Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 3 oktober 2023

18:30 - 20:30
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
M. van Lagen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda

 2. 2

  Openbaar: ja, met uitzondering van bijlagen 1, 2 en 3a!


  Iedereen wil graag wonen in een woning die bij hem of haar past. Voor woonwagenbewoners gaat het om de specifieke woonvorm van het wonen in een woonwagen. Op basis van Europees recht zijn gemeenten verplicht deze specifieke woonbehoefte te faciliteren. Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om
  een deel van een perceel aan de Windmolenweg / Twekkelerbeekweg aan te wijzen als nieuwe locatie voor maximaal 10 woonwagenstandplaatsen. Omdat de realisatie van deze woonwagenlocatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan ‘Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 5 zienswijzen ingediend. Naast het bestemmingsplan en de Notitie Beeldkwaliteit woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg, wordt ook een krediet beschikbaar gesteld en de grondexploitatie vastgesteld.

 3. 3

  a. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 20 juni 2023
  b. Mededelingen vanuit: de commissie en stadsdeelwethouder en -management
  c. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 4. 5
  Sluiting