:17 - 00:11:55 - Marc Teutelink
  00:11:55 - 00:12:15 - Herman Brouwer
  00:12:16 - 00:12:28 - Marc Teutelink
  00:12:32 - 00:12:49 - Jan de Lange
  00:13:00 - 00:13:26 - Gertjan Tillema
  00:13:28 - 00:14:26 - Marc Teutelink
  00:14:26 - 00:14:52 - Gertjan Tillema
  00:14:58 - 00:15:56 - Erik Kemp
  00:16:00 - 00:16:56 - Robin Wessels
  00:16:57 - 00:17:17 - Marc Teutelink
  00:17:17 - 00:17:48 - Robin Wessels
  00:17:49 - 00:18:43 - Marc Teutelink
  00:18:43 - 00:19:07 - Robin Wessels
  00:19:07 - 00:19:16 - Marc Teutelink
  00:19:16 - 00:19:23 - Marc Teutelink
  00:19:23 - 00:19:31 - Robin Wessels
  00:19:31 - 00:20:11 - Marc Teutelink
  00:20:11 - 00:20:32 - Robin Wessels
  00:20:33 - 00:20:37 - Marc Teutelink
  00:20:38 - 00:20:51 - Piet van Ek
  00:20:51 - 00:20:52 - Marc Teutelink
  00:20:52 - 00:20:59 - Piet van Ek
  00:20:59 - 00:21:00 - Marc Teutelink
  00:21:00 - 00:21:02 - Piet van Ek
  00:21:02 - 00:21:21 - Marc Teutelink
  00:22:20 - 00:22:45 - Hidde Heutink
  00:22:49 - 00:23:17 - Robin Wessels
  00:23:19 - 00:23:32 - Piet van Ek
  00:23:33 - 00:23:48 - Herman Brouwer
  00:23:49 - 00:24:21 - Gertjan Tillema
  00:24:24 - 00:24:27 - Mart van Lagen
  00:28:35 - 00:29:04 - Robin Wessels
  00:29:56 - 00:30:10 - Hans de Ruiter
  00:30:13 - 00:30:35 - Linda Wissink
 5. 3.1.a

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (3), Volt (2)
 6. 3.1.b

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (3), Volt (2)
 7. 3.1.c

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (3), Volt (2)
 8. 3.1.d

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  EA (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 9. 3.1.e

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  EA (1), PVV (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), SP (2)
 10. 3.2

  Openbaar: ja, muv bijlage 8!  De aanvrager wil op het perceel aan de Ruiterkampweg, naast het perceel Ruiterkampweg 75, een nieuwe woning realiseren.
  Aanleiding daartoe is de aankoop van de burgerwoning op de locatie Lossersestraat 191. De aanvrager wil de burgerwoning omzetten naar een bedrijfswoning voor zijn ernaast liggende horecabedrijf. Deze burgerwoning zit nu ingeklemd tussen twee horecagelegenheden en bijbehorende parkeerterreinen.
  Met het oog op de “woonkwaliteit” is de omzetting naar een bedrijfswoning een verbetering.
  De huidige bedrijfswoning wordt verwijderd.
  Voorstel is nu om de aanvrager ter compensatie toe te staan een nieuwe burgerwoning te bouwen naast Ruiterkampweg 75.
  Aan de bouw van deze nieuwe woning worden vanuit ruimtelijk oogpunt maatwerkvoorwaarden verbonden.
  Vanwege het bouwplan wordt ook de welstandscategorie van de bouwlocatie aan de Ruiterkampweg gewijzigd van “Vrije Landelijke bebouwing” in “Boerenerven”.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  BBE (10), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), D66 (3), GroenLinks (3), Volt (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023,


  besluit:


  1. De “Nota Samenvatting en beantwoording zienswijze(n) Ruiterkampweg naast nr. 75” vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan “Ruiterkampweg naast nr. 75” met de daarbij behorende regels, toelichting, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00231.003, gewijzigd vast te stellen.
  3. Wijziging 128 van de welstandsnota vast te stellen.

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Vitaal buitengebied, raad serieus nemen
  00:31:47 - 00:35:12 - Ton ten Vergert
  00:35:25 - 00:35:50 - Robin Wessels
  00:35:50 - 00:36:28 - Ton ten Vergert
  00:36:28 - 00:36:37 - Robin Wessels
  00:36:37 - 00:36:54 - Ton ten Vergert
  00:36:59 - 00:37:52 - Henri de Roode
  00:37:52 - 00:38:15 - Ton ten Vergert
  00:38:15 - 00:38:23 - Henri de Roode
  00:38:24 - 00:38:47 - Ton ten Vergert
  00:38:49 - 00:39:14 - Robin Wessels
  00:39:15 - 00:39:24 - Ton ten Vergert
  00:39:51 - 00:43:18 - Robin Wessels
  00:43:23 - 00:46:03 - Gertjan Tillema
  00:46:21 - 00:47:55 - Arjan Kampman
  00:47:55 - 00:48:12 - Gertjan Tillema
  00:48:12 - 00:48:16 - Arjan Kampman
  00:48:16 - 00:48:17 - Gertjan Tillema
  00:48:17 - 00:50:44 - Arjan Kampman
  00:50:44 - 00:51:49 - Robin Wessels
  00:51:51 - 00:52:27 - Arjan Kampman
  00:52:27 - 00:52:45 - Arjan Kampman
  00:52:45 - 00:53:14 - Robin Wessels
  00:53:15 - 00:53:30 - Arjan Kampman
  00:53:30 - 00:53:44 - Robin Wessels
  00:53:45 - 00:54:13 - Arjan Kampman
  00:54:18 - 00:54:52 - Ton ten Vergert
  00:54:53 - 00:54:57 - Arjan Kampman
  00:54:59 - 00:55:10 - Ton ten Vergert
  00:55:11 - 00:55:47 - Gertjan Tillema
  00:55:49 - 00:56:13 - Arjan Kampman
  00:56:15 - 00:56:36 - Gertjan Tillema
  00:56:37 - 00:56:47 - Arjan Kampman
  00:56:47 - 00:57:21 - Gertjan Tillema
  00:57:22 - 00:57:45 - Arjan Kampman
  00:57:52 - 00:58:15 - Erik Kemp
  00:58:20 - 00:58:42 - Arjan Kampman
  00:58:55 - 01:00:50 - Niels van den Berg
  01:00:53 - 01:01:39 - Gertjan Tillema
  01:01:40 - 01:03:19 - Niels van den Berg
  01:03:33 - 01:04:07 - Gertjan Tillema
  01:04:09 - 01:04:46 - Niels van den Berg
  01:04:49 - 01:04:59 - Ton ten Vergert
  01:05:00 - 01:05:01 - Niels van den Berg
  01:05:02 - 01:05:15 - Ton ten Vergert
  01:05:17 - 01:05:28 - Ton ten Vergert
  01:05:28 - 01:05:48 - Niels van den Berg
  01:06:17 - 01:06:27 - Gertjan Tillema
  01:06:29 - 01:07:16 - Robin Wessels
  01:07:18 - 01:07:34 - Herman Brouwer
  01:07:37 - 01:07:45 - Ton ten Vergert
  01:07:48 - 01:07:56 - Erik Kemp
 11. 3.3

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker te maken voor inwoners in een kwetsbare positie. Als gemeente zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Na het rapport van de Commissie Menselijke Maat is al veel in gang gezet. Met deze rijksmiddelen zijn we in staat om specifiek voor deze groep inwoners een aantal ontwikkelingen een impuls te geven door acties te verstevigen, duurzaam in te bedden en nieuwe acties uit te zetten. De inwoner gaat dit merken doordat de gemeentelijke toegang beter bereikbaar en meer zichtbaar is, de ondersteunende partijen meer integraal werken en de inwoner daarbij een warme begeleiding ontvangt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023,


  besluit:


  1. de ontvangen POK-middelen te besteden conform het bestedingsplan POK-middelen.
  2. de begroting meerjarig daarop aan te passen.

  Moties

  Onderwerp
  Regie POK middelen
  Werk maken van ervaringsdeskundigheid
  01:09:33 - 01:12:43 - Meryam Sumer
  01:12:47 - 01:13:41 - Rachel Denneboom
  01:13:43 - 01:14:19 - Meryam Sumer
  01:14:19 - 01:14:41 - Rachel Denneboom
  01:14:59 - 01:16:31 - Yara Hümmels
  01:16:40 - 01:16:57 - Hans de Ruiter
  01:16:57 - 01:17:30 - Yara Hümmels
  01:17:30 - 01:17:32 - Hans de Ruiter
  01:17:32 - 01:17:43 - Yara Hümmels
  01:17:43 - 01:18:00 - Hans de Ruiter
  01:18:00 - 01:18:04 - Yara Hümmels
  01:18:04 - 01:18:05 - Hans de Ruiter
  01:18:05 - 01:18:27 - Yara Hümmels
  01:18:49 - 01:22:27 - Arjan Kampman
  01:24:12 - 01:24:31 - Linda Wissink
  01:26:03 - 01:27:04 - Linsey van der Veen
  01:27:11 - 01:27:19 - Hidde Heutink
  01:27:37 - 01:28:25 - Arjan Kampman
 12. 3.3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 13. 3.3.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 14. 3.4

  De gemeente Enschede kent vier strategische opgaven: Inclusief Enschede, Aantrekkelijk Enschede, Groen en duurzaam Enschede en Open Enschede. Met de visie op de Opgave Inclusief Enschede werken we samen met inwoners en partners in de stad aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving; een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volwaardig kan deelnemen. Dit doet de gemeente door te werken aan bestaanszekerheid, gezond leven makkelijker te maken en kansengelijkheid te vergroten. De visie vormt de sterke basis voor het handelen van de gemeente Enschede nu en in de toekomst. Samen met burgers, organisaties en partners in de stad zetten we dagelijks onze schouders eronder voor een menswaardig Enschede. Inwoners hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie maar kunnen op de overheid terugvallen voor ondersteuning als ze hun behoefte aan ondersteuning niet zelf en met hun omgeving kunnen invullen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023,


  besluit:


  1. De visie op de strategische opgave Inclusief Enschede vast te stellen
  2. De visie de basis te laten zijn voor verdere beleidsvorming binnen de strategische opgave Inclusief Enschede en acties in de begroting.

  Moties

  Onderwerp
  Meer aandacht voor toegankelijkheid
  01:27:41 - 01:28:25 - Arjan Kampman
  01:28:30 - 01:28:49 - Marijn Ouwehand
  01:28:56 - 01:30:43 - Arjan Kampman
  01:30:45 - 01:31:04 - Marijn Ouwehand
  01:31:06 - 01:31:31 - Arjan Kampman
  01:31:35 - 01:32:07 - Rachel Denneboom
  01:32:08 - 01:33:05 - Arjan Kampman
 15. 3.4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 16. 4.a

  01:35:09 - 01:37:20 - Hidde Heutink
  01:37:39 - 01:37:54 - Erik Kemp
  01:37:57 - 01:38:20 - Hidde Heutink
  01:38:23 - 01:38:45 - Bart Peeters Weem
  01:38:46 - 01:39:28 - Hidde Heutink
  01:39:32 - 01:39:40 - Mart van Lagen
  01:39:42 - 01:40:14 - Hidde Heutink
  01:40:14 - 01:40:34 - Mart van Lagen
  01:40:34 - 01:40:35 - Hidde Heutink
  01:40:35 - 01:40:37 - Mart van Lagen
  01:40:37 - 01:41:11 - Hidde Heutink
  01:41:13 - 01:41:49 - Maschja Baas
  01:41:52 - 01:42:05 - Mart van Lagen
  01:42:25 - 01:43:36 - Jeroen Diepemaat
  01:43:40 - 01:44:12 - Maschja Baas
  01:44:12 - 01:45:12 - Jeroen Diepemaat
  01:45:22 - 01:45:45 - Hadassa Meijer-Ytsma
  01:45:54 - 01:46:32 - Hidde Heutink
  01:46:33 - 01:47:35 - Jeroen Diepemaat
  01:47:37 - 01:48:05 - Barry Overink
  01:48:09 - 01:49:07 - Erik Kemp
  01:49:08 - 01:49:51 - Jeroen Diepemaat
  01:49:59 - 01:50:28 - Yara Hümmels
  01:50:36 - 01:50:42 - Bart Peeters Weem
  01:50:48 - 01:51:08 - Jeroen Diepemaat
  01:51:34 - 01:51:50 - Bart Peeters Weem
  01:52:49 - 01:55:08 - Herman Brouwer
  01:55:09 - 01:55:45 - Mart van Lagen
  01:55:46 - 01:57:00 - Herman Brouwer
  01:57:00 - 01:57:41 - Mart van Lagen
  01:57:41 - 01:58:07 - Herman Brouwer
  01:58:12 - 01:58:49 - Robin Wessels
  01:58:49 - 01:59:27 - Herman Brouwer
  01:59:27 - 01:59:44 - Robin Wessels
  01:59:47 - 02:00:00 - Henri de Roode
  02:00:00 - 02:00:23 - Herman Brouwer
  02:00:23 - 02:00:57 - Henri de Roode
  02:00:58 - 02:01:25 - Herman Brouwer
  02:01:26 - 02:02:07 - Henri de Roode
  02:02:08 - 02:02:45 - Herman Brouwer
  02:02:46 - 02:03:16 - Mart van Lagen
  02:03:17 - 02:03:18 - Herman Brouwer
  02:03:19 - 02:03:35 - Herman Brouwer
  02:03:43 - 02:04:36 - Niels van den Berg
  02:04:43 - 02:05:01 - Robin Wessels
  02:05:05 - 02:05:40 - Niels van den Berg
  02:05:41 - 02:06:03 - Herman Brouwer
  02:06:03 - 02:06:08 - Herman Brouwer
  02:06:08 - 02:06:29 - Niels van den Berg
  02:06:29 - 02:07:17 - Herman Brouwer
  02:08:27 - 02:08:30 - Gertjan Tillema
  02:08:39 - 02:08:54 - Yara Hümmels
  02:09:41 - 02:11:13 - Yara Hümmels
  02:11:15 - 02:12:06 - Piet van Ek
  02:12:13 - 02:12:49 - Yara Hümmels
  02:12:49 - 02:13:35 - Bart Peeters Weem
  02:13:36 - 02:14:12 - Yara Hümmels
  02:14:15 - 02:14:38 - Bart Peeters Weem
  02:14:39 - 02:15:01 - Yara Hümmels
  02:15:14 - 02:18:07 - Niels van den Berg
  02:18:13 - 02:18:25 - Yara Hümmels
  02:18:25 - 02:18:26 - Niels van den Berg
  02:18:26 - 02:18:51 - Niels van den Berg
  02:18:53 - 02:19:19 - Yara Hümmels
  02:19:20 - 02:19:52 - Niels van den Berg
  02:19:54 - 02:20:24 - Bart Peeters Weem
  02:20:25 - 02:21:10 - Niels van den Berg
  02:21:26 - 02:21:44 - Piet van Ek
  02:22:00 - 02:22:24 - Robin Wessels
  02:23:34 - 02:24:45 - Erik Kemp
  02:24:52 - 02:26:01 - Henri de Roode
  02:26:02 - 02:27:44 - Erik Kemp
  02:27:46 - 02:28:21 - Henri de Roode
  02:28:23 - 02:29:02 - Yara Hümmels
  02:29:02 - 02:29:54 - Erik Kemp
  02:29:55 - 02:30:41 - Hidde Heutink
  02:30:42 - 02:31:06 - Erik Kemp
  02:31:27 - 02:32:27 - Maschja Baas
  02:32:28 - 02:33:27 - Erik Kemp
  02:33:30 - 02:33:59 - Maschja Baas
  02:33:59 - 02:34:05 - Erik Kemp
  02:34:08 - 02:34:52 - Mart van Lagen
  02:34:53 - 02:35:27 - Erik Kemp
  02:35:28 - 02:36:01 - Mart van Lagen
  02:36:01 - 02:36:16 - Erik Kemp
  02:36:19 - 02:36:47 - Robin Wessels
  02:36:52 - 02:37:19 - Maschja Baas
  02:37:30 - 02:37:45 - Mart van Lagen
  02:38:01 - 02:40:13 - Harmjan Vedder
  02:40:15 - 02:40:32 - Erik Kemp
  02:40:32 - 02:41:20 - Harmjan Vedder
  02:41:25 - 02:41:30 - Erik Kemp
  02:41:31 - 02:41:32 - Harmjan Vedder
 17. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (3), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), PvdA (4), VVD (4)
 18. 4.a.2

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  EA (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 19. 4.b

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Waakzaam gebruik en kennisgeving bij gebruik van generatieve kunstmatige intelligent!ie
 20. 4.b.1

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (2), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (1)
 21. 5
  Hamerstukken
 22. 5.1

  Openbaar: ja met uitzondering van de bijlagen!


  De gemeente heeft het voornemen een pand aan te kopen en heeft daarvoor dekking nodig van de gemeenteraad. De gemeente kiest hier weloverwogen voor maatwerk.

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023,


  besluit:


  1. Krediet te verlenen voor de aankoop van een pand voor een bedrag van € 315.000.
  2. Dit te dekken uit de toekomstige verhuur of verkoop van het pand en het restant uit het bestaande budget in het eindproduct Stedelijke ontwikkeling.
  3. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage te laten voortduren gedurende 20 jaar.

 23. 6
  Sluiting