Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 19 december 2022

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 7

  00:02:25 - 00:02:35 - Narda Teke-Bozkurt
 2. 8
  Bespreekpunten
 3. 8.1

  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende belastingjaar voor aan de gemeenteraad. In deze verordeningen staan de tarieven en/of bedragen die inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Maar ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022,
  besluit:
  1. De verordening vast te stellen op de heffing en invordering van:
  a. Begraafplaatsrechten 2023;
  b. Havengelden 2023;
  c. Hondenbelasting 2023;
  d. Leges 2023;
  e. Marktgeld 2023;
  f. Onroerende zaakbelastingen 2023;
  g. Precariobelasting 2023;
  h. Reclamebelasting Centrum 2023;
  i. Afvalstoffenheffing 2023;
  j. Rioolheffing 2023;
  k. Toeristenbelasting 2023.
  2. De kwijtscheldingsverordening 2023 vast te stellen.
  3. De technische begrotingswijziging leges, behorende bij de legesverordening 2023, vast te stellen.

  00:03:29 - 00:06:01 - Morgan Brejaart
  00:06:01 - 00:06:11 - Morgan Brejaart
  00:06:13 - 00:06:54 - Hidde Heutink
  00:07:09 - 00:08:14 - Marc Teutelink
  00:08:16 - 00:09:11 - Gertjan Tillema
  00:09:18 - 00:09:59 - Morgan Brejaart
  00:10:02 - 00:10:29 - Hidde Heutink
  00:10:31 - 00:11:13 - Marc Teutelink
  00:11:17 - 00:11:38 - Judith Hofte
  00:11:44 - 00:12:37 - Marc Teutelink
  00:12:47 - 00:13:27 - Morgan Brejaart
  00:13:29 - 00:14:07 - Hidde Heutink
  00:14:11 - 00:14:38 - Marc Teutelink
  00:15:13 - 00:15:21 - Barry Overink
  00:15:39 - 00:16:00 - Gertjan Tillema
  00:16:03 - 00:16:18 - Piet van Ek
  00:16:21 - 00:16:25 - Ton ten Vergert
  00:17:35 - 00:17:58 - Henri de Roode
  00:18:01 - 00:18:05 - Yara Hümmels
 4. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CU (1), PvdA (4), VVD (4)
 5. 8.2

  Het college stelt de raad voor om de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen. Hiermee stelt zij voor om vanaf 1 januari 2023 de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit te laten adviseren over het uiterlijk van bouwwerken, waaronder specifiek ook monumenten en karakteristieke gebouwen en structuren. En om de advisering door de huidige  monumentencommissie, stadsbouwmeesters en Adviescommissie Cultuurhistorie Enschede te laten vervallen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022,
  besluit:
  1. De Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen met inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  2. Hoofdstuk 9 uit de Bouwverordening Enschede 2012-1 in te trekken op het moment van
  inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  3. Artikel 5.26 van de Verordening kwaliteit leefomgeving in te trekken op het moment van
  inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  4. Alle overige eerdere besluiten die betrekking hebben op de advisering met betrekking tot welstand en monumenten in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  00:19:13 - 00:20:19 - Margriet Visser-Voorn
  00:20:43 - 00:22:36 - Jeroen Diepemaat
  00:22:38 - 00:24:05 - Margriet Visser-Voorn
  00:24:05 - 00:25:13 - Jeroen Diepemaat
  00:25:15 - 00:25:40 - Margriet Visser-Voorn
 6. 9

  - actuele motie PVV “Pechvogelregeling”
  - actuele motie PVV “Dorpshuis Glanerbrug”
  - actuele motie VVD “Skybox voor de inwoners”

  Moties

  Onderwerp
  Dorpshuis Glanerbrug
  00:26:54 - 00:28:33 - Hidde Heutink
  00:28:51 - 00:30:59 - Jeroen Diepemaat
  00:31:00 - 00:31:43 - Hidde Heutink
  00:31:43 - 00:32:46 - Jeroen Diepemaat
  00:32:49 - 00:33:24 - Yara Hümmels
  00:33:25 - 00:34:03 - Jeroen Diepemaat
  00:34:05 - 00:34:15 - Yara Hümmels
  00:34:15 - 00:34:58 - Jeroen Diepemaat
  00:34:58 - 00:35:51 - Marianne Schouten
  00:35:58 - 00:36:42 - Erik Kemp
  00:36:43 - 00:36:49 - Jeroen Diepemaat
  00:36:50 - 00:37:24 - Piet van Ek
  00:37:26 - 00:38:40 - Jeroen Diepemaat
  00:39:38 - 00:41:20 - Hidde Heutink
  00:41:21 - 00:42:02 - Gertjan Tillema
  00:42:04 - 00:42:48 - Hidde Heutink
  00:43:06 - 00:43:07 - Hidde Heutink
  00:43:09 - 00:48:21 - Niels van den Berg
  00:48:21 - 00:49:05 - Hidde Heutink
  00:49:09 - 00:49:44 - Niels van den Berg
  00:49:44 - 00:49:54 - Hidde Heutink
  00:49:59 - 00:50:23 - Niels van den Berg
  00:50:23 - 00:50:29 - Hidde Heutink
  00:50:29 - 00:50:35 - Niels van den Berg
  00:52:12 - 00:52:18 - Malkis Jajan
  00:52:18 - 00:52:29 - Ben Sanders
  00:52:29 - 00:54:49 - Malkis Jajan
  00:54:49 - 00:55:03 - Ben Sanders
  00:55:04 - 00:55:40 - Barry Overink
  00:55:40 - 00:55:42 - Ben Sanders
  00:55:44 - 00:56:32 - Malkis Jajan
  00:56:32 - 00:56:34 - Barry Overink
  00:56:34 - 00:57:59 - Barry Overink
  00:58:00 - 00:58:34 - Malkis Jajan
  00:58:34 - 00:58:35 - Barry Overink
  00:58:35 - 00:58:37 - Malkis Jajan
  00:58:37 - 00:59:15 - Barry Overink
  00:59:15 - 00:59:18 - Ben Sanders
  00:59:24 - 00:59:56 - Carma Woltjer
  00:59:57 - 00:59:58 - Ben Sanders
  01:00:01 - 01:00:22 - Malkis Jajan
  01:00:22 - 01:00:24 - Ben Sanders
  01:00:26 - 01:00:34 - Carma Woltjer
  01:00:35 - 01:00:38 - Ben Sanders
  01:00:39 - 01:01:14 - Bart Peeters Weem
  01:01:15 - 01:01:16 - Ben Sanders
  01:01:16 - 01:02:01 - Malkis Jajan
  01:02:01 - 01:02:03 - Ben Sanders
  01:02:05 - 01:02:54 - Bart Peeters Weem
  01:02:55 - 01:03:54 - Malkis Jajan
  01:03:54 - 01:03:57 - Ben Sanders
  01:03:57 - 01:04:18 - Bart Peeters Weem
  01:04:18 - 01:04:20 - Ben Sanders
  01:04:20 - 01:05:50 - Gertjan Tillema
  01:05:51 - 01:05:52 - Ben Sanders
  01:05:54 - 01:06:07 - Malkis Jajan
  01:06:07 - 01:06:09 - Ben Sanders
  01:06:12 - 01:07:14 - Linda Wissink
  01:07:14 - 01:07:16 - Linda Wissink
  01:07:16 - 01:07:42 - Malkis Jajan
  01:07:42 - 01:07:43 - Linda Wissink
  01:07:43 - 01:07:44 - Ben Sanders
  01:07:44 - 01:07:50 - Linda Wissink
  01:07:50 - 01:07:51 - Ben Sanders
  01:07:51 - 01:07:53 - Linda Wissink
  01:07:53 - 01:07:54 - Ben Sanders
  01:07:54 - 01:08:10 - Linda Wissink
  01:08:11 - 01:08:12 - Malkis Jajan
  01:08:12 - 01:08:13 - Ben Sanders
  01:08:13 - 01:08:49 - Malkis Jajan
  01:08:49 - 01:08:51 - Ben Sanders
  01:08:52 - 01:09:02 - Linda Wissink
  01:09:02 - 01:09:04 - Ben Sanders
  01:09:04 - 01:09:54 - Hidde Heutink
  01:09:54 - 01:09:59 - Ben Sanders
  01:09:59 - 01:10:21 - Gertjan Tillema
  01:10:22 - 01:10:28 - Ben Sanders
  01:10:28 - 01:10:44 - Hidde Heutink
  01:10:45 - 01:10:47 - Ben Sanders
  01:10:47 - 01:11:08 - Morgan Brejaart
  01:11:08 - 01:11:09 - Morgan Brejaart
  01:11:09 - 01:11:10 - Ben Sanders
  01:11:11 - 01:11:57 - Malkis Jajan
  01:11:58 - 01:12:00 - Ben Sanders
  01:12:00 - 01:12:11 - Morgan Brejaart
  01:12:13 - 01:12:14 - Ben Sanders
  01:12:14 - 01:13:14 - Barry Overink
  01:13:14 - 01:13:15 - Ben Sanders
  01:13:15 - 01:14:04 - Malkis Jajan
  01:14:04 - 01:14:30 - Barry Overink
  01:14:31 - 01:14:33 - Ben Sanders
  01:14:33 - 01:15:41 - Margriet Visser-Voorn
  01:15:42 - 01:15:43 - Ben Sanders
  01:15:43 - 01:16:18 - Malkis Jajan
  01:16:19 - 01:16:21 - Ben Sanders
  01:16:26 - 01:16:31 - Margriet Visser-Voorn
  01:16:31 - 01:16:36 - Ben Sanders
  01:16:36 - 01:16:50 - Margriet Visser-Voorn
  01:16:51 - 01:17:03 - Ben Sanders
  01:17:04 - 01:17:23 - Erik Kemp
  01:17:23 - 01:17:25 - Ben Sanders
  01:17:25 - 01:17:45 - Erik Kemp
  01:17:45 - 01:17:47 - Ben Sanders
  01:17:47 - 01:18:24 - Malkis Jajan
  01:18:24 - 01:18:30 - Ben Sanders
  01:18:38 - 01:18:39 - Malkis Jajan
  01:18:41 - 01:18:42 - Roelof Bleker
  01:18:45 - 01:21:45 - Roelof Bleker
  01:21:45 - 01:21:49 - Ben Sanders
  01:21:49 - 01:22:38 - Hidde Heutink
  01:22:38 - 01:22:39 - Ben Sanders
  01:22:40 - 01:22:45 - Roelof Bleker
  01:22:47 - 01:22:52 - Ben Sanders
  01:22:53 - 01:23:16 - Hidde Heutink
  01:23:16 - 01:23:20 - Ben Sanders
  01:23:20 - 01:23:29 - Roelof Bleker
  01:23:29 - 01:23:31 - Ben Sanders
  01:23:31 - 01:23:32 - Malkis Jajan
  01:23:33 - 01:24:01 - Malkis Jajan
  01:24:01 - 01:24:02 - Roelof Bleker
  01:24:02 - 01:24:03 - Malkis Jajan
  01:24:04 - 01:24:05 - Ben Sanders
  01:24:05 - 01:24:53 - Roelof Bleker
  01:24:53 - 01:24:57 - Ben Sanders
  01:24:57 - 01:25:10 - Malkis Jajan
  01:25:10 - 01:25:11 - Roelof Bleker
  01:25:11 - 01:25:16 - Malkis Jajan
  01:25:17 - 01:25:18 - Ben Sanders
  01:25:18 - 01:25:37 - Roelof Bleker
  01:25:37 - 01:25:40 - Ben Sanders
  01:25:40 - 01:26:33 - Barry Overink
  01:26:33 - 01:26:35 - Ben Sanders
  01:26:35 - 01:27:13 - Gertjan Tillema
  01:27:13 - 01:27:14 - Ben Sanders
  01:27:14 - 01:27:59 - Roelof Bleker
  01:27:59 - 01:28:00 - Ben Sanders
  01:28:00 - 01:28:58 - Malkis Jajan
  01:28:58 - 01:28:59 - Ben Sanders
  01:28:59 - 01:29:27 - Malkis Jajan
  01:29:27 - 01:29:29 - Ben Sanders
  01:29:29 - 01:29:46 - Roelof Bleker
  01:29:46 - 01:29:52 - Ben Sanders
  01:29:52 - 01:29:55 - Hidde Heutink
  01:29:55 - 01:29:57 - Ben Sanders
  01:29:57 - 01:30:15 - Hidde Heutink
  01:30:15 - 01:30:37 - Ben Sanders
  01:30:37 - 01:30:58 - Gertjan Tillema
  01:30:58 - 01:31:01 - Ben Sanders
  01:31:01 - 01:31:14 - Rienke Hofman-Bijlstra
  01:31:14 - 01:31:17 - Ben Sanders
  01:31:18 - 01:31:24 - Morgan Brejaart
  01:31:24 - 01:31:25 - Ben Sanders
  01:31:25 - 01:31:31 - Morgan Brejaart
  01:31:32 - 01:31:34 - Ben Sanders
  01:31:35 - 01:31:56 - Henri de Roode
  01:31:56 - 01:31:58 - Ben Sanders
  01:31:59 - 01:32:25 - Carma Woltjer
  01:32:26 - 01:32:28 - Ben Sanders
  01:32:30 - 01:32:48 - Margriet Visser-Voorn
  01:32:48 - 01:32:50 - Ben Sanders
  01:32:52 - 01:33:00 - Ton ten Vergert
  01:33:00 - 01:33:08 - Ben Sanders
  01:33:32 - 01:33:38 - Ben Sanders
  01:33:39 - 01:33:57 - Ben Sanders
  01:43:01 - 01:43:07 - Ben Sanders
  01:43:24 - 01:43:26 - Roelof Bleker
  01:43:31 - 01:43:32 - Roelof Bleker
  01:43:33 - 01:43:53 - Roelof Bleker
  01:43:59 - 01:47:09 - Hidde Heutink
 7. 9.a

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), GroenLinks (3), Volt (2), VVD (4)
 8. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 9. 9.c

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  D66 (3), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (1), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
 10. 10

  01:44:37 - 01:47:09 - Hidde Heutink
  01:47:19 - 01:48:25 - Margriet Visser-Voorn
  01:48:49 - 02:03:02 - Jeroen Diepemaat
  02:03:10 - 02:03:27 - Hidde Heutink
  02:03:27 - 02:04:03 - Margriet Visser-Voorn
  02:04:11 - 02:04:12 - Hidde Heutink
  02:04:14 - 02:04:28 - Hidde Heutink
  02:05:08 - 02:06:40 - Hidde Heutink
  02:06:43 - 02:07:40 - Jeroen Diepemaat
  02:07:47 - 02:08:28 - Hidde Heutink
  02:08:29 - 02:09:28 - Jeroen Diepemaat
  02:09:37 - 02:10:59 - Margriet Visser-Voorn
  02:11:02 - 02:12:11 - Jeroen Diepemaat
  02:12:11 - 02:12:13 - Jeroen Diepemaat
  02:12:13 - 02:12:14 - Jeroen Diepemaat
  02:12:16 - 02:12:43 - Margriet Visser-Voorn
  02:12:43 - 02:14:34 - Jeroen Diepemaat
  02:14:34 - 02:15:19 - Barry Overink
  02:15:39 - 02:16:04 - Hidde Heutink
  02:16:10 - 02:17:33 - Narda Teke-Bozkurt
  02:17:33 - 02:18:47 - Jeroen Diepemaat
  02:18:48 - 02:18:58 - Narda Teke-Bozkurt
  02:18:58 - 02:18:59 - Jeroen Diepemaat
  02:19:01 - 02:19:34 - Jeroen Diepemaat
  02:19:36 - 02:19:56 - Bart Peeters Weem
  02:19:56 - 02:20:14 - Jeroen Diepemaat
  02:20:17 - 02:21:33 - Carma Woltjer
  02:21:33 - 02:22:51 - Jeroen Diepemaat
  02:22:54 - 02:23:28 - Carma Woltjer
  02:23:28 - 02:23:56 - Jeroen Diepemaat
  02:24:00 - 02:24:03 - Jeroen Diepemaat
  02:24:09 - 02:24:29 - Linsey van der Veen
  02:24:34 - 02:25:10 - Meryam Sumer
  02:25:10 - 02:26:11 - Jeroen Diepemaat
  02:26:15 - 02:26:22 - Meryam Sumer
  02:32:32 - 02:32:35 - Hidde Heutink
  02:32:40 - 02:33:23 - Hidde Heutink
  02:33:23 - 02:33:25 - Hidde Heutink
  02:33:37 - 02:35:30 - Margriet Visser-Voorn
  02:35:35 - 02:36:28 - Barry Overink
  02:36:34 - 02:37:01 - Carma Woltjer
  02:37:05 - 02:37:09 - Linsey van der Veen
  02:37:13 - 02:37:25 - Morgan Brejaart
  02:37:29 - 02:37:35 - Narda Teke-Bozkurt
  02:37:39 - 02:37:51 - Bart Peeters Weem
  02:37:54 - 02:38:09 - Henri de Roode
  02:38:20 - 02:38:37 - Hidde Heutink
  02:38:41 - 02:38:46 - Meryam Sumer
  02:38:52 - 02:39:36 - Margriet Visser-Voorn
  02:39:48 - 02:40:36 - Jeroen Diepemaat
 11. 10.a

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 12. 11

  - actuele motie PVV “Oplossing hoge huurprijzen buurtinitiatieven”
    - actuele motie PVV “Kerstcadeau voor de voedselbank”
    - actuele motie PVV “Veroordelen van links activisme door Extinction Rebellion’
    - actuele motie BBE “Maisveld Glanerbrug”
    - actuele motie CDA “Voorkom einde KBO-PCOB”
    - actuele motie PVV “energietoeslag”

  Moties

  Onderwerp
  Verlengen schoolontbijt/lunch dit schooljaar
  02:41:59 - 02:42:27 - Hidde Heutink
  02:42:40 - 02:42:43 - Hidde Heutink
  02:42:43 - 02:42:44 - Hidde Heutink
  02:42:46 - 02:43:11 - Arjan Kampman
  02:43:17 - 02:43:19 - Hidde Heutink
  02:43:22 - 02:43:38 - Narda Teke-Bozkurt
  02:43:44 - 02:44:17 - Arjan Kampman
  02:44:19 - 02:44:47 - Barry Overink
  02:44:48 - 02:45:15 - Arjan Kampman
  02:45:36 - 02:47:20 - Hidde Heutink
  02:47:24 - 02:48:10 - Rachel Denneboom
  02:48:11 - 02:48:35 - Hidde Heutink
  02:48:37 - 02:49:06 - Rachel Denneboom
  02:49:06 - 02:49:11 - Hidde Heutink
  02:49:13 - 02:49:42 - Linsey van der Veen
  02:49:45 - 02:49:53 - Rienke Hofman-Bijlstra
  02:49:57 - 02:50:21 - Morgan Brejaart
  02:50:24 - 02:50:42 - Piet van Ek
  02:50:44 - 02:50:58 - Judith Hofte
  02:51:02 - 02:51:11 - Bart Peeters Weem
  02:51:15 - 02:51:42 - Henri de Roode
  02:51:45 - 02:52:11 - Meryam Sumer
  02:52:14 - 02:52:19 - Margriet Visser-Voorn
  02:52:19 - 02:53:02 - Hidde Heutink
  02:53:03 - 02:53:04 - Hidde Heutink
  02:53:05 - 02:53:20 - Hidde Heutink
  02:53:23 - 02:53:34 - Margriet Visser-Voorn
  02:53:49 - 02:53:58 - Morgan Brejaart
  02:54:27 - 02:55:02 - Hidde Heutink
  02:55:16 - 02:55:38 - Morgan Brejaart
  02:55:42 - 02:55:55 - Ton ten Vergert
  02:55:56 - 02:56:27 - Barry Overink
  02:56:29 - 02:57:05 - Piet van Ek
  02:57:08 - 02:57:35 - Maschja Baas
  02:57:38 - 02:57:51 - Henri de Roode
  02:58:00 - 02:59:24 - Erik Kemp
  02:59:31 - 03:00:30 - Hidde Heutink
  03:00:30 - 03:00:44 - Bart Peeters Weem
  03:00:47 - 03:00:48 - Bart Peeters Weem
  03:00:49 - 03:01:25 - Bart Peeters Weem
  03:01:32 - 03:02:17 - Hidde Heutink
  03:02:25 - 03:02:44 - Narda Teke-Bozkurt
  03:02:47 - 03:04:24 - Marianne Schouten
  03:04:24 - 03:04:46 - Hidde Heutink
  03:04:47 - 03:05:05 - Marianne Schouten
  03:05:06 - 03:05:14 - Hidde Heutink
  03:05:21 - 03:05:54 - Malkis Jajan
  03:05:58 - 03:06:01 - Hidde Heutink
  03:06:01 - 03:06:38 - Malkis Jajan
  03:06:39 - 03:06:40 - Hidde Heutink
  03:06:45 - 03:07:45 - Erik Kemp
  03:07:45 - 03:07:48 - Erik Kemp
  03:07:49 - 03:07:51 - Erik Kemp
  03:07:51 - 03:08:24 - Hidde Heutink
  03:08:26 - 03:08:27 - Hidde Heutink
  03:08:38 - 03:08:52 - Morgan Brejaart
  03:08:56 - 03:09:42 - Maschja Baas
  03:09:45 - 03:09:51 - Judith Hofte
  03:10:05 - 03:10:19 - Hidde Heutink
  03:10:26 - 03:10:35 - Hidde Heutink
  03:10:46 - 03:10:47 - Hidde Heutink
  03:10:48 - 03:12:42 - Hidde Heutink
  03:12:42 - 03:13:15 - Judith Hofte
  03:13:21 - 03:13:22 - Maschja Baas
  03:13:22 - 03:13:42 - Maschja Baas
  03:13:46 - 03:14:03 - Marianne Schouten
  03:14:07 - 03:14:23 - Malkis Jajan
  03:14:30 - 03:14:45 - Malkis Jajan
  03:14:50 - 03:14:54 - Malkis Jajan
  03:14:58 - 03:15:25 - Henri de Roode
  03:21:47 - 03:21:54 - Malkis Jajan
  03:21:57 - 03:22:14 - Barry Overink
  03:22:18 - 03:22:26 - Narda Teke-Bozkurt
  03:22:29 - 03:22:48 - Piet van Ek
  03:22:53 - 03:23:22 - Erik Kemp
  03:23:22 - 03:23:23 - Piet van Ek
  03:23:33 - 03:23:49 - Judith Hofte
  03:23:49 - 03:23:57 - Piet van Ek
  03:23:57 - 03:24:14 - Morgan Brejaart
  03:24:18 - 03:24:40 - Hidde Heutink
  03:25:40 - 03:27:02 - Lourraine Lents
  03:27:02 - 03:27:52 - Gertjan Tillema
  03:27:57 - 03:28:55 - Lourraine Lents
  03:28:55 - 03:29:12 - Gertjan Tillema
  03:29:13 - 03:29:23 - Lourraine Lents
  03:29:25 - 03:29:39 - Yara Hümmels
  03:29:39 - 03:30:12 - Lourraine Lents
  03:30:12 - 03:30:26 - Marianne Schouten
  03:30:26 - 03:30:33 - Lourraine Lents
  03:30:33 - 03:30:39 - Marianne Schouten
  03:30:39 - 03:31:04 - Lourraine Lents
  03:31:17 - 03:32:06 - Jeroen Diepemaat
  03:32:07 - 03:32:32 - Jeroen Diepemaat
  03:32:32 - 03:32:42 - Lourraine Lents
  03:33:11 - 03:34:34 - Ton ten Vergert
  03:34:46 - 03:35:16 - Bart Peeters Weem
  03:35:16 - 03:35:47 - Ton ten Vergert
  03:35:48 - 03:35:55 - Bart Peeters Weem
  03:35:56 - 03:36:06 - Ton ten Vergert
  03:36:12 - 03:36:28 - Morgan Brejaart
  03:36:29 - 03:36:34 - Ton ten Vergert
  03:36:43 - 03:38:11 - Niels van den Berg
  03:38:21 - 03:38:44 - Ton ten Vergert
  03:39:00 - 03:39:31 - Hidde Heutink
  03:39:44 - 03:41:30 - Arjan Kampman
  03:41:41 - 03:41:50 - Linsey van der Veen
  03:42:39 - 03:43:03 - Narda Teke-Bozkurt
  03:43:07 - 03:43:56 - Maschja Baas
  03:43:57 - 03:44:30 - Narda Teke-Bozkurt
  03:44:32 - 03:44:59 - Maschja Baas
  03:45:02 - 03:45:20 - Bart Peeters Weem
  03:45:26 - 03:45:53 - Maschja Baas
  03:45:56 - 03:46:06 - Bart Peeters Weem
  03:46:15 - 03:46:31 - Maschja Baas
  03:46:36 - 03:46:57 - Narda Teke-Bozkurt
  03:46:58 - 03:47:10 - Maschja Baas
 13. 11.a

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 14. 11.b

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (2), CU (1), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 15. 11.c

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (2), CU (1), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3)
 16. 12
  Sluiting