Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 29 november 2022
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, wijkraden en stadsdeelwethouder/stadsdeelmanagement
  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 3

  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie ‘Cromhoff, back to basic’ vastgesteld. Dit besluit gaf het startsein om aan de slag te gaan met het uitwerken van de eerste fase van uitvoering van de plannen en het maken van afspraken over samenwerking tussen de gemeente en Cromhoffpark BV. Inmiddels zijn de eerste plannen in concept uitgewerkt en hebben wij afspraken op hoofdlijnen gemaakt met Crommhoffpark BV over de samenwerking in de gebiedsontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst van de Stadsdeelcommissie van januari willen wij de raad informeren over de stand van zaken in de planontwikkeling, de manier waarop wij met marktpartijen samenwerken en welke activiteiten we op korte termijn gaan ontplooien om het gebied verder tot leven te brengen. Ook geven wij een doorkijk voor de middellange termijn, waaronder de momenten van besluitvorming door de gemeenteraad.

 3. 4

  Sportaal neemt u mee in de resultaten van de MQ scan in West. De MQ scan is een motorisch onderzoek dat onder basisschoolleerlingen is uitgevoerd. Daarnaast presenteert Sportaal welke ontwikkelingen er momenteel spelen binnen het thema gezonde leefstijl.

 4. 5

  Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied “Boekelosestraat 257" een actuele planologisch-juridische regeling te geven. Het onderhavige bestemmingsplan legt het bestaande gebruik vast. Het garagebedrijf is beëindigd en de voormalige bedrijfswoning zal planologisch als reguliere woning bestemd worden. De gronden die bestemd waren voor garagebedrijven zullen worden omgezet naar een woonbestemming. De gronden die bestemd zijn voor agrarisch gebruik zullen gehandhaafd blijven.

 5. 6
  Sluiting