Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Vergroenen van het Heekplein

ID
416
Onderwerp
Vergroenen van het Heekplein
Indiener(s)
  • Ruiter, de (BBE)
Fractie(s)
Fractie(s)
  • BBE
Dictum
Draagt het college op: • De twee asfalt stukken op het van Heekplein te vervangen door een "prairie tuin" (zoals op het Koningsplein) • Hierbij de bestaande bomen en bankjes te behouden en in te passen; • Te onderzoeken of hier ook een watertappunt zal passen; • Onderzoeken naar de groenmogelijkheden en de uitkomsten terug te koppelen in voorjaar 2023 (inclusief voorstel)
Stand van Zaken
Voorstel tot afdoening 30 mei: Laatste punt is ook gerealiseerd. Het watertappunt is naast het Stijgpunt geplaatst en is 6 juni in gebruik genomen. 23 jan 2024: Opstellen plan VHP is als actie opgenomen in GB 2024–2027. In de GB zijn middelen voor deze planvorming opgenomen als onderdeel vd middelen voor uitvoering Groenambitieplan Enschede “Enschede één groot groen park. Zie ook acties in GB 2024 Vooruitlopend hierop worden voorjaar 2024 al asfaltplaten verwijderd en beplanting aangelegd. Tevens krijgen de platanen extra verzorging. Binnenkort volgt eerst afstemming in het binnenstadsoverleg met alle partners. 27 sept. 2023: pop up park op Van Heekplein. Zeven tijdelijke bakken met planten en bomen zijn een eerste stap naar een groener Van Heekplein. 5 juni 2023: Gesprek over tijdelijke maatregelen met Barry Overink heeft plaatsgevonden.
Portefeuillehouder
M.G.B. Teutelink
Status
Aangenomen
Datum
7-11-2022
Ingediend in
Raadsvergadering 2022 (5.2. Begroting 2023-2026)
maandag 7 november 16:00 tot 23:00
Raadzaal Stadhuis
Programma
Einddatum
Bijlage(s)
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
1-7-2024