Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 juli 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Heropening
 2. 5.3

  00:04:05 - 00:04:38 - Yara Hümmels
  00:04:44 - 00:05:26 - Erik Kemp
  00:05:35 - 00:05:56 - Ton ten Vergert
  00:08:13 - 00:08:23 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:08:26 - 00:08:36 - Hidde Heutink
  00:08:39 - 00:08:59 - Erik Kemp
  00:09:02 - 00:09:12 - Ton ten Vergert
  00:10:42 - 00:10:53 - Gertjan Tillema
  00:10:56 - 00:11:20 - Barry Overink
 3. 5.4

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023, met inachtneming van de aangenomen amendementen D, B en C d.d. 18 juli 2023,


  besluit:


  1. De zomernota gewijzigd vast te stellen.


  2. Kennis te nemen van het periodieke bericht over het interbestuurlijke toezicht.


  3. In de begroting te komen met concrete voorstellen, beleidskeuzes en acties, met waar nodig bijbehorende budgetten, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de in de strategische analyse beschreven externe ontwikkelingen en maximaal op koers te kunnen komen met onze doelstellingen.


  4. Het bedrag bestemd voor “700 jaar Enschede” in het jaar 2024 te verhogen van €150.000 naar €210.000; waarbij deze verhoging van €60.000 wordt gereserveerd voor de restauratie, terugkeer en plaatsing van de
  TET Tram 1 en dit te dekken uit het positieve saldo middenkader 2024 of uit de algemene reserve.


  5. De zomernota als volgt te wijzigen:
  * Rij 22 “Samenwerking kennisinstellingen – inzet student-ambtenaren” in de tabel op pagina 40 onder “Bijlage1: toelichting niet meegenomen onderwerpen” te verwijderen en deze verwijderde rij in zijn geheel toe te voegen op pagina 24 in de tabel onder “3.4 Prioriteiten” als nieuwe rij 20;
  * Binnen de nieuwe rij 20 op pagina 24 de “S” van structureel in deze zomernota voor 2023 te vervangen door de “I” van incidenteel en in de reeks de jaren 2026 en 2027 vooralsnog op 0 te zetten;
  * Een toelichting voor de nieuwe rij 20 op te nemen op pagina 29 met als tekst “Sinds 2017 werkt de gemeente Enschede, als eerste gemeente in Nederland, zeer succesvol samen met studentenambtenaren.
  Studentambtenaren zijn studenten die als afgevaardigden namens het WO en HBO, en sinds 2023 ook namens het MBO als brugfunctie dienen tussen het onderwijs, studentenleven en de gemeente. De studenten weten goed wat er speelt en denken actief mee over beleid voor de gemeente om de binding tussen studenten en Enschede groter te maken, talentbehoud te stimuleren en Enschede als stad aantrekkelijker te maken voor studenten. Recent hebben de studentambtenaren hun nieuwe werkprogramma 2023-2027 gelanceerd. Speerpunten voor de studentenambtenaren de komende jaren zijn: studentenparticipatie, voorzieningen, carrièremogelijkheden, huisvesting, internationalisering en welzijn. Als gemeente willen wij de studentambtenaren de kans geven de komende jaren dit werkprogramma uit te voeren. Daarom zetten we in op structurele middelen tot minstens 2028.”
  * De paragraaf “22. Samenwerking kennisinstellingen - inzet student-ambtenaren” op pagina 45 te schrappen.

  00:10:59 - 00:11:20 - Barry Overink
  00:14:51 - 00:15:12 - Gertjan Tillema
  00:15:15 - 00:15:30 - Hidde Heutink
  00:15:32 - 00:15:45 - Herman Brouwer
  00:15:46 - 00:15:51 - Judith Hofte
  00:15:55 - 00:16:07 - Bart Peeters Weem
  00:16:08 - 00:16:28 - Piet van Ek
  00:16:32 - 00:16:43 - Morgan Brejaart
  00:20:15 - 00:20:30 - Hidde Heutink
  00:20:34 - 00:20:44 - Erik Kemp
  00:20:44 - 00:20:59 - Gertjan Tillema
  00:21:43 - 00:21:57 - Erik Kemp
  00:23:01 - 00:23:10 - Erik Kemp
  00:23:53 - 00:24:04 - Gertjan Tillema
  00:24:08 - 00:24:28 - Erik Kemp
  00:24:29 - 00:24:35 - Hidde Heutink
  00:24:38 - 00:24:44 - Morgan Brejaart
  00:25:42 - 00:26:00 - Gertjan Tillema
  00:27:35 - 00:27:49 - Hidde Heutink
  00:27:51 - 00:27:58 - Yara Hümmels
  00:27:59 - 00:28:01 - Bart Peeters Weem
  00:29:07 - 00:29:18 - Yara Hümmels
  00:30:46 - 00:31:56 - Harmjan Vedder
  00:32:04 - 00:32:29 - Ton ten Vergert
  00:32:55 - 00:33:04 - Yara Hümmels
  00:33:04 - 00:33:13 - Gertjan Tillema
  00:33:14 - 00:33:24 - Barry Overink
  00:33:26 - 00:33:28 - Bart Peeters Weem
  00:34:17 - 00:34:40 - Hidde Heutink
  00:34:44 - 00:35:01 - Malkis Jajan
  00:35:02 - 00:35:11 - Barry Overink
  00:35:56 - 00:36:35 - Ton ten Vergert
  00:36:36 - 00:36:38 - Ton ten Vergert
  00:36:41 - 00:36:50 - Hidde Heutink
  00:36:51 - 00:37:00 - Gertjan Tillema
  00:37:02 - 00:37:07 - Herman Brouwer
  00:37:13 - 00:37:16 - Bart Peeters Weem
  00:38:14 - 00:38:52 - Erik Kemp
  00:38:58 - 00:39:19 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:40:04 - 00:40:11 - Hidde Heutink
  00:40:12 - 00:40:16 - Morgan Brejaart
  00:41:13 - 00:41:31 - Barry Overink
  00:41:38 - 00:41:45 - Erik Kemp
  00:41:45 - 00:41:51 - Barry Overink
  00:42:02 - 00:42:12 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:43:12 - 00:43:20 - Bart Peeters Weem
  00:43:20 - 00:43:22 - Hidde Heutink
  00:44:14 - 00:44:30 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:44:34 - 00:44:46 - Gertjan Tillema
  00:45:00 - 00:45:11 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:48:27 - 00:48:33 - Judith Hofte
  00:48:34 - 00:48:39 - Barry Overink
  00:48:40 - 00:48:47 - Gertjan Tillema
  00:48:49 - 00:48:54 - Yara Hümmels
  00:48:55 - 00:49:03 - Bart Peeters Weem
  00:49:22 - 00:49:51 - Erik Kemp
  00:51:29 - 00:51:42 - Barry Overink
  00:51:44 - 00:51:51 - Piet van Ek
  00:51:53 - 00:52:15 - Hidde Heutink
  00:53:28 - 00:53:42 - Barry Overink
  00:54:04 - 00:54:13 - Barry Overink
  00:54:27 - 00:54:44 - Jeroen Diepemaat
  00:56:33 - 00:56:49 - Barry Overink
  00:56:54 - 00:57:17 - Erik Kemp
  00:57:32 - 00:57:54 - Morgan Brejaart
 4. 6

  00:59:49 - 01:00:44 - Robin Wessels
 5. 6.1

  Openbaar, muv niet publicabele bijlage!

  Het bestemmingsplan "Getfert-Perik-Hogeland-Noord 2023" geeft de wijken Getfert, Perik en het noordelijk deel van Hogeland actuele bestemmingsplanregels. Het huidige bestemmingsplan is in 2011 vastgesteld. Sinds die tijd is het beleid veranderd en bijgesteld en het is daarom wenselijk om het bestemmingsplan voor het gebied te updaten. Het gaat daarbij vooral om regels voor de bestaande (legale) situatie, maar er zijn ook aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van nieuw beleid, nieuwe (voortschrijdende) inzichten en enkele concrete projecten in het gebied. Er zijn onder andere aanpassingen gedaan ten aanzien van de definitie van maatschappelijke bestemmingen en een aangepaste manier om cultuurhistorie op te nemen en te beschermen. Niet alleen wijzen we meer naoorlogse panden aan als karakteristiek, ook nemen we een nieuwe aanduiding op die cultuurhistorisch belangrijke ruimtelijke structuren beschermen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023,  besluit:


  1. De Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen of de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.
  2. Het bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland-Noord 2023” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00019-003, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve het bestemmingsplan genoemd onder punt 3 vast te stellen.

 6. 6.2


  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.

  Dit krijgt nu een vervolg door de geplande nieuwbouw van 36 appartementen voor young professionals aan de zuidzijde van het Stationsplein. De nieuwbouw is gepland tussen de bestaande bebouwing. Met aan de oostzijde de (winkel)panden van de Korte Hengelosestraat en aan de westzijde het kantoorpand op Stationsplein 2 waarin op dit moment WARP en het Museum of the Future in is gevestigd. De nieuwe bebouwing is zichtbaar vanuit het Stationsplein en draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de stationsomgeving. Met het vaststellen van het bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat” kan de bouw mogelijk gemaakt worden.

  Omdat nieuwbouw goed in de omgeving moet passen, moet het voldoen aan de geldende welstandsnota. Hierin staat omschreven waar architectuur aan moet voldoen. Denk hierbij aan een bepaald materiaal, kleur of architectonische elementen die gebruikt moeten worden. De huidige welstandseisen passen niet meer bij de ruimtelijke visie voor het gebied. Ter vervanging van de huidige welstandseisen is er daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat ook ter inzage wordt gelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,  besluit:


  1. het gewijzigde bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20110-0003 gewijzigd vast te stellen;
  2. de memo ‘Parkeernormen Centrum Kwadraat’ van 13 december 2021 van toepassing te verklaren op het plangebied van het bestemmingsplan ‘Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat’ voor de functies wonen en kantoor;
  3. wijziging ‘130’ van de Welstandsnota om het beeldkwaliteitsplan “Stationsplein blok Brammelerdwarsstraat”, vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat’ vast te stellen.

 7. 6.3

  De gemeente Enschede heeft een vernieuwde subsidie verordening: Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE).Het SBE is een middel om de aantrekkingskracht van de binnenstad te verhogen.De subsidie in de binnenstad kan worden aangevraagd voor:
  1. Gevelverbetering;
  2. Verhogen van de aantrekkingskracht van het straatbeeld;
  3. Verhogen van belevingswaarde zodat ontmoeting wordt gestimuleerd;
  4. Proeftuin: experimenteren met technologie en innovatie.


  De bestaande subsidieregeling is, als actie vanuit het Actieplan Binnenstad, uitgebreid. In de vernieuwde regeling is het gebied groter, het budget hoger en het aantal onderwerpen waar subsidie aan wordt verleend uitgebreid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023,  besluit:


  1. De subsidieverordening ‘Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023’ vast te stellen.
  2. De subsidieverordening ‘Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede’, ingegaan op 17-11-2020 in te trekken.

 8. 6.4

  In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2023 weergegeven. De begroting 2023 is in evenwicht en sluitend zonder een beroep te doen op de algemene reserve.
  Op basis van deze rapportage wordt een negatief resultaat van 1,6 mln. verwacht in 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023,  besluit:


  1. De tussenrapportage 2023 vast te stellen inclusief opgenomen beslispunten (bijlage 1 van de tussenrapportage) en technische begrotingswijzigingen (bijlage 2 van de tussenrapportage).
  2. De effecten uit de meicirculaire 2023 voor het begrotingsjaar 2023 te verwerken:
  a. De middelen (7.479.000 euro) van de taakmutaties toe te kennen;
  b. De overige middelen (8.171.000 euro) toe te voegen aan de algemene uitkering gemeentefonds 2023.

 9. 6.5

  Op 6 maart 2023 stelde de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging vast voor de Allemansveldweg 150. De eigenaar wil een minicamping bij zijn manege realiseren waaraan de gemeente wil meewerken. Helaas zat in de bestemmingsplanwijziging voor de minicamping een fout die gevolgen heeft voor andere belanghebbenden. Die hebben daarom ook beroep ingesteld. Het college stelt nu aan de raad voor om de fout te herstellen. Het nieuwe besluit heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid om een minicamping te realiseren en voorkomt de negatieve gevolgen voor andere belanghebbenden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023,  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Allemansveldweg 150", overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.00226-0004 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1. genoemde plan;
  3. Dat het voorliggende besluit in de plaats treedt van het op 6 maart 2023 genomen besluit om het bestemmingsplan "Allemansveldweg 150" conform NL.IMRO.0153.00226-0003 vast te stellen.

 10. 6.6


  Voor het gebied tussen de Broekheurne-ring en de Auskamplanden / Assinklanden is in 2016 een bestemmingsplan opgesteld dat een invulling met maximaal 39 woningen mogelijk maakte. Inmiddels is een nieuw stedenbouwkundig ontwerp van 45 woningen opgesteld voor de ontwikkeling. Dit nieuwe ontwerp sluit beter aan bij de bebouwing die er tot 2009 stond. Het nieuwe ontwerp past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt het bestemmingsplan herzien en is het bestemmingsplan "Ringwoningen Broekheurne-ring” opgesteld. Tevens wordt het beeldkwaliteitplan dat in 2016 is opgesteld, vervangen door de criteria voor 'Stempelwijken' zoals deze ook in de Welstandsnota zijn opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023,  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Ringwoningen Broekheurne-ring” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00245-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
  3. Wijziging nummer 131 van de Welstandsnota vast te stellen.

 11. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Gratis water op festivals
  01:01:32 - 01:02:59 - Yara Hümmels
  01:03:22 - 01:03:48 - Jeroen Diepemaat
 12. 8
  Sluiting