Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 3 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Raadzaal

Voorzitter
J. de Lange

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 27 mei 2024
  • Mededelingen
 3. 3

  De komende jaren wacht ons een flinke financiële opgave. Dat komt vooral doordat het Rijk een forse korting op het gemeentefonds doorvoert. We sluiten het jaar 2023 af met een positief saldo van 19,2 miljoen euro, maar dit is vooral een gevolg van incidentele effecten. Het is geen oplossing voor structurele tekorten. Zo ontvingen we geld vanuit het Rijk dat niet begroot was en we kregen een hogere bijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook is 3,4 miljoen euro bedoeld voor de regionale arbeidsmarktaanpak. Dit geld is dus niet alleen bestemd voor Enschede als centrumgemeente, maar ook voor de andere regiogemeenten en het UWV. Tegenover deze incidentele voordelen staan forse structurele nadelen op jeugdhulp en WMO, waardoor onze financiële positie verder onder druk komt te staan.

 4. 4
  Sluiting