Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 18 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Livio De Hatteler – Gerard Terborghplein 1, 7545 BB Enschede

Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Voorafgaand aan de vergadering verzorgt Livio een rondleiding op deze locatie die onlangs is verbouwd. De rondleiding start om 18.45 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 14 maart 2023
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, wijkraden en stadsdeelwethouder/stadsdeelmanagement
  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 2

  Commissieleden kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van de vergadering vragen indienen bij de secretaris van de commissie.

 3. 3

  Consultatie i.h.k.v. de Gids Buitenkans 2022:
  In de Gids Buitenkans 2022 is bepaald dat bij initiatieven waarop de Gids Buitenkans geen eenduidig antwoord geeft, deze door het college voor advies kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om verder te gaan met de uitwerking van het initiatief. De initiatiefnemer zal tijdens de vergadering een nadere toelichting geven op het plan.

 4. 4

  Verschillende organisaties werkzaam in de wijk vertellen over het welzijn van de bewoners in West. Zij zullen signalen met de commissie delen en hier op interactieve wijze verder op verdiepen.

 5. 5

  De wijkbudgetcommissies in Enschede leggen in het voorjaar verantwoording af over de bestedingen van het voorgaande kalenderjaar. De verantwoording bestaat uit twee onderdelen.
      A. De financiële verantwoording aan het college: Dat is inmiddels gedaan en is akkoord bevonden
      B. De inhoudelijke verantwoording aan de stadsdeelcommissie.


  De inhoudelijke verantwoording kan op verschillende manieren. Door bezoek aan locaties, filmpjes, presentaties en in gesprek gaan met elkaar. Dit jaar zijn twee initiatiefnemers uitgenodigd om over hun project iets te vertellen. In het najaar volgt een stedelijke bijeenkomst waar uitvoerig de gelegenheid is met wijkbudgetcommissies te spreken over hun taak en inspanning om inwonerinitiatieven te ondersteunen.
  De stadsdeelcommissie wordt gevraagd om op basis van de schriftelijke verantwoording en de presentatie in de commissie akkoord te gaan met de bestedingen 2022. Bij akkoord van de stadsdeelcommissie zal de subsidie wijkbudgetten 2022 officieel worden vastgesteld door het college.

 6. 6
  Sluiting