Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 27 mei 2024

19:00 - 22:15
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Maschja Baas
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst
  • Mededelingen
 3. 3

  Op 11 maart 2024 heeft de kamer sociaal ingestemd met het vervolgproces voor de huisvesting culturele instellingen. De zes culturele instellingen hebben daarna in afzonderlijke sessies met de raad hun ambities en plannen en hoe deze bijdragen aan de doelen van de stad gepresenteerd (stap 1). Op 8 april 2024 hebben de culturele instellingen, al dan niet in samenwerking, hun toekomstplannen voor huisvesting aan de raad gepresenteerd (stap 2). Dat geeft inzicht in de koers en brengt ons bij de stap waarin we heldere afspraken over de rolverdeling tussen raad en college voorstellen en de beschrijving van de opdracht en kaders aan de culturele instellingen en het vervolg.

 4. 4

  In 2023 kreeg bijna 1 op de 6 kinderen (leeftijd tot en met 17 jaar) in Enschede jeugdzorg. Dit aantal neemt jaar na jaar toe. We maken ons daar zorgen over. We willen er graag voor zorgen dat minder jeugdigen afhankelijk zijn van jeugdzorg. Het oplopend aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, de stijgende kosten en de stijgende kosten per jeugdige met een hulpvraag zorgen voor steeds grotere financiële tekorten. We willen toe naar een samenleving waar zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien. In de strategie ‘Onze jeugd, Onze zorg’ staan 47 maatregelen om dit te bereiken. Dat zijn onder meer: zorgen dat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Passende hulp geven aan gezinnen die meerdere problemen tegelijk ervaren, zodat die problemen niet te groot worden. Werken aan “stevige”


  wijkteams die samen met onder meer huisartsen en jeugdbeschermers nagaan of en welke jeugdzorg nodig is. Goed luisteren naar kinderen en hun ouders.

 5. 5

  Gezondheid is een groot bezit. Maar een gezond leven leiden is niet makkelijk. Tal van factoren zijn daarop van invloed, waarop je zelf niet allemaal invloed hebt. Denk aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en leefomgeving. Het is de taak van de gemeente om haar inwoners daarbij te helpen. De urgentie om een preventief beleid te voeren om gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen wordt breed gevoeld. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en de toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Doel van ons beleid is “een gezond leven gemakkelijker maken”. In het beleidskader Gezond Enschede beschrijven we wat onze doelen en onze inzet zijn.

 6. 6

  Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken. Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico's lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden met het voornemen een algemene zienswijze via een concept Kaderbrief Twentse zienswijze in te dienen.


  Verzoek aan de commissieleden: indien u de jaarstukken van Samen Twente wenst te bespreken verzoeken wij u dit vóór 24 mei 2024 om 12:00 uur te melden bij de secretaris.

 7. 7
  Sluiting
 8. 99