Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 11 maart 2024

19:00 - 22:45
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Maschja Baas
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst
  • Mededelingen
 3. 3

  Aangemeld door Partij voor de Dieren.
  In onze gemeente leven allerlei soorten dieren. Onze inwoners houden huisdieren en in ons buitengebied leven koeien, paarden, varkens en kippen. We beschikken over kinder- en stadsboerderijen én er komen allerlei soorten dieren voor in het wild. Ze maken naast onze inwoners deel uit van onze samenleving. En naast levensvreugde, zorgen ze tegelijkertijd voor overlast. In het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen trots op Enschede” is aangegeven dat dit college ‘werk maakt van een nota Dierenwelzijn’. Daarom is de afgelopen periode gesproken met verschillende belanghebbenden en partners over de inhoud van de nota, onze (wettelijke) verplichtingen rondom het werken met dieren maar ook onze wensen en ambities rondom dieren(welzijn).

 4. 4

  De afgelopen maanden onderzocht een onderzoeksbureau de Wijkteams in Enschede. Zij keken hierbij onder andere naar de volgende vraag: “Wat hebben de Wijkteams de komende vier jaar nodig om de inwoners van Enschede goede ondersteuning te geven?”. Vanavond presenteert het onderzoeksbureau het eindrapport aan de commissie. Vervolgens vindt in de commissie een verkennend gesprek plaats aan de hand van feitelijke informatie en 6 discussiepunten (memo). De input van de raad wordt meegenomen in de uitwerking van de vervolgstrategie. Deze wordt via het college voorgelegd aan de raad.

 5. 5

  In de vergadering van 12 februari 2024 heeft de commissie bij het bespreken van de brief over het vervolg van de huisvesting van culturele instellingen aangegeven een concreet procesvoorstel van het college te verwachten. Deze wordt nu ter bespreking en instemming aangeboden.

 6. 6

  Aangemeld door SP, ondersteund door PvdA en GroenLinks.
  Motivatie SP:
  Bij de start van AutoMaatje was de verwachting dat er door de komst van Automaatje minder gebruik zou worden gemaakt van de Regiotaxi. Het tegendeel is waar, het gebruik van de Regiotaxi is de afgelopen jaren, ondanks de corona pandemie, gestegen. Ondanks dat de voorspelling qua kostenbesparing niet is uitgekomen heeft Automaatje wel een belangrijke maatschappelijke functie, namelijk (mantelzorg) ondersteuning en bestrijding van eenzaamheid.


  De SP wil graag de brief van het college agenderen omdat we meer uitleg willen hebben. Er zijn zo al minimaal 7 vragen die binnen een minuut oppoppen en we vinden dit onderwerp te groot voor de actualiteitenraad.

  • De voorspelling qua kostenbesparing is niet uitgekomen. Wat kost het dan momenteel?
  • Hoe belangrijk vinden wij de maatschappelijke functie en kunnen we hier een andere oplossing voor vinden
  • We zijn benieuwd naar de zienswijze van de andere partijen. Laten we dit project volledig los of is de maatschappelijke functie belangrijker
  • Hoeveel mensen maken gebruik van Automaatje en wat kan en gaat Alifa doen voor deze mensen als het project weg gaat vallen
  • Indien gebruik gemaakt gaat worden van het alternatief (regiotaxi) hoe zit het dan met de kosten voor zowel deelnemers als voor de gemeente
  • Welk prijskaartje mag er wel of niet hangen aan bestrijding van eenzaamheid en ondersteuning
  • Voldoet regiotaxi voldoende aan de behoefte van de mensen die gebruik maken van Automaatje
 7. 7
  Sluiting
 8. 99