Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 12 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Toelichting

De raadsvergadering begin direct na afloop van de actualiteitenraad. Dit kan eerder dan 20.00 uur zijn.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:13 - 00:06:54 - Ton ten Vergert
 2. 2

  00:07:29 - 00:08:07 - Ton ten Vergert
  00:08:11 - 00:08:30 - Hidde Heutink
  00:08:48 - 00:09:06 - Malkis Jajan
  00:09:13 - 00:09:53 - Erik Kemp
  00:09:58 - 00:09:59 - Erik Kemp
  00:10:02 - 00:10:27 - Barry Overink
  00:10:30 - 00:10:41 - Maschja Baas
  00:10:52 - 00:11:01 - Maschja Baas
  00:11:01 - 00:11:10 - Jan de Lange
  00:11:31 - 00:11:40 - Jan de Lange
  00:12:30 - 00:12:43 - Barry Overink
  00:13:01 - 00:13:17 - Hidde Heutink
  00:13:27 - 00:13:36 - Barry Overink
  00:13:53 - 00:13:59 - Hidde Heutink
  00:14:09 - 00:14:35 - Bart Peeters Weem
  00:14:38 - 00:14:41 - Bart Peeters Weem
  00:15:31 - 00:15:43 - Malkis Jajan
 3. 4

  00:19:33 - 00:20:03 - Margriet Visser-Voorn
  00:20:37 - 00:21:46 - Roelof Bleker
 4. 5
  BESPREEKPUNTEN
 5. 5.1

  Op basis van het Klimaatakkoord moet elke gemeente een door de Raad vastgestelde Transitievisie Warmte hebben. Het college legt de Transitievisie Warmte Enschede wederom ter besluitvorming voor aan de Raad, nadat besluitvorming begin dit jaar is uitgesteld.
  In deze visie is de route naar een aardgasvrij Enschede in 2050 weergegeven. Zeker in een tijd waarin veel mensen aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning is dit van belang. Per wijk wordt inzichtelijk gemaakt wat het beste alternatief voor aardgas is. Hierbij hoort ook een handelingsperspectief per wijk. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid voor de inwoners en ondernemers van Enschede: wat is het perspectief voor hun wijk en hun woning of bedrijf. Welke alternatieven voor aardgas komen in aanmerking en wat is hiervoor het tijdspad. Ook biedt het helderheid over de benodigde inzet van betrokken partijen zoals de woningcorporaties en netbeheerders.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022,


  besluit:


  1. De Transitievisie Warmte Enschede en de bijbehorende bijlagen vast te stellen;
  2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen over het ontwerp van de Transitievisie Warmte Enschede te informeren over het genomen besluit en daarbij voor een inhoudelijke reactie op hun zienswijze te verwijzen naar het zienswijzenverslag (bijlage 6 van het voorstel).

  Moties

  Onderwerp
  Duurzaamheidscentrum
  Sociaal isoleren
  00:24:24 - 00:28:49 - Marianne Schouten
  00:29:03 - 00:29:34 - Alberto Blömer
  00:29:36 - 00:29:59 - Marianne Schouten
  00:30:05 - 00:30:19 - Alberto Blömer
  00:30:23 - 00:30:33 - Marianne Schouten
  00:30:36 - 00:30:59 - Yara Hümmels
  00:30:59 - 00:31:22 - Marianne Schouten
  00:31:50 - 00:32:21 - Marianne Schouten
  00:32:21 - 00:32:42 - Yara Hümmels
  00:32:42 - 00:33:24 - Marianne Schouten
  00:33:24 - 00:33:25 - Yara Hümmels
  00:33:29 - 00:33:53 - Henri de Roode
  00:33:53 - 00:34:29 - Marianne Schouten
  00:34:42 - 00:35:45 - Piet van Ek
  00:36:29 - 00:38:35 - Morgan Brejaart
  00:38:52 - 00:40:54 - Erik Kemp
  00:41:17 - 00:43:57 - Alberto Blömer
  00:44:02 - 00:44:16 - Judith Hofte
  00:44:18 - 00:44:41 - Alberto Blömer
  00:44:45 - 00:45:01 - Marianne Schouten
  00:45:01 - 00:45:07 - Alberto Blömer
  00:45:29 - 00:47:07 - Jeroen Diepemaat
  00:47:09 - 00:47:34 - Alberto Blömer
  00:47:36 - 00:48:24 - Jeroen Diepemaat
  00:48:25 - 00:48:46 - Marianne Schouten
  00:48:46 - 00:49:10 - Jeroen Diepemaat
  00:49:16 - 00:49:30 - Morgan Brejaart
  00:49:32 - 00:49:41 - Jeroen Diepemaat
  00:49:41 - 00:49:55 - Morgan Brejaart
  00:49:55 - 00:50:31 - Jeroen Diepemaat
  00:50:36 - 00:51:10 - Alberto Blömer
  00:51:10 - 00:52:31 - Jeroen Diepemaat
  00:52:35 - 00:53:04 - Maschja Baas
  00:53:04 - 00:53:11 - Jeroen Diepemaat
  00:53:11 - 00:53:31 - Henri de Roode
  00:53:31 - 00:53:33 - Jeroen Diepemaat
  00:53:34 - 00:53:49 - Marianne Schouten
  00:53:49 - 00:54:16 - Jeroen Diepemaat
  00:54:16 - 00:54:29 - Marianne Schouten
  00:54:29 - 00:55:06 - Jeroen Diepemaat
  00:55:20 - 00:55:57 - Erik Kemp
  00:55:58 - 00:56:36 - Jeroen Diepemaat
  00:56:36 - 00:56:49 - Erik Kemp
  00:56:50 - 00:58:03 - Jeroen Diepemaat
  00:58:03 - 00:58:50 - Alberto Blömer
  00:58:53 - 00:59:30 - Mart van Lagen
  00:59:30 - 01:00:20 - Jeroen Diepemaat
  01:00:20 - 01:00:47 - Mart van Lagen
  01:00:48 - 01:00:50 - Jeroen Diepemaat
  01:00:52 - 01:01:02 - Alberto Blömer
  01:01:03 - 01:01:51 - Jeroen Diepemaat
  01:01:53 - 01:02:50 - Jeroen Diepemaat
  01:02:50 - 01:03:08 - Marianne Schouten
  01:03:08 - 01:05:04 - Jeroen Diepemaat
  01:05:05 - 01:05:32 - Marianne Schouten
  01:05:33 - 01:06:37 - Jeroen Diepemaat
  01:06:39 - 01:07:07 - Marianne Schouten
  01:07:08 - 01:07:21 - Jeroen Diepemaat
  01:07:21 - 01:07:22 - Marianne Schouten
  01:07:22 - 01:07:48 - Jeroen Diepemaat
  01:08:02 - 01:08:25 - Peter Brouwer
  01:08:25 - 01:08:56 - Jeroen Diepemaat
  01:09:45 - 01:09:58 - Henri de Roode
  01:10:01 - 01:10:05 - Yara Hümmels
  01:10:09 - 01:10:12 - Mart van Lagen
  01:10:17 - 01:10:45 - Erik Kemp
  01:11:53 - 01:12:07 - Maschja Baas
 6. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  GroenLinks (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
 7. 5.1.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
 8. 5.1.c

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  GroenLinks (4), Volt (1)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (1), VVD (4)
 9. 5.1.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 10. 5.1.e

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 11. 5.1.f

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CU (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 12. 5.2

  Burgemeester en Wethouders van Enschede bieden de Raad het voorstel aan over de ‘Evaluatie Technology Base’ In dit voorstel staat de reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport van Berenschot over de gebiedsontwikkeling Technology Base. Het college beoogt op basis van het raadsvoorstel met de Gemeenteraad het gesprek te voeren over te maken keuzes voor de resterende opgave in de gebiedsontwikkeling (bedrijvenpark en luchthaven). Het college stelt de Raad voor de conclusies en aanbevelingen van Berenschot te omarmen en deze richtinggevend te laten zijn voor de resterende opgave van Technology Base.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022,


  besluit:


  1. De conclusies en aanbevelingen van Berenschot te omarmen en deze richtinggevend te laten zijn voor de resterende opgave van Technology Base:
  a. Qua inhoudelijke koers (het ‘wat’) vast te houden aan het profiel van de Commissie van Wijzen in 2014, inclusief het overnemen van de aanbevelingen van Berenschot voor optimalisatie van het bedrijvenpark en (de faciliteiten op) de luchthaven.
  b. Wat betreft de sturingsfilosofie (het ‘hoe’) de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel voort te zetten en voorstellen te doen voor optimalisatie, rolzuiverheid en betrokkenheid van raad en Staten.
  c. De gesprekken door de provincie Overijssel over de verdere uitwerking van het toekomstperspectief voor de kleinschalige luchthaven af te wachten.

  Moties

  Onderwerp
  Twente Airport
  01:18:06 - 01:19:59 - Malkis Jajan
  01:20:04 - 01:20:16 - Marianne Schouten
  01:20:19 - 01:20:59 - Malkis Jajan
  01:21:02 - 01:21:26 - Marianne Schouten
  01:21:26 - 01:22:02 - Malkis Jajan
  01:22:12 - 01:22:34 - Maschja Baas
  01:22:37 - 01:23:16 - Erik Kemp
  01:23:19 - 01:23:28 - Erik Kemp
  01:23:35 - 01:24:16 - Malkis Jajan
  01:24:16 - 01:24:40 - Maschja Baas
  01:24:40 - 01:26:23 - Malkis Jajan
  01:26:27 - 01:26:46 - Erik Kemp
  01:26:57 - 01:27:12 - Judith Hofte
  01:27:12 - 01:27:16 - Malkis Jajan
  01:27:16 - 01:27:28 - Judith Hofte
  01:27:29 - 01:27:32 - Malkis Jajan
  01:27:35 - 01:28:31 - Henri de Roode
  01:28:35 - 01:29:52 - Malkis Jajan
  01:29:53 - 01:30:31 - Henri de Roode
  01:30:31 - 01:31:24 - Malkis Jajan
  01:31:24 - 01:31:44 - Henri de Roode
  01:31:46 - 01:32:35 - Hidde Heutink
  01:32:49 - 01:33:06 - Erik Kemp
  01:33:07 - 01:33:23 - Judith Hofte
  01:33:27 - 01:33:34 - Hidde Heutink
  01:33:40 - 01:33:57 - Margriet Visser-Voorn
  01:34:01 - 01:34:35 - Malkis Jajan
  01:34:36 - 01:35:31 - Margriet Visser-Voorn
  01:35:31 - 01:35:38 - Malkis Jajan
  01:35:39 - 01:35:41 - Margriet Visser-Voorn
  01:35:50 - 01:39:55 - Barry Overink
  01:39:58 - 01:40:29 - Henri de Roode
  01:40:29 - 01:40:54 - Barry Overink
  01:40:56 - 01:41:13 - Judith Hofte
  01:41:14 - 01:41:48 - Barry Overink
  01:41:50 - 01:42:08 - Judith Hofte
  01:42:15 - 01:42:55 - Erik Kemp
  01:42:56 - 01:43:50 - Barry Overink
  01:43:59 - 01:44:38 - Marianne Schouten
  01:44:39 - 01:45:12 - Barry Overink
  01:45:12 - 01:45:13 - Marianne Schouten
  01:45:13 - 01:45:23 - Barry Overink
  01:45:23 - 01:45:36 - Marianne Schouten
  01:45:36 - 01:45:38 - Barry Overink
  01:45:45 - 01:45:59 - Marianne Schouten
  01:45:59 - 01:46:24 - Barry Overink
  01:46:27 - 01:46:58 - Margriet Visser-Voorn
  01:46:58 - 01:47:01 - Barry Overink
  01:47:01 - 01:47:25 - Margriet Visser-Voorn
  01:47:25 - 01:47:45 - Barry Overink
  01:47:45 - 01:47:55 - Marijn Ouwehand
  01:47:57 - 01:48:00 - Barry Overink
  01:48:05 - 01:48:28 - Marijn Ouwehand
  01:48:28 - 01:48:58 - Barry Overink
  01:49:20 - 01:49:23 - Maschja Baas
  01:49:24 - 01:52:04 - Maschja Baas
  01:52:06 - 01:52:15 - Marianne Schouten
  01:52:18 - 01:52:47 - Maschja Baas
  01:52:48 - 01:52:57 - Marianne Schouten
  01:52:58 - 01:53:37 - Maschja Baas
  01:54:01 - 01:56:14 - Henri de Roode
  01:56:14 - 01:56:34 - Hidde Heutink
  01:56:34 - 01:57:56 - Henri de Roode
  01:58:11 - 01:59:56 - Hidde Heutink
  02:00:09 - 02:00:38 - Marianne Schouten
  02:00:38 - 02:00:44 - Hidde Heutink
  02:00:44 - 02:01:50 - Marianne Schouten
  02:02:06 - 02:03:24 - Judith Hofte
  02:03:45 - 02:03:47 - Margriet Visser-Voorn
  02:03:50 - 02:07:24 - Margriet Visser-Voorn
  02:07:49 - 02:09:47 - Erik Kemp
  02:10:12 - 02:12:38 - Jeroen Diepemaat
  02:12:38 - 02:13:28 - Barry Overink
  02:13:28 - 02:13:45 - Maschja Baas
  02:13:46 - 02:14:20 - Barry Overink
  02:14:20 - 02:14:39 - Jeroen Diepemaat
  02:14:39 - 02:15:19 - Marijn Ouwehand
  02:15:19 - 02:17:34 - Jeroen Diepemaat
  02:17:34 - 02:18:36 - Barry Overink
  02:18:36 - 02:19:34 - Jeroen Diepemaat
  02:19:35 - 02:20:03 - Barry Overink
  02:20:04 - 02:20:11 - Barry Overink
  02:20:13 - 02:23:25 - Jeroen Diepemaat
  02:23:25 - 02:23:48 - Barry Overink
  02:23:48 - 02:26:08 - Jeroen Diepemaat
  02:26:08 - 02:26:45 - Margriet Visser-Voorn
  02:26:45 - 02:27:41 - Jeroen Diepemaat
  02:27:54 - 02:28:03 - Jeroen Diepemaat
  02:28:07 - 02:28:44 - Erik Kemp
  02:28:44 - 02:28:46 - Jeroen Diepemaat
  02:28:58 - 02:29:46 - Jeroen Diepemaat
  02:29:46 - 02:30:04 - Marijn Ouwehand
  02:30:04 - 02:32:35 - Jeroen Diepemaat
  02:32:40 - 02:32:41 - Maschja Baas
  02:32:42 - 02:32:47 - Maschja Baas
  02:32:47 - 02:33:00 - Jeroen Diepemaat
  02:42:38 - 02:42:50 - Jeroen Diepemaat
  02:42:52 - 02:43:33 - Barry Overink
  02:43:33 - 02:44:28 - Jeroen Diepemaat
  02:44:28 - 02:44:32 - Barry Overink
  02:44:34 - 02:48:08 - Jeroen Diepemaat
  02:48:08 - 02:49:12 - Malkis Jajan
  02:49:14 - 02:50:03 - Jeroen Diepemaat
  02:50:08 - 02:50:24 - Henri de Roode
  02:50:24 - 02:50:58 - Jeroen Diepemaat
  02:50:58 - 02:50:59 - Jeroen Diepemaat
  02:50:59 - 02:51:29 - Hidde Heutink
  02:51:29 - 02:52:08 - Jeroen Diepemaat
  02:52:10 - 02:52:34 - Marianne Schouten
  02:52:35 - 02:53:20 - Jeroen Diepemaat
  02:53:20 - 02:53:28 - Marianne Schouten
  02:53:28 - 02:53:52 - Jeroen Diepemaat
  02:53:54 - 02:54:06 - Marijn Ouwehand
  02:54:08 - 02:54:58 - Jeroen Diepemaat
  02:54:58 - 02:55:08 - Hidde Heutink
  02:55:15 - 02:56:34 - Jeroen Diepemaat
  02:56:34 - 02:57:10 - Marianne Schouten
  02:57:10 - 02:57:24 - Marianne Schouten
  02:57:24 - 02:58:04 - Jeroen Diepemaat
  02:59:57 - 03:00:14 - Henri de Roode
  03:00:16 - 03:00:22 - Barry Overink
  03:01:17 - 03:01:40 - Maschja Baas
  03:02:22 - 03:02:43 - Maschja Baas
  03:02:46 - 03:03:06 - Barry Overink
  03:03:15 - 03:03:22 - Marianne Schouten
  03:04:24 - 03:04:30 - Marijn Ouwehand
  03:04:33 - 03:04:49 - Henri de Roode
  03:05:39 - 03:05:53 - Hidde Heutink
  03:05:54 - 03:06:02 - Hidde Heutink
 13. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PVV (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), VVD (4)
 14. 5.2.b

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  GroenLinks (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
 15. 5.2.c

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  D66 (3), EA (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
 16. 5.2.d

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  BBE (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  CU (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2)
 17. 5.2.e

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
 18. 5.2.f

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (1), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (4)
 19. 6

  03:08:20 - 03:08:25 - Hidde Heutink
  03:08:27 - 03:08:46 - Marijn Ouwehand
  03:09:27 - 03:09:31 - Hidde Heutink
  03:09:33 - 03:10:08 - Marijn Ouwehand
 20. 6.1

  Openbaar, muv bijlage 6


  Er is een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend om een nieuwe woning mogelijk te maken aan de Veldzichtweg naast nummer 45. De locatie is gelegen aan de rand van de beoogde nieuwbouwwijk Eschmarkerveld. Het plan voor een nieuwe vrijstaande woning sluit hier stedenbouwkundig goed op aan. Het perceel wordt landschappelijk ingepast zodat deze een groene uitstraling krijgt. Vanuit beleid is er behoefte aan woningen in een groen-stedelijk woonmilieu. Het plan voorziet in deze behoefte. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld dit nieuwe bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Veldzichtweg ong. (naast 45)" met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IIVIR0.0153.BP00251-0003 vast te stellen;
  2. De “Nota zienswijzen bestemmingsplan “Veldzichtweg ong. (naast 45)” vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 21. 6.2

  De Cultuurregio Twente is een samenwerking tussen alle veertien Twentse gemeenten op het gebied van cultuur. De Cultuurregio Twente heeft in 2019 2,1 miljoen gekregen voor het project Creatieve Broedplaatsen Twente. Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven en ondernemers samenkomen. Waar verbinding wordt gelegd tussen kunst, cultuur en technologie en waar creativiteit, experiment en innovatie voorop staan. Het project bestaat uit een regeling waarin creatieve broedplaatsen door heel Twente een bedrag aan kunnen vragen. Er hebben 2 tijdvakken plaats gevonden, waarmee in totaal 19 creatieve broedplaatsen door heel Twente zijn gehonoreerd. Vanwege het succes van de creatieve broedplaatsen heeft Twente Board besloten 1,46 miljoen euro te investeren in een derde tranche. In dit voorstel wordt aan de raad gevraagd het subsidieplafond voor de verordening te verhogen zodat de derde tranche kan worden uitgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022,


  besluit:


  1. Een budget van € 1.463.207 te vragen voor de periode 2022-2025 om het meerjarige exploitatie project Creatieve Broedplaatsen Twente uit te voeren;
  2. Dit bedrag te dekken met subsidie van de Provincie Overijssel, een bijdrage uit de Regio Deal en een bijdrage uit de Agenda voor Twente voor het fiche Broedplaatsen;
  3. De verordening te wijzigen zoals voorgesteld in de wijzigingsverordening;
  4. De volgende subsidies op te nemen in de begroting en toe te voegen aan de subsidiestaat:
  a. Een subsidie van € 149.453 aan Concordia te verstrekken voor het stimuleren van initiatieven, het opsporen van potentiële initiatieven en het helpen van aanvragers bij het uitwerken van hun ideeën, door ze om te zetten in uitvoerbare plannen;
  b. Een subsidie van € 99.080 aan Hogeschool Saxion voor de uitvoering van het onderdeel
  monitoring en coaching;
  c. Een subsidie van € 51.010 aan Tetem te verstrekken voor de uitvoering van het onderdeel netwerken.

 22. 6.3

  De bijgevoegde documenten worden verstrekt aan de gemeenteraad onder oplegging van geheimhouding.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022,


  besluit:


  De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit voorstel te bekrachtigen, ingevolge artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet.

 23. 6.4

  Inwoners in noodsituaties, situaties waarbij afsluiting van gas, water of elektra of woninguitzetting dreigt, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Een bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een lening. Voor inwoners in de schuldregeling wordt de bijdrage verstrekt in de vorm van een gift omdat zij geen nieuwe lening (schuld) mogen aangaan. Daarmee wordt voorkomen dat inwoners uit de schuldsanering worden gezet. Aanvragen voor het noodfonds kunnen sinds woensdag 12 oktober via de website van de gemeente worden ingediend. De Stadsbank Oost Nederland voert de aanvraagregeling uit en zorgt voor de betalingen en verstrekt deze namens de gemeente Enschede. Het noodfonds heeft een omvang van 2 miljoen euro. Op maandag 26 september 2022 heeft de gemeenteraad in Enschede besloten dit tijdelijk noodfonds op te zetten. Het college stelt de raad voor een reserve in te stellen voor het noodfonds.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022,


  besluit:


  1. Een Reserve Noodfonds in te stellen met terugwerkende kracht per 10 oktober 2022;
  2. Deze reserve in te zetten voor bijdragen aan inwoners van Enschede die in noodsituaties verkeren als gevolg van (energie-)armoede ter voorkoming dat zij worden afgesloten van gas, water en/of elektra en/of uit huis worden geplaatst;
  3. De looptijd van deze reserve te laten eindigen op 31 december 2027.

 24. 6.5

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de bestuursorganen van een gemeente om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit geldt voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad. Met dit besluit benoemt het college mevrouw S. Meinders - Diepeveen als FG van de gemeente Enschede.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022,


  besluit:


  1. De Functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw S. Meinders - Diepeveen, met terugwerkende kracht per 1 december 2022 te benoemen als FG voor de Raad.
  2. Gelijktijdig hiermee de benoeming van de huidige (interim) FG de heer R. Janssen in te trekken.

 25. 6.6

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen


  Het Wooldrikspark is eigendom van de gemeente Enschede. Het toezicht op het beheer en onderhoud is opgedragen aan een Commissie van Toezicht. In verband met het aftreden van twee van de leden, stelt het College de Raad voor om mevrouw Van Wijngaarden en de heer Grit te benoemen tot lid van de Commissie van Toezicht van het Wooldrikspark.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022,


  besluit:


  1. Mevrouw H. van Wijngaarden is benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht van het Wooldrikspark.
  2. De heer R. Grit is benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht van het Wooldrikspark.

 26. 6.7

  We willen met deze laadvisie in de toenemende laadvraag kunnen voorzien en richting geven aan de transitie naar elektrisch vervoer. Met de laadvisie nemen we regie op het plaatsen en opschalen van de laadoplossingen die nodig zijn. Deze Integrale laadvisie bepaalt de strategie van gemeente Enschede om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. In deze visie worden keuzes gemaakt die samen de strategie bepalen met betrekking tot het gereed maken van onze stad voor de snelle ontwikkeling van elektrisch vervoer.
  Keuzes gaan onder andere over de doelgroepen waar we ons als eerste op richten: personenververvoer, doelgroepenvervoer, taxi’s en stadslogistiek. Ook wordt ingegaan op de adviserende rol die inwoners en ondernemers spelen bij het bepalen van locaties voor laadpalen. We plaatsen de laadinfrastructuur op vier manieren, zo zijn er proactieve laadpalen, palen geplaatst volgens het paal-volgt-auto principe, laadpalen op basis van gebruikscijfers en er worden op aanvraag van de gemeente laadpalen geplaatst. We focussen in de openbare ruimte op regulier laden, al dan niet geclusterd in laadpleinen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022,
  besluit:
  De integrale laadvisie 2022-2035 vast te stellen.

 27. 6.8

  De huidige Verordening inzake de behandeling bezwaarschriften dateert van 2008. De verordening heeft vanwege de leeftijd van de huidige verordening en een andere benadering van de behandeling van bezwaarschriften een inhoudelijke update nodig. Het rapport Menselijke Maat leidt daarbij onder andere tot het opnemen van een artikel over een informele behandeling van bezwaarschriften in gevallen die dat toestaan. Deze nieuwe verordening ligt in zijn geheel meer in lijn met het rapport Menselijke Maat en de hernieuwde blik op de behandeling van bezwaarschriften.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022,
  besluit:
  1. De Verordening behandeling bezwaarschriften 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2008.

 28. 6.9

  Het vergadermodel dat al sinds 2004 in gebruik was, voldoet niet meer. Het afgelopen jaar hebben oude en nieuwe raad, college, ambtenaren en griffie gewerkt aan een aangepast vergadermodel. Ook zijn de laatste tijd een aantal wettelijke wijzigingen doorgevoerd die nieuwe eisen stellen aan de werkwijze van de gemeenteraad. Met dit voorstel worden het aangepaste Reglement van Orde en diverse verordeningen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wil met de nieuwe werkwijze voldoen aan de eisen en behoeften van deze tijd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van het presidium,
  besluit:
  1. Tot het vaststellen van:
  a. Het geactualiseerde 'Reglement van Orde vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies Enschede 2022’;
  b. De geactualiseerde 'Verordening op de stedelijke commissie en de stadsdeelcommissies’;
  c. De nieuwe ‘Verordening op het raadspresidium’;
  d. De geactualiseerde ‘Verordening werkgeverscommissie Raadsgriffie’;
  e. De geactualiseerde ‘Verordening op de commissie geloofsbrieven’;
  f. De geactualiseerde ‘Leidraad informatievoorziening raad’;
  g. De nieuwe 'Gedragscode publicatie persoonsgegevens gemeente Enschede’;
  2. Tot het instellen van de Stedelijke commissie Kamer Bestuur & Middelen, Kamer Fysiek, Kamer Sociaal en Kamer Economie, Werk, Inkomen & Onderwijs;
  3. Om het presidium op te dragen gedurende de invoering van de nieuwe werkwijze de effecten kritisch te volgen, en indien nodig bijstellingen door te voeren; na 1 jaar een evaluatie uit te voeren en daarin raadsleden,
  collegeleden en direct betrokkenen (waaronder de ambtelijk betrokkenen en de insprekers en gasten) te raadplegen. Hierbij ook de stadsdeelcommissies te betrekken.

 29. 6.10

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Verslavingszorg.
  Gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om in te zetten op zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners en preventieactiviteiten, onder andere om verslavingsproblematiek tegen te gaan. Voor gemeenten is er over het algemeen veel vrijheid om het verslavingsbeleid in te richten, vooral bij het preventiebeleid. Wat betreft medische heroïnebehandeling is er sprake van een strikte landelijke sturing.
  Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen, die ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. De Rekenkamer beveelt o.a. aan om een visie en doelstellingen op verslavingszorg te formuleren, een doelgroepen- en probleemanalyse te maken, meer aandacht te geven aan gok- en gameverslavingen, te zorgen voor meer zicht op de samenwerking met Tactus en de uitgaven meer inzichtelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van de Rekenkamer d.d. 28 september 2022,
  besluit:
  De volgende conclusies uit het eindrapport "Verslavingszorg onder de loep" van de Rekenkamer over te nemen:
  1. Gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van verslavingszorg hebben hun basis in uiteenlopende landelijke, regionale en lokale (beleids)kaders. Doelstellingen voor verslavingszorg zijn voor de gemeente niet als zodanig zelfstandig herkenbaar.
  2. Tactus heeft een sterke positie in het verslavingszorgbeleid.
  3. Er zijn geen cijfers over de omvang van de verslavingsproblematiek en samenstelling van de doelgroepen van verslavingszorg in Enschede en regiogemeenten.
  4. Het is niet cijfermatig inzichtelijk te maken in hoeverre preventie-activiteiten verslavingsgedrag hebben voorkomen.
  5. Het zicht van de gemeenteraad op de vaststelling en uitvoering van het beleid is beperkt.
  Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen uit het eindrapport
  “Verslavingszorg onder de loep’’ van de Rekenkamer:
  1. Formuleer een heldere, integrale visie op de lokale en regionale verslavingszorg en daarvan af te leiden globaal geformuleerde doelen voor verslavingszorg, rekening houdend met de diversiteit van verslavingsproblematiek en variëteit in kenmerken van (groepen van) verslaafden.
  2. Ga actief aan de slag met het maken van een doelgroepen- en probleemanalyse.
  3. Geef meer aandacht aan gok- en gameverslavingen.
  4. Zorg voor meer zicht op de samenwerking tussen gemeente en Tactus, zodat de Raad voldoende geïnformeerd kan worden.
  5. Maak de uitgaven voor de verslavingszorg beter zichtbaar in de begroting en jaarrekening.

 30. 6.11

  Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. De accountant kan na controle een verklaring afgeven dat de jaarrekening is goedgekeurd. De gemeenteraad is de opdrachtgever voor de accountant. In 2019 heeft de gemeenteraad Deloitte benoemd als accountant voor de periode 2020-2022. In het contract was de mogelijkheid opgenomen om in 2022 te kiezen voor een verlenging van het contract met Deloitte met 3 jaar. Dit voorstel is erop gericht om het contract van de gemeente met Deloitte voor 3 jaar te verlengen (2023-2025).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van de Rekeningencommissie d.d. 10 november 2022,
  besluit:
  Door middel van verlenging van de contractperiode voor de boekjaren 2023 t/m 2025 Deloitte Accountants BV te benoemen tot accountant van de Gemeente Enschede onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd.