Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 5 april 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
B.J. Sanders
Toelichting

Vervolg van de vergadering van 3 april jl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Heropening
 2. 8.4

  1. In het coalitieakkoord is opgenomen verder te investeren in de veiligheid in de stad, waaronder het tegengaan van drugsgerelateerde overlast in de openbare ruimte. In delen van de (binnen)stad geldt al een verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte. Omdat we zien dat deze overlast zich ook op andere locaties en wijken in de stad voordoet stelt het college de raad voor het verbod uit te breiden naar de openbare ruimte in de hele stad. Het gebruik van lachgas gaat daar ook onder vallen omdat per 1 januari 2023 lachgas als (soft)drugs op grond van de Opiumwet wordt aangemerkt. Ook wordt het achterlaten in de openbare ruimte van attributen om drugs te gebruiken strafbaar.
  2. Om overlastplegers voor een korte periode uit een bepaald gebied te kunnen weren wordt de mogelijkheid van een kortdurende gebiedsontzegging opgenomen in de APV.
  3. Een aantal evenementenbepalingen in de APV worden aangepast aan de geplande wijziging van het toetsingskader voor evenementen met inwerkingtreding per 1-1-2024.
  4. In de APV zijn een aantal technische wijzigingen aangebracht.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023 ,
  besluit:
  tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Enschede 2009 (APV) conform de bijlage, om:
  I het nu alleen voor delen van de (binnen)stad geldende drugsgebruiksverbod in de openbare ruimte uit te breiden naar de hele stad;
  II een kortdurende gebiedsontzegging voor overlastplegers in te voeren;
  III een aantal evenementenbepalingen per 1-1-2024 aan te passen aan de per die datum geplande wijziging van het toetsingskader voor evenementen.
  IV technische wijzigingen aan te brengen, zijnde:
  - redactionele wijzingen vanwege de invoering van de Alcoholwet, vanwege de herformulering van artikelen overeenkomstig de bepalingen uit de model-APV van de VNG en ten behoeve van tekstuele vereenvoudiging of verduidelijking van artikelen;
  - het laten vervallen van artikelen die niet meer gebruikt worden.

  00:04:20 - 00:06:21 - Gertjan Tillema
  00:06:26 - 00:07:00 - Hidde Heutink
  00:07:03 - 00:07:32 - Gertjan Tillema
  00:07:33 - 00:08:11 - Hidde Heutink
  00:08:11 - 00:08:30 - Gertjan Tillema
  00:08:39 - 00:08:51 - Hidde Heutink
  00:08:51 - 00:09:02 - Gertjan Tillema
  00:09:03 - 00:09:33 - Hidde Heutink
  00:09:33 - 00:09:58 - Gertjan Tillema
  00:09:58 - 00:10:08 - Hidde Heutink
  00:10:12 - 00:10:20 - Judith Hofte
  00:10:35 - 00:10:53 - Gertjan Tillema
  00:10:58 - 00:11:29 - Hidde Heutink
  00:11:34 - 00:12:19 - Gertjan Tillema
  00:12:20 - 00:13:00 - Hidde Heutink
  00:13:27 - 00:14:03 - Gert Kel
  00:14:06 - 00:14:22 - Gertjan Tillema
  00:14:23 - 00:14:28 - Gert Kel
  00:14:28 - 00:15:02 - Gertjan Tillema
  00:15:02 - 00:15:04 - Gertjan Tillema
  00:15:04 - 00:15:25 - Gert Kel
  00:15:25 - 00:15:36 - Gertjan Tillema
  00:15:52 - 00:16:35 - Yara Hümmels
  00:16:39 - 00:16:54 - Mart van Lagen
  00:16:55 - 00:17:37 - Yara Hümmels
  00:17:38 - 00:18:05 - Mart van Lagen
  00:18:07 - 00:18:29 - Yara Hümmels
  00:18:37 - 00:19:29 - Gertjan Tillema
  00:19:30 - 00:19:31 - Yara Hümmels
  00:19:51 - 00:20:38 - Morgan Brejaart
  00:20:43 - 00:21:08 - Hidde Heutink
  00:21:09 - 00:21:20 - Morgan Brejaart
  00:21:21 - 00:21:34 - Hidde Heutink
  00:21:36 - 00:22:32 - Morgan Brejaart
  00:23:01 - 00:23:09 - Judith Hofte
  00:23:16 - 00:25:53 - Bart Peeters Weem
  00:25:57 - 00:26:12 - Morgan Brejaart
  00:26:13 - 00:26:33 - Bart Peeters Weem
  00:26:48 - 00:27:12 - Bart Peeters Weem
  00:27:35 - 00:27:48 - Bart Peeters Weem
  00:27:59 - 00:29:17 - Roelof Bleker
  00:29:19 - 00:29:26 - Gertjan Tillema
  00:29:30 - 00:29:39 - Roelof Bleker
  00:29:39 - 00:30:14 - Gertjan Tillema
  00:30:15 - 00:30:49 - Roelof Bleker
  00:30:51 - 00:31:18 - Gertjan Tillema
  00:31:21 - 00:31:22 - Roelof Bleker
  00:31:25 - 00:32:05 - Morgan Brejaart
  00:32:06 - 00:33:51 - Roelof Bleker
  00:33:53 - 00:34:15 - Gertjan Tillema
  00:34:16 - 00:34:56 - Roelof Bleker
  00:34:58 - 00:35:09 - Gertjan Tillema
  00:35:09 - 00:35:23 - Roelof Bleker
  00:35:24 - 00:35:55 - Gertjan Tillema
  00:35:55 - 00:36:15 - Roelof Bleker
  00:36:17 - 00:36:29 - Gertjan Tillema
  00:36:31 - 00:36:32 - Roelof Bleker
  00:36:32 - 00:36:33 - Morgan Brejaart
  00:36:33 - 00:36:36 - Roelof Bleker
  00:36:36 - 00:37:05 - Morgan Brejaart
  00:37:06 - 00:37:15 - Roelof Bleker
  00:37:18 - 00:38:35 - Bart Peeters Weem
  00:38:36 - 00:39:18 - Roelof Bleker
  00:39:26 - 00:40:07 - Hidde Heutink
  00:40:10 - 00:40:47 - Roelof Bleker
  00:40:52 - 00:41:11 - Morgan Brejaart
  00:41:13 - 00:41:39 - Roelof Bleker
  00:41:41 - 00:41:55 - Morgan Brejaart
  00:41:57 - 00:42:18 - Roelof Bleker
  00:42:20 - 00:43:05 - Gertjan Tillema
  00:43:06 - 00:43:10 - Roelof Bleker
  00:43:11 - 00:43:18 - Gertjan Tillema
  00:43:19 - 00:43:23 - Roelof Bleker
  00:43:24 - 00:43:33 - Gertjan Tillema
  00:43:36 - 00:44:15 - Mart van Lagen
  00:44:19 - 00:44:50 - Bart Peeters Weem
  00:44:54 - 00:45:54 - Roelof Bleker
  00:45:59 - 00:46:22 - Bart Peeters Weem
  00:46:22 - 00:47:04 - Roelof Bleker
  00:47:06 - 00:47:19 - Carma Woltjer
  00:47:21 - 00:47:24 - Roelof Bleker
  00:47:26 - 00:47:35 - Herman Brouwer
  00:47:35 - 00:47:38 - Roelof Bleker
  00:47:38 - 00:48:15 - Herman Brouwer
  00:48:15 - 00:48:43 - Roelof Bleker
  00:48:46 - 00:49:13 - Gertjan Tillema
  00:49:14 - 00:49:23 - Roelof Bleker
  00:49:24 - 00:49:25 - Gertjan Tillema
  00:49:25 - 00:49:27 - Roelof Bleker
  00:49:27 - 00:49:33 - Gertjan Tillema
  00:49:34 - 00:49:39 - Roelof Bleker
  00:49:39 - 00:50:13 - Gertjan Tillema
  00:50:13 - 00:50:22 - Roelof Bleker
  00:50:23 - 00:50:28 - Gertjan Tillema
  00:50:28 - 00:50:29 - Roelof Bleker
  00:50:29 - 00:50:31 - Gertjan Tillema
  00:50:31 - 00:50:45 - Gertjan Tillema
  00:50:58 - 00:51:25 - Bart Peeters Weem
  00:51:30 - 00:51:45 - Roelof Bleker
  00:51:52 - 00:52:05 - Malkis Jajan
  00:52:09 - 00:52:12 - Malkis Jajan
  00:52:14 - 00:52:30 - Roelof Bleker
  00:52:31 - 00:52:40 - Roelof Bleker
  00:52:47 - 00:53:35 - Hidde Heutink
  00:53:42 - 00:53:52 - Roelof Bleker
  00:53:53 - 00:53:57 - Hidde Heutink
  00:54:02 - 00:54:06 - Roelof Bleker
  00:54:40 - 00:55:03 - Gertjan Tillema
  00:55:06 - 00:55:50 - Hidde Heutink
  00:56:04 - 00:56:27 - Yara Hümmels
  00:56:29 - 00:57:05 - Hidde Heutink
  00:57:08 - 00:57:18 - Morgan Brejaart
  00:57:19 - 00:57:32 - Hidde Heutink
  01:06:00 - 01:06:14 - Yara Hümmels
  01:06:29 - 01:07:35 - Hidde Heutink
  01:07:36 - 01:07:44 - Yara Hümmels
  01:07:50 - 01:08:03 - Hidde Heutink
  01:08:38 - 01:08:46 - Carma Woltjer
  01:09:53 - 01:09:59 - Hidde Heutink
  01:10:52 - 01:10:55 - Gertjan Tillema
  01:10:58 - 01:11:04 - Morgan Brejaart
  01:11:07 - 01:11:15 - Bart Peeters Weem
  01:11:18 - 01:11:23 - Herman Brouwer
  01:11:27 - 01:11:31 - Erik Kemp
 3. 8.4.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 4. 8.4.b

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (1), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), PvdA (4), PVV (2), SP (1), VVD (4)
 5. 8.4.c

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  CDA (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (9), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2)
 6. 8.5

  De gemeente Enschede heeft een nieuwe visie op kantoren en kantoorontwikkelingen vastgesteld. Dit is voor de komende jaren het nieuwe beleidskader dat richting geeft aan de gewenste ontwikkeling van kantoorpanden en kantoorlocaties in de stad. Met deze nieuwe aangescherpte koers gaat Enschede:
  •    Vraag en aanbod kantoorruimte concentreren in het stationsgebied en Centrumkwadraat (concentratiestrategie)
  •    Inzetten op een mix van nieuwbouw en herontwikkeling van bestaande kantoren in het concentratiegebied
  •    Transformatie van kansarme kantoorgebouwen naar andere stedelijke functies stimuleren in gebieden buiten de formele kantoorlocaties
  Daarnaast is er per kantoorlocatie een perspectief opgesteld waarin onder andere staat beschreven hoe de gemeente gaat handelen bij nieuwe initiatieven of plannen voor het gebied.


  De prognose laat een groeiende vraag naar kantoren zien
  De toekomstige vraag naar kantoorruimte zal zich vooral richten op de stationsomgeving in het centrum van Enschede. Daarom zet de gemeente in op de herontwikkeling van bestaande kantoorpanden en nieuwbouw in de vorm van multifunctionele gebouwen in Centrumkwadraat en rondom het station. In totaal wil de gemeente, samen met projectontwikkelaars, ongeveer 20.000 m2 extra kantoorruimte gaan ontwikkelen in dit gebied om de groeiende ruimtevraag van circa 40.000 m2 te kunnen faciliteren. Daarnaast wil de gemeente doorgaan met het transformeren van verouderde kantoorpanden buiten de kantoorgebieden naar andere stedelijke functies. Niet alle kantoren komen daarvoor in aanmerking. De gemeente ontwikkeld een speciaal afwegingskader om te beoordelen of en op welke manier een kantoor getransformeerd kan worden.


  Belangrijke categorie werkgevers
  Kantoorgebruikers zijn voor Enschede een belangrijke categorie werkgevers. De zakelijke dienstverlening en de ICT-sector zijn dienstverlenend en werken dan ook vaak samen met andere partijen in de stad. Binnen de ICT huisvesten we bovendien al veel moderne, innovatieve en creatieve bedrijvigheid die past bij ons profiel als kennisstad en regiohoofdstad. Het zijn sectoren die veel werk bieden aan hbo- en wo-afgestudeerden: het talent dat we graag in onze regio willen behouden. Als gemeente maken we beleid en ontwikkelen we locaties die het voor kantoorgebruikers aantrekkelijk maakt om zich hier te vestigen en door te groeien. Enschede is dé kantorenstad van Twente en wil die positie nog meer verstevigen.


  De generaties van nu en morgen stellen andere eisen aan haar werkomgeving
  Verschillende maatschappelijke trends dwingen tot een andere manier om na te denken over werklocaties. Denk daarbij aan plaats- en tijdonafhankelijke werken, een goede balans tussen werk en privé, flexibiliteit, meer aandacht voor fysieke en mentale gezondheid en ruimte voor sport en natuur. De laatste jaren zien we een verschuiving in de vraag naar werkmilieus: van onpersoonlijke, monofunctionele, grijze locaties buiten de stad naar multifunctionele, groene locaties op een locatie die met OV en fiets goed te bereiken is. Bedrijven en organisaties zoeken naar een manier om hun talent een prettige en uitdagende werkomgeving te bieden en kwalitatief goede werklocaties zijn hiervoor cruciaal.


  Deze kantorenvisie beantwoordt aan die veranderende vraag naar werkmilieus en wordt ondersteund door de uitkomsten en aanbevelingen uit recent marktonderzoek naar de kantorenmarkt in Enschede .

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022,
  besluit:
  1. De Kantorenvisie Enschede 2022 vast te stellen als geactualiseerd beleidskader voor kantoren en kantoorontwikkelingen in Enschede.
  2. De onderdelen in de Visie Werklocaties (2019) die betrekking hebben op kantoren te laten vervallen.

  Moties

  Onderwerp
  Energielabel A voor nieuw te ontwikkelen kantoren
  Kantorenvisie Zuiderval
  01:13:39 - 01:15:47 - Danny van Wakeren
  01:16:17 - 01:16:18 - Danny van Wakeren
  01:16:22 - 01:18:32 - Marijn Ouwehand
  01:18:34 - 01:18:50 - Gertjan Tillema
  01:18:54 - 01:19:06 - Morgan Brejaart
  01:19:08 - 01:20:14 - Marijn Ouwehand
  01:20:18 - 01:20:33 - Morgan Brejaart
  01:20:36 - 01:20:41 - Marijn Ouwehand
  01:20:44 - 01:21:22 - Ton ten Vergert
  01:21:24 - 01:21:58 - Marijn Ouwehand
  01:21:58 - 01:22:03 - Ton ten Vergert
  01:22:05 - 01:22:07 - Marijn Ouwehand
  01:22:34 - 01:24:36 - Jeroen Diepemaat
  01:24:36 - 01:25:16 - Marijn Ouwehand
  01:25:16 - 01:25:26 - Jeroen Diepemaat
  01:25:26 - 01:25:28 - Marijn Ouwehand
  01:25:28 - 01:25:46 - Jeroen Diepemaat
  01:25:46 - 01:25:50 - Marijn Ouwehand
  01:25:50 - 01:25:53 - Jeroen Diepemaat
  01:25:53 - 01:25:54 - Marijn Ouwehand
  01:25:54 - 01:28:43 - Jeroen Diepemaat
  01:28:44 - 01:29:12 - Hidde Heutink
  01:29:12 - 01:29:46 - Jeroen Diepemaat
  01:29:46 - 01:29:53 - Hidde Heutink
  01:29:53 - 01:29:59 - Hidde Heutink
  01:30:00 - 01:30:12 - Morgan Brejaart
  01:30:20 - 01:31:15 - Robin Wessels
  01:31:28 - 01:31:48 - Danny van Wakeren
  01:31:51 - 01:32:39 - Jeroen Diepemaat
  01:32:41 - 01:33:14 - Gertjan Tillema
  01:33:15 - 01:33:59 - Jeroen Diepemaat
  01:34:01 - 01:34:12 - Marijn Ouwehand
  01:34:32 - 01:34:41 - Robin Wessels
  01:34:45 - 01:34:55 - Jeroen Diepemaat
  01:37:19 - 01:37:27 - Ton ten Vergert
 7. 8.5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 8. 8.5.b

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (9), CU (2), D66 (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2)
 9. 8.6

  Enschede heeft een grote woningopgave, een groot deel van deze woningen zal worden gerealiseerd in de binnenstad en in het Centrumkwadraat. Het gebied Centrumkwadraat kenmerkt zich door hoge dichtheden nabij het station. Om te voorkomen auto’s in de toekomst naar alle ontwikkelingen toe moeten rijden om te kunnen parkeren is de gemeente voornemens een centrale parkeergarage te realiseren nabij het station. Daarmee wordt voorkomen dat autoverkeer het gebied in moet en kunnen we straten en pleinen veel leefbaarder en duurzamer inrichten. Met deze nieuwe garage lossen we de parkeeropgave van ontwikkelaars op en zorgen we gelijktijdig voor voldoende parkeerplaatsen voor de binnenstad.


  Ontwikkelaars willen we hieraan laten meebetalen, daarvoor is een Regeling Duurzame Mobiliteits nodig. In deze regeling storten de ontwikkelaars de bijdrage per parkeerplaats, waarmee de gemeente vervolgens mobiliteitsoplossingen realiseert. Dit kan zijn in een nieuwe garage maar bijvoorbeeld ook door het realiseren van een P&R aan de rand van de stad waardoor er parkeerruimte beschikbaar komt in bestaande garages rond de binnenstad.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023,
  besluit:
  1. De verordening Regeling Duurzame Mobiliteit gemeente Enschede vast te stellen;
  2. Een voorziening in te stellen voor de Regeling Duurzame Mobiliteit conform artikel 44; lid 2 bbv.

  01:38:27 - 01:41:07 - Morgan Brejaart
  01:41:07 - 01:41:49 - Hidde Heutink
  01:41:50 - 01:42:13 - Morgan Brejaart
  01:42:14 - 01:42:18 - Morgan Brejaart
  01:42:47 - 01:44:11 - Jeroen Diepemaat
  01:44:15 - 01:44:16 - Morgan Brejaart
  01:44:19 - 01:44:59 - Judith Hofte
  01:45:01 - 01:45:49 - Jeroen Diepemaat
  01:45:51 - 01:45:58 - Judith Hofte
  01:45:59 - 01:46:23 - Jeroen Diepemaat
  01:46:26 - 01:47:19 - Morgan Brejaart
  01:47:20 - 01:47:52 - Jeroen Diepemaat
  01:47:56 - 01:47:59 - Jeroen Diepemaat
  01:48:17 - 01:48:20 - Ben Sanders
 10. 8.6.a

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  Forum voor Democratie (1)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 11. 8.7

  Openbaar: ja, muv vertrouwelijke bijlagen!


  Het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning Enschede 2022" wordt vastgesteld. Het doel van het bestemmingsplan is om te voorkomen dat nieuwe situaties van onzelfstandige bewoning ontstaan waar dit uit het oogpunt van leefbaarheid niet gewenst is. Nieuwe situaties van onzelfstandige bewoning zijn in beginsel verboden. Er kan met een omgevingsvergunning een uitzondering op dit verbod worden gemaakt als wordt voldaan aan de voorwaarden die genoemd staan in het bestemmingsplan.


  Op dit moment geldt het "Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2021". Dit bestemmingsplan is een uitwerking van het voorbereidingsbesluit. Het bestemmingsplan “Onzelfstandige bewoning Enschede 2022” heeft als doel om een duidelijk kader te geven wanneer medewerking kan worden verleend aan het realiseren van onzelfstandige bewoning. Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment dat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023,
  besluit:
  1. Het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning 2022" vastte stellen.

  01:50:04 - 01:50:36 - Gertjan Tillema
  01:51:07 - 01:54:12 - Jeroen Diepemaat
  01:54:12 - 01:55:01 - Gertjan Tillema
  01:55:02 - 01:55:17 - Jeroen Diepemaat
  01:55:17 - 01:55:39 - Gertjan Tillema
  01:55:39 - 01:56:00 - Jeroen Diepemaat
  01:56:00 - 01:56:11 - Gertjan Tillema
  01:56:17 - 01:56:21 - Jeroen Diepemaat
  01:56:24 - 01:56:51 - Yara Hümmels
  01:56:51 - 01:57:32 - Jeroen Diepemaat
  01:59:41 - 01:59:44 - Ben Sanders
  01:59:44 - 01:59:55 - Hidde Heutink
 12. 8.7.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  D66 (2), PvdA (4), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 13. 9

  01:59:46 - 01:59:55 - Hidde Heutink
  01:59:57 - 02:01:03 - Ben Sanders
 14. 9.1

  De gemeente Enschede heeft de versnelling van zon op dak opgenomen in het Coalitieakkoord 2023-2026, Energievisie en in de gemeentebegroting 2023-2026. Om versnelling te kunnen effectueren speelt de gemeente als facilitator een belangrijke rol en willen we pandeigenaren van bestaande gebouwen in Enschede ondersteunen waar dit kan. Meerdere pandeigenaren lopen tegen hoge kosten op voor de dakconstructie berekeningen die vereist is voor de realisatie van zonnepanelen op het dak. Met een (tijdelijke) gemaximeerde subsidieverordening van 75.000 euro voor “zon op dak” kunnen pandeigenaren van bestaande panden een éénmalige tegemoetkoming aanvragen voor de vereiste dakconstructieberekening met een maximum van 1.500 euro per ingediende dakconstructieberekening.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2023,
  besluit:
  1. Voor de 2e tranche van het project “Versnellen Zon op Dak” pandeigenaren van bestaande panden in Enschede tegemoet te komen met een vergoeding voor een dakconstructieberekening;
  2. Hiervoor een tijdelijke subsidieverordening “Zon op Dak” in te stellen
  3. Deze tijdelijke subsidieverordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2023 en een subsidieplafond in te stellen van 75.000 euro
  4. Dit bedrag te dekken uit het bij de begroting 2023-2026 toegekende budget voor “Zon op Dak”.

 15. 9.2

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlage!


  Het college van B&W stelt aan de raad voor om drie stadsbouwmeesters te benoemen als wettelijk adviseur voor welstandstoetsing. Enschede laat zich over welstand door een stadsbouwmeester adviseren. Enschede had één stadsbouwmeester die ondersteund werd door drie adviseurs. Ieder van de adviseurs had één van de aandachtsgebieden “stedenbouw”, “erfgoed” en “bouwplannen” als adviesgebied. Omdat de stadsbouwmeester is vertrokken, is het noodzakelijk een nieuwe te benoemen. Het Oversticht, dat ons in het kader van welstand en erfgoedwet faciliteert, heeft voorgesteld de adviseurs als stadsbouwmeesters te benoemen, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met hun kennis en ervaring kunnen zij adviseren over welstand en erfgoed in Enschede.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023,
  besluit:
  1. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 mevrouw Jessica Hammarlund te benoemen als Stadsbouwmeester (accent stedenbouw) voorde periode van driejaren of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  2. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 mevrouw Stephanie Haumann te benoemen als Stadsbouwmeester (accent erfgoed) voor de periode van drie jaren of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  3. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 de heer Rob Klein Goldenwijk te benoemen als Stadsbouwmeester (accent bouwplannen) voor de periode van drie jaren of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 16. 9.3

  De gemeenteraad geeft nadere aanwijzingen voor de controle van de gemeenterekening. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole.
  De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader van financiële regelgeving en raadsbesluiten tot stand zijn gekomen.
  In 2023 treedt er een verandering op in de rechtmatigheidscontrole. Vanaf het verslagjaar 2023 legt het college zelf verantwoording af over de rechtmatigheid en de accountant stelt vast dat dit juist in de jaarrekening is weergegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart,
  besluit:
  het normenkader rechtmatigheid vast te stellen
  1. voor de accountantscontrole van de gemeenterekening 2022
  2. voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college over het verslagjaar 2023

 17. 9.4

  Begin 2022 heeft de raad de nota risicomanagement en weerbaarheid vastgesteld als onderdeel van het financieel beleid. In de nota is uitgewerkt hoe Enschede risicomanagement toepast. Ook wordt berekend hoeveel buffer de gemeente minimaal moet aanhouden voor het opvangen van de financiële gevolgen van risico's. Hierin vindt een technische aanpassing plaats.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023,
  besluit:
  1. De aangepaste nota risicomanagement en weerbaarheid vast te stellen.
  2. De oude nota risicomanagement en weerbaarheid uit 2022 in te trekken.

 18. 9.5

  Vanaf 2023 moet het college zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen. Rechtmatig handelen betekent hier dat het geld is uitgegeven en binnengekomen op de manier die financiële regelgeving voorschrijft. Tot 2023 controleerde de accountant jaarlijks het college op rechtmatigheid en gaf daarover een verklaring af. In de financiële verordening en de controleverordening moeten we deze verandering opnemen.


  In een financiële verordening en controleverordening regelen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders hoe ze met elkaar omgaan op het gebied van financiële onderwerpen en de controle daarop. Wie besluit wanneer en waaraan het geld wordt uitgegeven? En hoe wordt dat in de gaten gehouden? Met als doel dat de raad goed vat krijgt op de bestedingen en weet dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023,
  besluit:
  1. De financiële verordening vast te stellen.
  2. De oude financiële verordening uit 2022 in te trekken.
  3. De controleverordening vast te stellen.
  4. De oude controleverordening uit 2014 in te trekken.

 19. 9.6

  In het kader van goed bestuur is transparantie het uitgangspunt. Geheimhouding kan alleen worden opgelegd indien de belangen van artikel 5.1. Wet open overheid (voorheen artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur) gelden. Als deze belangen niet meer gelden moet het orgaan die de geheimhouding heeft opgelegd de geheimhouding ook opheffen. Hiermee is de transparantie en
  openbaarheid van het gemeentebestuur gediend. Om te bekijken welke geheime stukken openbaar kunnen worden is een integraal onderzoek gedaan en een voorstel voor (periodieke) opheffing gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2023,
  besluit:
  De geheimhouding op de stukken behorend bij het besluit, vermeld in de bijgevoegde tabel, op te heffen op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet.

 20. 9.7

  In 2025 vieren we dat Enschede 700 jaar stadsrechten heeft. Tijdens het jubileumjaar zullen verschillende initiatieven georganiseerd worden. Iedereen is welkom om 700 jaar Enschede op zijn of haar manier te vieren. We willen graag dat het een feest van de stad voor de stad is. Van kleine buurt-initiatieven tot grote publieksevenementen. Het jubileumjaar moet iets nalaten aan de stad en haar inwoners.


  Een onafhankelijke stichting ‘Enschede 700’ coördineert initiatieven uit de samenleving en start deze waar nodig. Ze verstrekt subsidies op basis van vooraf vastgestelde criteria en bewaakt het jaaroverzicht en de voortgang van de initiatieven waarin zij deelneemt. Het college vraagt de gemeenteraad om 1 miljoen euro bij te dragen aan de initiatieven en bereidt hiertoe een voorstel voor dat wordt meegenomen in de afweging bij de Zomernota 2023.  Doelstelling is om dit bedrag minimaal te verdubbelen met bijgedragen vanuit de samenleving, het bedrijfsleven en overige sponsoren (contant of in natura).  Vooruitlopend daarop wordt vast 300.000 gebruikt voor de eerste voorbereidingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2023,
  besluit:
  1. Kennis te nemen van het voornemen van het college tot oprichting van de onafhankelijke stichting Enschede 700 en eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen;
  2 Nu alvast 100.000 euro beschikbaar te stellen uit de gereserveerde middelen voor de raadsagenda 2023 om te kunnen starten met de organisatie en uitvoering van 700 jaar Enschede, vooruitlopend op het voorstel 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan initiatieven uit de samenleving voor de viering Enschede 700, dat wordt meegenomen in de integrale afweging bij de Zomernota 2023.

 21. 9.8

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar wonen. Op basis van dit onderzoek heeft de Rekenkamer conclusies en aanbevelingen voorgelegd aan de gemeenteraad.
  De gemeente Enschede heeft een richtinggevende ambitie om in 2030 te groeien naar 170.000 inwoners. De Rekenkamer concludeert het belangrijk is om huishoudensgroepen van 35 tot 55 jaar in Enschede vast te houden als Enschede wil groeien. Op dit moment vertrekken er per saldo meer van dit soort geizinnen en huishouders uit Enschede dan dat er naar Enschede toe verhuizen.
  De gemeente Enschede heeft ook de ambitie uitgesproken talent aan te trekken en vast te houden voor de gemeente, maar huisvestingsproblemen staan deze ambitie in de weg. Voor deze groep zouden ruime groen-stedelijke woonmilieus moeten worden gerealiseerd (wat ook in brede zin bijdraagt aan een duurzame stad) en moet er voldoende werk voorhanden zijn.
  De Rekenkamer concludeert dat de druk op de voorraad sociale huurwoningen onverminderd groot is, omdat er minder van dit soort woningen vrij komen en het aantal reacties op een woning stijgt. Corporaties geven aan bezorgd te zijn over de geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen. Als er meer woningen voor deze doelgroep komen, kan er ook meer doorstroming in de sociale huursector ontstaan.
  De Rekenkamer denkt dat het terecht is dat de gemeente zich voor de verduurzaming van woningen vooral op huiseigenaren richt: deze woningen hebben gemiddeld slechtere energielabels dan het corporatiebezit. Bijna de helft van de corporatiewoningen heeft energielabel A of B, voor particuliere huurwoningen en bij koopwoningen ligt dat lager.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van de Rekenkamer van 16 december 2022,
  besluit:
  De volgende conclusies uit het eindrapport "Een (t)huis in Enschede" over te nemen:
  1. Met de huidige groei is het bereiken van de richtinggevende ambitie van 170.000 inwoners in 2030 niet reëel 2. Er is een versnelling nodig van de toename van de woningvoorraad naar bijna 300 woningen per jaar om in 2030 uit te komen op 78.000 woningen
  3. De sterkste groei in de huurvoorraad zit in de middenhuur (tot € 950 per maand) en dure huur
  4. De druk op de voorraad sociale huurwoningen is onverminderd groot
  5. Het aantrekken en vasthouden van talent lukt deels, maar huisvestingsproblemen staan deze ambitie in de weg
  6. Woningcorporaties zijn het verst gevorderd met de verduurzaming van hun woningvoorraad
  7. Levensloopbestendigheid woningvoorraad is een aandachtspunt
  8. Er zijn zorgen over concentraties kwetsbare inwoners en de impact op buurten
  9. De samenwerking tussen bij het wonen betrokken partijen is goed, afstemming en betrokkenheid van onderwijs en zorg kunnen beter.
  Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen uit het eindrapport "Een (t)huis in Enschede" van de Rekenkamer:
  1. Houd de groeiambities uit de woonvisie kritisch tegen het licht
  2. Realiseer woonmilieus die bijdragen aan het aantrekken en vasthouden van talent
  3. Tref meer maatregelen om de duurzaamheidsambities dichterbij te brengen
  4. Zorg voor voldoende sociale huurwoningen voor de diverse groepen die daar behoefte aan hebben
  5. Investeer blijvend in de samenwerking met andere partijen over het woonvraagstuk
  6. Zorg voor een goede en flexibele planvoorraad
  7. Volg kritisch de relatie tussen de steeds uitgestelde omgevingswet en het woonbeleid en de gemeentelijke instrumenten
  8. Maak gebruik van de actiemogelijkheden die de gemeente heeft omtrent wonen.

 22. 10

  Moties

  Onderwerp
  Bedrijfsleven meedenken begroting
  Catering medewerkers in dienst van de gemeente
  02:01:23 - 02:02:41 - Malkis Jajan
  02:02:41 - 02:02:48 - Ben Sanders
  02:02:49 - 02:03:08 - Ton ten Vergert
  02:03:09 - 02:03:10 - Malkis Jajan
  02:03:10 - 02:03:18 - Ben Sanders
  02:03:18 - 02:03:38 - Malkis Jajan
  02:03:38 - 02:03:40 - Ben Sanders
  02:03:40 - 02:04:12 - Yara Hümmels
  02:04:13 - 02:04:14 - Ben Sanders
  02:04:14 - 02:04:48 - Malkis Jajan
  02:04:51 - 02:05:06 - Yara Hümmels
  02:05:06 - 02:05:13 - Ben Sanders
  02:05:13 - 02:05:34 - Bart Peeters Weem
  02:05:35 - 02:06:15 - Malkis Jajan
  02:06:15 - 02:06:16 - Ben Sanders
  02:06:16 - 02:06:49 - Bart Peeters Weem
  02:06:51 - 02:06:52 - Ben Sanders
  02:06:52 - 02:06:53 - Malkis Jajan
  02:06:53 - 02:08:03 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:08:04 - 02:08:05 - Ben Sanders
  02:08:05 - 02:09:16 - Malkis Jajan
  02:09:16 - 02:09:18 - Ben Sanders
  02:09:18 - 02:09:33 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:09:33 - 02:10:04 - Malkis Jajan
  02:10:05 - 02:10:07 - Ben Sanders
  02:10:07 - 02:10:58 - Gertjan Tillema
  02:10:58 - 02:10:59 - Gertjan Tillema
  02:10:59 - 02:11:28 - Malkis Jajan
  02:11:28 - 02:11:29 - Ben Sanders
  02:11:29 - 02:11:30 - Ben Sanders
  02:11:30 - 02:12:05 - Barry Overink
  02:12:05 - 02:12:06 - Ben Sanders
  02:12:06 - 02:12:24 - Malkis Jajan
  02:12:25 - 02:12:27 - Ben Sanders
  02:12:29 - 02:13:13 - Erik Kemp
  02:13:13 - 02:13:14 - Ben Sanders
  02:13:14 - 02:13:54 - Malkis Jajan
  02:13:55 - 02:13:57 - Ben Sanders
  02:13:58 - 02:14:22 - Erik Kemp
  02:14:23 - 02:14:25 - Ben Sanders
  02:14:25 - 02:14:48 - Bart Peeters Weem
  02:14:49 - 02:15:00 - Malkis Jajan
  02:15:01 - 02:15:05 - Ben Sanders
  02:15:13 - 02:17:45 - Marc Teutelink
  02:17:45 - 02:17:47 - Ben Sanders
  02:17:47 - 02:17:57 - Barry Overink
  02:17:57 - 02:17:59 - Ben Sanders
  02:17:59 - 02:18:02 - Marc Teutelink
  02:18:03 - 02:18:19 - Ben Sanders
  02:19:35 - 02:21:27 - Hidde Heutink
  02:21:32 - 02:22:19 - Malkis Jajan
  02:22:19 - 02:22:53 - Hidde Heutink
  02:23:00 - 02:23:51 - Malkis Jajan
  02:23:51 - 02:24:35 - Hidde Heutink
  02:24:36 - 02:24:52 - Malkis Jajan
  02:24:52 - 02:25:23 - Hidde Heutink
  02:25:29 - 02:25:57 - Morgan Brejaart
  02:25:59 - 02:26:10 - Hidde Heutink
  02:26:13 - 02:26:40 - Morgan Brejaart
  02:26:41 - 02:27:23 - Hidde Heutink
  02:27:25 - 02:27:30 - Morgan Brejaart
  02:27:33 - 02:27:38 - Hidde Heutink
  02:27:42 - 02:29:33 - Erik Kemp
  02:29:34 - 02:29:36 - Hidde Heutink
  02:29:49 - 02:29:51 - Gertjan Tillema
  02:29:55 - 02:30:27 - Hidde Heutink
  02:30:29 - 02:31:15 - Gertjan Tillema
  02:31:17 - 02:31:53 - Hidde Heutink
  02:31:55 - 02:32:31 - Mart van Lagen
  02:32:31 - 02:33:01 - Hidde Heutink
  02:33:01 - 02:33:24 - Mart van Lagen
  02:33:25 - 02:34:14 - Hidde Heutink
  02:34:14 - 02:34:50 - Mart van Lagen
  02:34:50 - 02:35:23 - Hidde Heutink
  02:35:42 - 02:36:49 - Jeroen Diepemaat
  02:37:09 - 02:37:17 - Bart Peeters Weem
  02:37:20 - 02:37:25 - Mart van Lagen
  02:38:30 - 02:39:24 - Yara Hümmels
  02:39:31 - 02:40:03 - Barry Overink
  02:40:03 - 02:40:44 - Yara Hümmels
  02:40:45 - 02:41:51 - Gertjan Tillema
  02:41:51 - 02:43:17 - Yara Hümmels
  02:43:17 - 02:44:58 - Barry Overink
  02:44:59 - 02:45:52 - Gertjan Tillema
  02:45:53 - 02:45:54 - Yara Hümmels
  02:45:54 - 02:46:19 - Barry Overink
  02:46:20 - 02:46:41 - Yara Hümmels
  02:46:45 - 02:47:19 - Bart Peeters Weem
  02:47:20 - 02:47:48 - Yara Hümmels
  02:47:50 - 02:48:05 - Bart Peeters Weem
  02:48:06 - 02:48:36 - Yara Hümmels
  02:48:38 - 02:49:15 - Morgan Brejaart
  02:49:15 - 02:49:16 - Yara Hümmels
  02:49:16 - 02:49:24 - Yara Hümmels
  02:49:24 - 02:49:36 - Morgan Brejaart
  02:49:37 - 02:49:44 - Yara Hümmels
  02:50:00 - 02:51:38 - Niels van den Berg
  02:51:38 - 02:52:05 - Yara Hümmels
  02:52:05 - 02:52:06 - Niels van den Berg
  02:52:06 - 02:53:11 - Niels van den Berg
  02:53:13 - 02:53:38 - Hidde Heutink
  02:53:39 - 02:54:49 - Niels van den Berg
  02:54:51 - 02:55:59 - Barry Overink
  02:55:59 - 02:59:04 - Niels van den Berg
  02:59:05 - 02:59:53 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:59:53 - 02:59:54 - Niels van den Berg
  02:59:54 - 02:59:58 - Hadassa Meijer-Ytsma
  02:59:58 - 03:00:16 - Niels van den Berg
  03:00:17 - 03:00:22 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:00:22 - 03:00:25 - Niels van den Berg
  03:00:25 - 03:00:36 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:00:36 - 03:00:39 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:00:39 - 03:00:56 - Niels van den Berg
  03:00:56 - 03:00:57 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:00:57 - 03:01:01 - Niels van den Berg
  03:01:01 - 03:01:54 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:01:55 - 03:03:04 - Niels van den Berg
  03:03:04 - 03:03:40 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:03:40 - 03:03:42 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:03:42 - 03:03:52 - Niels van den Berg
  03:03:52 - 03:04:33 - Niels van den Berg
  03:04:36 - 03:05:28 - Yara Hümmels
  03:05:28 - 03:06:21 - Yara Hümmels
  03:06:26 - 03:06:38 - Gertjan Tillema
  03:14:34 - 03:14:35 - Barry Overink
  03:14:36 - 03:15:05 - Barry Overink
  03:15:06 - 03:15:08 - Niels van den Berg
  03:15:14 - 03:16:02 - Niels van den Berg
  03:16:03 - 03:16:04 - Barry Overink
  03:16:04 - 03:16:43 - Barry Overink
  03:16:57 - 03:17:19 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:17:22 - 03:17:26 - Gertjan Tillema
  03:17:29 - 03:17:41 - Bart Peeters Weem
  03:17:42 - 03:17:59 - Hidde Heutink
  03:18:06 - 03:18:13 - Ben Sanders
  03:19:02 - 03:19:54 - Gertjan Tillema
  03:20:06 - 03:20:57 - Hidde Heutink
  03:20:58 - 03:21:46 - Gertjan Tillema
  03:21:46 - 03:22:38 - Hidde Heutink
  03:22:39 - 03:23:13 - Gertjan Tillema
  03:23:17 - 03:23:50 - Piet van Ek
  03:23:51 - 03:24:37 - Gertjan Tillema
  03:24:39 - 03:25:00 - Piet van Ek
  03:25:03 - 03:25:21 - Gertjan Tillema
  03:25:30 - 03:25:56 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:25:58 - 03:26:09 - Gertjan Tillema
  03:26:09 - 03:26:33 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:26:36 - 03:26:57 - Gertjan Tillema
  03:27:01 - 03:27:29 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:27:34 - 03:27:49 - Morgan Brejaart
  03:27:59 - 03:28:31 - Morgan Brejaart
  03:28:52 - 03:30:30 - Harmjan Vedder
  03:30:31 - 03:31:16 - Gertjan Tillema
  03:31:27 - 03:32:00 - Harmjan Vedder
  03:32:03 - 03:32:13 - Gertjan Tillema
  03:32:15 - 03:32:17 - Harmjan Vedder
  03:32:29 - 03:32:41 - Barry Overink
  03:32:43 - 03:32:45 - Mart van Lagen
  03:32:48 - 03:32:54 - Mart van Lagen
  03:32:55 - 03:32:59 - Gertjan Tillema
  03:33:00 - 03:33:13 - Hidde Heutink
  03:33:16 - 03:33:20 - Yara Hümmels
  03:33:20 - 03:33:36 - Hadassa Meijer-Ytsma
  03:33:39 - 03:33:44 - Bart Peeters Weem
 23. 10.a

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (2), PVV (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), SP (2)
 24. 10.b

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 25. 10.c

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  BBE (9), CDA (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  CU (2), D66 (2), Forum voor Democratie (1), VVD (4)
 26. 10.d

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  D66 (2), GroenLinks (2), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (2), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 27. 11
  Sluiting