Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 16 mei 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:38 - 00:02:42 - Roelof Bleker
 2. 2
  Actualiteitenraad
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  00:08:12 - 00:09:02 - Roelof Bleker
 5. 6

  00:34:19 - 00:35:41 - Hidde Heutink
  00:35:49 - 00:36:02 - Morgan Brejaart
  00:36:02 - 00:36:24 - Hidde Heutink
  00:36:29 - 00:37:12 - Gertjan Tillema
  00:37:13 - 00:37:27 - Hidde Heutink
  00:37:27 - 00:37:57 - Gertjan Tillema
  00:37:57 - 00:38:10 - Hidde Heutink
  00:38:10 - 00:38:24 - Gertjan Tillema
  00:38:26 - 00:38:48 - Marc Teutelink
  00:38:48 - 00:39:13 - Hidde Heutink
  00:39:14 - 00:39:24 - Marc Teutelink
  00:39:24 - 00:39:30 - Hidde Heutink
  00:39:35 - 00:40:50 - Robin Wessels
  00:40:52 - 00:40:55 - Hidde Heutink
  00:41:14 - 00:43:29 - Jurgen van Houdt
  00:43:29 - 00:44:08 - Hidde Heutink
  00:44:08 - 00:44:15 - Jurgen van Houdt
  00:44:16 - 00:45:08 - Gertjan Tillema
  00:45:09 - 00:45:57 - Jurgen van Houdt
  00:46:00 - 00:46:29 - Robin Wessels
  00:46:30 - 00:48:22 - Jurgen van Houdt
  00:48:22 - 00:48:25 - Robin Wessels
  00:48:28 - 00:48:38 - Hidde Heutink
  00:48:45 - 00:49:22 - Marc Teutelink
  00:49:25 - 00:50:33 - Jurgen van Houdt
  00:51:23 - 00:51:55 - Henri de Roode
 6. 6.1

  In de kadernota: “Rondkomen met je inkomen” heeft het college de wijziging van het kwijtscheldingsbeleid van P-wet schulden aangekondigd. Op dinsdag 18 januari heeft het college de nieuwe beleidsregels voor de kwijtschelding van de P-wet schulden vastgesteld. Met dit besluit maakt het college het mogelijk om schulden kwijt te schelden van inwoners die een P-wet schuld hebben en alles hebben gedaan om naar draagkracht de schulden af te lossen. Hiermee benutten we de maximale ruimte die we van het Rijk hebben gekregen om schulden die ontstaan zijn bij de uitvoering van de Participatiewet kwijt te schelden. Deze beleidsregels worden van kracht na vaststelling door het college en publicatie ervan. De gemeente start meteen met de toepassing van deze regels op het huidige bestand. Als mensen in toekomst hiervoor in aanmerking komen, dan worden deze kwijtscheldingsregels meteen na 3 of 10 jaar toegepast.
  We gaan de inwoners die hiervoor in aanmerking komen proactief benaderen. Deze kwijtschelding richt zich op mensen die alles doen om hun schuld af te lossen, maar die nog niet van die schuldenlast af zijn. Wie het meeste heeft afgelost naar vermogen komt het eerste aan de beurt voor kwijtschelding. Er wordt gekeken naar de mate van aflossing van de openstaande schuld. Als we kijken naar het huidige bestand dan scheldt de gemeente Enschede bij deze eerste toepassing van de regels bij elkaar 5,4 miljoen euro kwijt.
  Er zijn 1082 unieke personen en in totaal 1996 verschillende schulden die hiervoor in aanmerking komen. Bij de gemeente hebben in totaal zo’n 2800 mensen een P-wet schuld, om uiteenlopende redenen. Er zijn vaak meer schulden dan alleen bij de gemeente. Voor mensen met alleen een schuld bij de gemeente biedt dit een uitkomst, maar de inwoners met veel schulden bij andere organisaties hebben alleen baat bij een geslaagde schuldenregeling waarin alle schulden worden meegenomen voor een schuldenvrije toekomst. Dit is dan ook de reden dat we inwoners met meerdere problematische schulden actief gaan verwijzen naar de Stadsbank Oost Nederland. Dit kwijtscheldingsbeleid maakt onderdeel uit van een brede schuldenaanpak in onze gemeente.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (1)
  00:11:35 - 00:13:47 - Meryam Sumer
  00:14:16 - 00:16:05 - Judith Hofte
  00:16:38 - 00:18:38 - Hidde Heutink
  00:19:15 - 00:20:44 - Hans de Ruiter
  00:21:08 - 00:24:04 - Arjan Kampman
  00:24:04 - 00:24:49 - Hidde Heutink
  00:24:51 - 00:25:42 - Arjan Kampman
  00:25:46 - 00:26:46 - Arjan Kampman
  00:26:52 - 00:27:21 - Hidde Heutink
  00:27:23 - 00:28:19 - Arjan Kampman
  00:29:05 - 00:29:32 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:30:08 - 00:30:17 - Hidde Heutink
  00:30:38 - 00:30:55 - Hans de Ruiter
  00:31:00 - 00:31:02 - Niels van den Berg
  00:31:02 - 00:31:03 - Gertjan Tillema
  00:31:03 - 00:31:05 - Niels van den Berg
  00:33:21 - 00:33:40 - Hidde Heutink
 7. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (1)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 8. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  PVV (1)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 9. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), PVV (1), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Aanpak deelvoertuigen
 10. 7
  HAMERSTUKKEN
 11. 7.1

  Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Daarom verantwoorden gemeenten zich over de informatiebeveiliging en -kwaliteit met de ENSIA verantwoordingssystematiek.
  ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en bundelt de verantwoording over Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Uitvoering Waardering Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), PVV (1), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 12. 7.2

  Openbaar: ja, maar pas nadat betrokkenen geïnformeerd zijn!


  Op 27 augustus 2019 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten tot het voornemen om de wijk Teesinkbos aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht. Dit besluit is genomen vanwege de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de panden en de samenhang met de aanleg van de openbare ruimte van deze wijk. Tegen de voorgenomen aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.
  Naar aanleiding van de voorgenomen aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht en mede naar aanleiding van de reacties/zienswijzen die daarop kwamen is besloten om eerst het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en beheerplan openbare ruimte uit te werken, voordat een voorstel tot definitieve aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de consequenties die de aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht heeft voor eigenaren/bewoners van Teesinkbos. Het bestemmingsplan (waarvan het beheerplan openbare ruimte onderdeel is) en het beeldkwaliteitplan hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Er is gelegenheid geweest tot het indienen van een zienswijze. Er zijn zienswijzen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten tot aanwijzing van Teesinkbos als beschermd stads- en dorpsgezicht, tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan en te besluiten tot vaststelling van wijziging 120 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitplan Teesinkbos, Scandinavisch wonen en leven).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (2), PVV (1), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 13. 8
  Sluiting