Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - ECONOMIE WERK INKOMEN ONDERWIJS

maandag 6 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Margriet Visser - Voorn
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  - vaststellen van de agenda
  - kennisnemen van het verslag van de vergadering van 9 januari 2023

 2. 2

  - mededelingen
  - lijst aandachtspunten en toezeggingen

 3. 3

  Het college heeft een discussienotitie opgesteld over kansengelijkheid. De notitie is een vervolg op de strategie kansengelijkheid die in december 2020 is opgesteld. Met de notitie biedt het college een eerste aanzet voor de uitwerking tot een 10-jarenplan zoals gevraagd door de raad. Het college schetst een leidend principe (ongelijk investeren voor gelijke kansen) en focust in eerste instantie op onderwijs. Ook zijn enkele maatregelen genoemd op het gebied van gezondheid en werk & inkomen.
  In de notitie worden ook diverse maatregelen genoemd, variërend van het versterken van de ondersteuning in de fase van -9 maanden tot 2 jaar van het kind, het versterken van het taalonderwijs aan ouders als aanvulling op het onderwijs aan hun kinderen, het ontwikkelen van extra arrangementen (bijvoorbeeld na-schools aanbod) op een aantal locaties en een gerichte aanpak voor bepaalde groepen jong-volwassenen. Aan de hand van de discussienotitie kan de raad een richtinggevend debat voeren over kansengelijkheid. Het college zal de notitie daarna uitwerken tot een definitief stuk met de bedoeling bij de Zomernota een goed beeld te hebben van de eventuele structurele financiële implicaties van de gezamenlijke ambities.

 4. 3.a

 5. 4

  Waar je wieg staat, mag niet je kansen bepalen
  Gelijke kansen voor kinderen en jongeren vragen om een ongelijke aanpak. De komende jaren wordt daarom extra geld geïnvesteerd op plekken waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in “plusarrangementen” voor groepen kansarme(re) leerlingen. Belangrijk is ook om het beste personeel in te zetten op scholen waar dat het hardst nodig is.
  Dat hebben de gemeente Enschede en onderwijspartners afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Die vormt de leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en onderwijs- en kinderopvanginstellingen in de periode 2023-2026. Het college van B en W gaf dinsdag 24 januari groen licht voor dit plan.
  Groepsgerichte aanpak
  Bij een plusarrangement spreken scholen en/of kinderopvanginstellingen met de gemeente af op welke plekken iets extra’s nodig is en hoe ze daarin willen voorzien. Dat gebeurt aan de hand van een school-klas-kind-analyse. Het gaat hier om een groepsgerichte aanpak voor leerlingen en ouders/opvoeders die in een vergelijkbare situatie zitten. Voorbeelden van plusarrangementen zijn de al bestaande Onderwijs Jeugdhulparrangementen, waarbij jeugdhulp op scholen zelf is georganiseerd, en de ‘huiskamers’ waar de jeugd na schooltijd terecht kan.
  Deze investeringen in het onderwijs moeten bijdragen aan gelijke(re) kansen voor kinderen. Bestrijding van kansenongelijkheid heeft prioriteit bij het gemeentebestuur. Dat wil een trendbreuk bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2019 het initiatief genomen.
  Enschede hoort tot een van de gemeenten waar je de minste kans hebt om armoede achter je te laten. Een op de 5 kinderen groeit op in een gezin dat minder stimulerend en/of veilig is. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bedroeg het risico op een onderwijsachterstand in Enschede in 2020 20 procent. In gemeenten met een vergelijkbare omvang was dat 15 procent.

 6. 5
  Informatief: stavaza Agenda Vrijetijdseconomie
 7. 6
  Sluiting