Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 9 oktober 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
B.J. Sanders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:09:08 - 00:09:30 - Narda Teke-Bozkurt
  00:18:41 - 00:18:56 - Narda Teke-Bozkurt
 2. 2

  00:19:14 - 00:19:34 - Morgan Brejaart
  00:19:45 - 00:20:54 - Robin Wessels
  00:20:54 - 00:21:20 - Yara Hümmels
  00:21:23 - 00:21:56 - Lourraine Lents
  00:21:58 - 00:22:08 - Robin Wessels
  00:23:52 - 00:24:33 - Niels van den Berg
 3. 5
  Benoemingen
 4. 5.a

  00:29:32 - 00:30:10 - Robin Wessels
 5. 5.b

 6. 6
  BESPREEKPUNTEN
 7. 6.1

  De gemeente Enschede is van plan IJsbaan Twente structureel open te houden.
  Uit het door Bureau Synarchis uitgebrachte onderzoeksrapport “Toekomstperspectief IJsbaan Twente” blijkt dat kostendekkende exploitatie van een ijsbaan niet mogelijk is. De gemeente hecht echter grote waarde aan het voortbestaan van de IJsbaan en zal daarom structureel € 250.000 per jaar extra bijdragen in de exploitatie.
  Om dat mogelijk te maken is er in de eerste drie jaar bovendien sprake van een aanvullende incidentele bijdrage, met name vanwege verduurzaming van het complex. Die extra bijdrage bedraagt voor 2024
  € 196.000, voor 2025 € 244.000 en voor 2026 € 45.000.
  Het geld dat hiervoor nodig is staat al in de zomernota 2023.
  Ook zal de gemeente het bestemmingsplan zodanig aanpassen dat de nieuwe exploitant ook activiteiten kan organiseren die niet met ijs en sport te maken hebben. Bovendien zal de gemeente onderzoeken of het mogelijk is de IJsbaan energieneutraal te maken, waardoor mogelijk de jaarlijkse exploitatiebijdrage verder omlaag kan.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023,


  besluit:


  1. Het structureel voortzetten van de exploitatie van Colosseum 90 Enschede inclusief de IJsbaan Twente, ingaande april 2024 en deze gedurende deze periode kostprijsdekkend te verhuren vanuit het Vastgoedbedrijf aan de exploitant.
  2. A. Hiervoor een aanvullende structurele bijdrage van € 250.000 beschikbaar te stellen vanaf 2024.
  B. Voor de jaren 2024 t/m 2026 tevens een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen van respectievelijk € 196.000, € 244.000 en € 45.000.
  C. Evalueren van de exploitatie na jaar 1, 2 en 3 om indien nodig bij te kunnen sturen.
  3. De bijdragen te dekken door de bedragen die hiervoor in het middelenkader van de Zomernota 2023 zijn opgenomen.
  4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  5. Ten behoeve van de functie tot grootstedelijke regionale voorziening voor congressen, evenementen enbijbehorende horeca:
  A. De verruiming van het bestemmingsplan in procedure te brengen.
  B. Het college op te dragen de exploitant ruimte te bieden voor het organiseren van evenementen, congressen en/of vergaderfaciliteiten voor de periode tot aan onherroepelijk bestemmingsplan.
  6. De verduurzamingsmaatregelen voor het Colosseum 90 conform de vastgoedsystematiek uit te laten voeren door het Vastgoedbedrijf in 2024 en dit op te nemen in de begroting.
  7. Het college opdracht te geven de verdere verduurzaming tot een energie neutrale exploitatie van Colosseum 90 nader te onderzoeken. De resultaten hiervan voor de Zomernota 2024 gereed te hebben, waarbij de
  mogelijkheid tot inzet van kleine windmolens tot 35 meter passend in de Energievisie, solarparking en energiehub expliciet zijn toegestaan.

  Moties

  Onderwerp
  Gratis schaatsen voor basisscholieren uit Enschede
  Twents Topsportfonds
  00:41:20 - 00:42:15 - Malkis Jajan
  00:42:27 - 00:42:56 - Mart van Lagen
  00:42:58 - 00:43:08 - Malkis Jajan
  00:43:08 - 00:43:09 - Mart van Lagen
  00:43:09 - 00:43:31 - Malkis Jajan
  00:43:33 - 00:43:59 - Mart van Lagen
  00:44:00 - 00:45:07 - Malkis Jajan
  00:45:13 - 00:46:18 - Henri de Roode
  00:46:18 - 00:46:49 - Malkis Jajan
  00:46:49 - 00:47:04 - Henri de Roode
  00:47:04 - 00:47:23 - Malkis Jajan
  00:48:00 - 00:48:46 - Danny van Wakeren
  00:48:54 - 00:49:22 - Piet van Ek
  00:49:22 - 00:49:48 - Danny van Wakeren
  00:49:50 - 00:50:04 - Piet van Ek
  00:50:14 - 00:50:44 - Linsey van der Veen
  00:50:46 - 00:51:16 - Danny van Wakeren
  00:51:23 - 00:52:06 - Henri de Roode
  00:52:06 - 00:52:54 - Danny van Wakeren
  00:52:55 - 00:53:24 - Henri de Roode
  00:53:26 - 00:53:54 - Danny van Wakeren
  00:53:56 - 00:54:12 - Henri de Roode
  00:54:14 - 00:54:49 - Danny van Wakeren
  00:54:50 - 00:54:57 - Henri de Roode
  00:55:04 - 00:55:31 - Marijn Ouwehand
  00:55:32 - 00:55:43 - Danny van Wakeren
  00:55:48 - 00:56:38 - Bart Peeters Weem
  00:56:40 - 00:57:12 - Danny van Wakeren
  00:57:16 - 00:57:40 - Linsey van der Veen
  00:57:43 - 00:57:56 - Danny van Wakeren
  00:57:59 - 00:58:13 - Linsey van der Veen
  00:58:13 - 00:58:23 - Danny van Wakeren
  00:58:27 - 00:58:49 - Linsey van der Veen
  00:58:50 - 00:59:00 - Danny van Wakeren
  01:00:01 - 01:00:45 - Piet van Ek
  01:01:03 - 01:01:30 - Henri de Roode
  01:01:30 - 01:01:52 - Piet van Ek
  01:01:55 - 01:02:21 - Henri de Roode
  01:02:26 - 01:02:35 - Piet van Ek
  01:02:47 - 01:03:45 - Herman Brouwer
  01:03:45 - 01:03:46 - Herman Brouwer
  01:03:46 - 01:03:47 - Herman Brouwer
  01:03:58 - 01:05:15 - Judith Hofte
  01:05:22 - 01:06:45 - Erik Kemp
  01:06:48 - 01:06:54 - Judith Hofte
  01:06:56 - 01:07:21 - Erik Kemp
  01:07:21 - 01:07:50 - Judith Hofte
  01:07:51 - 01:07:52 - Erik Kemp
  01:07:57 - 01:08:24 - Alberto Blömer
  01:08:31 - 01:08:39 - Judith Hofte
  01:08:55 - 01:09:41 - Mart van Lagen
  01:09:54 - 01:11:53 - Bart Peeters Weem
  01:12:20 - 01:13:54 - Marijn Ouwehand
  01:13:57 - 01:14:19 - Mart van Lagen
  01:14:21 - 01:14:35 - Marijn Ouwehand
  01:14:35 - 01:14:58 - Mart van Lagen
  01:15:01 - 01:15:26 - Marijn Ouwehand
  01:15:38 - 01:16:10 - Linsey van der Veen
  01:16:26 - 01:21:55 - Niels van den Berg
  01:21:58 - 01:22:11 - Linsey van der Veen
  01:22:11 - 01:23:07 - Niels van den Berg
  01:23:07 - 01:23:23 - Linsey van der Veen
  01:23:23 - 01:23:24 - Niels van den Berg
  01:23:24 - 01:23:29 - Linsey van der Veen
  01:23:29 - 01:24:07 - Niels van den Berg
  01:24:09 - 01:24:23 - Henri de Roode
  01:24:23 - 01:25:19 - Niels van den Berg
  01:25:22 - 01:25:42 - Danny van Wakeren
  01:25:42 - 01:25:54 - Niels van den Berg
  01:25:59 - 01:27:10 - Bart Peeters Weem
  01:27:10 - 01:27:55 - Niels van den Berg
  01:27:55 - 01:27:57 - Bart Peeters Weem
  01:27:57 - 01:28:05 - Niels van den Berg
  01:28:06 - 01:28:08 - Bart Peeters Weem
  01:28:08 - 01:28:10 - Bart Peeters Weem
  01:28:10 - 01:29:07 - Niels van den Berg
  01:29:07 - 01:29:41 - Bart Peeters Weem
  01:29:41 - 01:30:06 - Niels van den Berg
  01:30:07 - 01:30:39 - Marijn Ouwehand
  01:30:39 - 01:31:33 - Niels van den Berg
  01:31:38 - 01:32:04 - Marijn Ouwehand
  01:32:05 - 01:32:32 - Niels van den Berg
  01:32:34 - 01:32:49 - Danny van Wakeren
  01:32:51 - 01:34:25 - Niels van den Berg
  01:34:26 - 01:34:39 - Malkis Jajan
  01:34:43 - 01:35:00 - Mart van Lagen
  01:35:01 - 01:35:58 - Niels van den Berg
  01:35:58 - 01:35:59 - Niels van den Berg
  01:35:59 - 01:36:29 - Mart van Lagen
  01:36:30 - 01:37:22 - Niels van den Berg
  01:37:22 - 01:37:23 - Niels van den Berg
  01:37:25 - 01:37:48 - Linsey van der Veen
  01:37:48 - 01:38:24 - Niels van den Berg
  01:38:59 - 01:39:21 - Bart Peeters Weem
  01:39:25 - 01:39:52 - Erik Kemp
 8. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1)
 9. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (1), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), SP (2), VOLT (2)
 10. 6.2

  Met de parkeervisie leveren we een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van onze stad. We zien tegelijkertijd dat de openbare ruimte beperkt is en dat de druk toeneemt. Ambities op duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening spelen ook een steeds grotere rol. Ons huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om de knelpunten op te lossen. In de binnenstad parkeren veel inwoners en bezoekers op straat. Er is sprake van zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt. We maken het daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren. Dat doen we door een avondtarief in te stellen van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd maken we het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. Ook willen we nieuwe P+R terreinen aan de rand van de stad realiseren. Met digitale technieken hebben we steeds meer mogelijkheden om ons parkeerbeleid flexibeler en klantvriendelijker in te richten. Daarnaast zorgt het ervoor dat onze handhavers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan andere kerntaken. De blauwe zones maken plaats voor groene. Dat zijn zones waar bezoekers na twee uur parkeergeld betalen via een parkeerautomaat of digitaal via een parkeerapp. De parkeervisie is een instrument om de beschikbare ruimte zo aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar mogelijk te houden en te versterken. Dat doen we zoveel als mogelijk samen met onze inwoners, ondernemers en partners.

  01:46:22 - 01:53:09 - Mart van Lagen
  01:53:10 - 01:53:11 - Bart Peeters Weem
  01:53:11 - 02:06:44 - Marijn Ouwehand
  02:06:47 - 02:06:48 - Gertjan Tillema
  02:06:48 - 02:06:49 - Hans de Ruiter
  02:06:49 - 02:08:07 - Gertjan Tillema
  02:08:11 - 02:08:22 - Gertjan Tillema
  02:08:25 - 02:08:26 - Hans de Ruiter
  02:08:26 - 02:08:27 - Jan de Lange
  02:08:27 - 02:08:28 - Alberto Blömer
  02:08:28 - 02:08:29 - Gertjan Tillema
  02:08:29 - 02:08:30 - Robin Wessels
  02:08:30 - 02:08:31 - Hans de Ruiter
  02:08:31 - 02:08:54 - Alberto Blömer
  02:08:54 - 02:09:19 - Gertjan Tillema
  02:09:23 - 02:09:54 - Hans de Ruiter
  02:09:55 - 02:10:08 - Gertjan Tillema
  02:10:09 - 02:10:10 - Gertjan Tillema
  02:10:10 - 02:10:11 - Erik Kemp
  02:10:11 - 02:10:12 - Hans de Ruiter
  02:10:12 - 02:10:35 - Gertjan Tillema
  02:10:35 - 02:10:40 - Gertjan Tillema
  02:10:44 - 02:11:00 - Hans de Ruiter
  02:11:08 - 02:11:47 - Gertjan Tillema
  02:11:52 - 02:11:58 - Hans de Ruiter
  02:11:59 - 02:12:22 - Gertjan Tillema
  02:12:27 - 02:13:32 - Erik Kemp
  02:13:33 - 02:14:02 - Hans de Ruiter
  02:14:04 - 02:14:27 - Erik Kemp
  02:14:27 - 02:14:31 - Hans de Ruiter
  02:14:33 - 02:15:06 - Robin Wessels
  02:15:13 - 02:15:22 - Marijn Ouwehand
  02:15:25 - 02:16:08 - Hans de Ruiter
  02:16:10 - 02:16:45 - Marijn Ouwehand
  02:16:50 - 02:16:56 - Hans de Ruiter
  02:17:10 - 02:17:56 - Gertjan Tillema
  02:18:19 - 02:19:17 - Marijn Ouwehand
  02:19:21 - 02:19:34 - Piet van Ek
  02:19:37 - 02:20:05 - Marijn Ouwehand
  02:20:10 - 02:20:32 - Piet van Ek
  02:20:36 - 02:20:55 - Marijn Ouwehand
  02:20:57 - 02:21:44 - Gertjan Tillema
  02:21:47 - 02:22:07 - Marijn Ouwehand
  02:22:12 - 02:22:47 - Mart van Lagen
  02:22:49 - 02:24:12 - Marijn Ouwehand
  02:24:15 - 02:24:49 - Gertjan Tillema
  02:25:15 - 02:27:19 - Henri de Roode
  02:27:19 - 02:28:07 - Gertjan Tillema
  02:28:08 - 02:28:55 - Henri de Roode
  02:28:55 - 02:29:43 - Gertjan Tillema
  02:29:45 - 02:30:31 - Henri de Roode
  02:30:33 - 02:30:50 - Robin Wessels
  02:30:50 - 02:31:01 - Henri de Roode
  02:31:01 - 02:31:25 - Robin Wessels
  02:31:26 - 02:31:43 - Henri de Roode
  02:31:44 - 02:31:53 - Mart van Lagen
  02:31:54 - 02:32:24 - Henri de Roode
  02:32:25 - 02:32:35 - Mart van Lagen
  02:32:37 - 02:32:43 - Henri de Roode
  02:33:06 - 02:34:46 - Morgan Brejaart
  02:35:07 - 02:37:24 - Robin Wessels
  02:37:42 - 02:39:01 - Herman Brouwer
  02:39:01 - 02:39:03 - Herman Brouwer
  02:39:22 - 02:45:01 - Marc Teutelink
  02:45:02 - 02:45:31 - Gertjan Tillema
  02:45:32 - 02:48:25 - Marc Teutelink
  02:48:26 - 02:49:07 - Gertjan Tillema
  02:49:09 - 02:49:49 - Marc Teutelink
  02:49:49 - 02:50:07 - Gertjan Tillema
  02:50:07 - 02:50:11 - Marc Teutelink
  02:50:16 - 02:50:59 - Mart van Lagen
  02:50:59 - 02:51:00 - Marc Teutelink
  02:51:00 - 02:51:05 - Mart van Lagen
  02:51:06 - 02:52:03 - Marc Teutelink
  02:52:03 - 02:52:25 - Mart van Lagen
  02:52:25 - 02:52:44 - Marc Teutelink
  02:52:44 - 02:52:52 - Mart van Lagen
  02:52:52 - 02:53:03 - Marc Teutelink
  02:53:06 - 02:53:59 - Piet van Ek
  02:54:02 - 02:54:17 - Marc Teutelink
  02:54:19 - 02:54:31 - Erik Kemp
  02:54:31 - 02:55:19 - Marc Teutelink
  02:55:19 - 02:55:40 - Erik Kemp
  02:55:40 - 02:56:02 - Marc Teutelink
  02:56:02 - 02:56:06 - Erik Kemp
  02:56:06 - 02:56:08 - Marc Teutelink
  02:56:08 - 02:56:15 - Erik Kemp
  02:56:15 - 02:56:19 - Marc Teutelink
  02:56:19 - 02:57:12 - Morgan Brejaart
  02:57:12 - 02:57:13 - Gertjan Tillema
  02:57:13 - 02:57:14 - Morgan Brejaart
  02:57:14 - 02:57:17 - Gertjan Tillema
  02:57:17 - 02:57:28 - Marc Teutelink
  02:57:28 - 02:58:08 - Gertjan Tillema
  02:58:11 - 02:58:19 - Marc Teutelink
  02:58:22 - 02:58:58 - Robin Wessels
  02:59:01 - 02:59:07 - Marc Teutelink
  02:59:10 - 02:59:48 - Piet van Ek
  02:59:53 - 03:00:17 - Erik Kemp
  03:00:18 - 03:00:24 - Marc Teutelink
  03:00:25 - 03:01:05 - Marc Teutelink
  03:01:06 - 03:01:50 - Gertjan Tillema
  03:01:50 - 03:04:01 - Marc Teutelink
  03:04:05 - 03:04:27 - Alberto Blömer
  03:04:29 - 03:07:12 - Marc Teutelink
  03:07:26 - 03:07:43 - Jan de Lange
  03:08:17 - 03:08:45 - Piet van Ek
  03:08:47 - 03:08:56 - Robin Wessels
  03:09:00 - 03:09:16 - Mart van Lagen
  03:20:57 - 03:21:31 - Jan de Lange
  03:21:35 - 03:21:56 - Piet van Ek
  03:22:01 - 03:22:28 - Robin Wessels
  03:22:28 - 03:22:43 - Gertjan Tillema
  03:22:56 - 03:24:15 - Marc Teutelink
  03:25:11 - 03:25:13 - Gertjan Tillema
  03:25:25 - 03:25:33 - Gertjan Tillema
  03:26:43 - 03:26:52 - Robin Wessels
  03:26:56 - 03:27:04 - Gertjan Tillema
  03:27:07 - 03:27:35 - Barry Overink
  03:27:37 - 03:27:56 - Erik Kemp
  03:28:01 - 03:28:18 - Piet van Ek
  03:28:19 - 03:28:59 - Gertjan Tillema
  03:29:10 - 03:29:11 - Mart van Lagen
  03:29:15 - 03:29:42 - Mart van Lagen
  03:51:12 - 03:53:05 - Marc Teutelink
  03:53:05 - 03:53:06 - Gertjan Tillema
  03:53:06 - 03:53:12 - Marc Teutelink
  03:53:12 - 03:53:13 - Gertjan Tillema
  03:53:13 - 03:53:23 - Marc Teutelink
  03:54:01 - 03:54:28 - Gertjan Tillema
  03:54:30 - 03:54:49 - Robin Wessels
  03:54:51 - 03:54:56 - Mart van Lagen
  03:54:58 - 03:55:04 - Yara Hümmels
  03:55:05 - 03:55:23 - Piet van Ek
  03:56:02 - 03:56:15 - Yara Hümmels
 11. 6.3

  De aanvrager wil op het perceel aan de Ruiterkampweg, naast het perceel Ruiterkampweg 75, een nieuwe woning realiseren.
  Aanleiding daartoe is de aankoop van de burgerwoning op de locatie Lossersestraat 191. De aanvrager wil de burgerwoning omzetten naar een bedrijfswoning voor zijn ernaast liggende horecabedrijf. Deze burgerwoning zit nu ingeklemd tussen twee horecagelegenheden en bijbehorende parkeerterreinen.
  Met het oog op de “woonkwaliteit” is de omzetting naar een bedrijfswoning een verbetering.
  De huidige bedrijfswoning wordt verwijderd.
  Voorstel is nu om de aanvrager ter compensatie toe te staan een nieuwe burgerwoning te bouwen naast Ruiterkampweg 75.
  Aan de bouw van deze nieuwe woning worden vanuit ruimtelijk oogpunt maatwerkvoorwaarden verbonden.


  Vanwege het bouwplan wordt ook de welstandscategorie van de bouwlocatie aan de Ruiterkampweg gewijzigd van “Vrije Landelijke bebouwing” in “Boerenerven”.

  04:01:09 - 04:01:19 - Ton ten Vergert
  04:01:19 - 04:01:34 - Alberto Blömer
  04:01:34 - 04:01:48 - Ton ten Vergert
  04:01:56 - 04:02:02 - Barry Overink
  04:02:08 - 04:02:18 - Gertjan Tillema
 12. 6.4

  We hebben in onze stad een tekort aan goedkopere huurwoningen. De gemeente Enschede wil daar de komende drie jaar € 5,3 miljoen extra aan uitgeven. Het gaat vooral om woningen voor mensen die moeilijker aan woonruimte kunnen komen, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, statushouders en mensen die wat extra hulp nodig hebben.


  Verschillende woningbouwcorporaties hebben plannen klaarliggen om daar iets aan te doen. Door de gestegen bouwkosten en de hogere rente kunnen ze die niet meer volledig zelf betalen.


  De gemeente draagt nu € 2,7 miljoen bij aan extra sociale woningen in het centrum. De corporaties de Woonplaats en de Stichting Jongerenhuisvesting Twente gaan die bouwplannen uitvoeren. Verder komt er zo snel mogelijk een subsidieregeling om nog eens ruim € 2 miljoen te kunnen investeren in extra sociale woningbouw door woningcorporaties.


  De gemeente gaat het dus mogelijk maken dat er extra woonruimte komt en dat de huren betaalbaar blijven. Om subsidie te kunnen krijgen voor de sociale woningen moeten de corporaties ervoor zorgen dat de projecten uiterlijk in 2025 starten en in 2026 klaar zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023,


  besluit:


  1. Gezien de huidige marktontwikkelingen - waarbij woningbouwprojecten wegens hoge kosten stil dreigen te vallen – gericht te investeren in versnelling van enkele woonprojecten voor in hoofdzaak jongeren, ouderen en aandachtsgroepen in Enschede.
  2. Om dit gericht investeren mogelijk te maken een budget ‘Versnelling woonprojecten in Enschede’ van € 5,3 miljoen beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de volgende, in de gemeenterekening 2022 beschikbare, middelen:
  - de balanspost ‘Besluit Woninggebonden Subsidies’ (€ 3,9 miljoen);
  - de reserve woningverbetering/verduurzaming (€ 0,4 miljoen);
  - de balanspost ‘ISV-gelden’ (€ 0,3 miljoen);
  - de reserve ‘Grondbedrijf’ (€ 0,7 miljoen).
  3. Van dit budget ‘Versnelling woonprojecten in Enschede’ € 2,0 miljoen toe te voegen aan de reserve ‘Grondbedrijf’ en € 2,6 miljoen toe te voegen aan de reserve ‘Nog uit te voeren werkzaamheden’ en de gemeentebegroting 2023 (zie ook lid 2) te wijzigen.
  4. Vanuit de in lid 3 genoemde reserves de volgende bijdragen te verlenen, onder voorwaarde dat deze projecten uiterlijk in 2025 gestart zijn en in 2026 gereed zijn:
  - € 800.000 (zonder btw) voor de SJHT (voor realisatie van sociale huurwoningen voor jongeren/studenten binnen het projectgebied ‘Centrumkwadraat);
  - € 1.900.000 (zonder btw) voor de Woonplaats, waarvan € 1.700.000 voor realisatie van sociale huurwoningen als onderdeel van de herontwikkeling van de Bölke-locatie en € 200.000 voor de realisatie van sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen aan de Walhofstraat binnen het projectgebied Roombeek.
  5. Vanuit de in lid 3 genoemde reserves de volgende bedragen beschikbaar te stellen voor de volgende (door de gemeente uit te voeren) projecten:
  - € 120.000 voor het opstarten van het project ‘Onder de Pannen’;
  - € 100.000 voor het project ‘Tiny Houses’ als uitvloeisel van de motie ‘Tiny houses’.
  6. Vanuit de in lid 3 genoemde reserves het resterende budget van € 2,38 miljoen zonder btw te reserveren als dekking voor 1) concrete sociale woonprojecten waarover op dit moment gesprekken lopen en 2) een op zo kort mogelijke termijn te maken tijdelijke subsidieregeling voor versnelling van sociale woonprojecten.

 13. 6.5

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker te maken voor inwoners in een kwetsbare positie. Als gemeente zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Na het rapport van de Commissie Menselijke Maat is al veel in gang gezet. Met deze rijksmiddelen zijn we in staat om specifiek voor deze groep inwoners een aantal ontwikkelingen een impuls te geven door acties te verstevigen, duurzaam in te bedden en nieuwe acties uit te zetten. De inwoner gaat dit merken doordat de gemeentelijke toegang beter bereikbaar en meer zichtbaar is, de ondersteunende partijen meer integraal werken en de inwoner daarbij een warme begeleiding ontvangt.

 14. 7

  03:56:08 - 03:56:15 - Yara Hümmels
  03:56:30 - 03:57:34 - Lourraine Lents
  03:57:34 - 03:57:48 - Henri de Roode
 15. 7.1

  Het door de gemeenteraad op 3 april 2023 vastgestelde Besluit Gemeenteraad VII- A (voortgang clustering sportparken) is niet voor bezwaar en beroep vatbaar.


  De sportparken (in ieder geval de ondergrond) zijn in eigendom van de gemeente. Omdat het hier gaat om gemeentelijk eigendom, waar ook privaatrechtelijk over gecontracteerd wordt, gaat het hier om een privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente. Artikel 8:3 lid 2 van de Awb regelt dat geen beroep (en dus ook geen bezwaar gelet op artikel 7:1 Awb) mogelijk is tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.


  Bezwaarschriften gericht tegen dit raadsbesluit zijn- gelet op het voorgaande- kennelijk niet- ontvankelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  Verklaart het bezwaarschrift gericht tegen het door de raad op 3 april 2023 vastgestelde Besluit Gemeenteraad VII-A (voortgang clustering sportparken), conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, kennelijk niet-ontvankelijk.

 16. 7.10

  De Verordening op de Rekenkamer gemeente Enschede wordt gewijzigd. Tot nu toe was de wijze waarop de voorzitter vergoeding krijgt niet geregeld in de verordening op de Rekenkamer. Dit wordt nu aangepast

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van presidium van 18 september 2023,


  besluit:


  1. Aan artikel 7 een lid 7.2 toe te voegen dat luidt: “De voorzitter van de Rekenkamer ontvangt een vaste maandelijks vergoeding. Het bedrag is gebaseerd op 4/36e deel van de salarisschaal van de griffier van de gemeente Enschede. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.”
  2. Het huidige lid 7.2 te hernummeren naar 7.3.

 17. 7.11

  De afgelopen maanden is een toename aan (kennelijk) niet-ontvankelijke en ongegronde bezwaren gericht tegen raadsbesluiten waargenomen. Het huidige proces is stroperig. Om ervoor te zorgen dat de bezwaren effectiever worden afgehandeld, wordt aan de raad voorgesteld om de beslisbevoegdheid in mandaat te geven aan de raadsgriffier. Dit houdt in dat de raadsgriffier namens de raad een beslissing op bezwaar neemt. Het belang van dit voorstel ligt in het feit dat recent een toename is te zien in aantal bezwaren gericht tegen raadsbesluiten. De afdeling Juridische Zaken loopt op dit moment dan ook tegen het probleem aan dat afhandelingstermijnen niet worden gehaald.


  Door de beslissingsbevoegdheid bij de raadsgriffier neer te leggen is het mogelijk om de bezwaren sneller af te handelen. Het is dan namelijk niet meer nodig om een raadsvergadering af te wachten waarin de raad een beslissing neemt op een bezwaar, waarvan de uitkomst eigenlijk al vaststaat. Hiermee vermijdt de gemeente het moeten betalen van dwangsommen wegens het niet tijdig beslissen op bezwaar. Ook weten de bezwaarmakers eerder waar ze aan toe zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023,


  besluit:
  Het “Bevoegdhedenbesluit raad afdoening (kennelijk) niet-ontvankelijke en ongegronde bezwaren door griffier” vast te stellen.

 18. 7.12

  Omdat de Praxis haar vestiging aan het Spaansland 11 gaat sluiten, heeft de eigenaar verzocht om de gebruiksmogelijkheden voor het pand te verruimen. Op dit moment is er alleen nog volumineuze detailhandel in de vorm van een bouwmarkt toegestaan. De gemeente is van plan om mee te werken aan een verruiming naar andere vormen van volumineuze detailhandel. Als voorbeeld van deze vorm van detailhandel moet worden gedacht aan detailhandel in auto's, boten, caravans, ruwe bouwmaterialen, keukens en sanitair, tuincentra, bouwmarkten, woninginrichting en meubelen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023,


  besluit:


  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze als voorgesteld in de “Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Hogeland Zuid, Varvik en Diekman – Herziening 2”;
  2. Het bestemmingsplan "Hogeland Zuid, Varvik en Diekman - Herziening 2” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20122-0003 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2. genoemde bestemmingsplan.

  03:58:30 - 03:58:41 - Alberto Blömer
 19. 7.2

  Openbaar: ja, met uitzondering van bijlagen 1, 2 en 3a!


  Iedereen wil graag wonen in een woning die bij hem of haar past. Voor woonwagenbewoners gaat het om de specifieke woonvorm van het wonen in een woonwagen. Op basis van Europees recht zijn gemeenten verplicht deze specifieke woonbehoefte te faciliteren. Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om
  een deel van een perceel aan de Windmolenweg / Twekkelerbeekweg aan te wijzen als nieuwe locatie voor maximaal 10 woonwagenstandplaatsen. Omdat de realisatie van deze woonwagenlocatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan ‘Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 5 zienswijzen ingediend. Naast het bestemmingsplan en de Notitie Beeldkwaliteit woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg, wordt ook een krediet beschikbaar gesteld en de grondexploitatie vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023,


  besluit:


  1. De grondexploitatie woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg vast te stellen;
  2. Hiervoor een krediet te verstrekken van € 1.124.476,- en deze te dekken uit de grondopbrengsten, rijkssubsidie, renteopbrengsten en de reserve Grondbedrijf (het tekort), zoals nader gespecificeerd in bijlage 1: Toelichting grondexploitatie Woonwagenlocatie;
  3. De hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen;
  4. De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op bijlage 1 “Toelichting grondexploitatie Woonwagenlocatie” en bijlage 2 “Begrotingswijziging”, op grond van artikel 88, lid 2 Gemeentewet te laten voortduren tot de evaluatiedatum 5 jaren na afsluiten grondexploitatie;
  5. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen als voorgesteld in de Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg” en “Notitie Beeldkwaliteit woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg”
  6. Het bestemmingsplan "Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20108-0003 vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 6. genoemde bestemmingsplan;
  8. De Notitie Beeldkwaliteit woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg vast te stellen.

  03:59:06 - 03:59:16 - Judith Hofte
  03:59:19 - 03:59:28 - Yara Hümmels
 20. 7.3

  Het college stelt de raad voor om de leden van de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit te benoemen. Deze commissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken, waaronder specifiek ook monumenten en karakteristieke gebouwen en structuren. Ook krijgt de commissie een adviesrol bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid.De adviescommissie bestaat uit meerdere leden: de huidige stadsbouwmeesters, twee leden uit de huidige monumentencommissie en twee leden met kennis van de lokale (ruimtelijke en cultuurhistorische) geschiedenis.Verder stelt het college de raad voor om de benoeming, herbenoeming en het ontslag van leden in het vervolg te mandateren aan het college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  1. Per 1 januari 2024 voor een termijn van vier jaren als lid van de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede de volgende leden te benoemen:
  a. mevrouw J. Hammarlund, als stadsbouwmeester (accent stedenbouw);
  b. mevrouw S. Haumann, als stadsbouwmeester (accent erfgoed);
  c. de heer R. Klein Goldenwijk, als stadsbouwmeester (accent bouwplannen);
  d. mevrouw S. Boomen, als voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit;
  e. de heer B. Buijis als plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit;
  f. de heer H. Magdelijns, als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  g. de heer R. Wolfkamp, als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  h. mevrouw A. Coops, als adviseur Erfgoed (landschap en stedenbouw);
  i. de heer J. Vromen, als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  j. de heer T. Temmink, als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  k. mevrouw E. Rompelman, als burgerlid / deskundige lokale kennis;
  l. vacature voor een tweede burgerlid / deskundige lokale kennis.
  2. Na de eerste benoeming van leden onder sub 1 de bevoegdheid om leden van de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit te benoemen, herbenoemen en ontslaan aan het college te mandateren conform artikel 3, lid 1 en artikel 4, lid 1, 2 en 3 en 4 van de Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.


  3. De bevoegdheid om leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit te ontslaan aan het college te mandateren conform artikel 4, lid 4 van de Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

 21. 7.4

  In 2003 introduceerde de gemeente een subsidieregeling om eigenaren van historische panden te ondersteunen bij onderhoud. Nu wordt voorgesteld om deze regeling officieel te beëindigen. In 2010 werd vanwege financiële redenen besloten om het budget voor deze regeling op € 0 te stellen. Hoewel de regeling formeel niet werd ingetrokken, is vanaf 2010 gecommuniceerd dat de regeling niet meer van kracht was. Deze communicatiefout werd onlangs ontdekt tijdens een bezwaarprocedure, waaruit bleek dat de regeling nog steeds bestaat. Er zijn diverse redenen om de regeling definitief te beëindigen. In de eerste plaats heeft de gemeenteraad sinds 2010 geen financiële middelen meer aan de subsidieverordening toegewezen. Bovendien voldoet de huidige verordening niet meer aan moderne juridische standaarden. Dit voorstel beoogt dan ook de regeling formeel af te schaffen. De gemeenteraad overweegt dit voorstel met inachtneming van een recente motie voor mogelijke voorschotten of leningen aan monumenteigenaren voor restauratie of noodzakelijk onderhoud. Indien het lopende onderzoek aantoont dat het haalbaar is om voorschotten of leningen te verstrekken, worden deze mogelijkheden verkend en te zijner tijd in een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  DeIntrekkingsverordening Subsidieverordening Monumenten Enschede 2003 vast te stellen en daarmee de Subsidieverordening Monumenten Enschede 2003 per 13 oktober 2023 in te trekken.

 22. 7.5

  Voor het perceel Eschbeekweg 29 is een bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor situering van de woning op de kavel verruimd, zoals dat in het verleden ook mogelijk was. De woning mag binnen het bouwvlak gerealiseerd worden. Dat hoeft niet verplicht in het aanwezige karakteristieke pand plaats te vinden. Er wordt geen extra woning mogelijk gemaakt. Het bestaande karakteristieke gebouw op het perceel, een voormalig buitenverblijf van de familie Blijdenstein, blijft behouden. De aanduiding ‘karakteristiek’ wordt daarbij verkleind tot enkel de aanwezige bebouwing. Het ontwerp-bestemmingsplan Eschbeekweg 29 heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen ingediend. Het plan is op enkele punten ambtshalve gewijzigd. Deze wijzigingen zorgen niet voor een inhoudelijk ander plan qua mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan Eschbeekweg 29 gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 23. 7.6

  Het molenbestuur heeft de ambitie om de molenlocatie verder te ontwikkelen ten behoeve van de instandhouding van de molen. Hiervoor is een visie opgesteld waarin het molenbestuur een molenerf wil creëren met diverse Twentse bijgebouwen. Hiermee willen ze het verhaal 'van akker tot bakker' laten zien aan de bezoekers van de molen. Het gaat om de realisatie van een ontmoetingsruimte, 2 gebouwen voor het bakken van brood (bakspieker) en de opslag van graan (graanspieker) met extra bergruimte t.b.v. de molenactiviteiten en een wagenloods. De wagenloods is inmiddels gerealiseerd. De overige gebouwen worden met voorliggend plan mogelijk gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Lonneker Molenweg 82” met de daarbij behorende
  toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00221-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 24. 7.7

  Op 15 mei jl. is het tijdelijk noodfonds Enschede beëindigd. De gemeenteraad heeft als gevolg hiervan een motie ingediend omdat inwoners na 15 mei ook financieel in de knel kunnen komen doordat zij de jaarafrekening gas, water en/of elektra niet kunnen betalen. De gemeenteraad wil hiervoor 100.000 euro inzetten. Het bedrag is bedoeld voor inwoners die worden geconfronteerd met een hoge jaarafrekening gas, water en/of elektra, in combinatie met een hoog maandelijks voorschot wat niet in verhouding staat tot het inkomen. Een hoge jaarafrekening, samen met een hoog maandelijks voorschot kan tot gevolg hebben dat inwoners niet meer in levensonderhoud kunnen voorzien. Dit willen we voorkomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,


  besluit:


  1. In te stemmen om eenmalig vanuit het resterende saldo in het noodfonds Enschede een budget van 100.000 euro beschikbaar te stellen.
  2. De begroting 2023 hierop aan te passen.
  3. Hiermee uitvoering te geven aan de motie hoge jaarafrekening gas/water/elektra.

 25. 7.8

  Afdeling Juridische Zaken heeft 10 bezwaarschriften ontvangen van bezwaarmakers. De bezwaren zijn gericht tegen het door de gemeenteraad op 3 april 2023 vastgestelde Wijkverkeersplan Noordwest Enschede. De bezwaarschriften zijn kennelijk niet-ontvankelijk omdat de bezwaren zich richten tegen een besluit dat niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het besluit is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Er is contact gelegd met alle bezwaarmakers. Veel bezwaarmakers hebben - na uitleg over de niet-ontvankelijkheid- hun bezwaren ingetrokken. Een vijftal bezwaarmakers hebben hun bezwaarschrift niet ingetrokken. Daarom wordt voorgesteld deze 5 bezwaarmakers een beslissing op hun bezwaarschrift (bijlage 2) te sturen waarin de bezwaarschriften, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2023,


  besluit:


  1. De 5 bezwaarschriften gericht tegen het door de gemeenteraad op 3 april 2023 vastgestelde Wijkverkeersplan Noordwest Enschede, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

 26. 7.9

  De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente het heeft controlerende en kaderstellende bevoegdheden en natuurlijk het budgetrecht. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Vanuit wetgeving heeft het college dan ook de meeste uitvoeringsbevoegdheden gekregen zoals het verlenen van subsidies, vergunningen enzovoort. Een klein aantal bevoegdheden ligt bij de gemeenteraad. Maar daarvan is het wenselijk, gelet op slagvaardigheid, dat het college een klein aantal van die bevoegdheden mag uitoefenen. Dit wordt besloten in een Raadsdelegatiebesluit. De laatste versie dateert uit 2017. Aanleiding voor actualisatie is de Omgevingswet per 1 januari 2024. De raad heeft al besloten een aantal zaken te delegeren aan het college in een specifiek raadsdelegatiebesluit Omgevingsplan. Die bepalingen zijn nu opgenomen in het algemene Raadsdelegatiebesluit zodat op 1 plek staat welke bevoegdheden de raad aan het college heeft gedelegeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (1), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023,
  besluit:


  1. het Raadsdelegatiebesluit 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Raadslegatiebesluit 2017 en het Raadsdelegatiebesluit wijzigen omgevingsplan Enschede 2022 van 31 januari 2023.

 27. 8
  Sluiting