Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:35 - 00:01:45 - Yara Hümmels
  00:01:48 - 00:02:02 - Hidde Heutink
  00:02:03 - 00:02:06 - Bart Peeters Weem
  00:02:17 - 00:02:37 - Barry Overink
 2. 2

  00:02:23 - 00:02:37 - Barry Overink
  00:02:40 - 00:02:49 - Yara Hümmels
  00:02:50 - 00:03:06 - Gertjan Tillema
 3. 3.a

 4. 3.b
  Benoemingen
 5. 4

 6. 5

  00:09:09 - 00:12:05 - Maschja Baas
  00:12:28 - 00:15:22 - Marc Teutelink
  00:15:23 - 00:15:58 - Maschja Baas
  00:15:59 - 00:16:24 - Marc Teutelink
  00:16:25 - 00:16:38 - Maschja Baas
  00:16:40 - 00:16:48 - Marc Teutelink
  00:16:51 - 00:17:59 - Maschja Baas
  00:18:00 - 00:18:47 - Marc Teutelink
  00:18:47 - 00:18:48 - Maschja Baas
  00:18:48 - 00:19:01 - Marc Teutelink
  00:19:05 - 00:19:42 - Yara Hümmels
  00:19:43 - 00:20:40 - Marc Teutelink
  00:20:40 - 00:21:18 - Yara Hümmels
  00:21:21 - 00:21:51 - Marc Teutelink
  00:21:51 - 00:22:22 - Maschja Baas
  00:22:23 - 00:22:30 - Marc Teutelink
  00:23:02 - 00:24:15 - Zehra Ceben
  00:24:29 - 00:27:40 - Harmjan Vedder
  00:27:55 - 00:27:56 - Zehra Ceben
  00:27:56 - 00:28:46 - Zehra Ceben
  00:28:46 - 00:28:53 - Harmjan Vedder
  00:28:59 - 00:29:14 - Zehra Ceben
  00:29:14 - 00:30:51 - Harmjan Vedder
  00:30:57 - 00:31:10 - Zehra Ceben
  00:31:10 - 00:32:06 - Harmjan Vedder
  00:32:13 - 00:33:12 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:33:12 - 00:35:00 - Harmjan Vedder
  00:35:10 - 00:35:27 - Zehra Ceben
  00:35:27 - 00:35:58 - Harmjan Vedder
  00:36:18 - 00:37:56 - Narda Teke-Bozkurt
  00:38:08 - 00:38:09 - Narda Teke-Bozkurt
  00:38:11 - 00:39:59 - Harmjan Vedder
  00:40:01 - 00:40:03 - Narda Teke-Bozkurt
  00:40:09 - 00:40:57 - Narda Teke-Bozkurt
  00:40:58 - 00:41:44 - Harmjan Vedder
  00:41:45 - 00:41:57 - Narda Teke-Bozkurt
  00:41:57 - 00:41:58 - Harmjan Vedder
 7. 6
  BESPREEKPUNTEN
 8. 6.1

  De gemeente krijgt veel geld binnen en moet ook veel betalen. Daarom maken we elk najaar een begroting voor het volgende jaar. Daarin staat wat we komend jaar willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat die plannen mogen kosten. Deze begroting is gebaseerd op de keuzes die de gemeenteraad voor de zomer heeft gemaakt bij de zogenaamde zomernota.


  Met deze begroting geven we een enorme impuls aan kansengelijkheid, cultuur- en evenementenbeleid, ons groenambitieplan, verkeersveiligheid en het verstevigen van participatie. Ook blijven we flink investeren in grote gebiedsontwikkelingen die op lange termijn bijdragen aan een inclusief, groen en duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), Volt (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023, met inachtneming van de aangenomen amendementen A en B dd. 6 november 2023,


  besluit:


  1. De gemeentebegroting 2024-2027 gewijzigd vast te stellen.


  2. Het verwachte budgetvoordeel van 800.000 euro voor opvang Oekraïners over 2023 aan te wenden voor
  begrotingsjaar 2024.


  3. Een nieuw product “ontheemden” aan te maken.


  4. Een paragraaf toe te voegen over het instellen van een drugsbestrijdingsfonds met de volgende tekst:
  “Harddrugsgebruik onder jongeren wordt steeds meer genormaliseerd. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Op dit moment is er onvoldoende beleid in Enschede op de preventie van harddrugsgebruik. Er wordt daarom een
  drugsbestrijdingsfonds opgericht. Dit geld kan gebruikt worden in het kader van drugspreventie. Daarbij wordt er ook een campagne opgezet vergelijkbaar zoals die in Rotterdam, waarbij de (criminele) gevolgen van harddrugs inzichtelijk worden gemaakt. Ook gaat het college in gesprek met de horeca en organisatoren van festivals om de controle op harddrugs te intensiveren en in te zetten op bewustwording over de schadelijke effecten van harddrugsgebruik. Dit maakt onderdeel uit van het handhaving- en preventieplan harddrugs wat in 2024 wordt opgeleverd.”
  Dit toe te voegen als aparte actie 02 op pagina 32 “We gaan aan de slag met drugspreventie”.
  Hier € 500.000,-- voor te reserveren en dit te dekken vanuit de Algemene Middelen.


  5. Een bedrag van € 500.000,- te reserveren voor de aanpak woonoverlast, te dekken uit de Algemene reserve.
  Dit bedrag in te zetten in de jaren 2024, 2025 en 2026. Voor deze inzet in het eerste kwartaal van 2024 een eerste plan van aanpak met bestedingsplan op te stellen. Hierbij wordt de personele inzet op korte termijn uitgewerkt en wordt een tijdlijn geschetst voor de lange termijn aanpak.

  Moties

  Onderwerp
  Gezinnen met een inkomen tot 130% (is nu 120%) van het sociaal minimum in aanmerking laten komen voor een aanvraag Kindpakket.
  Accukluisjes
  Meer inzicht in inkomsten en uitgaven duurzaamheid in of bij de begroting
  Meer woningen in het hogere segment
  Op de bagagedrager bij de gemeente Den Haag
  Ouderen en gezinnen zichtbaarder in gemeentelijk beleid

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Dierenartskosten (deels) vergoeden voor minima
  Structurele inbedding strategische doelen
 9. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 10. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 11. 6.1.c

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4), PvdA (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 12. 6.1.d

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 13. 6.1.e

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 14. 6.1.f

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  CDA (2), EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (1), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 15. 6.1.g

  Stemuitslag

  voor 13%
  tegen 87%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 16. 6.1.h

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 17. 6.1.i

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), Volt (2)
 18. 6.1.k

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  EA (1), PVV (2), VVD (4)
 19. 6.1.l

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  VVD (4)
 20. 6.1.m

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), PVV (2), VVD (4)
 21. 6.1.n

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 22. 6.1.o

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  EA (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 23. 6.1.p

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  D66 (3), VVD (4)
 24. 6.1.q

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (1), PVV (2)
 25. 6.1.r

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  EA (1), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), VVD (4)
 26. 7
  HAMERSTUKKEN
 27. 7.1

  In deze 2e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2023 weergegeven. De begroting 2023 is in evenwicht en sluitend zonder een beroep hoeven te doen op de algemene reserve. Op basis van deze rapportage wordt een positief resultaat van 1,5 miljoen euro verwacht in 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2023,


  besluit:


  1. De 2e tussenrapportage 2023 vast te stellen inclusief opgenomen beslispunt
  (bijlage 2 van de tussenrapportage);
  2. Kennis te nemen van de effecten van de septembercirculaire voor 2023.

  06:27:47 - 06:27:57 - Yara Hümmels
 28. 8
  Sluiting