Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 juni 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:50 - 00:02:28 - Gertjan Tillema
00:02:55 - 00:03:20 - Hidde Heutink
00:03:32 - 00:03:43 - Hadassa Meijer-Ytsma
00:03:45 - 00:04:12 - Yara Hümmels
00:04:39 - 00:04:55 - Hadassa Meijer-Ytsma
00:05:06 - 00:05:11 - Mart van Lagen
00:05:28 - 00:05:35 - Hidde Heutink
00:06:12 - 00:06:31 - Mart van Lagen
00:06:53 - 00:08:20 - Jeroen Diepemaat
00:08:25 - 00:08:36 - Piet van Ek
00:08:36 - 00:08:58 - Jeroen Diepemaat
00:09:16 - 00:09:41 - Hidde Heutink

Resultaat stemming

00:13:10 - 00:14:13 - Robin Wessels
00:15:19 - 00:17:33 - Barry Overink
00:17:48 - 00:19:45 - Malkis Jajan
00:19:57 - 00:22:03 - Yara Hümmels
00:22:17 - 00:23:47 - Hadassa Meijer-Ytsma
00:24:28 - 00:31:19 - Niels van den Berg
00:32:05 - 00:35:43 - Jeroen Diepemaat
00:36:01 - 00:40:42 - Arjan Kampman
00:41:07 - 00:44:56 - Jurgen van Houdt
00:45:16 - 00:48:47 - Marc Teutelink
00:49:52 - 00:53:30 - Judith Hofte
00:53:52 - 00:55:04 - Morgan Brejaart
00:55:27 - 00:57:09 - Piet van Ek
00:57:22 - 01:01:30 - Hidde Heutink
01:01:55 - 01:07:49 - Erik Kemp
01:08:13 - 01:12:34 - Ton ten Vergert
01:13:51 - 01:13:56 - Gertjan Tillema
01:13:56 - 01:13:58 - Ton ten Vergert
01:13:58 - 01:14:00 - Gertjan Tillema
01:19:20 - 01:22:29 - Bart Peeters Weem
01:24:21 - 01:24:47 - Hidde Heutink
01:24:47 - 01:25:25 - Bart Peeters Weem
01:25:25 - 01:25:53 - Hidde Heutink
01:25:54 - 01:27:21 - Bart Peeters Weem
01:27:22 - 01:28:30 - Hadassa Meijer-Ytsma
01:28:31 - 01:28:40 - Gertjan Tillema
01:28:40 - 01:28:58 - Hadassa Meijer-Ytsma
01:28:58 - 01:29:39 - Gertjan Tillema
01:29:39 - 01:30:00 - Hadassa Meijer-Ytsma
01:30:02 - 01:30:12 - Gertjan Tillema
01:30:12 - 01:31:10 - Hadassa Meijer-Ytsma
01:31:26 - 01:32:50 - Yara Hümmels
01:32:50 - 01:33:20 - Hidde Heutink
01:33:20 - 01:37:10 - Yara Hümmels
01:37:11 - 01:37:36 - Piet van Ek
01:37:36 - 01:38:04 - Yara Hümmels
01:38:04 - 01:38:17 - Piet van Ek
01:38:18 - 01:38:29 - Yara Hümmels
01:38:31 - 01:38:44 - Bart Peeters Weem
01:38:45 - 01:39:21 - Yara Hümmels
01:39:23 - 01:39:38 - Bart Peeters Weem
01:39:38 - 01:41:08 - Yara Hümmels
01:41:37 - 01:44:23 - Malkis Jajan
01:44:33 - 01:44:43 - Morgan Brejaart
01:44:43 - 01:44:47 - Malkis Jajan
01:44:50 - 01:45:10 - Gertjan Tillema
01:45:11 - 01:45:38 - Malkis Jajan
01:45:44 - 01:46:42 - Erik Kemp
01:46:44 - 01:47:31 - Malkis Jajan
01:47:33 - 01:47:52 - Bart Peeters Weem
01:47:54 - 01:48:31 - Malkis Jajan
01:48:33 - 01:48:46 - Bart Peeters Weem
01:48:48 - 01:49:22 - Malkis Jajan
01:49:23 - 01:50:07 - Hidde Heutink
01:50:08 - 01:50:32 - Malkis Jajan
01:50:49 - 01:52:18 - Barry Overink
01:52:18 - 01:52:33 - Gertjan Tillema
01:52:34 - 01:53:02 - Barry Overink
01:53:02 - 01:53:27 - Gertjan Tillema
01:53:28 - 01:54:08 - Barry Overink
01:54:09 - 01:54:19 - Gertjan Tillema
01:54:20 - 01:56:18 - Barry Overink
01:56:18 - 01:56:49 - Ton ten Vergert
01:56:49 - 01:58:05 - Barry Overink
01:58:05 - 01:58:27 - Ton ten Vergert
01:58:48 - 01:59:33 - Barry Overink
01:59:34 - 01:59:55 - Hidde Heutink
01:59:55 - 02:00:23 - Barry Overink
02:00:28 - 02:00:38 - Gertjan Tillema
02:00:41 - 02:03:38 - Barry Overink
02:03:40 - 02:04:18 - Morgan Brejaart
02:04:18 - 02:05:15 - Barry Overink
02:05:16 - 02:05:58 - Erik Kemp
02:05:58 - 02:06:49 - Barry Overink
02:06:49 - 02:07:25 - Erik Kemp
02:07:25 - 02:07:40 - Barry Overink
02:08:02 - 02:10:33 - Niels van den Berg
02:10:34 - 02:11:12 - Hidde Heutink
02:11:12 - 02:12:40 - Niels van den Berg
02:12:41 - 02:12:58 - Gertjan Tillema
02:12:59 - 02:14:24 - Niels van den Berg
02:14:56 - 02:18:58 - Marc Teutelink
02:19:17 - 02:20:59 - Niels van den Berg

Resultaat stemming

02:21:36 - 02:21:37 - Gertjan Tillema
02:21:43 - 02:22:24 - Bart Peeters Weem
02:22:36 - 02:23:16 - Niels van den Berg
02:23:25 - 02:23:53 - Bart Peeters Weem
02:23:58 - 02:24:00 - Niels van den Berg
02:24:00 - 02:24:20 - Hidde Heutink
02:24:22 - 02:24:24 - Niels van den Berg
03:04:48 - 03:07:20 - Yara Hümmels
03:09:31 - 03:09:45 - Alberto Blömer

In de periode augustus 2020 – mei 2021 hebben (medewerkers en bestuurders van) lokale overheden samen met netbeheerders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een regionale energiestrategie voor Twente (RES Twente). De stuurgroep van de RES Twente heeft de gemeenteraad gevraagd de RES Twente 1.0 vast te stellen.
Het voorstel tot vaststelling van de RES Twente 1.0 zou op 6 juli door de raad worden besproken. Maar dat bleef achterwege, omdat:
- eerder die avond het voorstel tot vaststelling van de Energievisie een raadsmeerderheid niet kon overtuigen en
- Enschede zich steeds op het standpunt heeft gesteld dat de inhoud van de Energievisie kaderstellend is voor de bijdrage die Enschede levert aan de Twentse energiedoelstelling.
Op 16 september jl. vond hierover een debat plaats in de vergadering van de Stedelijke commissie. Dat heeft inmiddels geleid tot het raadsbesluit van 21 december jl., waarbij de Energievisie alsnog werd vastgesteld. En daarmee is er ook weer een basis ontstaan voor de vaststelling van de RES Twente 1.0.

Resultaat stemming

03:10:54 - 03:13:14 - Alberto Blömer
03:13:14 - 03:14:08 - Maschja Baas
03:14:08 - 03:14:36 - Alberto Blömer
03:14:36 - 03:14:52 - Maschja Baas
03:14:52 - 03:15:16 - Alberto Blömer
03:15:16 - 03:15:24 - Maschja Baas
03:15:24 - 03:15:27 - Alberto Blömer
03:15:27 - 03:15:28 - Maschja Baas
03:15:28 - 03:16:37 - Alberto Blömer
03:16:37 - 03:16:50 - Judith Hofte
03:16:51 - 03:18:00 - Alberto Blömer
03:18:00 - 03:18:23 - Judith Hofte
03:18:23 - 03:18:34 - Alberto Blömer
03:18:34 - 03:19:02 - Henri de Roode
03:19:02 - 03:19:04 - Judith Hofte
03:19:04 - 03:19:23 - Henri de Roode
03:19:28 - 03:19:52 - Erik Kemp
03:19:54 - 03:20:45 - Alberto Blömer
03:22:52 - 03:22:53 - Maschja Baas
03:23:19 - 03:23:51 - Alberto Blömer
03:23:51 - 03:24:04 - Maschja Baas
03:24:05 - 03:24:07 - Alberto Blömer
03:24:08 - 03:24:16 - Maschja Baas
03:24:16 - 03:24:48 - Alberto Blömer
03:24:52 - 03:25:12 - Barry Overink
03:26:03 - 03:29:15 - Morgan Brejaart
03:29:18 - 03:29:29 - Judith Hofte
03:29:29 - 03:29:40 - Morgan Brejaart
03:29:40 - 03:29:41 - Judith Hofte
03:29:41 - 03:29:44 - Morgan Brejaart
03:29:44 - 03:29:59 - Judith Hofte
03:29:59 - 03:30:06 - Morgan Brejaart
03:30:06 - 03:30:07 - Judith Hofte
03:30:07 - 03:30:18 - Morgan Brejaart
03:30:18 - 03:30:26 - Judith Hofte
03:30:29 - 03:30:30 - Morgan Brejaart
03:30:55 - 03:34:00 - Maschja Baas
03:34:21 - 03:36:44 - Robin Wessels
03:36:54 - 03:37:04 - Barry Overink
03:37:09 - 03:37:10 - Niels van den Berg
03:37:10 - 03:37:15 - Morgan Brejaart
03:37:15 - 03:37:23 - Niels van den Berg
03:37:23 - 03:37:29 - Morgan Brejaart
03:38:00 - 03:38:15 - Erik Kemp
03:38:17 - 03:39:02 - Niels van den Berg
03:39:02 - 03:39:18 - Maschja Baas
03:39:19 - 03:41:56 - Niels van den Berg
03:41:57 - 03:42:25 - Morgan Brejaart
03:42:25 - 03:44:26 - Niels van den Berg
03:44:29 - 03:44:59 - Maschja Baas
03:45:00 - 03:45:01 - Niels van den Berg
03:45:04 - 03:45:51 - Alberto Blömer
03:45:54 - 03:46:16 - Henri de Roode
03:46:17 - 03:47:34 - Niels van den Berg
03:47:34 - 03:47:35 - Robin Wessels
03:47:35 - 03:47:36 - Niels van den Berg
03:47:36 - 03:47:37 - Robin Wessels
03:47:37 - 03:48:50 - Niels van den Berg
03:50:09 - 03:50:18 - Mart van Lagen
03:50:32 - 03:50:37 - Gertjan Tillema

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

NIET Openbaar, pas vanaf 18 februari 2022, omdat eerst betrokkenen moeten worden geïnformeerd.

Op basis van Europese regelgeving over mensenrechten moeten gemeenten voorzien in voldoende woonwagenstandplaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat, binnen de Enschedese woonwagengemeenschap, behoefte is aan circa 20 tot 25 extra standplaatsen. In 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeente Enschede een subsidie verleend waarmee maximaal 10 woonwagenstandplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Na toekenning van deze subsidie is een locatieonderzoek gestart waaruit een perceel aan de Windmolenweg als meest geschikt naar voren kwam. De gemeente gaat de Raad nu verzoeken deze locatie aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie en hiervoor een ontwerpbestemmings-/ omgevingsplan incl. grondexploitatie op te stellen.

Resultaat stemming

03:54:06 - 03:55:44 - Barry Overink
03:55:55 - 03:57:13 - Gertjan Tillema
03:57:23 - 03:57:46 - Barry Overink
03:57:46 - 03:58:25 - Gertjan Tillema
03:58:30 - 03:59:00 - Mart van Lagen
03:59:25 - 04:00:38 - Robin Wessels
04:00:53 - 04:01:41 - Morgan Brejaart
04:01:44 - 04:02:06 - Rachel Denneboom
04:02:06 - 04:02:21 - Morgan Brejaart
04:02:21 - 04:02:22 - Rachel Denneboom
04:02:28 - 04:02:38 - Morgan Brejaart
04:04:01 - 04:04:30 - Hidde Heutink
04:04:30 - 04:04:41 - Morgan Brejaart
04:05:00 - 04:07:37 - Jeroen Diepemaat
04:07:38 - 04:08:27 - Robin Wessels
04:08:27 - 04:08:30 - Jeroen Diepemaat
04:08:30 - 04:08:41 - Morgan Brejaart
04:08:41 - 04:10:12 - Jeroen Diepemaat
04:10:17 - 04:10:29 - Morgan Brejaart
04:10:29 - 04:11:25 - Jeroen Diepemaat
04:11:39 - 04:12:00 - Hadassa Meijer-Ytsma
04:12:02 - 04:12:16 - Hidde Heutink
04:12:23 - 04:12:34 - Erik Kemp
04:12:36 - 04:12:43 - Yara Hümmels
04:13:54 - 04:14:04 - Hidde Heutink
04:15:09 - 04:15:23 - Yara Hümmels
04:16:17 - 04:16:51 - Judith Hofte
04:16:55 - 04:17:00 - Robin Wessels

De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Wmo- en jeugd-voorzieningen die zij aan haar inwoners biedt. Om die kwaliteit en rechtmatigheid te waarborgen houdt de gemeente toezicht op deze voorzieningen. Zodat goede zorg voor inwoners wordt geboden en zorggeld op een juiste manier wordt besteed. Met dit beleidskader wil de gemeente Enschede de ambities en speerpunten voor de komende jaren bepalen.

Resultaat stemming

Stichting CCI Boekelo is de organisator van de Military Boekelo, een hippische wedstrijd van wereldfaam. De Military is een beeldbepalend sportevenement voor Enschede. Het pand waar de Stichting CCI Boekelo gehuisvest is moet gemoderniseerd worden. Hierdoor gaan de exploitatielasten omlaag en kan de CCI Boekelo beter aan de (betalings)verplichtingen voldoen. Vanwege het belang van de Military voor Enschede staat de gemeente voor de helft van de lening garant. Voor de andere helft staat de Stichting Waarborgfonds Sport garant.

Resultaat stemming

Openbaar: ja, maar muv de Niet geanonimiseerde Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen!

Er is een plan ingediend om een landgoed op te richten op gronden in het buurtschap Twekkelo. De naam van het landgoed is ‘Hof te Twekkelo’. Dit gebied (ca. 22 hectare) bestaat uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen. Het nieuwe landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede en Hengelo. In Enschede betreft het gronden rondom erve Den Haimer (Haimersweg 225) en deels Grote Veldweg 50.
In het landschapsontwikkelingsplan Hof te Twekkelo zijn drie locaties waar de bestaande woningen worden gesloopt en op hetzelfde perceel met een grotere inhoud worden gebouwd. Hier komen een nieuwe ruime woonboerderij/landhuis en een schuurwoning. Als compensatie zorgt de initiatiefnemer voor meerdere ruimtelijke investeringen zoals het omvormen van ca. 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur door de aanleg en het herstel van diverse landschapselementen zoals aanleg van poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg 356, het versterken van een houtwal, het planten van een solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw (openbaar) wandelpad. Naast het herstellen en toevoegen van landschapselementen wordt er op Erve Den Haimer een bestaande Rijksmonumentale schuur, een voormalige schuilkerk, gerestaureerd. Ook buiten het plangebied levert initiatiefnemer een kwalitatieve inspanning door de herinrichting van het dorpsplein in Usselo.
Op basis van het landgoedontwikkelplan is het bestemmingsplan Hof te Twekkelo opgesteld. Het betreft hier een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling, waarvoor gelijktijdig ook in de gemeente Hengelo een bestemmingsplanherziening in procedure is gebracht. Voorwaarde om het landgoedplan te kunnen uitvoeren is dat beide bestemmingsplannen rechtskracht moeten hebben verkregen.
Het initiatief is beoordeeld op basis van de provinciale KGO-balans (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Binnen het KGO-beleid van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Hengelo staat het vereveningsprincipe centraal. Ook de Gids Buitenkans van de gemeente Enschede kent dit principe (weegschaal). Omdat het één, ondeelbaar plan betreft is ervoor gekozen om de KGO-methodiek voor het gehele plan van toepassing te verklaren.
Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van vervangen, verplaatsen en vergroten van enkele woningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, in sloop van landschapsontsierende bebouwing en behoud van karakteristieke en monumentale bebouwing. Naast individuele belangen worden met dit plan ook maatschappelijke belangen gediend.
Met het voorliggende plan wordt ontwikkelingsruimte toegestaan in de vorm van het planologisch toestaan van grotere woonvolumes. Deze financiële meerwaarde is aanmerkelijk kleiner dan de investeringen in ruimtelijke kwaliteit (zoals de afwaardering van meer dan 8 hectare agrarische grond naar nieuwe natuur en het slopen van landschapsontsierende gebouwen). Naast ruimtelijk in balans, is de voorgenomen ontwikkeling daarmee ook financieel in balans.
De geldende welstandsidentiteit sluit onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Hof te Twekkelo. Daarom is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Hof te Twekkelo’ opgesteld.

Resultaat stemming