Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 7 november 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Toelichting

Gemeentebegroting 2023-2026

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  00:06:26 - 00:06:34 - Marijn Ouwehand
 4. 4
  Benoemingen
 5. 5
  BESPREEKPUNTEN
 6. 5.1

  Lokale omroep 1Twente Enschede (officiële naam Stichting Omroep Enschede) is een kwalitatief hoogwaardige omroep die haar sporen verdiend heeft en waarvan het bestaansrecht buiten discussie staat. Toch heeft de omroep al tien jaar moeite zich financieel staande te houden. Ondanks dat de omroep effectief is geweest in eigen fondsenwerving zijn er feitelijk al jaren ‘kunstgrepen’ nodig om faillissement te voorkomen. Na diverse onderzoeken in opdracht van de gemeenteraad stelt het college voor de jaarlijkse subsidie aan 1Twente Enschede te verhogen met een bedrag van €290.000. Daarmee moet 1Twente Enschede het dan ook echt doen. Ze krijgen de opdracht om te zorgen voor een stabiele financiële situatie zonder schulden en om kritisch naar de eigen kosten te kijken.


  Met dit voorstel beogen we een duurzame, structurele oplossing voor 1Twente te bieden, zodanig dat zij haar innovatieve en vooruitstrevende rol kan blijven vervullen en kan doorgroeien naar een streekomroep als onderdeel van het nieuwe landelijke medialandschap.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (8), CDA (2), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022, met inachtneming van het
  aangenomen amendement A d.d. 7 november 2022,
  besluit:
  1. In te stemmen met het voorkeursscenario van het college inhoudende: het verhogen van de jaarlijkse subsidie aan Stichting Omroep Enschede (hierna te noemen ITwente Enschede) van €110.000 naar €400.000 (waarvan €110.000,- uit het Gemeentefonds) en deze middelen bij de begroting vast te stellen.
  2. Als voorwaarde richting ITwente Enschede te stellen dat de lening waarvoor de gemeente tot 31 december 2026 garant staat uiterlijk in 2026 wordt afgelost, er geen nieuwe lening en garantstelling nodig is én dat het negatief eigen vermogen voor 1 januari 2027 is weggewerkt.
  3. Als voorwaarde richting ITwente Enschede te stellen dat ITwente Enschede kritisch naar de eigen kosten kijkt en voor een gezonde financiële huishouding zorgt waarbij geen verder beroep op een gemeentelijke bijdrage wordt gedaan.
  4. De motie ‘Voortbestaan van lokale omroep 1 Twente’ als voldoende afgedaan te beschouwen.
  5. Zodra er nieuw landelijk beleid met betrekking tot de financiering van lokale/regionale omroepen is vastgesteld, wordt de raad hierover door het college geïnformeerd, waarbij met name de eventuele gevolgen voor de structurele financiering door de gemeente Enschede met de raad worden besproken.

  00:08:14 - 00:09:08 - Henri de Roode
  00:09:22 - 00:09:43 - Niels van den Berg
 7. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (8), CDA (2), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 8. 5.2

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2023-2026. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 7 november 2022

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), PvdA (4), SP (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, met inachtneming van de aangenomen amendementen F, H, G en B d.d. 7 november 2022,
  besluit:
  1. Een bedrag van €500.000 te reserveren voorde raadsagenda, waarbij o.a. kansengelijkheid en 700 jaar Enschede thema's zijn, te dekken vanuit de Algemene Reserve. Dit bedrag kan binnen het kader van de raadsagenda door de raad in 2023 ingezet worden.
  2. De Gemeentebegroting 2023-2026 gewijzigd vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van de stadsdeelagenda’s 2022-2026.

  Moties

  Onderwerp
  1000 woningen industrieel verduurzamen in 500 dagen
  20% minder bezwaar en beroep
  Benchmark 100.000 plus gemeenten
  Buurtgezinnen
  Duurzaamheidsparagraaf
  Enschede: 700 jaar verder met elkaar
  IJsbaan
  Internationale dienstreizen tot 750 km per trein
  Landmark voor Enschede
  Leendert Overduin
  Maximaal benutten landelijke regelingen voor verduurzaming
  Meer kleinere bouwlocaties i.v.m. stikstof
  Ook MBO-ers verdienen volwaardige vertegenwoordiging binnen de gemeente Enschede
  Sportverenigingen betaalbaar houden voor inwoners
  Vergroenen van het Heekplein
  00:13:14 - 00:24:21 - Hans de Ruiter
 9. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (3)
 10. 5.2.aa

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 11. 5.2.b

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (3)
 12. 5.2.bb

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 13. 5.2.c

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (3)
 14. 5.2.cc

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (4), SP (2), VVD (3)
 15. 5.2.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 16. 5.2.dd

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (3)
 17. 5.2.e

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (3)
 18. 5.2.ee

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2), VVD (3)
 19. 5.2.f

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), PVV (2)
 20. 5.2.g

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
 21. 5.2.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 22. 5.2.i

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), Partij voor de Dieren (1)
 23. 5.2.j

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3)
 24. 5.2.k

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  BBE (9), CDA (3), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (3)
  tegen
  CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), VOLT (2)
 25. 5.2.l

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBE (9), CDA (3), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (1), PVV (2)
 26. 5.2.m

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3)
 27. 5.2.n

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  BBE (9), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), SP (2), VVD (3)
  tegen
  CDA (3), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2)
 28. 5.2.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 29. 5.2.p

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 30. 5.2.q

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), PVV (2), VVD (3)
 31. 5.2.r

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), Forum voor Democratie (1), VVD (3)
 32. 5.2.s

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 33. 5.2.t

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), Forum voor Democratie (1)
 34. 5.2.u

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 35. 5.2.v

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 36. 5.2.w

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), VOLT (2), VVD (3)
 37. 5.2.x

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 38. 5.2.y

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 39. 5.2.z

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (3)
 40. 6
  HAMERSTUKKEN
 41. 6.1

  Sinds 1 januari 2018 is Euregio Bedrijvenpark I aangemerkt als Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers een bijdrage betalen om samen met elkaar werkzaamheden uit te voeren om het gebied te verbeteren. De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten zijn bijvoorbeeld: bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting en het verbeteren van de veiligheid door bijvoorbeeld camerabewaking.
  De BIZ heeft een looptijd van maximaal vijf jaar en eindigt daarom per 1 januari 2023. Vanuit de ondernemersvereniging op het Euregio Bedrijvenpark I is verzocht om een verlenging van de BIZ. Hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Wanneer de raad instemt met dit voorstel kan alles in gang worden gezet om ook de komende 4 jaar (met mogelijkheid tot verlening van een jaar) gebruik te maken van de BIZ. Na instemming van de raad vindt er een draagvlakmeting plaats om te bepalen of de ondernemers zich ook de komende periode willen verenigen in een BIZ om zo samen te werken aan het verbeteren van het bedrijvenpark.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022,
  besluit:
  De Verordening Bedrijveninvesteringszone Euregio Bedrijvenpark I 2023 - 2027 vast te stellen, op grond waarvan:
  1. Het gebied (zie bijlage) Euregio Bedrijvenpark I wordt aangewezen als Bedrijveninvesteringszone (BIZ);
  2. Van gebruikers, en bij leegstand van eigenaren, van onroerende zaken binnen de Bl-zone een BIZ-bijdrage wordt geheven;
  3. Aan de Stichting BIZ Euregio Bedrijvenpark I uit de opbrengst van de heffing een subsidie wordt verleend voor activiteiten zoals deze zijn opgenomen in hun projectvoorstel BIZ inclusief meerjarenplan.

 42. 7
  Sluiting