Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Oost

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 22:30
Voorzitter
Gertjan Tillema
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Bezoek Elshofplein
 2. 2
  Opening en vaststelling agenda
 3. 4
  Medelingen
 4. 5
  Rondvraag
 5. 6

 6. 7

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonneveld met energieopslagsysteem aan de Klein Boekelerveldweg. De omvang van het zonneveld bedraagt circa 1,8 hectare (bruto). Het zonneveld is aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van het zonneveld past niet binnen het bestemmingsplan. Het college wil de realisatie van het zonneveld met energieopslagsysteem mogelijk maken. In de Energievisie is de ambitie opgenomen om het aandeel hernieuwbare energie in de periode 2021-2030 toe te laten nemen met minimaal 8 procent. De realisatie van het zonneveld draagt hieraan bij.De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 7. 8

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal gemeentelijke kavels een realisatie van totaal 20 grondgebonden woningen mogelijk.
  Locatie 1 ligt op de hoek van Oostburgweg en Lage Bothofstraat, waar 8 woningen worden voorzien met een groenvoorziening.


  Locatie 2 ligt ter plaatse een speelvoorziening (skatebaan) halverwege de Franklinstraat. In twee blokken van 6 woningen, worden er hier totaal 12 woningen gerealiseerd. De skatebaan zal hiervoor moeten wijken. In overleg met de wijkraad zal een nieuwe speelvoorziening in de wijk terugkeren.

 8. 9

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 399” liggen de percelen die beter bekend zijn als erve Johannahoeve. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat onder andere twee woningen in het kader van Rood voor Rood kunnen worden gebouwd. Een inpandige woning wordt gerealiseerd in een karakteristieke schuur. Een voormalige bedrijfswoning wordt verbouwd tot twee woningen. Tevens wordt een klein zonnepanelenveld gerealiseerd in het kader van de eigen energiebehoefte.

 9. 10

  De Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark is in 2004 opgericht door de Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark, de Vereniging De Binnenbocht en de gemeente.
  Doel van de stichting is de coördinatie en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het Euregio Bedrijvenpark. Bij oprichting van de stichting waren veel kavels nog niet uitgegeven en heeft de stichting toegevoegde waarde gehad in het zorgdragen voor de openbare ruimte.


  Nu het merendeel van de kavels is uitgegeven, blijkt in de praktijk dat verschillen in de inrichting van de openbare ruimte tussen de 2 delen van de verenigingen van het Euregio Bedrijvenpark groot zijn. Zij willen dan ook graag het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op hun eigen deel van het Euregio Bedrijvenpark zelf regelen, los van elkaar. Beide gebieden hebben ook een eigen Vereniging Parkmanagement, naast de overkoepelende stichting. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark de raad toestemming om de stichting te ontbinden. Op die manier kunnen beide verenigingen zelfstandig verder en kunnen zij de openbare ruimte op hun deel zelf beheren en onderhouden.