Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 20 november 2023

19:00 - 22:45
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Maschja Baas
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:10 - 00:04:03 - 1
 2. 2

  • Vaststellen agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst
  • Mededelingen
  00:03:32 - 00:04:03 - 1
  00:04:04 - 00:05:26 - 29
  00:05:26 - 00:06:43 - 1
 3. 3

  De gemeente Enschede streeft naar een sportieve en vitale samenleving waarin een leven lang sporten en bewegen in een gezonde groene leefomgeving centraal staat en daarmee bijdraagt aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Dit doen we onder meer samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn duurzame, bereikbare, betaalbaar en toekomstbestendige sportaccommodaties, een uitdagende openbare ruimte en sterke en zelfstandige sport- en beweegaanbieders. We hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners.
  Met de discussienota Sport, bewegen spelen, willen we input vanuit de raad ophalen waarna we de beleidsnota Sport, bewegen en spelen verder kunnen uitwerken.

  00:05:44 - 00:06:43 - 1
  00:07:06 - 00:12:13 - 32
  00:12:13 - 00:12:24 - 1
  00:12:24 - 00:12:47 - 45
  00:12:47 - 00:12:48 - 32
  00:12:48 - 00:13:09 - 1
  00:13:09 - 00:18:02 - 12
  00:18:02 - 00:18:05 - 1
  00:18:05 - 00:18:45 - 12
  00:18:45 - 00:18:53 - 1
  00:18:53 - 00:19:44 - 38
  00:19:44 - 00:20:56 - 12
  00:20:56 - 00:21:00 - 1
  00:21:00 - 00:21:20 - 38
  00:21:20 - 00:21:55 - 12
  00:21:55 - 00:22:00 - 1
  00:22:00 - 00:22:20 - 43
  00:22:20 - 00:23:36 - 12
  00:23:36 - 00:23:53 - 1
  00:24:03 - 00:28:33 - 32
  00:28:33 - 00:28:58 - 1
  00:28:58 - 00:28:59 - 32
  00:28:59 - 00:29:29 - 39
  00:29:29 - 00:30:33 - 32
  00:30:33 - 00:30:35 - 1
  00:30:35 - 00:30:36 - 32
  00:30:36 - 00:30:49 - 39
  00:30:49 - 00:31:37 - 32
  00:31:37 - 00:31:46 - 1
  00:31:46 - 00:32:08 - 38
  00:32:08 - 00:32:47 - 32
  00:32:47 - 00:33:07 - 32
  00:33:07 - 00:33:15 - 1
  00:33:15 - 00:33:25 - 32
  00:33:25 - 00:33:31 - 1
  00:33:31 - 00:33:32 - 32
  00:33:32 - 00:34:21 - 35
  00:34:21 - 00:34:23 - 32
  00:34:23 - 00:34:25 - 1
  00:34:25 - 00:34:31 - 32
  00:34:32 - 00:35:08 - 1
  00:35:08 - 00:36:47 - 30
  00:36:47 - 00:36:49 - 1
  00:36:49 - 00:37:14 - 30
  00:37:14 - 00:37:36 - 1
  00:37:36 - 00:40:38 - 33
  00:40:38 - 00:40:42 - 1
  00:40:43 - 00:40:47 - 1
  00:40:48 - 00:41:02 - 43
  00:41:02 - 00:41:03 - 1
  00:41:03 - 00:41:25 - 33
  00:41:25 - 00:41:28 - 1
  00:41:28 - 00:41:38 - 43
  00:41:38 - 00:41:39 - 1
  00:41:39 - 00:42:03 - 33
  00:42:04 - 00:42:07 - 1
  00:42:08 - 00:45:11 - 34
  00:45:12 - 00:45:16 - 1
  00:45:16 - 00:46:56 - 35
  00:46:56 - 00:46:57 - 35
  00:46:57 - 00:47:02 - 1
  00:47:02 - 00:50:22 - 36
  00:50:22 - 00:50:27 - 1
  00:50:27 - 00:51:43 - 37
  00:51:44 - 00:51:47 - 1
  00:51:47 - 00:56:12 - 38
  00:56:12 - 00:56:28 - 1
  00:56:28 - 00:58:52 - 39
  00:58:52 - 00:58:55 - 1
  00:58:55 - 01:01:14 - 40
  01:01:14 - 01:01:17 - 1
  01:01:17 - 01:03:39 - 41
  01:03:39 - 01:03:43 - 1
  01:03:43 - 01:05:56 - 42
  01:05:56 - 01:05:59 - 1
  01:05:59 - 01:08:13 - 43
  01:08:13 - 01:08:17 - 1
  01:08:17 - 01:08:18 - 43
  01:08:18 - 01:08:30 - 45
  01:08:30 - 01:08:35 - 1
  01:08:35 - 01:09:29 - 45
  01:09:30 - 01:09:52 - 1
  01:09:52 - 01:09:53 - 30
  01:09:53 - 01:14:03 - 30
  01:14:03 - 01:15:04 - 31
  01:15:05 - 01:15:18 - 1
  01:15:35 - 01:17:31 - 32
  01:17:31 - 01:17:39 - 1
  01:17:40 - 01:18:53 - 12
  01:18:53 - 01:18:59 - 1
  01:19:06 - 01:19:50 - 32
  01:19:50 - 01:19:52 - 1
  01:19:52 - 01:19:54 - 32
  01:19:54 - 01:19:59 - 1
  01:27:17 - 01:28:34 - 1
 4. 4

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening ‘Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning’ dateert uit 2019. Vanuit de actuele praktijk en landelijke wetgeving is het verstandig om de verordening op te knippen. In dit advies gaat het over de verordening Jeugdhulp. In het kort zijn de redenen van het opstellen van deze nieuwe verordening dat deze leesbaarder is, een duidelijker opzet en structuur heeft, en dat het aansluit op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordening aangepast.


  In de verordening zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving.


  Het college heeft half juli de ontwerpverordening vastgesteld. De ontwerpverordening heeft van 14 juli 2023 tot en met 21 september 2023 ter inzage gelegen voor inspraak van belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Verder is ereen gesprek over de ontwerpverordening geweest met de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). Dit heeft niet geleid tot wijzigingen van de ontwerpverordening. Hierdoor ligt er nu een conceptverordening die wordt voorgelegd aan de raad.


  De conceptverordening staat geagendeerd voor behandeling in kamer Sociaal op 20 november 2023 en wordt in december ter vaststelling aan de raad aangeboden. Om gelijktijdig op te lopen met de verordening Maatschappelijke ondersteuning die in oktober door de raad is vastgesteld, én om voldoende tijd te hebben voor de implementatie, is de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2024 gezet.

  01:27:24 - 01:28:34 - 1
  01:28:35 - 01:28:41 - 45
  01:28:41 - 01:28:43 - 1
  01:28:43 - 01:28:52 - 45
  01:28:52 - 01:29:03 - 1
  01:29:03 - 01:29:16 - 43
  01:29:16 - 01:29:22 - 1
  01:29:23 - 01:31:41 - 41
  01:31:41 - 01:31:52 - 1
  01:31:52 - 01:32:09 - 40
  01:32:09 - 01:32:15 - 1
  01:32:15 - 01:35:17 - 39
  01:35:17 - 01:35:20 - 1
  01:35:20 - 01:36:00 - 39
  01:36:00 - 01:36:04 - 1
  01:36:04 - 01:38:18 - 38
  01:38:18 - 01:38:21 - 1
  01:38:22 - 01:38:52 - 37
  01:38:52 - 01:38:56 - 1
  01:38:56 - 01:41:35 - 36
  01:41:35 - 01:41:40 - 1
  01:41:40 - 01:44:16 - 35
  01:44:16 - 01:44:20 - 1
  01:44:20 - 01:44:21 - 35
  01:44:21 - 01:45:01 - 39
  01:45:01 - 01:45:02 - 35
  01:45:02 - 01:45:03 - 1
  01:45:03 - 01:46:36 - 35
  01:46:36 - 01:46:39 - 1
  01:46:40 - 01:47:13 - 33
  01:47:13 - 01:48:37 - 35
  01:48:38 - 01:48:40 - 1
  01:48:40 - 01:50:51 - 34
  01:50:52 - 01:50:55 - 1
  01:50:55 - 01:51:27 - 33
  01:51:27 - 01:51:32 - 1
  01:51:32 - 01:51:34 - 30
  01:51:34 - 01:51:36 - 1
  01:51:36 - 01:51:42 - 34
  01:51:42 - 01:51:44 - 1
  01:51:44 - 01:52:09 - 34
  01:52:09 - 01:52:21 - 1
  01:52:21 - 01:54:44 - 30
  01:54:44 - 01:54:47 - 1
  01:54:48 - 01:55:31 - 35
  01:55:31 - 01:56:55 - 30
  01:56:55 - 01:57:06 - 30
  01:57:06 - 01:57:17 - 1
  01:57:17 - 01:57:45 - 33
  01:57:45 - 01:58:04 - 30
  01:58:04 - 01:58:36 - 33
  01:58:36 - 01:58:50 - 30
  01:58:50 - 01:58:53 - 1
  01:58:53 - 01:58:55 - 30
  01:58:55 - 01:58:59 - 1
  01:58:59 - 01:59:34 - 41
  01:59:34 - 01:59:36 - 30
  01:59:36 - 01:59:40 - 41
  01:59:40 - 02:01:05 - 30
  02:01:07 - 02:01:17 - 1
  02:01:17 - 02:08:42 - 30
  02:08:42 - 02:09:35 - 1
  02:09:35 - 02:09:50 - 33
  02:09:50 - 02:09:52 - 1
  02:09:52 - 02:10:00 - 34
  02:10:00 - 02:10:09 - 1
  02:10:09 - 02:11:30 - 30
  02:11:30 - 02:11:35 - 1
  02:11:35 - 02:11:37 - 30
  02:11:37 - 02:11:41 - 1
  02:11:41 - 02:11:42 - 35
  02:11:42 - 02:12:21 - 35
  02:12:21 - 02:12:25 - 1
  02:12:25 - 02:12:29 - 35
  02:12:29 - 02:12:30 - 30
  02:12:30 - 02:12:31 - 35
  02:12:31 - 02:13:54 - 30
  02:13:54 - 02:13:56 - 1
  02:13:56 - 02:14:22 - 30
  02:14:22 - 02:14:31 - 1
  02:14:31 - 02:14:37 - 36
  02:14:38 - 02:16:21 - 30
  02:16:21 - 02:16:31 - 1
  02:16:31 - 02:16:44 - 41
  02:16:44 - 02:17:21 - 30
  02:17:23 - 02:18:33 - 1
  02:18:33 - 02:19:53 - 30
 5. 5

  In 2022 kreeg bijna 1 op de 6 Enschedese jeugdigen (t/m 17 jaar) jeugdhulp. Dit aandeel neemt jaar na jaar toe. We maken ons daar zorgen over. We willen begrijpen hoe dit kan en hoe we ervoor kunnen zorgen dat minder jeugdigen afhankelijk zijn van hulp.


  Bovendien laat de prognose van juli 2023 ons zien dat de jeugdhulp ons dit jaar 17 miljoen euro meer kost dan we er van het Rijk voor krijgen en dit bedrag kan nog verder oplopen. Dat is niet houdbaar zonder dat we goed onderzoeken welke keuzes we daar als gemeente in willen en kunnen maken.


  We werken toe naar een nota met een lange termijn plan voor het verbeteren van jeugdhulp in Enschede. Om tot een onderbouwde aanpak te komen zijn we gestart met een analyse om meer zicht te krijgen op de Enschedese situatie. In de afgelopen maanden analyseerden we het gebruik van jeugdhulp in Enschede. We bekeken de landelijke adviezen rondom jeugdhulp en voerden veldgesprekken met verschillende betrokkenen die een rol spelen in de uitvoering van de Jeugdwet in Enschede. Dat proces is ook de komende maanden nog bezig. Met de discussienota presenteren we de raad de opbrengsten tot zover en delen we een aantal dilemma’s. We gaan met de raad in gesprek om de opvattingen, inzichten en politieke duiding van de raad mee te kunnen nemen in het plan voor duurzame jeugdhulp waar we aan werken.

  02:18:48 - 02:19:53 - 30
  02:19:53 - 02:19:55 - 1
  02:19:55 - 02:21:25 - 30
  02:21:25 - 02:21:56 - 1
  02:21:56 - 02:23:03 - 30
  02:23:03 - 02:23:06 - 1
  02:23:06 - 02:23:07 - 1
  02:23:07 - 02:23:14 - 34
  02:23:14 - 02:23:46 - 1
  02:23:46 - 02:25:41 - 33
  02:25:41 - 02:25:45 - 1
  02:25:45 - 02:26:00 - 43
  02:26:00 - 02:26:18 - 1
  02:26:18 - 02:26:49 - 43
  02:26:50 - 02:27:54 - 33
  02:27:54 - 02:28:00 - 1
  02:28:02 - 02:28:04 - 1
  02:28:04 - 02:28:08 - 34
  02:28:08 - 02:28:09 - 1
  02:28:09 - 02:30:14 - 34
  02:30:14 - 02:30:29 - 1
  02:30:29 - 02:30:30 - 34
  02:30:30 - 02:30:56 - 43
  02:30:56 - 02:32:24 - 34
  02:32:24 - 02:32:28 - 1
  02:32:28 - 02:32:33 - 34
  02:32:33 - 02:32:41 - 1
  02:32:41 - 02:34:46 - 35
  02:34:47 - 02:34:50 - 1
  02:34:50 - 02:39:41 - 36
  02:39:41 - 02:39:56 - 1
  02:39:56 - 02:41:07 - 36
  02:41:07 - 02:41:08 - 1
  02:41:08 - 02:41:11 - 1
  02:41:12 - 02:41:41 - 33
  02:41:42 - 02:41:43 - 1
  02:41:43 - 02:42:01 - 36
  02:42:02 - 02:42:05 - 1
  02:42:05 - 02:44:23 - 37
  02:44:23 - 02:44:31 - 1
  02:44:31 - 02:45:03 - 36
  02:45:03 - 02:45:05 - 1
  02:45:06 - 02:45:28 - 37
  02:45:28 - 02:45:31 - 1
  02:45:31 - 02:48:39 - 38
  02:48:39 - 02:48:43 - 1
  02:48:43 - 02:49:22 - 39
  02:49:22 - 02:49:27 - 1
  02:49:27 - 02:49:38 - 33
  02:49:38 - 02:49:46 - 33
  02:49:46 - 02:49:47 - 1
  02:49:47 - 02:54:36 - 39
  02:54:36 - 02:54:38 - 1
  02:54:38 - 02:59:34 - 40
  02:59:34 - 02:59:39 - 1
  02:59:39 - 03:03:01 - 41
  03:03:01 - 03:03:05 - 1
  03:03:05 - 03:06:14 - 42
  03:06:14 - 03:06:17 - 1
  03:06:17 - 03:10:01 - 43
  03:10:01 - 03:10:08 - 1
  03:10:08 - 03:10:11 - 43
  03:10:11 - 03:10:14 - 1
  03:10:14 - 03:10:36 - 43
  03:10:36 - 03:10:39 - 1
  03:10:39 - 03:12:00 - 45
  03:12:00 - 03:12:04 - 1
  03:12:05 - 03:13:05 - 33
  03:13:05 - 03:13:12 - 1
  03:13:12 - 03:13:17 - 33
  03:13:17 - 03:13:20 - 1
  03:13:20 - 03:13:21 - 34
  03:13:21 - 03:13:43 - 1
  03:13:43 - 03:14:09 - 30
  03:14:09 - 03:14:29 - 1
  03:14:29 - 03:20:22 - 30
  03:20:22 - 03:20:23 - 1
  03:20:23 - 03:20:39 - 30
  03:20:39 - 03:20:40 - 1
  03:20:40 - 03:21:03 - 30
  03:21:03 - 03:22:02 - 1
  03:22:02 - 03:22:03 - 30
  03:22:03 - 03:22:11 - 37
  03:22:11 - 03:22:13 - 30
  03:22:13 - 03:22:26 - 1
  03:22:26 - 03:22:33 - 39
  03:22:33 - 03:23:18 - 1
 6. 6

  De commissie wordt voorgesteld om de bespreking achter gesloten deuren en mogelijk onder geheimhouding te laten plaatsvinden gelet op de privacy van betrokkenen.

 7. 7
  Sluiting