Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 28 maart 2023

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 1.a
  Vaststellen agenda
 3. 1.c
  Mededelingen stadsdeelwethouder, stadsdeelmanagement of wijkraden
 4. 1.d

 5. 2
  Rondvraag
 6. 2.a
  Informeel gesprek inzake parkeerdrukte
 7. 3
  Informerend: stadsdeelagenda Centrum
 8. 4

  Enschede heeft een grote woningopgave, een groot deel van deze woningen zal worden gerealiseerd in de binnenstad en in het Centrumkwadraat. Het gebied Centrumkwadraat kenmerkt zich door hoge dichtheden nabij het station. Om te voorkomen auto’s in de toekomst naar alle ontwikkelingen toe moeten rijden om te kunnen parkeren is de gemeente voornemens een centrale parkeergarage te realiseren nabij het station. Daarmee wordt voorkomen dat autoverkeer het gebied in moet en kunnen we straten en pleinen veel leefbaarder en duurzamer inrichten. Met deze nieuwe garage lossen we de parkeeropgave van ontwikkelaars op en zorgen we gelijktijdig voor voldoende parkeerplaatsen voor de binnenstad.


  Ontwikkelaars willen we hieraan laten meebetalen, daarvoor is een Regeling Duurzame Mobiliteits nodig. In deze regeling storten de ontwikkelaars de bijdrage per parkeerplaats, waarmee de gemeente vervolgens mobiliteitsoplossingen realiseert. Dit kan zijn in een nieuwe garage maar bijvoorbeeld ook door het realiseren van een P&R aan de rand van de stad waardoor er parkeerruimte beschikbaar komt in bestaande garages rond de binnenstad.

 9. 6
  Sluiting