Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 13 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Maschja Baas
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergaderingen (nazending)
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst (nazending)
  • Mededelingen
 3. 2.a

  Vanaf april 2019 zijn we gestart met maatschappelijke activiteiten bij een aantal sportverenigingen, onder de verzamelnaam “Kracht van Verenigingen”. De verenigingen zetten in op een sterk netwerk in de wijk en zorgen ervoor dat ook inwoners die wat ondersteuning nodig hebben, bij de vereniging terecht kunnen. Op dit moment krijgen vier verenigingen hier een subsidie voor. We hebben de ontwikkelingen bij de verenigingen de afgelopen periode goed gevolgd. We vinden dat Rigtersbleek, Victoria en Tubanters hebben laten zien dat hun aanpak maatschappelijk en financieel voldoende oplevert. We gaan de Raad voorstellen om de aanpak bij deze verenigingen structureel voort te zetten. Avanti heeft z’n aanpak herzien en is onlangs met een nieuw plan gestart.

 4. 3

  Net als nagenoeg alle andere ijsbanen in Nederland verkeert de IJsbaan Twente in zwaar weer. Dat is al lange tijd het geval. Ondanks een extra bijdrage van de gemeente zag de huidige exploitant zich genoodzaakt haar contract per 1 april 2023 te beëindigen. Intussen is mede door stijging van de energieprijzen het probleem alleen maar groter geworden. Het college wil zich echter tot het uiterste inspannen om de ijsbaan voor Twente te behouden.
  Dat vraagt om een structurele oplossing met aanvullende inkomsten ten opzichte van de huidige exploitatie. Daar is onderzoek voor nodig dat tijd vraagt. Om dat onderzoek überhaupt mogelijk te maken is, ook zonder concreet zicht op de structurele oplossing, een financiële overbrugging noodzakelijk. Zonder die overbrugging zal de ijsbaan in ieder geval in seizoen 2023-2024, en mogelijk permanent, gesloten blijven.

 5. 4

  Een dochter die het geld van haar hulpbehoevende moeder stiekem gebruikt voor zichzelf. Een man die zijn vrouw continu streng controleert. Een moeder die haar zoon slaat.
  Het zijn voorbeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling die dagelijks voorkomen in Nederland. De helft van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Gemeenten en organisaties in Twente werken samen om deze onveilige situaties te herkennen, te stoppen en te voorkomen. Daar moeten we ons blijvend voor inzetten. Daarom is deze regiovisie gemaakt.
  In deze regiovisie (2023 - 2026) beschrijven we wat we de komende 4 jaar willen bereiken en wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Dit noemen we de Twentse Aanpak.

  Onze gezamenlijke ambitie: zorgen voor meer bewustwording van de gevolgen en omvang van huiselijk geweld, vroeg signaleren, preventie, het stoppen van geweld, duurzame en effectieve oplossingen, het verstevigen van de gezamenlijke aanpak en het stimuleren van lokale initiatieven.

  Inwoners kunnen helpen bij de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling. Zij kunnen bijvoorbeeld hun zorgen delen of advies vragen bij het regionaal meldpunt Veilig Thuis Twente. Onze boodschap is: laten we omkijken naar elkaar, zodat het (huiselijk) geweld stopt. Alleen samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.

 6. 5

  Mensenhandel is een groot, veelal onzichtbaar, maatschappelijk probleem. Het gaat bij mensenhandel om de (beoogde) uitbuiting van mensen. Dat betekent dat een slachtoffer wordt gedwongen dingen te doen, waar de mensenhandelaar aan verdient. Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.

  Voor alle gemeenten geldt dat zij een Aanpak Mensenhandel moeten hebben. In Twente is voor een gezamenlijke aanpak gekozen. Mensenhandel overstijgt de gemeentegrenzen en door regionaal en integraal samen te werken met de partners binnen de domeinen Zorg, Veiligheid en Straf bereiken we meer dan alleen.

  De aanpak van mensenhandel is erop gericht slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd proberen we Twente zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensenhandelaren door daders te frustreren. Daarom zetten we in op preventie, signalering en bewustwording, door deskundigheidsbevordering en publiekscampagnes. En vinden we het belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel goed in beeld te brengen.

  Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft sinds 1 mei 2021 een centrale rol in de aanpak van mensenhandel in Twente. We zijn blij dat we dit samen hebben kunnen vormgeven.

 7. 6
  Sluiting