Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 7 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Muziekcafé Metropool, Wilminkplein 2

Voorzitter
B. Overink
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  a. vaststellen van de agenda
  b. kennisnemen van het verslag van de vergadering van 13 december 2022
  c. mededelingen Stadsdeelwethouder & Stadsdeelmanagement
  d. lijst aandachtspunten en toezeggingen

 2. 2
  Rondvraag
 3. 3

  Met elkaar in gesprek over de nachtcultuur in Enschede. Adv 4 thematafels waarbij mensen en organisaties vanuit verschillende invalshoeken aanhaken. Voor nadere duiding zie bijgevoegde memo “Nachtcultuur – stadsdeelcommissie centrum 7 febr. 2023”.

 4. 4

  De eerste plannen waarbij ondernemers zelf de markt gaan organiseren stelde de gemeenteraad vast in 2012. De raad stemde toen in met de visie op de warenmarkten. Sind 2012 organiseren de marktondernemers de markten steeds vaker zelf. Daarbij gaat het om de markt in Enschede-Zuid, de dinsdagmarkt op het Van Heekplein en de markt in Glanerbrug. Dit verloopt prima.

  Het college van B&W heeft in 2020 onderzocht wie volgens de marktondernemers de zaterdagmarkt zou moeten organiseren: de gemeente of de ondernemers zelf. De meeste marktondernemers willen dit graag zelf doen. Ze hebben daarvoor in 2021,  uit 15 kandidaten (marktondernemer) een bestuur gekozen van 7 personen. Het is de bedoeling dat dit bestuur de zaterdagmarkt op het Van Heekplein, de biologische markt aan de Langestraat en een paar extra markten gaat organiseren.

  Om de verzelfstandiging mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad enkele besluiten neemt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een aantal regels te wijzigingen of in te trekken.

 5. 5
  Sluiting