Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 15 mei 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:02:28 - 00:02:39 - Yara Hümmels
  00:02:43 - 00:02:59 - Gertjan Tillema
  00:03:01 - 00:03:24 - Yara Hümmels
  00:03:24 - 00:03:30 - Gertjan Tillema
  00:03:59 - 00:04:16 - Yara Hümmels
  00:04:17 - 00:04:18 - Herman Brouwer
  00:04:19 - 00:04:20 - Herman Brouwer
  00:04:21 - 00:04:38 - Herman Brouwer
  00:05:16 - 00:06:01 - Marianne Schouten
  00:06:06 - 00:07:15 - Henri de Roode
  00:07:53 - 00:08:02 - Valerie Schrauwen
  00:08:09 - 00:08:12 - Hidde Heutink
  00:08:15 - 00:08:37 - Maschja Baas
  00:08:52 - 00:09:35 - Niels van den Berg
  00:09:43 - 00:10:04 - Erik Kemp
  00:10:13 - 00:10:14 - Maschja Baas
  00:10:18 - 00:10:35 - Maschja Baas
  00:10:43 - 00:11:02 - Niels van den Berg
  00:11:04 - 00:11:22 - Niels van den Berg
  00:11:26 - 00:12:07 - Marianne Schouten
  00:12:14 - 00:12:26 - Henri de Roode
 3. 4

  03:48:45 - 03:50:28 - Nicole Workel-ten Bos
  03:50:41 - 03:50:50 - Carma Woltjer
  03:50:50 - 03:50:52 - Nicole Workel-ten Bos
  03:50:52 - 03:51:15 - Carma Woltjer
  03:51:16 - 03:51:39 - Nicole Workel-ten Bos
  03:51:40 - 03:51:46 - Carma Woltjer
  03:51:46 - 03:52:14 - Nicole Workel-ten Bos
  03:52:15 - 03:52:56 - Gertjan Tillema
  03:52:57 - 03:53:24 - Nicole Workel-ten Bos
  03:53:24 - 03:54:14 - Gertjan Tillema
  03:54:14 - 03:54:19 - Nicole Workel-ten Bos
  03:54:24 - 03:54:46 - Gert Kel
  03:55:26 - 03:56:34 - Harmjan Vedder
  03:57:46 - 03:59:16 - Nicole Workel-ten Bos
  03:59:21 - 04:00:04 - Carma Woltjer
  04:00:04 - 04:00:52 - Nicole Workel-ten Bos
  04:00:59 - 04:01:22 - Judith Hofte
  04:01:22 - 04:01:23 - Nicole Workel-ten Bos
  04:01:24 - 04:02:02 - Gertjan Tillema
  04:02:07 - 04:02:39 - Nicole Workel-ten Bos
  04:02:46 - 04:02:47 - Gertjan Tillema
  04:02:47 - 04:03:00 - Nicole Workel-ten Bos
  04:03:01 - 04:03:35 - Hidde Heutink
  04:03:36 - 04:03:57 - Nicole Workel-ten Bos
  04:04:04 - 04:04:30 - Erik Kemp
  04:04:50 - 04:06:41 - Marc Teutelink
  04:07:00 - 04:07:25 - Hadassa Meijer-Ytsma
  04:07:26 - 04:08:18 - Marc Teutelink
  04:08:18 - 04:08:28 - Hadassa Meijer-Ytsma
  04:08:28 - 04:08:38 - Marc Teutelink
  04:08:38 - 04:08:45 - Nicole Workel-ten Bos
 4. 4.1

  Bij de beoordeling van de reacties die binnenkwamen bij de tervisielegging van het ontwerp van de Energievisie, werd duidelijk dat veel inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid bij de plaatsing van windturbines in Enschede. Om die reden besloot de gemeenteraad (op voorstel van het college van burgemeester en wethouders) in december 2021 bij de bespreking van de Energievisie, de aanwijzing van een zoekgebied voor windenergie uit te stellen. Dit in afwachting van nader onderzoek door GGD/RIVM naar afstandsnormen voor windturbines in het buitenland en de uitkomsten van een door het Rijk aangekondigde milieueffectrapportage voor de nationale windturbinenormen.


  Gedeputeerde Staten van Overijssel stelden op 14 december het Provinciaal Programma Energiestrategie (hierna: PPE) vast. Daarin staat dat gemeenten voor 1 juli van dit jaar een zoekgebied voor windenergie moeten aanwijzen. Maar ook dat, als gemeenten dat nalaten en er door de provincie wel ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie worden gezien, de provincie de regie overneemt. Dat kan er toe leiden dat de provincie vergunningen gaat afgeven voor de bouw van windturbines, voor aanvragen die aan haar eigen beleid voldoen. Of overgaat tot de vaststelling van provinciale inpassingsplannen, waarmee de bouw van windturbines mogelijk wordt gemaakt.


  De gemeente wenst de regie op het windbeleid niet uit handen te geven. Daarom wordt voorgesteld om een tweetal locaties langs de N18 voorlopig en indicatief als zoekgebied aan te duiden en de provincie Overijssel te informeren dat het definitieve besluit hieromtrent wordt genomen als de nieuwe normen voor windturbines door het Rijk zijn vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  BBE (7), CU (2), D66 (3), PvdA (4), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023,


  besluit:


  1. De definitieve aanwijzing van het zoekgebied voor windenergie uit te stellen, tot het moment waarop de nieuwe normen voor windturbines bij Koninklijk besluit zijn vastgesteld.
  2. De in bijlage 1 beschreven locaties voorlopig en indicatief als zoekgebied voor windenergie aan te duiden.
  3. Het college op te dragen de onder 1 en 2 beschreven besluiten voor 1 juli 2023 kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

  00:15:02 - 00:15:51 - Yara Hümmels
  00:16:08 - 00:16:48 - Henri de Roode
  00:17:17 - 00:19:58 - Alberto Blömer
  00:20:16 - 00:21:34 - Maschja Baas
  00:21:36 - 00:22:04 - Erik Kemp
  00:22:11 - 00:22:36 - Mart van Lagen
  00:22:38 - 00:24:27 - Maschja Baas
  00:24:29 - 00:24:52 - Mart van Lagen
  00:24:54 - 00:25:33 - Maschja Baas
  00:25:39 - 00:26:03 - Erik Kemp
  00:26:05 - 00:26:50 - Maschja Baas
  00:26:55 - 00:27:10 - Erik Kemp
  00:27:14 - 00:27:49 - Henri de Roode
  00:28:03 - 00:30:43 - Erik Kemp
  00:31:01 - 00:31:22 - Marianne Schouten
  00:31:31 - 00:31:50 - Marianne Schouten
  00:33:23 - 00:33:26 - Marianne Schouten
  00:33:30 - 00:34:40 - Marianne Schouten
  00:34:40 - 00:35:11 - Yara Hümmels
  00:35:11 - 00:35:29 - Marianne Schouten
  00:35:30 - 00:36:05 - Yara Hümmels
  00:36:12 - 00:36:49 - Marianne Schouten
  00:36:50 - 00:37:31 - Erik Kemp
  00:37:32 - 00:38:25 - Marianne Schouten
  00:38:29 - 00:39:05 - Mart van Lagen
  00:39:05 - 00:40:12 - Marianne Schouten
  00:40:13 - 00:40:39 - Mart van Lagen
  00:40:48 - 00:41:09 - Alberto Blömer
  00:41:09 - 00:41:28 - Marianne Schouten
  00:41:28 - 00:41:49 - Alberto Blömer
  00:41:52 - 00:42:49 - Marianne Schouten
  00:42:57 - 00:43:09 - Hidde Heutink
  00:43:16 - 00:43:25 - Judith Hofte
  00:43:36 - 00:44:50 - Herman Brouwer
  00:45:14 - 00:50:42 - Niels van den Berg
  00:51:03 - 00:51:37 - Erik Kemp
  00:51:38 - 00:51:45 - Niels van den Berg
  00:51:46 - 00:52:04 - Herman Brouwer
  00:52:05 - 00:53:23 - Niels van den Berg
  00:53:23 - 00:53:25 - Herman Brouwer
  00:53:25 - 00:53:27 - Niels van den Berg
  00:53:30 - 00:53:31 - Niels van den Berg
  00:53:36 - 00:54:18 - Niels van den Berg
  00:54:18 - 00:54:20 - Herman Brouwer
  00:54:20 - 00:54:34 - Herman Brouwer
  00:54:37 - 00:55:20 - Erik Kemp
  00:55:21 - 00:56:10 - Niels van den Berg
  00:56:13 - 00:57:07 - Maschja Baas
  00:57:08 - 00:57:51 - Niels van den Berg
  00:57:55 - 00:58:34 - Alberto Blömer
  00:58:34 - 00:58:35 - Alberto Blömer
  00:58:35 - 00:59:42 - Niels van den Berg
  00:59:44 - 01:00:07 - Mart van Lagen
  01:00:07 - 01:00:11 - Niels van den Berg
  01:00:11 - 01:00:26 - Mart van Lagen
  01:00:26 - 01:01:44 - Niels van den Berg
  01:01:46 - 01:02:16 - Mart van Lagen
  01:02:18 - 01:02:49 - Niels van den Berg
  01:02:54 - 01:03:05 - Marianne Schouten
  01:03:06 - 01:04:32 - Niels van den Berg
  01:04:35 - 01:05:12 - Marianne Schouten
  01:05:12 - 01:05:26 - Marianne Schouten
  01:05:26 - 01:06:19 - Niels van den Berg
  01:06:19 - 01:06:20 - Niels van den Berg
  01:06:34 - 01:07:39 - Niels van den Berg
  01:07:44 - 01:07:58 - Marianne Schouten
  01:08:00 - 01:08:13 - Niels van den Berg
  01:08:13 - 01:08:42 - Marianne Schouten
  01:08:42 - 01:09:35 - Niels van den Berg
  01:09:52 - 01:09:56 - Maschja Baas
  01:22:54 - 01:23:32 - Maschja Baas
  01:23:43 - 01:23:53 - Erik Kemp
  01:23:56 - 01:24:05 - Marianne Schouten
  01:24:07 - 01:24:22 - Piet van Ek
  01:24:22 - 01:24:23 - Piet van Ek
  01:24:24 - 01:24:25 - Marianne Schouten
  01:24:27 - 01:24:30 - Herman Brouwer
  01:24:33 - 01:24:35 - Mart van Lagen
  01:24:44 - 01:24:46 - Marianne Schouten
  01:24:46 - 01:24:47 - Alberto Blömer
  01:24:47 - 01:24:49 - Marianne Schouten
  01:24:55 - 01:25:00 - Herman Brouwer
 5. 4.1.a

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  PVV (2)
  tegen
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 6. 4.2

  Op 21 juni 2021 besloot de raad om aan Sportaal BV een garantstelling te verstrekken van maximaal € 17 miljoen ten behoeve van een lening bij de BNG Bank voor de bouw van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein in de plaats van het huidige Aquadrome. Inmiddels is duidelijk dat Sportaal zelf de financiering van het zwembad niet rond kan krijgen, omdat zij onvoldoende liquide middelen heeft.
  Na afweging van diverse alternatieven besluit het college de raad voor te stellen om te kiezen voor bouw en onderhoud van het nieuwe zwembad in eigen beheer door het Vastgoedbedrijf van de gemeente, en verhuur van het bad aan Sportaal als exploitant. Met een verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van maximaal € 362.000 per jaar is dit financieel de meest gunstige optie.
  Inmiddels is de aanbesteding van het nieuwe zwembad afgerond en wordt voorlopig (onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de raad) gegund aan twee partijen, één voor het bouwkundige deel en één voor het installatie deel. Oplevering van het nieuwe zwembad is naar verwachting in de eerste helft van 2025.
  De totale investering voor het nieuw te bouwen zwembad is fors hoger dan het medio 2021 voorziene bedrag als gevolg van een aantal ontwikkelingen (o.a. stijging bouwkosten, overname grond gemeente en terreininrichting).
  Dit besluit ziet uitsluitend op het aanpassen van de financiering van het nieuw te bouwen zwembad. Het ontwerp wordt hiermee niet gewijzigd. Het nieuwe zwembad zal echter niet opgeleverd worden eind 2024 maar in 2025.

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  BBE (7), CU (2), PvdA (4), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023,


  besluit:


  Het raadsvoorstel niet aan te nemen, waardoor is besloten het volgende niet te doen:

  1. Het nieuwe zwembad op het Diekmanterrein te laten bouwen door het Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede, en het zwembad te verhuren aan Sportaal BV als exploitant.
  2. Het raadsbesluit van 21 juni 2021, om een garantstelling van maximaal € 17 miljoen aan Sportaal te verstrekken voor de nieuwbouw van het zwembad, in te trekken.
  3. De grond onder het huidige Aquadrome in eigendom te verwerven,
  4. Een krediet van maximaal € 30,2 miljoen ter beschikking te stellen aan het Vastgoedbedrijf en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten, na aftrek van de bijdragen derden van Sportaal en uit de verwachte SPUK Sport, te dekken uit de door Sportaal te betalen huur.
  5. De jaarlijkse exploitatievergoeding aan Sportaal te verhogen met maximaal € 362.000 zodat zij de huurlast en de overige uit de nieuwbouw voortkomende kosten kunnen dragen in haar exploitatie.
  6. Het hieruit voortvloeiende tekort vanaf 2025 voor de gemeente van maximaal € 362.000 op te nemen in het middelenkader voor de op te stellen Zomernota 2023.
  7. Het eerder beschikbaar gestelde bedrag ad € 96.000 vanaf 2025 over te hevelen naar Sportaal.
  8. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  9. Vast te stellen dat de exploitatie van het zwembad plaatsvind als economische activiteit in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

  Moties

  Onderwerp
  Motie van afkeuring
  01:27:12 - 01:27:28 - Hidde Heutink
  01:28:15 - 01:29:14 - Herman Brouwer
  01:29:45 - 01:31:22 - Piet van Ek
  01:31:29 - 01:31:46 - Henri de Roode
  01:31:46 - 01:32:14 - Piet van Ek
  01:32:21 - 01:32:36 - Henri de Roode
  01:32:37 - 01:33:18 - Piet van Ek
  01:33:35 - 01:36:33 - Mart van Lagen
  01:36:48 - 01:38:30 - Bart Peeters Weem
  01:38:44 - 01:40:15 - Linda Wissink
  01:40:29 - 01:42:30 - Hidde Heutink
  01:42:44 - 01:43:45 - Linsey van der Veen
  01:44:02 - 01:45:22 - Henri de Roode
  01:45:22 - 01:45:59 - Hidde Heutink
  01:46:00 - 01:47:12 - Henri de Roode
  01:47:14 - 01:47:41 - Hidde Heutink
  01:47:42 - 01:48:24 - Henri de Roode
  01:48:30 - 01:48:50 - Linsey van der Veen
  01:48:54 - 01:49:20 - Piet van Ek
  01:49:24 - 01:50:07 - Henri de Roode
  01:50:08 - 01:50:44 - Mart van Lagen
  01:50:46 - 01:51:29 - Henri de Roode
  01:51:29 - 01:51:59 - Mart van Lagen
  01:51:59 - 01:52:19 - Henri de Roode
  01:52:23 - 01:52:50 - Bart Peeters Weem
  01:52:51 - 01:53:20 - Henri de Roode
  01:53:20 - 01:53:41 - Bart Peeters Weem
  01:53:41 - 01:55:05 - Henri de Roode
  01:55:31 - 01:56:16 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:56:16 - 01:56:51 - Hidde Heutink
  01:56:51 - 01:57:02 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:57:02 - 01:57:13 - Mart van Lagen
  01:57:13 - 01:57:15 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:57:15 - 01:57:20 - Mart van Lagen
  01:57:20 - 01:57:36 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:57:38 - 01:57:47 - Herman Brouwer
  01:57:47 - 01:57:56 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:58:03 - 01:58:20 - Linda Wissink
  01:58:21 - 01:58:51 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:58:55 - 01:59:28 - Linsey van der Veen
  01:59:32 - 01:59:40 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:59:44 - 02:00:28 - Hidde Heutink
  02:00:30 - 02:00:41 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:00:42 - 02:01:19 - Mart van Lagen
  02:01:20 - 02:01:42 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:02:07 - 02:04:01 - Malkis Jajan
  02:04:09 - 02:04:34 - Hidde Heutink
  02:04:36 - 02:05:21 - Malkis Jajan
  02:05:22 - 02:05:53 - Mart van Lagen
  02:05:53 - 02:07:05 - Malkis Jajan
  02:07:06 - 02:07:25 - Mart van Lagen
  02:07:26 - 02:07:54 - Malkis Jajan
  02:07:58 - 02:08:53 - Piet van Ek
  02:08:56 - 02:09:26 - Malkis Jajan
  02:09:42 - 02:12:07 - Peter Brouwer
  02:12:07 - 02:12:09 - Herman Brouwer
  02:12:09 - 02:12:10 - Peter Brouwer
  02:12:10 - 02:12:28 - Herman Brouwer
  02:12:28 - 02:13:19 - Peter Brouwer
  02:13:19 - 02:13:29 - Herman Brouwer
  02:13:29 - 02:13:47 - Peter Brouwer
  02:13:49 - 02:14:19 - Hidde Heutink
  02:14:20 - 02:14:34 - Peter Brouwer
  02:14:36 - 02:14:53 - Mart van Lagen
  02:14:53 - 02:15:12 - Peter Brouwer
  02:15:13 - 02:15:17 - Mart van Lagen
  02:15:17 - 02:15:20 - Peter Brouwer
  02:15:20 - 02:15:31 - Mart van Lagen
  02:15:31 - 02:15:32 - Peter Brouwer
  02:15:32 - 02:15:34 - Mart van Lagen
  02:15:34 - 02:15:52 - Peter Brouwer
  02:15:52 - 02:16:05 - Mart van Lagen
  02:16:05 - 02:16:18 - Peter Brouwer
  02:16:41 - 02:20:45 - Niels van den Berg
  02:20:45 - 02:21:27 - Mart van Lagen
  02:21:27 - 02:22:32 - Niels van den Berg
  02:22:32 - 02:23:08 - Mart van Lagen
  02:23:10 - 02:23:36 - Piet van Ek
  02:23:37 - 02:24:54 - Niels van den Berg
  02:25:01 - 02:25:34 - Hidde Heutink
  02:25:34 - 02:27:35 - Niels van den Berg
  02:27:35 - 02:28:23 - Linsey van der Veen
  02:28:23 - 02:29:24 - Niels van den Berg
  02:29:25 - 02:29:57 - Herman Brouwer
  02:29:57 - 02:29:58 - Niels van den Berg
  02:29:58 - 02:30:00 - Herman Brouwer
  02:30:00 - 02:30:55 - Niels van den Berg
  02:30:58 - 02:31:35 - Linsey van der Veen
  02:31:35 - 02:35:07 - Niels van den Berg
  02:35:11 - 02:35:50 - Piet van Ek
  02:35:50 - 02:36:27 - Niels van den Berg
  02:36:32 - 02:36:55 - Hidde Heutink
  02:36:55 - 02:37:19 - Niels van den Berg
  02:37:21 - 02:37:55 - Mart van Lagen
  02:37:55 - 02:37:56 - Mart van Lagen
  02:37:56 - 02:38:04 - Mart van Lagen
  02:38:05 - 02:39:07 - Niels van den Berg
  02:39:17 - 02:39:22 - Hidde Heutink
  03:00:26 - 03:00:47 - Hidde Heutink
  03:01:42 - 03:02:27 - Hidde Heutink
  03:02:48 - 03:03:41 - Mart van Lagen
  03:03:55 - 03:04:43 - Judith Hofte
  03:04:57 - 03:06:32 - Bart Peeters Weem
  03:07:19 - 03:07:25 - Linsey van der Veen
  03:07:33 - 03:07:35 - Mart van Lagen
  03:19:09 - 03:19:22 - Hidde Heutink
  03:19:35 - 03:20:05 - Niels van den Berg
 7. 4.2.a

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  CDA (3), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (7), CU (2), PvdA (4), VVD (4)
 8. 4.3

  De gemeente Enschede bereidt een Cultuurnota voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente op het gebied van nieuw cultuurbeleid voor ogen staan. De uitgangspunten die aan de basis staan van dit nieuwe beleid zijn vormgegeven aan de hand van een uitgebreid participatietraject, waaraan het culturele veld van Enschede in de breedte heeft deelgenomen. De Cultuurnota zal in 2023 en 2024 worden opgesteld. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad uitgenodigd om een zestal uitganspunten vast te stellen voor het opstellen van de Cultuurnota. De zes uitgangspunten die de basis voor een nieuwe Cultuurnota vormen zijn:


  1.    Sterk Fundament:
  o    Het Enschedese cultuuraanbod wordt voortgebouwd op een sterk fundament.
  2.    Een Onderscheidend Middensegment:
  o    We investeren in een onderscheidend, eerlijk en dynamisch cultureel middensegment.
  3.    Ruimte voor Experiment:
  o    We bieden fysieke en regelgevende ruimte aan vernieuwing, verrassing en experiment.
  4.    Talentontwikkelingstrajecten:
  o    We investeren in cultuureducatie en specifieke talentontwikkelingslijnen die aansluiten bij de eigenheid van Enschede
  5.    Cultuur dichtbij:
  o    We investeren in een divers cultureel aanbod, verspreid over de hele stad.
  6.    Eigenzinnig Enschede:
  o    We investeren in een eigenwijze, rauwe en dynamische stad me een aantrekkingskracht die in de wijde omgeving voelbaar is.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023,


  besluit:


  De als bijlage 1 aan dit voorstel toegevoegde Nota van uitgangspunten Cultuurnota vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Brede focus op cultuureducatie
  03:20:39 - 03:22:25 - Marijn Ouwehand
  03:22:42 - 03:25:26 - Jeroen Diepemaat
  03:25:26 - 03:25:41 - Marianne Schouten
  03:25:42 - 03:26:08 - Jeroen Diepemaat
  03:26:14 - 03:26:32 - Marijn Ouwehand
  03:26:32 - 03:27:08 - Jeroen Diepemaat
  03:27:10 - 03:31:26 - Jeroen Diepemaat
  03:31:46 - 03:31:56 - Marianne Schouten
 9. 4.3.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  PVV (2), VVD (4)
 10. 4.4

  Publieksvriendelijke samenvatting
  In september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het openstellen van een tijdelijk lokaal noodfonds om te voorkomen dat inwoners van Enschede, in de winter van 2022/2023 en ten directe gevolge van de sterk gestegen energiekosten, dakloos of zonder gas, water en elektra zouden raken. Dit was de harde grens die Enschede trok, waarvoor het noodfonds moest zorgdragen als ultiem vangnet. College en raad besloten hiertoe omdat het rijk vorig jaar lang geen zekerheid en duidelijkheid kon verschaffen over maatregelen. Het noodfonds ging van kracht op 10 oktober 2022 en staat open tot 31 maart 2023.


  Inmiddels is de algemene situatie, en de financiële situatie van huishoudens, op een flink aantal punten anders, dan die was in september 2022. De energieprijzen dalen en het landelijk energieplafond is ingevoerd. Er kan dus een beroep worden gedaan op de maatregelen van het Rijk.
  Daarom ligt een raadsvoorstel voor om het noodfonds per 31 maart stop te zetten. Het noodfonds is geslaagd in haar opzet. Inmiddels is het als extra instrument niet meer noodzakelijk om aan te houden naast de bestaande landelijke en lokale ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners met geldproblemen. Met het noodfonds zijn tot eind februari 83 mensen geholpen, voor hen is huisuitzetting (53 aanvragen), energieafsluiting (14 aanvragen) of beide (16 aanvragen) voorkomen. Waar nu problemen ontstaan zijn er de bekende organisaties in de stad en regelingen waar mensen terecht kunnen voor hulp, ondersteuning en advies.


  Mocht er in de komende tijd toch weer verhoogde vraag zijn naar financiële ondersteuning om afsluiting van gas, water en elektra te voorkomen, dan kan besloten worden het noodfonds opnieuw in te richten en open te stellen. Om huisuitzettingen te voorkomen, vooral als het gaat om gezinnen met kinderen, hebben we in Enschede de bijzondere bijstand.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023, met inachtneming van het
  aangenomen amendement A d.d. 15 mei 2023,


  besluit:


  1. De evaluatie van het tijdelijk fonds voor noodsituaties als gevolg van energie-armoede vast te stellen.
  2. Het tijdelijk fonds voor noodsituaties als gevolg van energie-armoede te beëindigen per 15 mei 2023.

  Moties

  Onderwerp
  Hoge jaarrekening GWE
  03:33:53 - 03:34:29 - Herman Brouwer
  03:34:41 - 03:36:06 - Linsey van der Veen
  03:36:24 - 03:37:39 - Yara Hümmels
  03:37:52 - 03:38:52 - Hidde Heutink
  03:39:06 - 03:42:33 - Arjan Kampman
  03:42:33 - 03:43:11 - Rachel Denneboom
  03:43:11 - 03:43:23 - Arjan Kampman
  03:43:23 - 03:43:35 - Linsey van der Veen
  03:43:38 - 03:44:02 - Arjan Kampman
 11. 4.4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
 12. 4.4.b

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  VVD (4)
 13. 5

  03:46:33 - 03:46:49 - Erik Kemp
  03:46:52 - 03:46:59 - Piet van Ek
  03:47:13 - 03:47:53 - Erik Kemp
 14. 5.1

  Woningcorporatie Domijn heeft het plan om in het middengebied van het kwadrant dat begrensd wordt door de Varviksingel, Kuipersdijk, J.J. van Deinselaan en de dr. Wagenaarstraat, 190 verouderde woningen te slopen. Hiervoor komen 169 nieuw te bouwen woningen in de plaats. Het gaat hierbij om een mix van sociale- en middeldure huurwoningen. Om aan dit plan medewerking te kunnen verlenen is het noodzakelijk om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. Het bestemmingsplan “Varvik-Diekman” is daarvan het resultaat.


  Daarnaast is ten behoeve van deze ontwikkeling het beeldkwaliteitsplan “Varvik-Diekman” opgesteld. Hierin staan welstandscriteria genoemd waaraan de beoogde ontwikkeling in dit gebied dient te voldoen. Middels Wijziging 129 van de “Welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit” gaan deze welstandscriteria voor het plangebied van dit bestemmingsplan gelden.


  Het college van B&W stelt de raad voor het bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Varvik-Diekman” vast te stellen met de daarbij behorende toelichting, regels en verbeelding conform NL.IMRO.BP20102-0003.
  2. Wijziging 129 van de “Welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit - beeldkwaliteitsplan Varvik-Diekman”, vast te stellen.

 15. 5.2

  Het college van B&W heeft een nota van uitgangspunten voor nieuw evenementenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeente Enschede werkt momenteel aan nieuw evenementenbeleid. In dit beleid geeft de gemeente aan hoe evenementen kunnen gaan bijdragen aan de opgaven waar Enschede voor staat. Bij het beleid komt een uitvoeringsagenda die gaat helpen bij de toekomstige ontwikkeling van Enschedese evenementen. In de nota van uitgangspunten wordt de gemeenteraad uitgenodigd de uitgangspunten vast te stellen die de basis gaan vormen voor het nieuwe beleid. De gemeenteraad kan hierdoor sturen op de inhoud van dit beleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023,


  besluit:


  1. De Nota van Uitgangspunten Evenementenbeleid Enschede vast te stellen
  2. Het vervolg participatieproces vorm te geven op het niveau van raadplegen. De raad neemt kennis van de uitkomsten van het participatietraject en zal nader afwegen of en in welke mate deze kunnen worden meegenomen in de politieke besluitvorming.

 16. 5.3

  Technology Base Twente is een uniek gebied in Enschede. Het gebied bestaat uit een luchthaven (Twente Airport), een nieuwe woonwijk in het groen (die bijna klaar is), een nieuw natuurgebied (in eigendom van de provincie) en een bedrijventerrein.


  Wat er op dit moment wel en niet mag op het bedrijventerrein staat in het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe – Noord”. De gemeenteraad heeft dit plan in 2018 vastgesteld.


  In het bestemmingsplan staat dat bedrijven op dit terrein nieuwe producten en materialen mogen ontwikkelen, testen, bewerken en demonstreren. Het bestuur van het bedrijventerrein (provincie Overijssel en de gemeente Enschede) vindt het huidige bestemmingsplan niet meer goed passend.
  Er moet volgens het bestuur ook meer ruimte komen voor productie (van die nieuwe materialen en producten). Alleen als die ruimte er komt kan het bedrijventerrein van Technology Base een succes worden. De omvang van het bedrijventerrein blijft daarbij hetzelfde.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Enschede daarom voor om het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein te wijzigen. Door de aanpassing van dit plan komt er ook ruimte voor productie van nieuwe materialen en producten. Deze productie-activiteiten mogen maximaal een grondoppervlakte hebben van 8.500 vierkante meter per bedrijf.


  Bedrijven mogen echter alleen nieuwe materialen en producten gaan produceren onder de volgende voorwaarde: ze moeten zich op Technology Base ook bezighouden met het ontwikkelen, testen, bewerken en demonstreren van nieuwe materialen en producten. Bedrijven die alleen produceren kunnen zich dus niet vestigen op dit bedrijventerrein.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord - Herziening 1” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP20103-0003, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan 'Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord - Herziening 1’ vast te stellen.

 17. 5.4

  Openbaar, ja maar pas vanaf 1 juni '23!


  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende jaar voor aan de gemeenteraad. Ook voor de legesverordening van 2023 is dit gedaan. In de legesverordening staan de tarieven en/of bedragen die de inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of bouwvergunning. Door nieuwe ontwikkelingen moet de legesverordening 2023 worden aangepast. Verder worden enkele kleine aanpassingen gedaan, die het voor de inwoner/het bedrijf duidelijker maken welk bedrag waarvoor moet worden betaald. Daarnaast komt de gemeente  monumenteigenaren tegemoet die, in tegenstelling tot andere pandeigenaren, voor bepaalde verduurzamingsmaatregelen een vergunning moeten aanvragen en zo extra kosten moeten maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023,


  besluit:


  De verordening tot wijziging van de Legesverordening 2023 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
  1. het toevoegen van artikelen 1.19.6, 2.1.1.3, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.3.1. inzake zonnevelden,
  2. het toevoegen van artikelen 2.3.1.3, 2.3.6.3 inzake verduurzaming monumenten;
  3. het verhogen van de tarieven van artikelen Legesartikelen 1.18.1.5, 1.18.7 en 1.18.7.1 inzake toegang stadserf;
  4. de overige voorgestelde -technische- wijzigingen zoals te vinden in het overzicht in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel;
  5. deze wijzigingen op 1 juni 2023 in te laten gaan

 18. 5.5

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De wet verbindt duidelijke eisen aan de positionering van een FG. Zo is het essentieel dat de FG onafhankelijk kan toezien op de naleving van de AVG in de betreffende organisatie. Naast de wettelijke bepalingen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook concrete uitgangspunten opgesteld over onder meer de informatiepositie van de FG, de middelen die de FG nodig heeft en de toegang van de FG tot het bestuur van de organisatie.
  In dit reglement is de landelijke regelgeving vertaald naar de gemeentelijke organisatie geeft de kaders weer voor de wijze waarop de FG van de gemeente de taken en bevoegdheden onafhankelijk en zonder enige belemmering kan uitoefenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2023,


  besluit:


  1. Het reglement voor de Functionaris Gegevensbescherming vast te stellen;

 19. 5.6

  Eind 2018 hebben het Rijk, de provincies en gemeenten het landelijke Strategische Programma Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gepresenteerd. Dit vormde het startpunt voor provincies en gemeenten om het verkeersveiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma te actualiseren.
  De kern van dit verkeersveiligheidsplan is een omslag in de aanpak van verkeers(on)veiligheid. We gaan van ongevalgestuurd werken (reactief) naar risicogestuurd (proactief). Dit betekent dat we eerst risico’s in kaart brengen en dan gericht maatregelen nemen. Daarnaast brengen we de infrastructuur verder op orde, maken we een nieuw wegencategoriseringsplan en investeren we in educatie- en gedragscampagnes.
  We beschrijven in dit plan hoe we aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Enschede werken, welke stappen we daarin de komende jaren gaan zetten en wat we daarvoor aan extra middelen nodig hebben.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2023,


  besluit:


  1. Het verkeersveiligheidsplan Enschede 2030 vast te stellen (zie bijlage 1), waarin we de huidige koers, namelijk het Basisscenario, herbevestigen;
  2. Bij de bespreking van de Zomernota 2023 de financiële afweging te maken of het basisniveau aangevuld moet worden met of scenario Ambitie (€3.912.000,-) of scenario Ambitie + (€9.222.000,-) en daar dan ook de benodigde middelen voor vrij te maken.

 20. 5.7

  We hebben de leesbaarheid van de VKL (Verordening Kwaliteit Leefomgeving) aanzienlijk verbeterd. Dat hebben we gedaan door, waar mogelijk, de regels uit de VKL te verbeteren en eenvoudiger te maken. We hebben hiervoor een groot aantal technische wijzigingen aangebracht. Daarnaast stellen we twee inhoudelijke wijzigingen voor. De 1e gaat over het plaatsen van een voorwerp in de openbare ruimte. Dit proces is, daar waar het kon, versneld en versimpeld. Uit een klantreisonderzoek in 2022, een gesprek met een afvaardiging van ondernemers en het ondernemersloket bleek dat ondernemers behoefte hebben aan versimpeling en versnelling op dit gebied. De 2e wijziging gaat over invoeren van een vergunningplicht voor aanbieders van deelvervoer. Deelvoertuigen bieden nieuwe kansen als het gaat over duurzamere vervoerskeuzes en een lagere autoafhankelijkheid. Bij een groei naar 170.000 inwoners helpt deelvervoer om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelvervoer ondersteunt zo bij de strategische opgaven voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Enschede. Door het invoeren van een vergunningplicht kunnen we deze kansen benutten en negatieve bijeffecten op de openbare ruimte beperken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2023,


  besluit:


  1. In te stemmen met een aanpassing van de regels voor het plaatsen van voorwerpen in de publieke ruimte in het kader van het vereenvoudigen, verduidelijken en het versnellen van het proces;
  2. in te stemmen met een vergunningplicht voor het aanbieden van deelvervoer;
  3. De Verordening kwaliteit leefomgeving 2023 vast te stellen, inclusief de daarbij behorende bijlagen 1.2, 2.10, 8.1, 10.1 en 14.2;
  4. De Verordening kwaliteit leefomgeving inclusief de daarbij behorende bijlagen in te trekken gelijktijdig met het in werking treden van de Verordening kwaliteit leefomgeving 2023.

 21. 6
  Besloten deel
 22. 7
  Actuele moties
 23. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Uitbreiding AED's en opgeleide vrijwilligers
 24. 8
  Sluiting