Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juni 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Kennisnemen van het verslag
 4. 4

  01:43:56 - 01:47:22 - Maschja Baas
  01:47:22 - 01:47:53 - Hidde Heutink
  01:47:54 - 01:48:38 - Maschja Baas
  01:48:39 - 01:48:58 - Hidde Heutink
  01:48:58 - 01:49:42 - Maschja Baas
  01:49:44 - 01:50:25 - Barry Overink
  01:50:26 - 01:51:14 - Maschja Baas
  01:51:15 - 01:51:54 - Barry Overink
  01:51:57 - 01:52:32 - Mart van Lagen
  01:52:33 - 01:53:23 - Maschja Baas
  01:53:24 - 01:54:04 - Mart van Lagen
  01:54:05 - 01:54:09 - Mart van Lagen
  01:54:09 - 01:55:13 - Maschja Baas
  01:55:15 - 01:55:33 - Mart van Lagen
  01:55:35 - 01:55:57 - Maschja Baas
  01:55:57 - 01:56:31 - Gertjan Tillema
  01:56:36 - 01:57:36 - Malkis Jajan
  01:57:38 - 01:58:47 - Maschja Baas
  01:58:47 - 01:59:13 - Malkis Jajan
  01:59:14 - 01:59:43 - Maschja Baas
  02:00:06 - 02:04:26 - Harmjan Vedder
  02:04:30 - 02:05:36 - Maschja Baas
  02:05:37 - 02:06:31 - Harmjan Vedder
  02:06:33 - 02:07:00 - Robin Wessels
  02:07:00 - 02:07:42 - Harmjan Vedder
  02:07:42 - 02:07:59 - Robin Wessels
  02:07:59 - 02:08:06 - Harmjan Vedder
  02:08:09 - 02:08:11 - Harmjan Vedder
  02:08:11 - 02:08:12 - Robin Wessels
  02:08:12 - 02:08:16 - Harmjan Vedder
  02:08:16 - 02:08:30 - Robin Wessels
  02:08:30 - 02:08:57 - Harmjan Vedder
  02:09:00 - 02:09:26 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:09:26 - 02:09:28 - Harmjan Vedder
  02:09:33 - 02:09:55 - Maschja Baas
  02:09:55 - 02:09:57 - Harmjan Vedder
  02:14:41 - 02:15:18 - Maschja Baas
  02:15:37 - 02:17:09 - Carma Woltjer
  02:17:17 - 02:17:18 - Carma Woltjer
  02:17:18 - 02:17:22 - Barry Overink
  02:17:22 - 02:17:35 - Carma Woltjer
  02:17:35 - 02:17:55 - Barry Overink
  02:22:47 - 02:23:59 - Carma Woltjer
  02:24:22 - 02:26:21 - Jeroen Diepemaat
  02:26:23 - 02:27:53 - Barry Overink
  02:27:53 - 02:28:58 - Jeroen Diepemaat
  02:28:58 - 02:29:32 - Barry Overink
  02:29:33 - 02:30:45 - Jeroen Diepemaat
  02:30:46 - 02:31:21 - Hidde Heutink
  02:31:21 - 02:31:57 - Jeroen Diepemaat
  02:32:05 - 02:32:55 - Narda Teke-Bozkurt
  02:32:57 - 02:33:58 - Jeroen Diepemaat
  02:33:58 - 02:34:39 - Narda Teke-Bozkurt
  02:34:39 - 02:35:43 - Jeroen Diepemaat
  02:35:44 - 02:36:37 - Linsey van der Veen
  02:36:40 - 02:37:13 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:37:21 - 02:37:55 - Nicole Workel-ten Bos
  02:37:56 - 02:39:08 - Jeroen Diepemaat
  02:39:11 - 02:40:02 - Carma Woltjer
  02:40:02 - 02:40:49 - Jeroen Diepemaat
  02:40:49 - 02:40:57 - Carma Woltjer
  02:40:57 - 02:41:01 - Jeroen Diepemaat
  02:41:02 - 02:41:20 - Hidde Heutink
  02:41:25 - 02:41:41 - Meryam Sumer
 5. 4.1

  Nadat de raad op 15 mei 2023 het oorspronkelijke raadsvoorstel Bouwen en financieren van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein heeft verworpen is in overleg met de woordvoerders Sport van de fracties van de raad een herzien raadsvoorstel opgesteld. Dit voorstel bevat in vergelijking met het vorige voorstel een nieuwe dekkingsparagraaf voor de benodigde extra verhoging van de exploitatiebijdrage met € 462.000, alsmede een voorstel om gedurende de bouw recreatieve voorzieningen toe te voegen van € 1,7 miljoen, met een extra dekking van € 100.000 voor de jaarlijkse extra verhoging van de exploitatiebijdrage die daarmee samenhangt.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), VOLT (1)
  tegen
  EA (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2023, met inachtneming van het aangenomen amendement A d.d. 5 juni 2023,


  besluit:

  1. Het nieuwe zwembad op het Diekmanterrein te laten bouwen door het Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede, en het zwembad te verhuren aan Sportaal BV als exploitant.
  2. Het raadsbesluit van 21 juni 2021, om een garantstelling van maximaal € 17 miljoen aan Sportaal te verstrekken voor de nieuwbouw van het zwembad, in te trekken.
  3. De grond onder het huidige Aquadrome in eigendom te verwerven,
  4. Een krediet van maximaal € 31,9 miljoen ter beschikking te stellen aan het Vastgoedbedrijf en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten, na aftrek van de bijdragen derden van Sportaal en uit de verwachte SPUK Sport, te dekken uit de door Sportaal te betalen huur.
  5. De jaarlijkse exploitatievergoeding aan Sportaal te verhogen met maximaal € 462.000 zodat zij de huurlast en de overige uit de nieuwbouw voortkomende kosten kunnen dragen in haar exploitatie.
  6. Het hieruit voortvloeiende tekort vanaf 2025 te dekken uit:
  -voor €120.000 uit de vrijval energiekosten voor ambtelijke huisvesting en Sportaal;
  -voor €100.000 uit het budget loon -en prijscompensatie op het product sport en gezondheid;
  -voor €242.000 de middelen voor preventie op het product sport en gezondheid.
  7. Het eerder beschikbaar gestelde bedrag ad € 96.000 vanaf 2025 over te hevelen naar Sportaal.
  8. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  9. Vast te stellen dat de exploitatie van het zwembad plaatsvind als economische activiteit in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

  10. Zorg te dragen dat het aantal uren dat het nieuwe zwembad per week geopend is voor baanzwemmen en/of recreatiezwemmen, minimaal in lijn blijft met het aantal uren dat het Aquadrome momenteel is geopend voor baanzwemmen en/of recreatiezwemmen.

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Nieuw zwembad op het Diekman
  00:03:48 - 00:03:51 - Hidde Heutink
  00:03:57 - 00:06:53 - Hidde Heutink
  00:07:30 - 00:09:26 - Henri de Roode
  00:09:29 - 00:10:02 - Hidde Heutink
  00:10:03 - 00:10:43 - Henri de Roode
  00:10:45 - 00:11:15 - Hidde Heutink
  00:11:18 - 00:11:38 - Mart van Lagen
  00:11:40 - 00:12:02 - Henri de Roode
  00:12:03 - 00:12:25 - Mart van Lagen
  00:12:26 - 00:12:52 - Henri de Roode
  00:12:58 - 00:13:49 - Linsey van der Veen
  00:13:50 - 00:14:25 - Henri de Roode
  00:14:29 - 00:14:42 - Linsey van der Veen
  00:14:45 - 00:15:44 - Henri de Roode
  00:15:58 - 00:19:32 - Robin Wessels
  00:19:47 - 00:20:11 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:20:24 - 00:20:57 - Mart van Lagen
  00:20:58 - 00:21:10 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:21:10 - 00:21:33 - Mart van Lagen
  00:21:34 - 00:21:54 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:21:54 - 00:22:09 - Mart van Lagen
  00:22:11 - 00:22:25 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:22:26 - 00:23:07 - Hidde Heutink
  00:23:10 - 00:23:27 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:23:29 - 00:23:41 - Hidde Heutink
  00:23:43 - 00:23:46 - Rienke Hofman-Bijlstra
  00:24:02 - 00:26:11 - Mart van Lagen
  00:26:46 - 00:27:23 - Danny van Wakeren
  00:27:49 - 00:28:32 - Piet van Ek
  00:28:38 - 00:29:01 - Danny van Wakeren
  00:29:04 - 00:29:37 - Hidde Heutink
  00:29:40 - 00:29:54 - Danny van Wakeren
  00:29:55 - 00:30:34 - Mart van Lagen
  00:30:35 - 00:31:13 - Danny van Wakeren
  00:31:14 - 00:31:43 - Mart van Lagen
  00:31:44 - 00:31:52 - Danny van Wakeren
  00:31:54 - 00:32:33 - Hidde Heutink
  00:32:35 - 00:32:55 - Danny van Wakeren
  00:32:59 - 00:33:30 - Hidde Heutink
  00:33:32 - 00:33:43 - Danny van Wakeren
  00:34:00 - 00:35:02 - Judith Hofte
  00:35:34 - 00:36:56 - Malkis Jajan
  00:37:02 - 00:37:10 - Robin Wessels
  00:37:11 - 00:37:30 - Malkis Jajan
  00:37:43 - 00:39:32 - Herman Brouwer
  00:39:48 - 00:42:50 - Linsey van der Veen
  00:42:50 - 00:43:24 - Malkis Jajan
  00:43:25 - 00:43:52 - Linsey van der Veen
  00:43:53 - 00:44:06 - Malkis Jajan
  00:44:07 - 00:44:37 - Linsey van der Veen
  00:44:38 - 00:44:52 - Malkis Jajan
  00:44:54 - 00:44:57 - Linsey van der Veen
  00:45:01 - 00:45:30 - Danny van Wakeren
  00:45:31 - 00:46:15 - Linsey van der Veen
  00:46:21 - 00:46:30 - Danny van Wakeren
  00:46:31 - 00:46:33 - Linsey van der Veen
  00:46:34 - 00:46:35 - Linsey van der Veen
  00:46:36 - 00:47:01 - Linsey van der Veen
  00:47:05 - 00:47:39 - Hidde Heutink
  00:47:40 - 00:48:20 - Linsey van der Veen
  00:48:20 - 00:48:53 - Hidde Heutink
  00:48:54 - 00:48:59 - Linsey van der Veen
  00:49:01 - 00:49:18 - Linsey van der Veen
  00:49:20 - 00:49:47 - Mart van Lagen
  00:49:49 - 00:51:20 - Linsey van der Veen
  00:51:25 - 00:51:37 - Herman Brouwer
  00:51:37 - 00:51:53 - Linsey van der Veen
  00:51:55 - 00:51:56 - Herman Brouwer
  00:51:59 - 00:52:04 - Herman Brouwer
  00:52:07 - 00:52:53 - Malkis Jajan
  00:52:54 - 00:53:20 - Linsey van der Veen
  00:53:23 - 00:53:30 - Malkis Jajan
  00:53:32 - 00:54:06 - Hidde Heutink
  00:54:07 - 00:54:30 - Linsey van der Veen
  00:54:32 - 00:54:47 - Mart van Lagen
  00:54:49 - 00:54:51 - Linsey van der Veen
  00:54:53 - 00:55:17 - Linsey van der Veen
  00:56:04 - 00:57:22 - Morgan Brejaart
  00:57:35 - 00:58:50 - Piet van Ek
  00:59:09 - 01:03:01 - Niels van den Berg
  01:03:01 - 01:03:21 - Hidde Heutink
  01:03:23 - 01:03:55 - Niels van den Berg
  01:03:56 - 01:04:48 - Hidde Heutink
  01:04:48 - 01:05:49 - Niels van den Berg
  01:05:55 - 01:06:21 - Herman Brouwer
  01:06:21 - 01:06:46 - Niels van den Berg
  01:06:48 - 01:07:06 - Herman Brouwer
  01:07:13 - 01:07:57 - Niels van den Berg
  01:08:00 - 01:08:37 - Linsey van der Veen
  01:08:38 - 01:10:31 - Niels van den Berg
  01:10:34 - 01:11:31 - Hidde Heutink
  01:11:33 - 01:11:38 - Niels van den Berg
  01:11:38 - 01:11:39 - Niels van den Berg
  01:11:52 - 01:13:13 - Niels van den Berg
  01:13:15 - 01:13:32 - Robin Wessels
  01:13:33 - 01:15:50 - Niels van den Berg
  01:15:51 - 01:16:27 - Linsey van der Veen
  01:16:29 - 01:17:15 - Niels van den Berg
  01:17:18 - 01:17:36 - Linsey van der Veen
  01:17:42 - 01:18:08 - Hidde Heutink
  01:18:09 - 01:18:20 - Niels van den Berg
  01:18:23 - 01:19:01 - Mart van Lagen
  01:19:03 - 01:20:12 - Niels van den Berg
  01:20:23 - 01:20:35 - Hidde Heutink
  01:20:41 - 01:21:03 - Niels van den Berg
  01:21:41 - 01:21:48 - Herman Brouwer
  01:22:29 - 01:22:41 - Herman Brouwer
  01:22:44 - 01:23:29 - Linda Wissink
  01:23:31 - 01:23:40 - Henri de Roode
  01:25:08 - 01:25:13 - Alberto Blömer
  01:25:16 - 01:26:02 - Alberto Blömer
 6. 4.1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (1), VVD (4)
 7. 4.2

  Openbaar, muv geheime bijlagen!

  Op 14 maart 2023 heeft de gemeente Enschede besloten om op twintig percelen binnen het ontwikkelingsgebied Horstmanpark te Enschede de Wet voorkeursrecht gemeenten op te leggen. Dit betrof een voorlopige aanwijzing voor de duur van maximaal drie maanden.

  Het collegebesluit en het daarbij behorende raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het besluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of indienen van zienswijzen. De eigenaren van twee percelen hebben zienswijzen ingediend en er zijn zes bezwaarschriften ontvangen. De zienswijzen worden als ontvankelijk maar niet gegrond beoordeeld. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de begrenzing van het voorkeursrechtgebied of het aanwijzingsbesluit ten opzichte van het ontwerp. De bezwaarschriften worden als zodanig behandeld, in een eigen traject door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om het gemeentelijk voorkeursrecht te bestendigen zodat het voorkeursrecht haar gelding krijgt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een inpassingsplan of bestemmingsplan voor het gebied door de gemeenteraad worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (1), VVD (4)
  tegen
  EA (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei


  besluit:

  1. De in het kader van de voorbereiding van dit raadsbesluit (ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht) door de heer M.H. van der Veen en mevrouw S.E. Jacobs naar voren gebrachte zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
  2. De door de heer M.H. van der Veen en mevrouw S.E. Jacobs ingebrachte zienswijzen niet gegrond te verklaren;
  3. De in het kader van de voorbereiding van dit raadsbesluit (ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht) door de heer H.J. Vaanholt naar voren gebrachte zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
  4. De door de heer H.J. Vaanholt ingebrachte zienswijzen niet gegrond te verklaren;
  5. Ingevolge artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Horstmanpark te Enschede (kadastrale gemeente Lonneker) vervroegd aan te wijzen, voor de duur van 3 jaar, als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder bij een (voorlopige) aanwijzing betrokken zijn geweest. Aan de percelen wordt de niet-agrarische bestemming “Wonen met de daarbij behorende voorzieningen” toegedacht, die afwijkt van het huidige gebruik. Het gebied is gelegen aan de noordwestzijde van Enschede, welk gebied globaal wordt begrensd door de spaar-/waterbekkens van Vitens, de Weerseloseweg, de Horstlindelaan en de Pompstationweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen met kenmerk 233001 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 8 mei 2023;
  6. Dat de hiervoor bij 5 genoemde percelen nog niet zijn opgenomen in een structuurvisie/omgevingsvisie, inpassingsplan of bestemmingsplan/omgevingsplan;
  7. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door dit raadsbesluit voor een ieder ter inzage te leggen gedurende zes weken vanaf 7 juni 2023. Deze ter inzage legging bekend te maken in het gemeenteblad van 6 juni 2023 via www.officielebekendmakingen.nl, Huis aan Huis Enschede van 14 juni 2023 en de betrokken eigenaren en beperkt gerechtigden bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing. De betrokken belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om gedurende de termijn van ter inzage legging bezwaar te maken tegen het raadsbesluit en een verzoek tot voorlopige voorziening in te stellen;
  8. Dat dit raadsbesluit in werking treedt op 7 juni 2023 (dit is de dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin de terinzagelegging bekend gemaakt is) en van rechtswege vervalt binnen 3 jaar na dagtekening van dit raadsbesluit of zoveel eerder als een structuurvisie/omgevingsvisie, inpassingsplan of bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld;
  9. Dit besluit in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister op 7 juni 2023 (dit is de dag na de inwerkingtreding);
  10. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wvg noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepschriftprocedures en/of overige rechtsgedingen.
  01:25:17 - 01:26:02 - Alberto Blömer
  01:26:09 - 01:26:16 - Robin Wessels
  01:26:17 - 01:26:22 - Alberto Blömer
  01:26:22 - 01:26:41 - Robin Wessels
  01:26:41 - 01:26:46 - Alberto Blömer
  01:26:46 - 01:27:26 - Gertjan Tillema
  01:27:26 - 01:27:58 - Alberto Blömer
  01:27:59 - 01:28:13 - Gertjan Tillema
  01:28:14 - 01:28:45 - Alberto Blömer
  01:28:46 - 01:29:02 - Gertjan Tillema
  01:29:04 - 01:29:06 - Alberto Blömer
  01:29:07 - 01:29:17 - Gertjan Tillema
  01:29:18 - 01:29:54 - Alberto Blömer
  01:29:56 - 01:30:16 - Morgan Brejaart
  01:30:18 - 01:30:30 - Alberto Blömer
  01:31:05 - 01:32:02 - Herman Brouwer
  01:32:04 - 01:32:31 - Robin Wessels
  01:32:34 - 01:32:43 - Herman Brouwer
  01:32:58 - 01:33:54 - Jeroen Diepemaat
  01:33:54 - 01:34:04 - Alberto Blömer
  01:34:04 - 01:36:53 - Jeroen Diepemaat
  01:36:55 - 01:37:05 - Morgan Brejaart
  01:37:05 - 01:38:13 - Jeroen Diepemaat
  01:38:21 - 01:38:44 - Robin Wessels
  01:38:45 - 01:39:00 - Jeroen Diepemaat
  01:39:04 - 01:39:22 - Judith Hofte
  01:39:23 - 01:39:59 - Jeroen Diepemaat
  01:40:00 - 01:40:09 - Judith Hofte
 8. 4.2.a

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (1), VVD (4)
 9. 5

  01:42:02 - 01:42:39 - Judith Hofte
  01:42:44 - 01:43:06 - Robin Wessels
  01:43:28 - 01:43:32 - Herman Brouwer
 10. 5.1

  In het hart van Twente ligt het stedelijk gebied van Hengelo en Enschede. Samen goed voor ca. 250.000 inwoners, oftewel de '5e stad van Nederland". De Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) vormt de verbindende factor tussen beide steden. In dit gebied komen alle kansen en opgaven van Twente tezamen. Het vormt een afspiegeling van de rijke Twentse kwaliteiten met een innovatief kennispark, de vooruitstrevende Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente, toonaangevende sportvoorzieningen en landschappelijke parels. De historie is voelbaar, met name rond de stationsgebieden van Hengelo en Enschede. Vanuit haar kwaliteiten biedt SHE een unieke kans om de toegevoegde waarde van de spoorverbinding Zwolle-Twente-Munster te vergroten en te fungeren als katalysator voor de ontwikkeling van Hengelo en Enschede, de regio Twente en Nederland als geheel. Voor dit gebied is nu een visie opgesteld als stip op de horizon waarbij de kansen en ambitie voor het gebied in beeld zijn gebracht.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (1)
  tegen
  GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2023,


  besluit:

  De visie Spoorzone Hengelo Enschede als richtinggevend beleidskader vast te stellen en te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.

 11. 5.2
  Verwervingskrediet Horstmanpark (geheim)
 12. 5.3

  Sinds 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen gewijzigd. Om onze verordening daarbij aan te laten sluiten is er tekstueel een en ander gewijzigd en zijn er technische verbeteringen doorgevoerd. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te herschrijven in de lijn van Direct Duidelijk Enschede (DDE).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (1), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023,


  besluit:

  de verordening naamgeving en nummering vast te stellen.

 13. 6
  Actuele moties
 14. 6.1

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Motie Garandeer privacy bij gemeentelijke communicatie
 15. 6.2

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Woordvoerders betrekken bij aanbesteding WMO Huishoudelijke Hulp
 16. 7
  Sluiting