Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 18 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Verenigingsgebouw Usselo - Haaksbergerstraat 821, 7548 PB Enschede

Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 18 juni 2024 10:00 uur worden ingediend bij commissiegriffier Stijn van Iersel via s.vaniersel@enschede.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.1

  Voorafgaand aan de vergadering van de stadsdeelcommissie West vanavond stond een bezoek aan de Herenboeren op de Usseler Es gepland.

  • In verband met de weersomstandigheden is in samenspraak met de Herenboeren besloten om dit bezoek vandaag niet door te laten gaan!

  We danken de Herenboeren hartelijk voor hun bereidheid om ons te ontvangen en we hopen dat we dit bezoek in de nabije toekomst bij droog weer kunnen inhalen met de stadsdeelcommissie West!

 2. 1

  a. Vaststellen agenda

 3. 2

  Steeds meer kinderen worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Kinderen zijn online kwetsbaar en aan toezicht ontbreekt het vaak. De jeugd moet zichzelf daarom leren beschermen tegen de gevaren op het internet. Dat kan met het project ‘Hackshield in de klas’. Tijdens dit agendapunt zal een toelichting op dit project worden gegeven.

 4. 3

  a. Kennisnemen van de verslagen van de vergadering van 14 mei 2024
  b. Mededelingen vanuit: de commissie, het stadsdeel en stadsdeelwethouder en -management

  • Spreekrecht: A. Boersma (namens Buurtbusvereniging Boekelo)

  c. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 5. 4

  Geen rondvragen ingediend.

 6. 5

  Voor de gebiedsontwikkeling Cromhoff is de afgelopen maanden gewerkt aan samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en marktpartijen. Wij willen de publiek-private samenwerking (PPS) vormgeving door een gezamenlijke BV op te richten. Hierover ontvangt de stadsdeelcommissie een memo. Het doel van het memo is de opzet van de samenwerking te schetsen, waaronder de belangrijkste uitgangspunten, randvoorwaarden en risico’s. De bespreking van dit memo in de stadsdeelcommissie is de eerste stap op weg naar besluitvorming door de gemeenteraad direct na het zomerreces. Het doel van de agendering in de commissie is kennisnemen van de beoogde samenwerking, gelegenheid tot het stellen van vragen en voorbereiding op de besluitvorming die volgt.

 7. 6

  Begin vorig jaar heeft een afvaardiging van omwonenden van het Thomas de Keyserplein tijdens de stadsdeelcommissie West aandacht gevraagd voor de staat van het plein waar zij dichtbij wonen dan wel op uit kijken. Tezamen met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden is de afgelopen maanden gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van dit gebied. De uitkomsten hiervan worden met de commissie gedeeld.

 8. 7
  Sluiting
 9. 99
  Stukken ter kennisname