Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Noord

dinsdag 5 juli 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
H. Meijer-Ytsma
Toelichting

Extra vergadering stadsdeelcommissie Noord

Agenda documenten

Agendapunten

De gemeente is voornemens om medewerking te verlenen aan een initiatief/plan om het plangebied Bolhaarslaan 20 in Enschede te ontwikkelen tot een woongebied. Het betreft een locatie in de wijk Bolhaar waar tot voor kort een wasserij was gevestigd die geheel wordt omgeven door woningen en groen. Het plan bestaat uit de sloop van de bedrijfsbebouwing en het realiseren van een woonhof met maximaal 18 grondgebonden woningen. De bestaande groenstructuren blijven behouden en worden versterkt. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht.

In de stadsdeelcommissie Noord van 24 mei jl. is de commissie bijgepraat over het proces om te komen tot een nieuw Wijkverkeersplan voor Noordwest Enschede Het opstellen van dit plan vloeit voort uit de door de raad vastgestelde mobiliteitsvisie.

Het proces bestaat grofweg uit twee fasen. De eerste fase bestond uit een breed participatietraject waarbij eerst de geformuleerde opgave in afstemming met de stakeholders uit het gebied is aangescherpt en vervolgens de bouwstenen voor oplossingen zijn verzameld en de oplossingsrichtingen zijn besproken. Daarnaast is een kentekenonderzoek uitgevoerd in de wijk. Dat alles kan nu daadwerkelijk vertaald worden naar een concreet wijkverkeersplan incl. financiƫle doorrekening. Het wijkverkeersplan zal tweede helft dit jaar voor vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Voordat we daadwerkelijk tot de vertaling naar een concreet plan overgaan, delen we graag met de commissie de belangrijkste uitkomsten van het participatietraject en de belangrijkste oplossingsrichtingen. Graag ontvangen we eventuele feedback vanuit de commissie die we mee kunnen nemen bij de concrete vertaling naar het wijkverkeersplan.