Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

CBS De Koning - Tomatenstraat 27, 7545 WP Enschede

Voorzitter
J. de Lange
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van de verslagen van de vergaderingen van 21 november en 28 november 2023
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, het stadsdeel en stadsdeelwethouder en -management

  • S. Post – Aanschaf AED en opleiden vrijwilligers

  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 2

  1. R. Haveman (PvdA) - Horeca en evenementen drukpershal Cromhoff (vervolg op vragen D66 tijdens actualiteitenraad 11 maart 2024)
  2. S. Helfrich (D66) - Natuuronderhoud Particulieren


  Commissieleden kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van de vergadering vragen indienen bij de secretaris van de commissie via s.vaniersel@enschede.nl.

 3. 3

  Het bestemmingsplan “Geerdinkszijdeweg 99” zorgt ervoor dat het woonhuis met bijbehorend erf plus bijgebouwen op dit adres de bestemming “Wonen” krijgen en het overige deel van het perceel de bestemming “Agrarisch”. De eigenaren hebben aangegeven behoefte te hebben aan legalisatie van het particuliere (niet agrarische) gebruik van het woonhuis en het bijbehorende woonerf plus de bijgebouwen.
  De Geerdinkszijdeweg 99 ligt in een gedeelte van het buitengebied waar nog een oud bestemmingsplan geldt met planregels die niet bruikbaar zijn voor de huidige situatie.
  Daarom is nu het moment gekomen voor een actueel bestemmingsplan dat de woning, de bijgebouwen en de overige grond van het perceel een juiste bestemming geeft.
  Een aantal gebouwen op dit adres zal worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht volgens een inrichtingsplan dat als bijlage is gevoegd aan dit bestemmingsplan.

 4. 4

  De commissie wordt ambtelijk door gemeente en COA geïnformeerd over de stand van zaken en laatste ontwikkelingen van de beoogde AZC-locatie aan de Parkweg 155-157.

 5. 5

  Het stadsdeelmanagement licht het jaarplan 2024 voor stadsdeel West toe.

  • Spreekrecht: A. van der Meer (namens Vereniging Behoud Twekkelo)

  https://prezi.com/view/NrxYiGP38bct3ZyJ8xdi/

 6. 6

  Dit agendapunt komt wegens ziekte te vervallen en wordt in een andere vergadering opnieuw geagendeerd.


  Laaggeletterdheid is een fors maatschappelijk probleem. Het aantal 15-jarigen in het voorportaal van laaggeletterdheid is in 2023 gestegen naar 33%. De bibliotheek Enschede laat zien wat ze doen om geletterdheid te bevorderen. Ook ontlezing is een groot probleem onder de jeugd. FC Twente en de bibliotheek Enschede zetten zich samen in om lezen te stimuleren en leesplezier te vergroten middels het project ‘Letters van FC Twente’.

 7. 7
  Sluiting