Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Performance Factory, Gebouw Zuid - Projectbureau, Hoge Bothofstraat 41

Voorzitter
B. Overink
Toelichting

Voorafgaand aan de formele vergadering vindt er een presentatie plaats bij wijkraad De Bothoven (Hoge Bothofstraat 49), waarin de commissie wordt geïnformeerd over de organisatie binnen de wijkraad en wat de ontwikkelingen zijn van de afgelopen periode.
Deze presentatie begint om 19.00 uur en eindigt om ca. 19.30 uur.
Verzoeken voor inspreekrecht kan tot uiterlijk dinsdag 19 december 10.00 uur ingediend worden bij de secretaris de heer D. Kosar via d.kosar@enschede.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 1.a
  Vaststellen van de agenda
 3. 1.b

 4. 1.c
  Mededelingen Stadsdeelwethouder & Stadsdeelmanagement
 5. 1.d

 6. 3
  Stand van zaken bouwprojecten in stadsdeel Centrum
 7. 4

 8. 4.a

  Toelichting Resultaten 2023
  We hebben ervoor gekozen om de stijl van de infographic door te vertalen naar deze resultatenplaat. De ondertekening van het Actieplan (zomer 2022) markeren we als het ‘startpunt’ van de plaat. Vervolgens slingeren we elk kwartaal door de resultaten heen. De slinger groeit naarmate te tijd vordert en elk half jaar willen we de plaat actualiseren door er weer een slinger aan te plakken. Op die manier is het zichtbaar wat we gedurende het gehele actieplan hebben bereikt.
  Het is een interactief document, waarbij achter elke ‘rode knop’ een link verwijst naar nadere informatie, zoals een krantenartikel, vastgesteld document of redactioneel nieuwsitem.

 9. 4.b

  Toelichting Jaaragenda 2024
  We hebben met elkaar aan de jaaragenda 2024 voor het actieplan binnenstad gewerkt. Bijgevoegde versie is ter vaststelling aangeboden aan het binnenstadsoverleg. De jaaragenda wordt ook intern door de gemeente vastgesteld en aangeboden aan de Stadsdeelcommissie Centrum. In de jaaragenda staan niet alleen de actiepunten voor 2024 verwoord, maar ook de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we onze werkstructuur inrichten.

 10. 5.a

  Beleidsmedewerker Benjamin Groenewolt neemt de commissie mee in de ontwikkelingen en plannen rondom de invoering van de zero-emissiezone; zowel landelijk als lokaal.

 11. 5.b
  Informatief: stavaza pilot afvalinzameling binnenstad.
 12. 6

  Herziening van de Grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde
  De grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat zuidzijde omvat 3 deelgebieden, namelijk het Pakhuiskwartier, de Bölke locatie en de Brandweerkazerne. Voorgesteld wordt aan uw raad om de grondexploitatie te herzien. De herziening heeft betrekking op de realisatie van het programma voor de Brandweerkazerne. Door de huidige economische omstandigheden, waarin de rente en de bouwkosten torenhoog zijn, is het voor ontwikkelaars erg moeilijk om eindbeleggers te vinden die kantoorruimten en commerciële ruimtes willen afnemen. Mede hierdoor is er dit moment geen tot zeer geringe vraag naar kantoorlocaties en commerciële ruimtes in de stad. Dit geldt in mindere mate ook voor huurwoningen.


  De huidige beperkte vraagmarkt voor het geplande programma in de Brandweerkazerne bestaande uit 3.000 m2 kantoorruimte, 2.300 m2 voorzieningen en 62 woningen, maakt dat de taxatiewaarde van de Brandweerkazerne daardoor substantieel lager is, dan in 2021 toen de grondexploitatie is vastgesteld. Om flexibiliteit te waarborgen voor toekomstige bestemmingen van de Brandweerkazerne, wordt voorgesteld deze locatie voorlopig niet te ontwikkelen vanuit de grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde. In plaats daarvan wordt het geadministreerd als strategische grondvoorraad onder Overige gronden MVA (Materiele Vaste Activa) totdat er een weloverwogen beslissing is genomen over het toekomstige gebruik.

 13. 7
  Sluiting