Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
B. Overink
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 1.a
  Vaststellen van de agenda
 3. 1.b

 4. 1.c

  Wethouder licht o.a. stavaza bouwprojecten toe

 5. 1.d
  Lijst aandachtspunten en toezeggingen
 6. 2
  Rondvraag
 7. 3

  Het station van Enschede is de belangrijkste toegang tot de stad. Om het station en het stationsgebied klaar te maken voor de toekomst is het noodzakelijk de stallingsvoorzieningen voor fietsers en auto’s te vergroten. Het Rijk heeft al in 2020 de ambitie uitgesproken om met de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel een nieuwe fietsenstalling voor het station te willen onderzoeken. We zijn nu zover om met elkaar de volgende stap te zetten en de haalbaarheid te gaan toetsen.


  Een belangrijk onderdeel van de transformatie van het stationsgebied is het verminderen van autoverkeer op straat. In plaats daarvan worden automobilisten aangemoedigd om gebruik te maken van de gemeentelijke parkeergarages, waar parkeren goedkoper is dan op straat. Deze parkeergarages zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen, zonder dat automobilisten het binnen-singel gebied hoeven te doorkruisen. In de mobiliteitsvisie is het huidige busstation als potentiële locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangewezen.


  Deze plannen zijn niet alleen gericht op het accommoderen van groei, maar ook op het creëren van een levendige, bereikbare en duurzame omgeving waar bewoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen en waarvoor parkeerplaatsen plaats hebben gemaakt.


  Een belangrijk onderdeel van de transformatie van het stationsgebied is het verminderen van autoverkeer op straat. In plaats daarvan worden automobilisten aangemoedigd om gebruik te maken van de gemeentelijke parkeergarages, waar parkeren goedkoper is dan op straat. Deze parkeergarages zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen, zonder dat automobilisten het binnen-singel gebied hoeven te doorkruisen. In de mobiliteitsvisie is het huidige busstation als potentiële locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangewezen.


  Deze plannen zijn niet alleen gericht op het accommoderen van groei, maar ook op het creëren van een levendige, bereikbare en duurzame omgeving waar bewoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen en waarvoor parkeerplaatsen plaats hebben gemaakt.

 8. 4

  De commissie wordt geïnformeerd over de stand van zaken ontwikkeling Het Warenhuis.

 9. 5

  De commissie wordt aan de hand van de bijgevoegde infographic meegenomen in de volgende onderwerpen:
  · Beknopte update over enkele actualiteiten
  · Toelichting op de gebiedsprofielen
  De afgelopen maanden zijn in co-creatie met de stad, gebiedsprofielen voor de Binnenstad opgesteld. Veel betrokkenen werkten mee; van bewoners en studenten tot ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs- en culturele instellingen tot vastgoedpartijen. Ook diverse raadsleden deden mee aan de co-creatie. Samen dachten we na over de binnenstad van de toekomst. Deze profielen, uitgewerkt in kwartieren, bieden richting voor de gewenste sfeer, functies en karakter van verschillende gebieden binnen de stad. Zo weet iedereen die werkt in en aan de binnenstad welke richting we met elkaar op willen.


  De zes gebiedsprofielen zijn een richtinggevend kader voor de toekomst van de binnenstad. Op dit moment hebben ze geen juridisch/planologische status. De gebiedsprofielen zijn een beginpunt voor verdere uitwerking. De gebiedsprofielen worden zodoende ter inspiratie gepresenteerd aan de Stadsdeelcommissie Centrum.


  Ruimtevolk geeft een presentatie over de gebiedsprofielen voor de binnenstad. Daarnaast blikken we vooruit naar de vervolgstappen/ uitwerking en gaan hier graag over in gesprek.
  De stukken voor dit agendapunt liggen a.s. dinsdag (21 mei) ter bespreking in het college. Direct daarna worden de stukken aan de agenda toegevoegd

 10. 6

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van drie grondgebonden woningen op het perceel Tweede Emmastraat 6. Het bestaande bedrijfspand wordt daarvoor gesloopt. De gemeente is bereid mee te werken aan deze ontwikkeling. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat het perceel de bestemming 'bedrijf' heeft. Het bestemmingsplan “Tweede Emmastraat 6” maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 11. 7
  Sluiting