Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 26 juni 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:09 - 00:07:10 - Erik Kemp
 2. 2

  00:07:41 - 00:09:00 - Barry Overink
  00:09:39 - 00:10:02 - Hans de Ruiter
  00:10:03 - 00:10:04 - Hans de Ruiter
  00:10:17 - 00:10:31 - Robin Wessels
  00:10:36 - 00:10:48 - Hans de Ruiter
 3. 4

  Betreft verlenging benoeming dhr. Brouwer (EA)

  00:12:34 - 00:13:22 - Erik Kemp
  00:14:06 - 00:14:12 - Erik Kemp
  00:14:25 - 00:15:55 - Roelof Bleker
 4. 5
  BESPREEKPUNTEN
 5. 5.1

  Op 3 april 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 5 sportparken gefaseerd te sluiten tot aan 2027. Dit betreft de locaties Diekman-West, Horstmanpark, Sportpark aan de Horstlindelaan, Sportpark Bultserve en Sportpark aan de Zuid-Esmarkerondweg. Daarnaast heeft de Raad besloten de locaties Enschede-Oost (Glanerbrug), Enschede-Zuid en Sportpark Schreurserve aangewezen als clusteringslocaties.
  De voorwaarden voor het vervolg van clustering voor alle verenigingen zijn opgenomen bijlage 1.

  Uitwerking Amendement “vaart achter de clustering sportparken”
  Tevens heeft de raad, middels een aangenomen amendement, het college opgedragen om plek te zoeken voor SC Enschede en SVV ’91 en hierbij maximaal drie opties in beeld te brengen en hierbij een voorkeursscenario te benoemen, en voor de zomer hierover duidelijkheid te verschaffen aan deze voetbalverenigingen. In dit raadsvoorstel wordt het voorkeursscenario van het college weergegeven waarin alle betrokken voetbalverenigingen een locatie hebben toegewezen gekregen op een van de drie clusterings- locaties dan wel krijgen op een sportpark dat open blijft.
  Op basis van het rekenmodel van de KNVB, het aantal teams per vereniging dat staat ingeschreven bij de KNVB en de velden per sportpark, blijkt dat er slechts één (voorkeurs)scenario mogelijk is per clusterlocatie.
  Dit leidt tot de volgende clusters:

  • Enschede-Oost (Glanerbrug): Avanti-Wilskracht, GVV Eilermark en SV Sportlust Glanerbrug

  Met deze drie Glanebrugse voetbalverenigingen is de gemeente in gesprek en wordt het haalbaarheidsonderzoek voortgezet. Ook andere buitensportverenigingen die reeds aanwezig zijn op het sportpark worden bij deze ontwikkeling betrokken. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn het uitgangspunt in opmaat naar de zomernota 2024, als stap richting de realisatiefase.

  • Schreurserve: CVV Sparta, SV Vosta, TVV Enschede en EVV Phenix

  TVV en EV Phenix hebben zelf eerder contact gezocht met CVV Sparta en SV Vosta om een gezamenlijke accommodatie te delen. Dit heeft als resultaat dat TVV dit jaar al verhuist naar Schreurserve. Uitgangspunt is dat Phenix volgend jaar volgt. Met deze vier verenigingen is het haalbaarheidsonderzoek ondertussen gestart, door de verenigingen zelf geïnitieerd. Ook voor dit cluster zal het haalbaarheidsonderzoek het komende jaar verder worden uitgevoerd en afgerond. Ook hier zijn de uitkomsten het uitgangspunt in opmaat naar de zomernota 2024 als stap richting de realisatiefase.

  • Enschede-Zuid: vv Victoria’28, FC Aramea, CVV Achilles en SVV ’91

  Vv Victoria’28 en FC Aramea delen het sportpark Enschede-Zuid al. De gemeente is al langere tijd met beide verenigingen in gesprek. Voor CVV Achilles, die moet verhuizen omdat hun sportpark sluit, is de enige overgebleven mogelijkheid om deel te nemen aan een clusteringslocatie om aan te sluiten bij Enschede-Zuid.
  Met de gehanteerde berekeningen voor veldcapaciteit per sportpark is er naast CVV Achilles geen plek voor FC Suryoye om ook deel te nemen aan deze clusteringslocatie. FC Suryoye speelt echter op een sportpark dat open blijft, waardoor er voor hen geen noodzaak is om te verhuizen. Die noodzaak is er wel voor SVV ’91. Voor het SVV ’91, met aanzienlijk minder leden dan FC Suryoye, is wel ruimte om aan te sluiten op Enschede-Zuid, waardoor zij zijn aangewezen als vierde vereniging op deze clusteringslocatie.
  De uitgebreidere afweging om FC Suryoye niet naar cluster Enschede-Zuid te laten verhuizen is beschreven onder het kopje Afweging en alternatieven.

  Voorkeursscenario van college voor SC Enschede
  Om de opdracht van de raad uit te voeren om maximaal 3 scenario’s uit te werken zijn er na 3 april jl. verschillende gesprekken geweest met SC Enschede, gemeente en Sportaal over de gewenste locatie van SC Enschede. In de praktijk blijkt dat het voor SC Enschede niet nodig blijkt nog een 2e of 3e scenario uit te werken.

  SC Enschede geeft zelf nadrukkelijk aan dat zij voorkeur hebben om naar Diekman-Oost te verhuizen. Deze locatie is altijd in beeld geweest bij SC Enschede. Daarom is deze locatie als eerste aan SC Enschede toegewezen. Vooraf zijn ook de beide andere voetbalverenigingen EFC PW en EV&AC De Tubanters 1897 bevraagd over de komst van SC Enschede. Uit de gehanteerde berekeningen van Sportaal blijkt dat er voldoende veldruimte is. Ook is kantineruimte die gehuurd kan worden en kleedkamers beschikbaar vanaf komend seizoen. Daarom verhuist SC Enschede in dit voorstel deze zomer naar Diekman-Oost, waar het de velden gaat delen met EFC PW 1885 en EV & AC De Tubanters 1897
  Naast de 3 voetbalverenigingen gaan ook rugbyclub ERC ‘69, handbalvereniging EHC ‘95, American Football vereniging Enschede Broncos, ultimate frisbeevereniging DDT, beachvolleybal verenigingen Twente ’05 en Vips, en gymnastiekvereniging GV Sportlust zich vestigen op Diekman-Oost, of zijn daar al gevestigd.

  Voorkeursscenario van college voor SVV ’91
  SVV ’91 heeft Diekman-Oost opgegeven als 1e voorkeur, Wesselerbrink-Midden als 2e en Enschede-Zuid als 3e. Diekman-Oost is echter geen optie omdat SC Enschede hier landt.
  SVV ’91 wil graag een eigen kantine omdat zij meer dan alleen voetbalactiviteiten organiseert. Daarvoor was het leegstaande voormalige Leo Harmonie gebouw op Wesselerbrink-midden in beeld. Op Wesselerbrink-midden, waar nu VV UDI en FC Suryoye-Mediterraneo zitten, is echter onvoldoende veldruimte voor 3 verenigingen volgens de genoemde rekenmethode hierin is meegenomen dat er rekening is gehouden met groei. Daarom valt ook deze locatie af voor SVV ’91.
  Als voorkeursscenario van het college volgt daaruit dat SVV ’91 als 4e vereniging deelneemt aan de clusteringslocatie in Enschede-Zuid.
  SVV ’91 speelt op het Sportpark Weth. Horstman, waar komend jaar alleen nog ERC ’69 speelt (in afwachting van de nieuwbouw van hun clubhuis op Diekman-Oost). Beide verenigingen kunnen nu nog op Horstmanpark spelen. Dit jaar wordt tijdens de actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek voor Enschede-Zuid de financiële impact van deelname van SVV ’91 onderzocht, evenals de wijze waarop SVV ’91 na sluiting van het Sportpark Weth. Horstman kan verhuizen naar Enschede-Zuid. Dit gaat om het tijdspad tussen heden en voltooien van de nieuwbouw. De uitwerking hiervan vraagt meer tijd en maakt deel van het haalbaarheidsonderzoek. SVV’91 gaat als toekomstig deelnemer van cluster Enschede-Zuid deel uitmaken van de werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Enschede-Zuid.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,


  besluit:


  1. Kennis te nemen van de, bij alternatieven beschreven, scenario’s voor SC Enschede en SVV’91;
  2. In te stemmen met onderstaande herindeling als samenstelling op de betreffende sportparken met daarin verwerkt de voorkeursvariant van het college voor de onder beslispunt 1 genoemde verenigingen.
  a. Clusteringslocatie Enschede-Oost: Avanti-Wilskracht, GVV Eilermark en SV Sportlust Glanerbrug.
  b. Clusteringslocatie Schreurserve: CVV Sparta, SV Vosta, TVV Enschede en EVV Phenix.
  c. Clusteringslocatie Enschede-Zuid: vv Victoria ’28, FC Aramea, CVV Achilles en SVV ’91.
  d. Sportpark Diekman Oost: EV & AC De Tubanters 1897, SC Enschede en EFC PW 1885.

  Moties

  Onderwerp
  Een sportvereniging is meer dan ballen, gras en stenen
  00:18:04 - 00:21:24 - Linsey van der Veen
  00:21:33 - 00:21:56 - Mart van Lagen
  00:21:58 - 00:22:49 - Linsey van der Veen
  00:22:50 - 00:23:16 - Mart van Lagen
  00:23:17 - 00:24:00 - Linsey van der Veen
  00:24:04 - 00:24:21 - Marianne Schouten
  00:24:22 - 00:25:12 - Linsey van der Veen
  00:25:13 - 00:25:20 - Marianne Schouten
  00:25:44 - 00:29:51 - Henri de Roode
  00:29:51 - 00:30:19 - Linsey van der Veen
  00:30:19 - 00:31:34 - Henri de Roode
  00:31:36 - 00:32:51 - Henri de Roode
  00:32:51 - 00:33:10 - Linsey van der Veen
  00:33:12 - 00:33:57 - Henri de Roode
  00:33:57 - 00:34:50 - Herman Brouwer
  00:34:51 - 00:35:31 - Henri de Roode
  00:35:31 - 00:36:01 - Marianne Schouten
  00:36:03 - 00:36:50 - Henri de Roode
  00:36:50 - 00:37:09 - Marianne Schouten
  00:37:10 - 00:37:49 - Henri de Roode
  00:37:49 - 00:38:12 - Marianne Schouten
  00:38:47 - 00:39:45 - Danny van Wakeren
  00:39:48 - 00:40:40 - Linsey van der Veen
  00:40:42 - 00:41:33 - Danny van Wakeren
  00:41:35 - 00:41:57 - Linsey van der Veen
  00:41:59 - 00:42:30 - Danny van Wakeren
  00:42:32 - 00:43:03 - Mart van Lagen
  00:43:06 - 00:43:25 - Danny van Wakeren
  00:43:26 - 00:43:59 - Mart van Lagen
  00:44:01 - 00:44:18 - Danny van Wakeren
  00:44:21 - 00:44:56 - Piet van Ek
  00:44:57 - 00:45:24 - Danny van Wakeren
  00:45:26 - 00:45:43 - Linsey van der Veen
  00:45:45 - 00:45:57 - Danny van Wakeren
  00:46:25 - 00:48:24 - Marijn Ouwehand
  00:48:25 - 00:48:32 - Herman Brouwer
  00:48:32 - 00:48:38 - Marijn Ouwehand
  00:48:38 - 00:48:40 - Herman Brouwer
  00:48:42 - 00:48:47 - Marijn Ouwehand
  00:48:48 - 00:49:09 - Linsey van der Veen
  00:49:10 - 00:49:21 - Marijn Ouwehand
  00:49:44 - 00:50:41 - Morgan Brejaart
  00:50:41 - 00:50:42 - Morgan Brejaart
  00:50:42 - 00:50:44 - Morgan Brejaart
  00:50:44 - 00:50:51 - Morgan Brejaart
  00:51:03 - 00:52:41 - Mart van Lagen
  00:52:45 - 00:52:59 - Herman Brouwer
  00:53:00 - 00:53:35 - Mart van Lagen
  00:53:36 - 00:53:43 - Herman Brouwer
  00:53:43 - 00:54:17 - Mart van Lagen
  00:54:19 - 00:54:44 - Linsey van der Veen
  00:54:44 - 00:55:22 - Mart van Lagen
  00:55:25 - 00:55:51 - Linsey van der Veen
  00:55:51 - 00:56:21 - Mart van Lagen
  00:56:33 - 00:57:29 - Piet van Ek
  00:57:43 - 00:59:18 - Herman Brouwer
  00:59:34 - 01:00:34 - Marianne Schouten
  01:00:46 - 01:01:11 - Mart van Lagen
  01:01:14 - 01:01:45 - Marianne Schouten
  01:01:52 - 01:06:01 - Niels van den Berg
  01:06:01 - 01:06:16 - Herman Brouwer
  01:06:17 - 01:06:37 - Niels van den Berg
  01:06:37 - 01:06:38 - Herman Brouwer
  01:06:38 - 01:06:40 - Niels van den Berg
  01:06:41 - 01:06:52 - Herman Brouwer
  01:06:52 - 01:06:53 - Niels van den Berg
  01:06:53 - 01:08:10 - Niels van den Berg
  01:08:13 - 01:08:38 - Piet van Ek
  01:08:39 - 01:09:20 - Niels van den Berg
  01:09:26 - 01:09:54 - Piet van Ek
  01:09:54 - 01:09:55 - Niels van den Berg
  01:09:56 - 01:09:58 - Herman Brouwer
  01:10:00 - 01:10:13 - Herman Brouwer
  01:10:13 - 01:10:16 - Herman Brouwer
  01:10:16 - 01:10:28 - Herman Brouwer
  01:10:28 - 01:10:29 - Niels van den Berg
  01:10:29 - 01:11:25 - Niels van den Berg
  01:11:27 - 01:11:39 - Linsey van der Veen
  01:11:39 - 01:11:40 - Linsey van der Veen
  01:11:40 - 01:11:47 - Niels van den Berg
  01:11:47 - 01:11:48 - Linsey van der Veen
  01:11:48 - 01:12:11 - Niels van den Berg
  01:12:13 - 01:12:58 - Linsey van der Veen
  01:12:58 - 01:13:49 - Niels van den Berg
  01:13:50 - 01:14:10 - Linsey van der Veen
  01:14:11 - 01:15:52 - Niels van den Berg
  01:15:55 - 01:16:33 - Mart van Lagen
  01:16:33 - 01:17:40 - Niels van den Berg
  01:17:40 - 01:18:17 - Mart van Lagen
  01:18:17 - 01:19:19 - Niels van den Berg
  01:19:20 - 01:19:56 - Mart van Lagen
  01:19:57 - 01:22:50 - Niels van den Berg
  01:22:51 - 01:23:16 - Herman Brouwer
  01:23:16 - 01:23:18 - Herman Brouwer
  01:23:18 - 01:23:20 - Niels van den Berg
  01:23:21 - 01:24:02 - Linsey van der Veen
  01:24:07 - 01:24:45 - Piet van Ek
  01:24:45 - 01:27:39 - Niels van den Berg
  01:27:39 - 01:28:12 - Henri de Roode
  01:28:12 - 01:28:13 - Niels van den Berg
  01:28:13 - 01:28:22 - Henri de Roode
  01:28:22 - 01:28:33 - Niels van den Berg
  01:28:41 - 01:29:19 - Marianne Schouten
  01:29:21 - 01:29:50 - Niels van den Berg
  01:29:53 - 01:30:13 - Marianne Schouten
  01:30:13 - 01:31:00 - Marianne Schouten
  01:31:01 - 01:31:10 - Mart van Lagen
  01:31:17 - 01:31:25 - Linsey van der Veen
  01:31:27 - 01:31:29 - Niels van den Berg
  01:43:25 - 01:43:31 - Mart van Lagen
  01:43:35 - 01:44:40 - Niels van den Berg
  01:44:43 - 01:44:58 - Mart van Lagen
  01:44:58 - 01:45:20 - Niels van den Berg
  01:45:26 - 01:45:49 - Henri de Roode
  01:45:50 - 01:46:33 - Niels van den Berg
  01:46:53 - 01:47:10 - Erik Kemp
  01:47:49 - 01:48:07 - Herman Brouwer
  01:48:08 - 01:48:38 - Linsey van der Veen
  01:48:40 - 01:48:51 - Herman Brouwer
  01:48:54 - 01:49:06 - Piet van Ek
  01:49:46 - 01:49:52 - Herman Brouwer
 6. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (1), VOLT (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (2), PvdA (3), PVV (1), VVD (4)
 7. 5.3


  De accountant heeft de controle van de jaarrekening 2022 nagenoeg afgerond en is voornemens een goedkeurende controle-verklaring af te geven. Op het moment van de collegebehandeling van 9 mei was dit nog onduidelijk. Wel hebben we nog een aantal cijfermatige correcties verwerkt, waardoor het eerder gepresenteerde positieve saldo van 6,8 miljoen euro is aangepast naar 6,4 miljoen euro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023,


  besluit:  1. De Gemeenterekening 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen voor een bedrag van 13,705 miljoen euro en
  a. dit bedrag te dekken uit het jaarrekeningresultaat van 6,428 miljoen euro en een onttrekking aan de algemene reserve van 7,277 miljoen euro
  b. een reserve Implementatie Omgevingswet in te stellen
  c. een reserve Implementatie Wet kwaliteitsborging in te stellen
  d. een reserve Versterking gemeentelijke dienstverlening in te stellen
  3. In te stemmen met toevoegingen van 75,6 miljoen euro en onttrekkingen van 61,1 miljoen euro in de reserves, resulterend in een toename van de reserves met 14,5 miljoen euro.
  4. Kennis te nemen van de brief aan de Raad als reactie op de Quick scan.

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Gemeenterekening 2022
  jaarverslag Twenteboard
  01:52:46 - 01:55:07 - 49
  01:55:07 - 01:55:52 - Barry Overink
  01:55:52 - 01:56:07 - 49
  01:56:07 - 01:57:00 - Maschja Baas
  01:57:00 - 01:57:36 - 49
  01:57:36 - 01:57:37 - Maschja Baas
  01:57:37 - 01:57:59 - Maschja Baas
  01:57:59 - 02:00:12 - 49
  02:00:15 - 02:02:04 - Bart Peeters Weem
  02:02:17 - 02:04:24 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:04:37 - 02:06:14 - Yara Hümmels
  02:06:35 - 02:07:42 - Marc Teutelink
  02:07:42 - 02:08:17 - Yara Hümmels
  02:08:17 - 02:08:20 - Marc Teutelink
  02:08:20 - 02:08:35 - Yara Hümmels
  02:08:35 - 02:11:45 - Marc Teutelink
  02:11:45 - 02:12:34 - Piet van Ek
  02:12:35 - 02:12:55 - Marc Teutelink
  02:12:58 - 02:13:09 - Marc Teutelink
  02:13:40 - 02:14:48 - Niels van den Berg
  02:14:55 - 02:15:05 - Maschja Baas
  02:15:10 - 02:15:44 - Bart Peeters Weem
  02:15:44 - 02:16:23 - Niels van den Berg
  02:16:47 - 02:17:19 - Jeroen Diepemaat
  02:17:20 - 02:17:32 - Barry Overink
  02:17:32 - 02:17:40 - Jeroen Diepemaat
  02:17:40 - 02:17:48 - Barry Overink
  02:17:48 - 02:17:50 - Jeroen Diepemaat
  02:18:06 - 02:18:49 - Arjan Kampman
  02:19:11 - 02:20:39 - Harmjan Vedder
  02:22:08 - 02:22:19 - Alberto Blömer
 8. 5.4

  Openbaar, muv niet publicabele bijlagen!

  De Strategische Investeringsagenda helpt Enschede om, via de publieke ruimte, op de lange termijn een impuls te geven aan de leefbaarheid en leef kwaliteit in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2023 geeft een actuele beschrijving van de prioritaire projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en een financiële doorkijk. Het strategisch verwervingskrediet is een belangrijk instrument om uitvoering te kunnen geven aan de projecten op de Strategische Investeringsagenda. Hiermee kan het college vroegtijdig zonder tussenkomst van de gemeenteraad strategische grondaankopen doen. Hiermee krijgt de gemeente meer regie over de woningbouwopgave en kan deze versnellen wanneer zich daarvoor kansen voordoen of als daar de noodzaak toe is.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,


  besluit:  De raad voor te stellen om:
  1. Het beleidskader “strategische verwervingen” vast te stellen;
  2. Een revolverend strategische verwervingskrediet beschikbaar te stellen van 40 miljoen euro en dit te dekken door:
  a. De marktwaarde van de aangekochte gronden als boekwaarde in de administratie op te nemen;
  b. De afwaardering van de aangekochte gronden tot marktwaarde ten laste te brengen van de Reserve Strategische investeringsagenda;
  c. De jaarlijkse rentelasten die voortvloeien uit dit krediet te dekken uit de structurele kapitaallastenreeks van de strategische investeringsagenda;
  3. De inhoudelijke en financiële actualisatie van de Strategische Investeringsagenda 2023 vast te stellen;
  4. De nader aangescherpte werkwijze van de Investeringsagenda vast te stellen zoals opgenomen in de notitie Strategische Investeringsagenda;
  5. De nog niet gebruikte kapitaalslasten voor de fysieke investeringen in De Kop en Centrumkwadraat 1ste fase vanaf 2024 toe te voegen aan de reserve Strategische Investeringsagenda;
  6. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 2 en 3 bij dit voorstel voor een periode van 10 jaar te laten voortduren.
  7. De gemeentebegroting hierop aan te passen;

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Strategische Investeringsagenda
  02:23:52 - 02:23:54 - Lourraine Lents
  02:23:57 - 02:26:10 - Lourraine Lents
  02:26:27 - 02:27:46 - Yara Hümmels
  02:27:48 - 02:28:06 - Gertjan Tillema
  02:28:08 - 02:28:50 - Yara Hümmels
  02:28:50 - 02:29:09 - Gertjan Tillema
  02:29:10 - 02:30:21 - Yara Hümmels
  02:30:24 - 02:31:01 - Lourraine Lents
  02:31:02 - 02:32:20 - Yara Hümmels
  02:32:34 - 02:34:21 - Henri de Roode
  02:34:34 - 02:36:23 - Bart Peeters Weem
  02:36:25 - 02:36:57 - Henri de Roode
  02:36:59 - 02:37:45 - Bart Peeters Weem
  02:38:06 - 02:38:10 - Bart Peeters Weem
  02:38:17 - 02:41:50 - Jeroen Diepemaat
  02:41:50 - 02:42:34 - Lourraine Lents
  02:42:34 - 02:43:42 - Jeroen Diepemaat
  02:43:44 - 02:44:19 - Lourraine Lents
  02:44:19 - 02:48:46 - Jeroen Diepemaat
  02:48:46 - 02:48:50 - Bart Peeters Weem
  02:48:50 - 02:48:54 - Jeroen Diepemaat
  02:48:57 - 02:49:38 - Bart Peeters Weem
  02:49:38 - 02:50:43 - Jeroen Diepemaat
  02:50:45 - 02:51:00 - Bart Peeters Weem
  02:51:01 - 02:51:38 - Jeroen Diepemaat
  02:51:40 - 02:51:46 - Bart Peeters Weem
  02:51:49 - 02:51:55 - Jeroen Diepemaat
  02:51:55 - 02:52:25 - Bart Peeters Weem
  02:52:25 - 02:52:54 - Jeroen Diepemaat
  02:52:55 - 02:53:42 - Yara Hümmels
  02:53:42 - 02:54:47 - Jeroen Diepemaat
  02:54:47 - 02:54:49 - Bart Peeters Weem
  02:54:58 - 02:56:00 - Lourraine Lents
  02:56:01 - 02:56:12 - Jeroen Diepemaat
  02:56:12 - 02:56:25 - Lourraine Lents
  02:56:26 - 02:56:51 - Jeroen Diepemaat
  02:56:51 - 02:57:10 - Lourraine Lents
  02:57:43 - 02:57:55 - Bart Peeters Weem
  02:57:58 - 02:58:07 - Judith Hofte
  02:58:10 - 02:58:16 - Herman Brouwer
  02:58:23 - 02:58:39 - Piet van Ek
  02:58:41 - 02:58:58 - Lourraine Lents
  02:59:08 - 02:59:19 - Herman Brouwer
 9. 6

  02:59:56 - 03:00:42 - Judith Hofte
  03:00:44 - 03:01:54 - Robin Wessels
  03:01:57 - 03:02:18 - Narda Teke-Bozkurt
  03:02:27 - 03:02:31 - Mart van Lagen
  03:02:31 - 03:02:32 - Judith Hofte
  03:02:32 - 03:02:45 - Judith Hofte
 10. 6.1

  De gemeente en de wijkorganen van Enschede hebben in coproductie nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Wijkorganen vervullen al jaren een constructieve rol bij inwonerparticipatie. De gemeente waardeert dit en wil dit blijvend subsidiëren.


  Uitgangspunt is dat elke organisatievorm, mits aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, een bekend en volwaardig gesprekspartner is van de gemeente. Het wijkorgaan behartigt het algemeen belang van de wijk en de gemeente informeert tijdig over ontwikkelingen in de wijk. Daarbij kan het wijkorgaan jaarlijks kiezen op welk niveau zij aan de samenwerking invulling wil geven. Op basisniveau, op uitvoeringsniveau of op beleidsvormend niveau. In de subsidieverordening wijkorganen 2023 is vastgelegd aan welke voorwaarden een wijkorgaan moet voldoen en op welk niveau samengewerkt kan worden.


  Met een aanvullende wijzigingsverordening van de Participatieverordening is de positie van wijkorganen, naast individuele inwonerparticipatie, verankerd en in relatie met elkaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,


  besluit:


  Met kennis van het participatie eindverslag, het participatieproces doorontwikkeling wijkorganen af te ronden door:
  1. In te stemmen met de Wijzigingsverordening artikel 10 van de Participatieverordening
  2. In te stemmen met de Subsidieverordening wijkorganen 2023 en bijbehorende wijkindeling onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening wijkorganen 2008
  3. Kennis te nemen van de handreiking, zo werken we als gemeente met wijkorganen en het Uitvoeringsplan

 11. 6.2

  Aan de Ganzebosweg 250, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Het agrarisch bedrijf is niet meer actief en de schuren hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Op basis van het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid uit de Gids Buitenkans 2022 wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden twee compensatiewoningen gerealiseerd. Het gehele perceel wordt landschappelijk ingepast. Om dit plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Ganzebosweg 250” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00237-0003, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Ganzebosweg 250” vast te stellen.

 12. 6.3


  Voor het plangebied is in het verleden het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28” opgesteld op verzoek van initiatiefnemer. Uit controles is echter gebleken dat er een aantal strijdigheden met dat bestemmingsplan is ontstaan. Zo was er bijvoorbeeld sprake van het bedrijfsmatig houden van paarden, terwijl dit alleen hobbymatig was toegestaan. Ook was de vereiste landschappelijke inpassing niet gerealiseerd. Tijdens de handhavingszaak die hierdoor is ontstaan, heeft de aanvrager een legalisatieverzoek ingediend. De gemeente werkt hier slechts gedeeltelijk aan mee door een deel van de strijdigheden toe te staan. Daarbij heeft de gemeente nieuwe afspraken met initiatiefnemer gemaakt met als onderdeel daarvan ook een nieuwe landschappelijke inpassing. Om deze nieuwe afspraken goed vast te leggen, is het bestemmingsplan “Keizerweg 26-28” opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Keizerweg 26-28” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20104-0003 vast te stellen.

 13. 6.4

  Openbaar, muv bijlage 4


  Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) bevat de financiële vertaling van alle ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt voor al deze projecten op 31 december de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar laat het navolgende beeld zien.


  Na een periode van sterk oplopende woningprijzen, heeft de woningmarkt in 2022 een kantelpunt bereikt. Hoewel er op jaarbasis nog sprake was van een lichte stijging van de woningprijzen, is de verwachting dat de woningprijzen zullen gaan dalen. De hogere rente en gestegen bouwkosten zorgen voor een verminderde  financierbaarheid van woningen voor particulieren en de bouwprojecten van beleggers. Ondanks de ontwikkelingen van kosten en prijzen stonden in 2022 de opbrengsten van de grondexploitaties niet onder druk, de bouwkosten namen echter wel snel toe. Het effect van de toegenomen kosten werd deels ook weer teniet gedaan door toegenomen (incidentele) opbrengsten, waardoor de financiële gevolgen op MPG totaalniveau in 2022 beperkt bleven. De grondverkopen voor bedrijventerreinen en woningbouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap verliepen conform prognose. Daar tegenover bleven grondverkopen voor projectmatige woningbouw achter en ook de verkoop van bouwgrond voor kantoren liet, evenals in vorige jaren, (nog) geen verbetering zien.


  De diverse projecten in het MPG 2023 laten per saldo een totale verslechtering zien van € 0,6 miljoen. Deze verslechtering komt ten laste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze afneemt tot € 25,7 miljoen positief per 31-12-2022. Naast de toegenomen Reserve Grondbedrijf zijn, ten opzichte van het MPG 2022, ook de risico’s van de grondexploitaties toegenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1,4 miljoen, waarmee de vereiste weerstandscapaciteit per 1-1-2023 uitkomt op € 14,9 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat is gerekend met de mogelijke effecten van een terugval van de vastgoedmarkt (in het bijzonder de verslechterde marktontwikkelingen voor de projectmatige woningbouw).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023,


  besluit:


  1. Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2023 vast te stellen;
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage MPG 2023 deel 2, op grond van artikel 88, lid 2 Gemeentewet te laten voortduren tot evaluatiedatum 1-7-2028;
  3. De kredieten voor het MPG gewijzigd vast te stellen conform bijlage 1 tot en met 5 van deel 2 van het MPG 2023 en de (meerjaren) begroting hierop aan te passen.

 14. 6.5

  In 2019 is besloten de ambtelijke huisvesting toekomstbestendiger te maken. Daarbij paste het afstoten van de servicecentra; deze waren gebouwd met een ander doel dan waarvoor ze nog werden ingezet. Servicecentrum Oost, Zuid en West zijn inmiddels afgestoten. Laatste in de rij is het servicecentrum Noord. Ook hier is sprake van een mismatch tussen de aanwezige faciliteiten en het gewenste gebruik. Daardoor is er de nodige leegstand. Daarbij nodigt het servicecentrum Noord niet uit tot ontmoeting of samenwerking. De medewerkers in Noord hebben behoefte aan meer direct contact met de partners in en de bewoners van de wijk. De locatie van Het Kompas aan de IJstraat 4 biedt de mogelijkheid een open en toegankelijke voorziening te creëren die dichter bij de samenleving staat. Daarnaast blijft er een kleinere satelliet in Twekkelerveld om ook deze wijk goed te kunnen bedienen. Deze ontwikkeling van hoofdlocaties met satellieten heeft zich al voorgedaan in de andere stadsdelen. De realisatie van de Boei als het Hart van de Wijk en de Magneet zijn hiervan recente voorbeelden.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (10), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023,


  besluit:


  1. Een krediet van € 3.267.955,- beschikbaar te stellen aan het Vastgoedbedrijf om de locatie IJstraat 4 te verbouwen. Dekking van het krediet zit in de huurkosten die worden gedekt uit het budget Facilitair, het budget Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed en externe huurinkomsten.

 15. 6.6

  Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Het opstellen van deze regels is nog niet afgerond, dus neemt de gemeente opnieuw een zogeheten voorbereidingsbesluit om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023,


  besluit:


  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is weergegeven op de hierbij behorende verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.VB00028-0301 ('voorbereidingsbesluit kleinschalige units, opslag- en garageboxen 2023);
  2. Bij het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit regels vast te stellen met als doel nieuwvestiging en gebruikswijzigingen van bestaand vastgoed op bedrijfslocaties en op bedrijventerreinen naar units, garage-/opslagboxen kleiner dan 100 m2 per eenheid tegen te gaan;
  3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit als bedoeld onder punt 1 in werking treedt op 6 juli 2023.

 16. 6.7

  Het bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van de horeca-locatie aan de Hengelosestraat 437 (De Assinkhof) te Enschede tot woningbouwlocatie. Het oude horecapand en de bedrijfswoning zullen gehandhaafd blijven en vanwege hun cultuurhistorische waarden zullen ze aangeduid worden als karakteristiek. In deze herontwikkeling zullen diverse woningtypes worden gerealiseerd. De kwaliteit en het gevoel van het wonen op een hof zal worden versterkt door de keuze in architectuurstijl, waarbij de historische beeldkenmerken van de Assinkhof in combinatie met het aanvullende groen elkaar zullen versterken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Hengelosestraat 437” met de daarbij behorende
  toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20116-0003 vast te stellen;
  2. Het beeldkwaliteitsplan "Herontwikkeling De Assinkhof te Enschede" als wijziging 127 van de Welstandsnota vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 17. 6.8

  Het college en de gemeenteraad wil dat ieder kind de kans heeft om zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen. Deze opdracht sluit naadloos aan bij het coalitieakkoord ‘Samen trots op Enschede’ waar Kansengelijkheid een hoofdrol in heeft. In december 2020 heeft de gemeenteraad gevraagd om de Enschedese strategie kansengelijkheid nader uit te werken in een 10-jaren plan. Dit is een nadere aanzet voor een samenhangend beleid op het terrein van onderwijs, gezondheid en inkomen. De nota Kansrijk Enschede 2023-2033 is een nadere uitwerking van de discussie notitie die in februari 2023 in de stedelijke commissie is behandeld. In deze commissie zijn de 13 activiteiten besproken die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van kansengelijkheid. Om deze te kunnen uitvoeren is extra geld nodig.

  Ieder kind met dezelfde talenten moet evenveel kans maken op de ontwikkeling van die talenten. Om alle kinderen een goede startpositie te geven moet er ongelijk geïnvesteerd worden. De keuze is om gericht te investeren op die plekken waar het meeste effect en impact te maken is.
  De nota Kansrijk Enschede 2023-2033 richt zich op de leeftijd vanaf -9 maanden tot 27 jaar. Het is belangrijk om in een vroeg stadium te investeren in een goede start. Er ligt een extra focus op de verbetering van de omstandigheden in de eerste 5 levensjaren, de eerste 2000 dagen van het (ongeboren) kind. Dit draagt bij in het vergroten van de ontwikkelkansen en het voorkomen van vaak complexere (en duurdere) hulpvragen. Een goed begin is het halve werk”, staat in Kansrijk Enschede 2023-2033, voor de kinderen van nu en voor de komende generaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023,


  besluit:  1. De bijgevoegde nota Kansrijk Enschede 2023-2033 vast te stellen en daarmee de ambitie uit te spreken uit de lijsten van de top 5 van slechtst scorende gemeenten te komen.


  De uitwerking van het 10 jarenplan onderdeel te laten zijn van de integrale afweging bij de Zomernota 2023 en verder

 18. 6.9

  Door de aanleg van een 3,4 km lange ondergrondse 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Enschede Vechtstraat en hoogspanningsstation Enschede Heekstraat wordt de leveringszekerheid van Enschede versterkt. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de binnenstad van Enschede voor de toekomst vergroot omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover elektriciteit kan worden getransporteerd. Daarnaast is de uitbreiding nodig om de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk te vergroten. De 110 kV-verbinding zal grotendeel aangelegd worden met boringen. Boringen worden toegepast om obstakels te ontwijken en langdurige hinder voor de stad te voorkomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan^ 10 kV kabelverbinding Enschede Noord” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.R20190008-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 19. 6.10


  De raad heeft bij de vaststelling van de strategie kansengelijkheid gevraagd om een uitwerking te maken tot een 10-jarenplan. Vooruitlopend op het 10-jarenplan is extra geld door de raad beschikbaar gesteld voor de twee thema’s op de raadsagenda: kansengelijkheid en 700 jaar Enschede. We gaan in 2023 400.000 euro uitgeven voor activiteiten in het kader van kansengelijkheid. Deze activiteiten zijn: voorzetting intensieve inzet en samenwerking IKC-wijkcoaches, extra pedagogisch medewerkers in peutergroepen en verlengde schooldag/na-schoolsprogramma.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023,


  besluit:


  1. In te stemmen met het onttrekken van een bedrag ter hoogte van 400.000,- euro uit het Budget Concernstaf
  ten behoeve van kansengelijkheid 2023 conform het amendement reservering kansengelijkheid d.d. 07-11-2022 en dit te besteden aan de volgende activiteiten:


  a. 190.000,-euro voor voorzetting intensieve inzet en samenwerking IKC-wijkcoaches
  b. 135.000,- euro voor extra pedagogisch medewerkers in peutergroepen
  c. 75.000,- euro voor verlengde schooldag/na-schoolsprogramma


  2. De begroting hierop aan te passen.

 20. 6.11

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Enschede is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Er is sprake van een wachtlijst voor beschermd wonen in de centrumgemeenteregio. Om die wachtlijst terug te dringen wordt blijvend ingezet op reguliere uitbreiding van plekken verspreid over de regio. Daarnaast jagen we aan dat er innovatieve projecten en initiatieven worden ontwikkeld die bijdragen aan het verminderen en/of voorkomen van instroom in beschermd wonen en/of het versnellen van door- of uitstroom vanuit beschermd wonen. Dat moet ook leiden tot een afname van de wachtlijst. Om subsidie te kunnen verstrekken voor innovatieve projecten en initiatieven is een tijdelijke subsidieverordening verander- en innovatiebudget beschermd wonen opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023,


  besluit:


  de tijdelijke subsidieverordening verander- en innovatiebudget beschermd wonen vast te stellen.

 21. 6.12

  Op 7 maart 2023 heeft het college ingestemd met het starten van een mediation traject tussen gemeente en het Medisch Spectrum Twente (MST) gericht op het verkrijgen van overeenstemming over de vervroegde aflossing of omzetting van de door de gemeente verstrekte achtergestelde lening. Op 12 april 2023 heeft mediation geleid tot afspraken die zijn gemaakt onder voorbehoud van instemming door het college en de raad. Het MST zal, na instemming van de raad, de door de gemeente verstrekte lening afkopen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023,


  besluit


  1. In te stemmen met de afspraken als resultaat van een mediation, zijnde vervoegde aflossing door Medisch
  Spectrum Twente (MST) van de in het verleden door de gemeente verstrekte achtergestelde lening in het kader van nieuwbouw van het ziekenhuis, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
  a. MST betaalt hiervoor een afkoopsom van in totaal € 728.000.
  b. Deze afkoopsom wordt bekostigd met 50% van het saldo van de gemeentelijke voorziening MST groot €465.000.
  c. Het restant van € 263.000 wordt door het MST betaald aan de gemeente.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op de vaststellingovereenkomst, te laten voortduren

 22. 6.13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (1), SP (1), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van het presidium,


  besluit:


  de volgende verordeningen in te trekken:
  -Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 (geldend vanaf 23-05-2019);
  -Verordening op de raadscommissie Omgevingsbeleid (geldend vanaf 21-11-2018);
  -Verordening Burgerinitiatiefvoorstel (geldend vanaf 01-01-2003).

 23. 7
  Sluiting