Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 13 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
Jan de Lange
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 16 januari 2023
  • Mededelingen

 3. 2.a

  Het treasurystatuut dient eenmaal per 4 jaren te worden herzien. Bij deze wordt het Treasurystatuut 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad, ter vervanging van het Treasurystatuut 2018. Het treasurystatuut bevat de kaders voor de uitvoering, besluitvorming en verantwoording over de activiteiten binnen de treasuryfunctie van de gemeente Enschede. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het aantrekken van financiering, het uitzetten van garanties en leningen ten behoeve van de maatschappelijke taak en de inrichting van het liquiditeitenbeheer en betalingsverkeer.
  Daarnaast zijn de beleidsregels publieke taak garanties en leningen aangescherpt. De regels worden ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

 4. 2.b

  Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 68% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2021 - 2022.

 5. 2.c

  Openbaar, maar na informeren van de vertegenwoordigers van de Joodse gemeente

  De gemeente Enschede wil onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en de naoorlogse periode. Hierbij zal extra aandacht zijn voor het afnemen van eigendommen van Joodse inwoners en andere vervolgden tijdens de bezetting en wat daarmee is gebeurt na de bevrijding. Het gaat daarbij met name om de rol van de gemeente Enschede zelf. Het onderzoek is een promotieonderzoek, een onderzoek aan een universiteit waarna bij succesvolle afronding de onderzoeker promoveert tot doctor. Het onderzoek wordt begeleidt door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Aan het eind van het onderzoek is er een boek dat geschreven is voor een breed publiek. Het onderzoek naar Enschede kan bijdragen aan onze geschiedschrijving en die van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek gaat vier jaar duren.

 6. 3

  Op basis van artikel 15 van de ‘Financiële verordening gemeente Enschede’ stelt de raad één keer in de vier jaar een nota lokale heffingen vast. De nota beschrijft de actuele kaders voor het beleid. In deze nota wordt o.a. ingegaan op de wettelijke kaders en het begrip lokale heffingen, wat zijn dit en welke worden binnen de gemeente Enschede geheven. Ook wordt per heffing toegelicht wat de grondslag van de heffing is, de kostendekkendheid en welke ontwikkelingen er zijn.

 7. 4
  Sluiting