Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

maandag 9 mei 2022

19:00 - 20:30

Locatie
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Extra vergadering ihkv Bestemmingsplan Teesinkbos

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:11 - 00:04:20 - 1
 2. Openbaar: ja, maar pas nadat betrokkenen geïnformeerd zijn!

  Op 27 augustus 2019 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten tot het voornemen om de wijk Teesinkbos aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht. Dit besluit is genomen vanwege de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de panden en de samenhang met de aanleg van de openbare ruimte van deze wijk. Tegen de voorgenomen aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.
  Naar aanleiding van de voorgenomen aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht en mede naar aanleiding van de reacties/zienswijzen die daarop kwamen is besloten om eerst het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en beheerplan openbare ruimte uit te werken, voordat een voorstel tot definitieve aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de consequenties die de aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht heeft voor eigenaren/bewoners van Teesinkbos. Het bestemmingsplan (waarvan het beheerplan openbare ruimte onderdeel is) en het beeldkwaliteitplan hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Er is gelegenheid geweest tot het indienen van een zienswijze. Er zijn zienswijzen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten tot aanwijzing van Teesinkbos als beschermd stads- en dorpsgezicht, tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan en te besluiten tot vaststelling van wijziging 120 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitplan Teesinkbos, Scandinavisch wonen en leven).

  00:04:39 - 00:08:23 - 32
  00:08:23 - 00:08:31 - 1
  00:08:31 - 00:08:33 - 32
  00:08:33 - 00:08:34 - 1
  00:08:34 - 00:08:35 - 32
  00:08:35 - 00:08:48 - 44
  00:08:48 - 00:08:50 - 32
  00:08:50 - 00:09:05 - 44
  00:09:05 - 00:09:16 - 32
  00:09:17 - 00:09:29 - 1
  00:09:45 - 00:14:49 - 32
  00:14:49 - 00:15:55 - 1
  00:15:55 - 00:17:25 - 33
  00:17:25 - 00:17:35 - 1
  00:17:35 - 00:18:58 - 33
  00:18:58 - 00:19:03 - 29
  00:19:03 - 00:19:04 - 33
  00:19:04 - 00:19:17 - 1
  00:19:17 - 00:19:18 - 33
  00:19:18 - 00:22:11 - 34
  00:22:11 - 00:22:18 - 1
  00:22:18 - 00:23:30 - 36
  00:23:30 - 00:23:35 - 1
  00:23:35 - 00:24:17 - 37
  00:24:17 - 00:24:20 - 1
  00:24:20 - 00:26:10 - 38
  00:26:10 - 00:26:14 - 1
  00:26:14 - 00:26:19 - 39
  00:26:19 - 00:26:23 - 1
  00:26:26 - 00:27:17 - 40
  00:27:17 - 00:27:22 - 1
  00:27:22 - 00:27:47 - 42
  00:27:47 - 00:28:36 - 38
  00:28:36 - 00:28:46 - 1
  00:28:46 - 00:33:51 - 42
  00:33:51 - 00:33:55 - 1
  00:33:56 - 00:36:33 - 43
  00:36:33 - 00:36:35 - 1
  00:36:35 - 00:37:57 - 44
  00:37:58 - 00:38:02 - 1
  00:38:02 - 00:39:18 - 45
  00:39:19 - 00:39:22 - 1
  00:39:22 - 00:40:31 - 46
  00:40:31 - 00:40:45 - 1
  00:40:45 - 00:49:54 - 30
  00:49:54 - 00:50:02 - 1
  00:50:02 - 00:50:05 - 30
  00:50:17 - 00:50:29 - 1
  00:50:32 - 00:50:41 - 43
  00:50:41 - 00:50:44 - 30
  00:50:44 - 00:50:45 - 43
  00:50:45 - 00:50:49 - 30
  00:50:49 - 00:50:55 - 1
  00:50:55 - 00:51:10 - 30
  00:51:11 - 00:51:38 - 42
  00:51:39 - 00:51:47 - 1
  00:51:47 - 00:51:49 - 30
  00:51:49 - 00:51:50 - 1
  00:51:50 - 00:52:11 - 30
  00:52:11 - 00:52:19 - 1
  00:52:19 - 00:52:36 - 43
  00:52:36 - 00:53:26 - 30
  00:53:26 - 00:53:27 - 1
  00:53:28 - 00:54:19 - 43
  00:54:19 - 00:54:20 - 30
  00:54:20 - 00:54:22 - 1
  00:54:22 - 00:55:05 - 30
  00:55:05 - 00:55:09 - 1
  00:55:09 - 00:55:31 - 42
  00:55:32 - 00:55:34 - 1
  00:55:34 - 00:56:22 - 30
  00:56:22 - 00:56:26 - 1
  00:56:26 - 00:57:08 - 36
  00:57:08 - 00:57:53 - 30
  00:57:53 - 00:57:55 - 1
  00:57:56 - 00:58:35 - 33
  00:58:35 - 00:58:44 - 1
  00:58:44 - 00:59:26 - 33
  00:59:26 - 00:59:27 - 1
  00:59:31 - 01:00:00 - 30
  01:00:00 - 01:00:22 - 33
  01:00:22 - 01:00:24 - 30
  01:00:24 - 01:00:26 - 1
  01:00:26 - 01:00:58 - 34
  01:00:58 - 01:01:59 - 30
  01:01:59 - 01:02:01 - 1
  01:02:01 - 01:02:16 - 34
  01:02:17 - 01:02:27 - 30
  01:02:27 - 01:02:37 - 1
  01:02:39 - 01:02:40 - 34
  01:02:40 - 01:02:43 - 1
  01:02:43 - 01:02:59 - 34
  01:03:00 - 01:03:19 - 1
  01:03:19 - 01:03:20 - 34
  01:03:20 - 01:03:25 - 1
  01:03:25 - 01:04:10 - 42
  01:04:13 - 01:05:08 - 30
  01:05:08 - 01:05:22 - 42
  01:05:22 - 01:05:28 - 30
  01:05:28 - 01:06:13 - 42
  01:06:13 - 01:06:29 - 1
  01:06:29 - 01:06:34 - 42
  01:06:36 - 01:06:51 - 1
  01:06:51 - 01:07:00 - 42
  01:07:00 - 01:08:18 - 1
  01:08:18 - 01:08:41 - 32
  01:08:42 - 01:08:55 - 1