Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Oost

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Dagbesteding De Kei ('s Heerenloo), Slankweg 99, Enschede

Voorzitter
Gertjan Tillema
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Introductie en welkom
 2. 2
  Opening en vaststelling agenda
 3. 4
  Mededelingen
 4. 5

 5. 6
  Presentatie coördinator jeugd
 6. 7.a

  Openbaar, ja, m.u.v. vertrouwelijke bijlagen. Geheim: ja, de bijlagen 6,7 en 8


  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Koersdocument voor de ontwikkeling van het Eschmarkerveld vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het ontwikkelen van een groene, gezonde en gemengde wijk. Om de bouw van deze wijk mogelijk te maken neemt de gemeente nu besluiten over het bestemmingsplan, de grondexploitatie en alle benodigde investeringen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen als ontwerp bestemmingsplan. Er zijn tijdens deze termijn zienswijzen ingediend. Deze hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn door de gemeente zelf wijzigingen doorgevoerd om het plan aan te scherpen en te verbeteren.
  In het projectgebied wil de gemeente 800 nieuwe woningen laten bouwen. Daarnaast komt er veel ruimte voor groen en waterberging en wordt de fietssnelweg F35 door het gebied gelegd. Voor 750 van de 800 woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De noordkant van Dolphia, waar in 2006 woningen zijn gesloopt en waar ruimte is voor ongeveer 50 woningen, maakt onderdeel uit van het plangebied.
  Het Eschmarkerveld heeft een oppervlakte van ongeveer 33 hectare en ligt tussen het dorp Glanerbrug en Enschede. Het gebied is voor het Rijk, de provincie en de gemeente een belangrijke woningbouwlocatie. Er wordt een divers woningaanbod gebouwd. De tenminste de helft van alle woningen valt in het betaalbare segment. Ook is er ruimte in de plannen voor maatschappelijke en dienstverlenende functies zoals een huisarts. Voor het project Eschmarkerveld heeft de gemeente al subsidies ontvangen vanuit het Rijk. De provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van de fietssnelweg. Deze subsidies maken het mogelijk om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren op het Eschmarkerveld.

 7. 7.b

  Het raadsvoorstel voor onder meer het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Eschmarkerveld 2023’ is op 28 mei jl. aan de raad gestuurd. Gebleken is dat hierin per abuis een beslispunt ontbreekt om de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. Dit beslispunt is alsnog toegevoegd aan het raadsvoorstel. Met toepassing van deze wet wordt een eventuele beroepsprocedure versneld. Hierdoor loopt realisatie van het Eschmarkerveld minder vertraging op als er één of meerdere partijen in beroep gaan.

 8. 8
  Sluiting