Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 4 juli 2023

20:15 - 22:30
Locatie

Het Robson, Stichting Vierkwart, Blekerstraat 165

Voorzitter
B. Overink
Toelichting

Voorafgaand aan de formele vergadering vindt een rondleiding plaats rond het terrein Het Robson.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. vaststellen van de agenda
  b. kennisnemen van het verslag van 23 mei 2023
  c. mededelingen wethouder/stadsdeelmanagement
  d. lijst aandachtspunten en toezeggingen

 2. 3


  In de zomer van 2021 is er geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Huiskamer van de Stad. Met dit geld willen de Bibliotheek, Het Wilminktheater, Metropool en Kaliber een plek creëren om te leren, te ontmoeten en te ontdekken. Maar ook een plek voor ontspanning, vermaak en afleiding. Een plek waar alle
  inwoners van Enschede zich thuis voelen, waar ze graag en regelmatig naar toe gaan en die ze gaan ervaren als de Huiskamer van Enschede. in de bijgaande brief wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van het proces.

 3. 4

  De gemeente Enschede heeft een vernieuwde subsidie verordening: Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE).Het SBE is een middel om de aantrekkingskracht van de binnenstad te verhogen.De subsidie in de binnenstad kan worden aangevraagd voor:
  1. Gevelverbetering;
  2. Verhogen van de aantrekkingskracht van het straatbeeld;
  3. Verhogen van belevingswaarde zodat ontmoeting wordt gestimuleerd;
  4. Proeftuin: experimenteren met technologie en innovatie.


  De bestaande subsidieregeling is, als actie vanuit het Actieplan Binnenstad, uitgebreid. In de vernieuwde regeling is het gebied groter, het budget hoger en het aantal onderwerpen waar subsidie aan wordt verleend uitgebreid.

 4. 5

  De commissie wordt geïnformeerd in het waarom, het proces en het te verwachten product van de gebiedsprofielen op hoofdlijnen.

 5. 6

  Openbaar, muv niet publicabele bijlage!

  Het bestemmingsplan "Getfert-Perik-Hogeland-Noord 2023" geeft de wijken Getfert, Perik en het noordelijk deel van Hogeland actuele bestemmingsplanregels. Het huidige bestemmingsplan is in 2011 vastgesteld. Sinds die tijd is het beleid veranderd en bijgesteld en het is daarom wenselijk om het bestemmingsplan voor het gebied te updaten. Het gaat daarbij vooral om regels voor de bestaande (legale) situatie, maar er zijn ook aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van nieuw beleid, nieuwe (voortschrijdende) inzichten en enkele concrete projecten in het gebied. Er zijn onder andere aanpassingen gedaan ten aanzien van de definitie van maatschappelijke bestemmingen en een aangepaste manier om cultuurhistorie op te nemen en te beschermen. Niet alleen wijzen we meer naoorlogse panden aan als karakteristiek, ook nemen we een nieuwe aanduiding op die cultuurhistorisch belangrijke ruimtelijke structuren beschermen.

 6. 7

  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.


  Dit krijgt nu een vervolg door de geplande nieuwbouw van 36 appartementen voor young professionals aan de zuidzijde van het Stationsplein. De nieuwbouw is gepland tussen de bestaande bebouwing. Met aan de oostzijde de (winkel)panden van de Korte Hengelosestraat en aan de westzijde het kantoorpand op Stationsplein 2 waarin op dit moment WARP en het Museum of the Future in is gevestigd. De nieuwe bebouwing is zichtbaar vanuit het Stationsplein en draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de stationsomgeving. Met het vaststellen van het bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat” kan de bouw mogelijk gemaakt worden.


  Omdat nieuwbouw goed in de omgeving moet passen, moet het voldoen aan de geldende welstandsnota. Hierin staat omschreven waar architectuur aan moet voldoen. Denk hierbij aan een bepaald materiaal, kleur of architectonische elementen die gebruikt moeten worden. De huidige welstandseisen passen niet meer bij de ruimtelijke visie voor het gebied. Ter vervanging van de huidige welstandseisen is er daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat ook ter inzage wordt gelegd.

 7. 8
  Sluiting