Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 maart 2023

18:00 - 19:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Toelichting

Extra spoedraad inzake kaderstelling asielopgave, aangevraagd door BBE, VVD, PvdA, CDA en CU.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:03:03 - 00:03:46 - Ben Sanders
  00:05:07 - 00:06:34 - Roelof Bleker
 3. 3
  Benoemingen
 4. 3.a
  Bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbreieven
 5. 3.b

 6. 4

  Moties

  Onderwerp
  Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang
  00:10:45 - 00:10:50 - Barry Overink
  00:11:10 - 00:12:56 - Barry Overink
  00:12:56 - 00:13:45 - Hidde Heutink
  00:13:46 - 00:15:04 - Barry Overink
  00:15:06 - 00:16:03 - Hidde Heutink
  00:16:05 - 00:16:53 - Barry Overink
  00:16:55 - 00:17:39 - Hidde Heutink
  00:17:40 - 00:20:07 - Barry Overink
  00:20:10 - 00:21:26 - Morgan Brejaart
  00:21:26 - 00:22:00 - Barry Overink
  00:22:00 - 00:22:06 - Morgan Brejaart
  00:22:06 - 00:22:54 - Barry Overink
  00:22:56 - 00:23:42 - Morgan Brejaart
  00:23:42 - 00:24:21 - Barry Overink
  00:24:22 - 00:24:54 - Mart van Lagen
  00:24:54 - 00:25:46 - Barry Overink
  00:25:47 - 00:26:21 - Mart van Lagen
  00:26:22 - 00:26:51 - Barry Overink
  00:26:57 - 00:27:13 - Judith Hofte
  00:27:14 - 00:27:27 - Barry Overink
  00:27:30 - 00:29:01 - Bart Peeters Weem
  00:29:01 - 00:31:06 - Barry Overink
  00:31:09 - 00:31:24 - Bart Peeters Weem
  00:31:55 - 00:33:45 - Herman Brouwer
  00:33:50 - 00:37:42 - Barry Overink
  00:37:42 - 00:37:44 - Herman Brouwer
  00:37:45 - 00:37:52 - Herman Brouwer
  00:37:52 - 00:37:56 - Barry Overink
  00:37:56 - 00:37:58 - Herman Brouwer
  00:37:58 - 00:38:11 - Barry Overink
  00:38:15 - 00:38:45 - Maschja Baas
  00:38:46 - 00:39:27 - Barry Overink
  00:39:45 - 00:42:22 - Herman Brouwer
  00:42:46 - 00:44:35 - Morgan Brejaart
  00:44:35 - 00:44:50 - Barry Overink
  00:44:51 - 00:45:14 - Morgan Brejaart
  00:45:15 - 00:45:56 - Barry Overink
  00:45:57 - 00:46:08 - Morgan Brejaart
  00:46:23 - 00:47:00 - Hidde Heutink
  00:47:00 - 00:47:53 - Barry Overink
  00:47:55 - 00:48:15 - Hidde Heutink
  00:48:15 - 00:48:29 - Barry Overink
  00:48:30 - 00:48:55 - Hidde Heutink
  00:48:56 - 00:49:05 - Barry Overink
  00:49:13 - 00:49:53 - Mart van Lagen
  00:49:54 - 00:50:23 - Hidde Heutink
  00:50:23 - 00:50:36 - Maschja Baas
  00:50:36 - 00:50:58 - Hidde Heutink
  00:50:59 - 00:51:35 - Mart van Lagen
  00:51:36 - 00:51:45 - Hidde Heutink
  00:51:50 - 00:53:28 - Hidde Heutink
  00:53:33 - 00:53:54 - Morgan Brejaart
  00:53:56 - 00:54:13 - Hidde Heutink
  00:54:35 - 00:56:32 - Maschja Baas
  00:56:35 - 00:57:18 - Morgan Brejaart
  00:57:22 - 00:58:17 - Maschja Baas
  00:58:23 - 00:58:46 - Erik Kemp
  00:58:46 - 00:58:47 - Maschja Baas
  00:58:47 - 00:58:49 - Erik Kemp
  00:58:50 - 00:59:29 - Maschja Baas
  00:59:50 - 01:01:23 - Arjan Kampman
  01:01:23 - 01:02:01 - Barry Overink
  01:02:02 - 01:02:51 - Arjan Kampman
  01:02:51 - 01:02:57 - Barry Overink
  01:03:01 - 01:03:33 - Arjan Kampman
  01:03:33 - 01:04:28 - Barry Overink
  01:04:29 - 01:04:38 - Arjan Kampman
  01:04:41 - 01:04:50 - Barry Overink
  01:04:51 - 01:05:06 - Hidde Heutink
  01:05:09 - 01:05:32 - Arjan Kampman
  01:05:32 - 01:05:51 - Hidde Heutink
  01:05:55 - 01:06:41 - Morgan Brejaart
  01:06:41 - 01:07:26 - Arjan Kampman
  01:07:37 - 01:09:10 - Arjan Kampman
  01:09:16 - 01:10:43 - Arjan Kampman
  01:10:48 - 01:10:55 - Arjan Kampman
  01:11:01 - 01:11:52 - Mart van Lagen
  01:11:54 - 01:12:39 - Arjan Kampman
  01:12:43 - 01:13:09 - Morgan Brejaart
  01:13:10 - 01:13:46 - Arjan Kampman
  01:14:02 - 01:14:31 - Bart Peeters Weem
  01:14:36 - 01:16:11 - Erik Kemp
  01:16:15 - 01:16:38 - Herman Brouwer
  01:16:41 - 01:16:48 - Mart van Lagen
  01:16:52 - 01:17:04 - Piet van Ek
 7. 4.a

  In het debat in de stedelijke commissie van 23 januari 2023 vroeg een aantal fracties van de Enschedese gemeenteraad om inzichten en achtergrondinformatie rond de capaciteitsvragen die er zijn voor de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden en de huisvesting van statushouders en de effecten voor de stad. Daarnaast wilde de raad  geïnformeerd worden over het Procesplan Twente Opvang Vluchtelingen. Dit procesplan is op 26 januari 2023 vastgesteld aan de Twentse Regietafel Asielinstroom. Het procesplan schetst de opgave op regionaal niveau, gespecificeerd naar de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden, de huisvesting van statushouders en (de afbouw van) crisisnoodopvanglocaties. In de memo met achtergrondinformatie maakt het college inzichtelijk hoe eventuele keuzes voor typen vluchtelingen zich feitelijk tot elkaar verhouden en geeft het een inschatting van de effecten op de stad.

 8. 4.b

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (2), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), GroenLinks (2), PVV (2)
 9. 5
  Sluiting