Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 16 januari 2023

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 21 november 2022
  • Mededelingen

 3. 3

  Op 5 juli 2021 heeft de Raad het college met een motie opgedragen om mogelijke alternatieven voor het verhogen van onze lokale verdiencapaciteit in kaart te brengen. Dit om hiermee meer financiële ruimte te creëren voor onze stad en haar inwoners. De aanleiding hiervoor was de constatering dat de inkomsten van de gemeente Enschede voor het overgrote gedeelte afhankelijk zijn van het gemeentefonds en subsidies. Dat maakt Enschede gevoelig voor schommelingen in het gemeentefonds. Daarnaast heeft de gemeente niet altijd de vrijheid om Rijksmiddelen in te zetten op eigen ambities, omdat ze voor specifieke doelen gelabeld zijn. Het vergroten van de eigen verdiencapaciteit kan bijdragen aan mogelijkheden om te werken aan eigen ambities, zonder dat daar direct bezuinigingen tegenover moeten staan.

 4. 4

  Tijdens de behandeling van de Fietsvisie Enschede 2030 heeft de Enschedese gemeenteraad gevraagd om een aanpak fietsdiefstal. Op basis van de cijfers daalde het aantal fietsdiefstallen. Maar mensen doen minder vaak aangifte, waardoor het aantal diefstallen hoger is dan de cijfers laten zien. Ook worden fietsen steeds meer waard. Dus de schade van fietsdiefstal neemt ook toe. Ook zien we recent een toename van het aantal diefstallen. Met dit actieplan willen we het aantal fietsdiefstallen in Enschede sterk verminderen. Het verminderen van diefstal is een van de doelen van de Fietsvisie.
  Aangemeld door D66: D66 wil graag met het college in gesprek gaan over de voorgestelde aanpak en of het college denkt hiermee de doelen te kunnen halen.

 5. 5

  De gemeente Enschede wil onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en de naoorlogse periode. Hierbij zal extra aandacht zijn voor het afnemen van eigendommen van Joodse inwoners en andere vervolgden tijdens de bezetting en wat daarmee is gebeurd na de bevrijding. Het gaat daarbij met name om de rol van de gemeente Enschede zelf. Het onderzoek is een promotieonderzoek, een onderzoek aan een universiteit waarna bij succesvolle afronding de onderzoeker promoveert tot doctor. Het onderzoek wordt begeleid door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Aan het eind van het onderzoek is er een boek dat geschreven is voor een breed publiek. Het onderzoek naar Enschede kan bijdragen aan onze geschiedschrijving en die van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek gaat vier jaar duren.

 6. 6
  Sluiting